Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii | Dragusanul.ro

Ţinutul Vasluiului: Ocolul Crasnii

 

Stema Ţinutului Vaslui, în Almanahul Român 1866

 

 

Satele Băhnarii, Mânjeştii, Orzăştii, Tănacul, Beneştii, Bouşorii,

Soleştii, Turiţa, Ştiborenii, Bodescul, Bălţaţii, Gugeştii, Dumbrava,

Boţăştii, Porcişenii, Chirceştii şi Micleştii, Şerbeştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Băhnarii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Băhnarii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasilachi Tatul

Simion Arsăni

Neculai a Ştefanii

Ursul Ştefanii

Gavril Gentimir

Ion a Ursului

Merăuţă

Condorachi

Constandin, crav

Grigoraş Spătariul

Ion zet (al) morar

Neculai sin (fiu) crav

Ion Gentimir

Gavril Gruiul

Neculai a Lucăi

Sava Helgiul

Andrei Cumpănici

Ion Istrati

Miron Oajde

Gheorghe sin (fiu) Berescul

Andrei Donos

Iosif Roşculeţ

Dumitraşcu, ciobotar

Ioniţă a Stanei

Andronachi

Timoftii

Toader Spătar

Constantin Corniţă

Mateiu

Vasile Ghelii

Chirilă, plugar

Mihalachi, vier

Ioniţă Ţuvrilă

Dănilă, grădinar

David, grădinar

Tănasă, dârvar

Toader, chelar

Timoftii

Andrei, pas

Roman, pas

Ion, cioban

Gavril, cioban

Toader a Nastasiei

Vasile Donosăi

Ianachi Jijii

Ion a Afteniei

Gavril, morar

Nistor, pas

Ion Gârneţ, pas

Ioniţă, căpitan

Vasile Cotae

Gheorghi brat (frate) lui

Ion Coni

 

 

Holtei:

 

 

Simion fiul lui Cotae

Andrei fiul lui Istrati

 

 

Babele sărace:

 

 

Marie, morăriţa

Arteniasa

Nastasie

Paraschiva

Ilinca

Nastasie

Aftenie

 

 

Ruptaşi:

 

 

Manolachi Popa, cu dajde la Tutova

 

 

Ţigani:

 

 

Niţă Bejan

Toma fratele lui

Gavril fratele lor

Grigori, cobzar

Grigoraş, ciobotar

Petre, jude

 

 

Cotuceri:

 

 

Chiriac, argat

Ioniţă Cotae

 

 

Mazili:

 

 

Sava Chirică

Ion Chirică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 218 şi 219

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Mânjeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Mânjeştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Găluşcă, mazil

Ştefan Găluşcă, ruptaş

 

 

Preoţi:

 

 

Ion Popican, preot

 

 

Călăraşi:

 

 

Ioniţă Cotae, călăraş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Orzăştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Orzăştii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Tănase Manta

Ştefan, nepot Mantii

Vasile Mihoci

 

 

Ruptaşi:

 

 

Iftenii Manta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Tănacul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Tănacul

 

 

 

 

Ruptaşii:

 

 

Vlasii Cărare

Vasile Cărare

Vasilachi Cărare

Vârlan Cărare

Lupul Cărare

Ianachi Cărare

Ştefan frate lor

Anton Cărare

Stancu frate lui

Ion Cărare

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Ghiban, pas la Iani, grecul

 

 

Diaconi:

 

 

Toader Cărare, diacon

Sava, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Beneştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Beneştii

 

 

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă sin (fiu) popii

 

 

Diaconi:

 

 

Gavril, diacon

Constandin, diacon

 

 

Călăraşii:

 

 

Vasile sin Crâstii

Iordache Cărare

Constandin, sârbul

Chirică, sârbul

Crâstia, neputincios

Ştefan fratele lui Iordache, tij (la fel) neputincios

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Bouşorii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Bouşorii

 

 

 

 

 

Mazili:

 

Iorga Burghele

 

 

Preoţi:

 

 

Popa George

 

 

Diaconi:

 

 

Grigoraş, diacon

Gherasim, monah

 

 

Călăraşii:

 

 

Simion Vulpe

Neculai sin (fiu) Ilieş

Sandul fiul aprodului

Andronachi brat (frate) lui, holtei

Ioniţă fratele lui, holtei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Soleştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Soleştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ianachi Chituţă

Ion Chituţă

Mardari Bucată

Pricopii Cucul

Ion Ciolac

Ştefan, scăfar

Nechita Roşul

Maftei sin (fiu) Gherasim

Ioniţă Bucată

Iosif fiul lui Alexandru

Neculai Filip

Grigorii Hodoş

Tofilat

Ştefan, cioban

Vasile, surugiul

Grigoraş Panfile

Vasile, herghelegiu

 

 

Babele de aici:

 

 

Nastasie

Măriuţa

 

 

Mazili de aici:

 

 

Grigoraş Moscul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 219, 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Turiţa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Turiţa

 

 

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ion Bândac

Grigori Turiţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Ştiborenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Ştiborenii

 

 

Mazili:

 

 

Ioniţă Mardarii

 

 

Ruptaşi:

 

 

Ioniţă sin (fiu) Popa

Zaharia brat (frate) lui

Ştefan Ugle

Toader Pitic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Bodescul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Bodescul

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Turcul

Miron Caprău

Ignat

Ion Botezat, slugă

 

 

Mazili:

 

 

Ştefan Darii

Toma Cogălnician

Iordachi Ciotca, priş ot (vine din) Fălciu

 

 

Ruptaşi:

 

 

Tonică

Iordachi fiul popii

Andrei fratele lui

Ioniţă Bârsă

Gheorghi Negel

Condărat Pitic

Ursachi Ugle

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Gheorghi

Popa Ion

 

 

Diaconi:

 

 

Artenii, diacon

Gavril, diacon

Ursachi, diacon

Ioniţă, diacon

Macari, diacon

Scărlat, diacon

Ion, monah

Vasile, monah

 

 

Călăraşi:

 

 

Toader Sărindar

 

 

Babele:

 

 

Măriuţa, oarbă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Bălţaţii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Bălţaţii

 

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Mihai, liahul, al Sandului Bosii, medelnicer

 

 

Călăraşi:

 

 

Ichim Costachi

Ifrim

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Gugeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Gugeştii

 

Ai dumneaei stolnicesei Micleascăi

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, chelar

Constandin Beşicuţă

Antohi, blănar

Năstasă Cotluc, herghelegiu

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Petre

 

 

Diaconi:

 

 

Toader Beghet, diacon

 

 

Ţiganii:

 

 

Constandin Câmpul

Stan

Ursul, herar

Ursul, viziteu

Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Dumbrava

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Dumbrava

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Vasile nepot pivniceriului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 220

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Boţăştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Boţăştii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Apostol Chinan

Toader Plop

Petre, văcar

Tofan Struţă

 

 

Mazili:

 

 

Neculai Chirica

Petre Codrian

 

 

Ruptaşi:

 

Constandin Loghin

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

 

 

Diaconi:

 

 

Pavăl Struţă, diacon

Vasile, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 220, 221

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Porcişenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Porcişenii

 

 

 

 

Mazili:

 

 

Simion Turbat, vornic de Poartă

Grigore Aliuş, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 221

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Chirceştii şi Micleştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Chirceştii şi Micleştii

 

Ai dumisale paharnicului Sandul Miclescul

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, cioban

Ioniţă, cojocar

Timofti sin (fiu) Onică

Silvestru brat (frate) lui

Ion Mihul

Lupul Rănitul

Constandin Briabăn

Ştefan fiul lui Iacob

Tănasă Gherman

Neculai, herghelegiu

Vasile, vornic

Ion fiul lui Ursul

Ştefan fratele lui

Iftenii fratele lor

Constandin fratele lor

Ioniţă fratele lor

Grigoraş a Moşniagului

Zaharie Carpu

Gheorghi Hurjui

Toader Tătarul

Iancul Zgârbură

Ioniţă Teclici

Maftei fiu lui pânzar

Condrat Teclici

Sandul, olar

Ion Poloboc

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Andrei

 

 

Diaconi:

 

 

Costin, diacon, dascăl

 

 

Ţiganii:

 

 

Toader, apar

Radul, vezeteu

Toader, vezeteu

Toma Budăiu

Bârsă, scripcar

Andrei, ciobotar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 221

 

 

 

 

 

Ţinutul Vasluiului: Şerbeştii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Crasnii

 

 

 

Şerbeştii

 

A dumnealui banului Sandul Miclescul

 

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Constandin, herghelegiu

Pricop, pas

Simion, pas

Ion, rusul

Pavăl fiul lui Vlas

Neculai nepot Chircului

Filip a prescurniţii

Ioniţă, plugar

Dima

Vasile Chircu

Iordachi Pârâu

Vasile, soronar

Proca Chircu

Tiron Bosioc

Constandin Popa

Alecsa, rusul

Andrei

Arsăni, bucătar

Chirilă, rusul

Mihălachi, pas

 

 

Diaconi:

 

 

Iordachi, diacon

Tănasă, diacon

 

 

Ţigani:

 

 

Gheorghi

Grigori

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 221