Ţinutul Tecuciului: Satul Bogheştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Tecuciului: Satul Bogheştii

 

 

 

 

Ţinutul Tecuciului: Satul Bogheştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Zeletinului

 

 

Bogheştii

 

Cu cuturile (cătunele) Văliana, Perjoaia, scutelnicii dumisale Arghirii vel (vare) postelnic, iar o samă cu darea la alte ţinuturi

 

 

 

Toată suma caselor: 108. Scădere rufeturi, însă 78: 46 birnici la Tutova, 4 văduve, 9 nevolnici, 9 slugi, 1 volintir, 1 dascăl, 5 scutelnici, 1 popă, 1 ruptaş, 1 birnic la alt sat. Rămân birnici 30.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Dorin din Bogheşti

Ion Bojia, tij (la fel)

Luca Lupaşcu, la fel

Antohi Druică, la fel

Vasile Toader, la fel

Ion Toader, la fel

Andronachi sin (fiu) baba Safta, la fel

Lazăr fiul lui Stanciul, la fel

Gheorghi fiul lui Andronachi, la fel

Toader fiul Todosiei, la fel

Vasile Berheci, la fel

Sandul Vedi, la fel

Andrei Mânios, la fel

Ion Alecsandru, la fel

Ion Spulber, la fel

Gavril Necula, la fel

Ion Berheci, la fel

Grigori Lupaşcu, la fel

Apostol Daneş, la fel

Toader Daneş, la fel

Gheorghi Spulber, la fel, din Bogheşti

Toader Stanciul, la fel

Petri Goza (ot) din Văliana

Toader, brat (frate) lui, la fel

Gheorghi, frate lor, la fel

Vasili din Becheşti

Toader Bechescul, la fel

Tudosi, fratele lui, la fel

Ioniţă, nepot lui Dorin, la fel

Condurachi Bechescul, la fel

 

 

Liuzi bejenari, ce se află cu şederea la cuturile de mai sus arătate, iar darea le stă la Tutova:

 

 

Pavăl Groza, birnic la Ceucani

Andronachi, la fel

Chirică, la fel

Vasile, la fel

Costantin Vlasii, la fel

Solomon Hăolici, la fel

Lupul Druică, la fel

Ilii Bechescul, la fel

Ilii Spulber, la fel

Neculai fiul lui popa, la fel

Gheorghi, cojocar, la fel

Ichim Mertic, la fel, la Priponeşti

Petcul, sârbul, la fel

Costantin Stângă

Călian, birnic la Ciorăşti

Neculai Gavrilaş, la fel

Gheorghi Vulpe, la fel

Ion, croitor, la fel

Costantin Mejan, la fel

Carpu, la fel

Timofti Niagu, la fel

Gheorghi Saule, la fel

Ion Lungul, la fel

Ion Bârdan, la fel

Ion Arhip, la fel

Ana, văduvă, la fel

Niagul, nevolnic, la fel

Păladi, butnar, la fel

Ion Obrejă, la fel

Pricopii, chetrar, la fel

Gheorghi, fiul lui popa, nevolnic, la fel

Alexandru Bârdan, la fel

Vasili Gologan, la fel

Ion Gologan, la fel

Radu, bejenar, birnic la Blânzi

Gheorghi, fiul lui Radu, la fel

Bosâioc, fiul lui Strătioiu, la fel

Lupaşcu, olar, la fel

Ioniţă Cârcă, birnic la Sălceni

Vasile Bontă, la fel

Toader Spătaru, la fel

Simion Gologan, birnic la Sălceni

Marcu Gologan, la fel

Alicsandru Purcel, la fel

Vasili Şargul, la fel

Vasili Gologan, la fel

Ion Stupul, sluga dumisale spătarului Conachi

Grigoraş Stupul, la fel

Manoli, pas, la fel

Ioniţă Machidon, la fel

Gheorghi, tăbăcar, din Rădăcineşti, la fel

Mihălachi, la fel

Ion, tăbăcar, la fel

In (alt) Ion Stupul, slugă lui Manolachi Conachi

Cozma Bouroş, volintir dus la oaste

Panaiti, dascăl

Ioniţă Vulpe, poştaş la Paraschiv

Toma Basoc, scutelnic dumisale vistiernicului Ioan Canta

Gheorghi Huştiul din Călimăniasa, la fel

Toader Onică, la fel

Toader Iacob, la fel

Mitre Bârzoiul, la fel

Ilii, bejenar, birnic la Bârlad

Ion, rusul, birnic la Căuia

Mile, abager, la Perjoai

Vasile Dorin, slugă dumisale stolnicului Negrii

Vasili, monah, nevolnic

Iftimii Mânios, nevolnic

Andrei, şchiop, nevolnic

Alecsandru Coca, nevolnic

Popa Antohii

Baba Tudosia

Baba Safta

Baba Pârţoai

Nechita fiul lui Grigori, nevolnic

Lupul, nevolnic

Solomon Hăulici, ruptaş la Tutova

Gheorghi Bechescul, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 600, 601