Umor cu cântec şi un public de excepţie | Dragusanul.ro

Umor cu cântec şi un public de excepţie

h Angelescu si Horbovanu

*

Rareori şi doar la Vatra Dornei, Corlata, Gura Humorului şi Calafindeşti mi-a fost dat să văd un public precum cel care s-a adunat, astăzi, 19 mai 2016, în Sala “Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera” din Suceava, publicul lui Constantin Horbovanu. Un public care îi seamănă şi pe care el îi reprezintă, printr-un fel aparte al luminilor din noi, pe care îl numim umor.

*

h Constantin Horbovanu

*

Un public tonifiant, care l-a reînviat pe cantautorul Cornel Angelescu până la a izbuti unul dintre cele mai frumoase concerte ale sale, un public frate şi icoană, care îţi vindecă sufletul şi care i-a inspirat, în discursuri impecabile, pe toţi vorbitorii, începând de la Gabriel Cărăbuş, directorul bibliotecii, savurosul umorist Ştefan Stroe, George Sauciuc, Gabriela Teişanu, Tiberiu Cosovan, Mircea Sfichi, Mircea Nanu Muntean sau tânăra critic de artă, “fata adoptată” spiritual de Constantin Horbovanu, şi pe care n-am izbutit să o pozez, pentru că era argint viu, inclusiv prin spirit, nu alta, sau domnul profesor de literatură din Udeşti, al cărui nume, dintr-un lapsus inexplicabil, îmi scapă acum.

*

Gabriel Cărăbuş

Gabriel Cărăbuş

Ştefan Stroe

Ştefan Stroe

George Sauciuc

George Sauciuc

Gabriela Teişanu

Gabriela Teişanu

Tiberiu Cosovan

Tiberiu Cosovan

Mircea Sfichi

Mircea Sfichi

Domnul profesor din Udeşti

Domnul profesor din Udeşti

Mircea Nanu Muntean

Mircea Nanu Muntean

*

Discret, radiind de fericirea sărbătorii sale, de trăirea “Cu cărţile pe faţă”, Constantin Horbovanu respira cu nesaţ şi cântecele lui Cornel Angelescu, şi cuvintele care îi omagiau şi caracterul, dar şi “umorul de caracter”, cum inspirat a formulat domnul profesor de literatură din Udeşti, caracterizând literatura pe care o scrie şi publică umoristul Constantin Horbovanu, cartea lansată fiind introdusă în programul editorial al Centrului Cultural “Bucovina”, la fel de inspirat, de managerul Viorel Varvaroi.

*

Constantin Horbovanu şi Victor Rusu

Constantin Horbovanu şi Victor Rusu

Cornel Angelescu şi Constantin Horbovanu

Cornel Angelescu şi Constantin Horbovanu

Constantin Horbovanu

Constantin Horbovanu

Cornel Angelescu

Cornel Angelescu

h public 1

h public 2

h public 3

h public 4

h public 5

h public 6

h public 7

Colegul meu Lucian Căluşeriu, filmând spectacolul lansării de carte

Colegul meu Lucian Căluşeriu, filmând spectacolul lansării de carte

*

Prietenii lui Constantin Horbovanu, care, din diverse motive obiective, au ratat evenimentul, îl pot retrăi, în curând, pentru că Lucian Căluşeriu, tânărul meu coleg, va posta filmul minunatei întâmplări, cu umor, cu muzică, cu oameni şi cu o carte, imediat după prelucrare, iar noi vă vom da de veste. Noi, pentru că am fost însoţit, în organizarea manifestării, de cea mai bună echipă de slujitori ai culturii care există în acest judeţ: Dănuţ Lungu, Corina Scîntei, Gheorghe Senciuc şi Lucian Căluşeriu.

*

Ce a mai urmat? Din câte îmi aduc eu aminte, a urmat o întruchipare a deplinei fericiri, un zvâcnet dumnezeiesc al sufletului, prin care Constantin Horbovanu s-a închinat, cu evlavie, cititorilor săi. Ceea ce, în fond, fac şi eu, acum, într-un pieziş al nopţii de mai.

*

H Constantin Horbovanu 3

*