Trei concursuri pentru elevi, închinate Eminovicienilor | Dragusanul.ro

Trei concursuri pentru elevi, închinate Eminovicienilor

Eminescu tempera*

Pentru că se împlinesc 125 de ani de la trecerea în veşnicie a lui Mihai Eminescu (nu are rost să luăm în discuţie, acum, dacă nu cumva s-a înveşnicit singur, cu mult înainte de 17 iunie 1889 – atunci a murit cu adevărat, dar ce contează că eminescologia i-a mai retezat două zile din viaţă!), e cazul să punem iar de o făloşenie publică exemplară.

*

De data asta, a căzut pe capul meu şi pe al inspectoarei Rita Cântiuc buclucul de a regiza fandoseala, aşa că, după ce ne-am sfătuit noi, trăgând de-a dreapta şi de-a stânga şefii mei direcţi (Viorel Varvaroi şi Victor T. Rusu) şi prieteni de fiecare zi (Mihai Pânzaru-PIM şi Constantin Ungureanu-BOX), am plecat, cu Aurel Alexa, într-o documentare, pe urmele Eminovicienilor în Bucovina (Costâna, Părhăuţi şi Călineşti Cuparencu) şi în alte localităţi din judeţul Suceava (Dumbrăveni şi Băneşti, acolo unde speram să văd mormântul bunicii din partea mamei lui Mihai Eminescu, Paraschiva Brehuescu-Iuraşcu).

*

Despre sictirul Călineştiului şi al Băneştilor Fântânelelor faţă de reperele fundamentale ale culturii noastre v-am povestit: sictir cu pietre mormântale acoperite de brazde sau doar de muşchi şi buruieni – la Călineştii lui Kuparenko, şi piatra mormântală a bunicii lui Eminescu, smulsă de pe mormânt şi aruncată sub pereţii bisericii – la Băneşti, unde livada şi fânaţul parohial de deasupra “veşnicei lor pomeniri” arată superb.

Raluca Iuraşcu-Eminovici

Raluca Iuraşcu-Eminovici

*

În aceste condiţii, îmi fac speranţe că onoratul Consiliu Judeţean Suceava va intra în negocieri cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor pentru pietrele mormântale ale memoriei şi ale culturii noastre, care să fie deturnate de la menirea lor previzibilă de pavaje spre casele parohiale spre un cimitir al memoriei, deja început lângă bisericuţa (din Vama) din Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde odihneşte, deja, ţărâna celor doi absolvenţi de gimnaziu sucevean, care, în 1916, lângă Săcele, au ales să-şi sape singuri mormintele, decât să tragă în “duşman”, adică în ostaşii români.

*

Urmele Eminovicienilor în Bucovina încă mai pot fi desluşite, la Costâna şi, aparent indirect, la Părhăuţi, la Hreaţca (Călineştii lui Ienaki) şi la Călineşti Cuparencu, la Pătrăuţi şi la Şerbăuţi, unde s-au stabilit unchi şi veri de-ai lui Eminescu, la Dumbrăveni şi la Băneşti, dar şi la Putna, dar şi la Suceava, dar şi în alte locuri din Bucovina, ca să nu mai vorbim de locul “logodnei cosmice”, Cernăuţii.

George Eminovici

George Eminovici

*

Cum ţelul meu este, în primul rând, mărturia despre contemporanii celor câteva generaţii de răzeşi Eminovici care au trăit în Bucovina, dar şi contemporanii bucovineni ai lui Eminescu, am premeditat evenimentul comemorativ în primul rând ca recuperare de memorie, cerându-le elevilor din întreaga Bucovină să descopere, să cureţe şi să fotografieze morminte vechi, dar şi bisericile vechi din vecinătatea mormintelor. Ispita e mare şi pentru ei, pentru că, pe lângă premiile în bani, vor avea satisfacţia de a-şi vedea lucrările expuse pe simeze şi la Suceava, şi la Putna, vor participa la ambele vernisaje, iar în 2015 îşi vor vedea operele publicate într-un album de artă fotografică, dar şi de recuperare de memorie.

*

Am să postez şi eu cele trei regulamente de concursuri (întâi, am făcut-o pe site-ul Centrului Cultural “Bucovina”), intercalând fotografii, mai mult sau mai puţin interesante, toate lucrate (cât mă pricep) în sepia.

*

Părhaăuţi, biserica în care s-a cununat străbunicii lui Eminescu, Petrea şi Agafia Eminovici din Costâna

Părhaăuţi, biserica în care s-a cununat străbunicii lui Eminescu, Petrea şi Agafia Eminovici din Costâna

*

Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava,

Mănăstirea Putna,

Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene

 *

R E G U L A M E N T U L

*

concursului de fotografii document

*

„C O N T E M P O R A N I I   L U I   E M I N E S C U”

*

Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Mănăstirea Putna și Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene  organizează, în cadrul primei ediţii a manifestării „Contemporanii lui Eminescu”, concursul de fotografii document „Contemporanii lui Eminescu”, la care pot participa şcolile din judeţul Suceava şi din regiunea Cernăuţi.

*

1. Scopul concursului

*

Scopul concursului este de a implica şcolile în identificarea, curăţarea şi fotografierea mormintelor şi bisericilor mai vechi de anul 1889, din localităţile în care îşi au reşedinţa, indiferent cui aparţineau acele morminte.

*

Toate fotografiile din concurs vor fi expuse într-o expoziţie, care se va vernisa, la Suceava, în 7 iunie 2014, ora 10,30, în holul mare al Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, din Suceava, strada Universităţii, nr. 48, iar duminică, 15 iunie 2014, la Putna. Toate fotografiile din concurs vor fi publicate într-un album, care va fi lansat în 15 iunie 2015.

*

2. Tematica concursului de fotografii document

*

Tematica o reprezintă însăşi memoria bucovineană, care încă mai poate fi parţial salvată, în condiţiile în care vechile pietre funerare şi crucile inscripţionate sunt smulse din cimitire, pentru a face loc unor monumente funerare noi.

*

Tinerii fotografi, elevi de gimnaziu şi de liceu, au obligaţia de a fotografia morminte vechi, anterioare anului 1889, în stadiul iniţial (eventual şi pe parcursul curăţirii) şi în stadiul final, şi cu un prim-plan pe înscris (pentru descifrări ulterioare); de asemenea, dacă există în vecinătate şi o biserică sfinţită cel târziu în anul 1889, concurenţii sunt rugaţi să o fotografieze din 2-3 unghiuri diferite.

*

3. Înscrierea în concurs

*

Înscrierea în concurs se va face, până în data de 2 iunie 2014, ora 24, prin poşta electronică, fotografiile expediate urmând să fie însoţite de un scurt CV al autorului. Adresele de e-mail pentru înscriere: ion.dragusanul@gmail.com şi ritacantiuc@gmail.com (se vor folosi, simultan, ambele adrese).

*

4. Premiile

*

Se vor acorda şcolilor cu elevi înscrişi 6 premii (3 premii şi 3 menţiuni), dar toate lucrările vor fi expuse în expoziţiile de la Suceava (7 iunie) şi de la Putna (15 iunie) şi vor fi publicate într-un album, care se va lansa în 15 iunie 2015.

*

Decernarea premiilor şi înmânarea diplomelor se va face la Putna, în 15 iunie 2014, ora 13. Premianţii vor beneficia de transport Suceava-Putna şi retur şi de o masă la Putna, ca participanţi activi la manifestări.

*

Biserica din Băneşti, în cimitirul căreia este îngropată Paraschiva Brehuescu-Iuraşcu

Biserica din Băneşti, în cimitirul căreia este îngropată Paraschiva Brehuescu-Iuraşcu

*

R E G U L A M E N T U L

*

concursului de artă plastică

*

„U N I V E R S U L   E M I N E S C I A N”

*

Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Mănăstirea Putna și  Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene organizează, în cadrul primei ediţii a manifestării „Contemporanii lui Eminescu”, concursul de artă plastică „Universul eminescian”, destinat elevilor din clasele V-XII ai şcolilor din judeţul Suceava şi din regiunea Cernăuţi, care vor putea concura cu câte o singură lucrare, toate lucrările urmând să fie aduse la Centrul Cultural „Bucovina”, str. Universităţii, nr. 48, de către responsabilii zonali, până cel târziu în data de 2 iunie 2014, ora 16.

*

1. Lucrările pentru concurs

*

Lucrările pentru concurs, indiferent de genul plastic abordat, vor avea dimensiunea de 30/40 cm, iar după selecţia de rigoare, făcută de artiştii plastici Mihai Pânzaru-PIM, Viorica Moruz şi Constantin Ungureanu-BOX, care vor asigura şi jurizarea, iar cele mai bune lucrări vor fi expuse pe simeze în holul mare al Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, din Suceava, strada Universităţii, nr. 48, în 7 iunie 2014, şi pe aleea mănăstirii din Putna, în 15 iunie 2014, vernisarea expoziţiilor urmând să se facă sâmbătă, 7 iunie 2014, ora 10,30, la Suceava, şi duminică, 15 iunie 2014, ora 13, la Putna.

*

2. Decernarea premiilor

*

Înmânarea diplomelor şi decernarea celor 6 premii (3 premii şi 3 menţiuni) se va face la Putna, în 15 iunie 2014, ora 13. Premianţii vor beneficia de transport Suceava-Putna şi retur şi de o masă la Putna, ca participanţi activi la manifestări.

*

Călineşti Cuparencu, biserica lângă care sunt îngropaţi Vasile şi Ioana Eminovici

Călineşti Cuparencu, biserica lângă care sunt îngropaţi Vasile şi Ioana Eminovici

*

R E G U L A M E N T U L

*

concursului de recitare a liricii eminesciene

*

„L A   P U T N A”

 *

Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Mănăstirea Putna și Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene  organizează, în cadrul primei ediţii a manifestării „Itinerarii eminesciene, în Bucovina”, concursul de recitare a liricii eminesciene „La Putna”, în scopul selectării şi premierii celor mai buni şase recitatori elevi din judeţ, care, în 15 iunie 2014, la Putna, vor dezvălui publicului câte 4 strofe din poemul „La Putna”, pe care Mihai Eminescu l-a scris şi declamat, în 15 august 1871, cu ocazia manifestărilor comemorative, închinate lui Ştefan cel Mare.

*

1. Desfăşurarea concursului

*

Concursul are două faze, una zonală, care se va desfăşura în centrele zonale Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni, Suceava, Siret şi Rădăuţi, până în data de 1 iunie 2014. Concurenţii pot fi elevi din clasele V-XII, iar cei mai buni 3 recitatori din fiecare zonă vor participa la etapa judeţeană, care se va desfăşura, sâmbătă, 7 iunie 2014, începând cu ora 11, la Suceava, în sala de festivităţi a Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, din Suceava, strada Universităţii, nr. 48.

*

2. Festivitatea de premiere

*

Toţi cei 21 de concurenţi ai etapei judeţene vor fi invitaţi să participe la manifestările, din 15 august 2014, de la Putna, unde vor primi diplome de participare, iar cei 6 premianţi (3 premii şi 3 menţiuni) vor primi diplomele şi premiile, apoi vor recita poemul „la Putna” (câte 4 strofe, în baza unui proiect regizoral), poem scris şi declamat, în 15 august 1871, de Mihai Eminescu.

*

3. Transportul şi masa

*

Centrul Cultural „Bucovina” le va asigura celor 21 de participanţi la etapa judeţeană, inclusiv premianţilor, transportul pe ruta Suceava-Putna şi retur, precum şi o masă la Putna.

*

O R G A N I Z A T O R I

*

Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Mănăstirea Putna și Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale și Muzeul Bucovinei Suceava.  

* 

R E S P O N S A B I L I   D E   P R O I E C T

*

Ion Drăguşanul & Inspector Prof. Rita Cântiuc

*

Viorel Varvaroi & Victor T. Rusu

*

Mihai Pânzaru-PIM & Constantin Ungureanu-BOX

*

Costâna, obârşia bucovineană a neamului Eminovici

Costâna, obârşia bucovineană a neamului Eminovici

*