Un patrimoniu dumnezeiesc: opera lui Radu Bercea | Dragusanul.ro

Un patrimoniu dumnezeiesc: opera lui Radu Bercea

Radu Bercea a

*

O împovărare care mă onorează este aceea de a tezauriza, printr-un album de artă, patrimoniul dumnezeiesc, pe care îl reprezintă opera pictorului Radu Bercea. Nu mă pricep la chestiunile care țin de albumele de artă, dar trăiesc, de lungi decenii, cu atâta vibrație opera ultimului martir al Bucovinei, încât, pentru că el mă vrea redactorul acestui album, va trebui să-mi fac ordine în suflet și să purced la drum. E drept, am mai lucrat, și tot pentru Radu Bercea, o carte asemănătoare, bine primită, și ca lucrare tipografică, de lumea noastră artistică, dar acum există un ceva în plus, există obligația de a-l zugrăvi pe Radu Bercea în complexitatea înfățișărilor sale în lumină, deci într-o diversitate stilistică, pe cât de complexă, pe atât de unitară. Deocamdată privesc, încerc să înțeleg și să-mi fac ordine în gânduri și în simțăminte. Cu fiecare tablou al lui Radu Bercea descopăr altceva, trăiesc altceva, am parte de o naștere nouă. Dovadă că mă aflu în fața unei opere vii, care-și merită înveșnicirea.

*

Radu Bercea b

Radu Bercea c

Radu Bercea d

Radu Bercea e

Radu Bercea f

Radu Bercea g

Radu Bercea h

Radu Bercea i

Radu Bercea j

Radu Bercea k

Radu Bercea l

Radu Bercea m

Radu Bercea n

Radu Bercea o

Radu Bercea p

Radu Bercea r

Radu Bercea s

Radu Bercea t