Ţinutul Tecuciului: Onceştii şi Rogojeni | Dragusanul.ro

Ţinutul Tecuciului: Onceştii şi Rogojeni

 

 

Ţinutul Tecuciului: Onceştii şi Rogojeni

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Berheciului

 

 

Onceştii şi Rogojeni

 

 

 

Toată suma caselor: 76. Scădere rufeturi, însă 50: 7 mazili şi ruptaşi, 7 popi şi diaconi, 6 văduve, 4 slugi, 2 copii din casă, 10 scutelnici, 2 nevolnici, 1 vornic, 1 vătăman, 10 ţigani. Rămân birnici 26.

 

 

Birnici:

 

 

Crăciun, jugar

Mihălachi Hâncul

Timofti Gâtul

Lupul Nechita

Vasili zet (al) Perjul

Neculai Săcară, ciubotar

Neculai Dobroslav, morar

Neculai Surdul, ce a fost scutelnic al dumisale spătarului Conachi

Grigoraş, cioban, la fel

Gheorghi Movila, la fel

Gheorghi, săpunar, ce a fost al dumisale slugeroaei Mariei Sturzoai

Crâste, morar, ce a fost al lui Ioniţă Luchian

Ştefan, apar, ce a fost al spătarului Gheorghi Constandachi

Pavăl Dobraniş, la fel

Constantin Carciga, ce a fost al dumisale stolnicului Iamandi

Andronachi Ciută, la fel

Andronachi Arhip, la fel

Arhirii Clata, ce a fost al dumisale paharnicului Ştefan Costandachi

Vasile Cârneci, ce a fost birnic la Rădăcineşti

Ştefan Roşculeţ, ce a fost cu darea la Frunteşti

Andronachi Lozâncă, la fel

Ion, muntean, la fel

Stan, muntean, la fel

Samoil, muntean, la fel

Agachi Perjul, ce a fost birnic la Oţăleşti

Vasili Ariton, ce a fost cu darea la Mărăşti

 

 

Rufeturi:

 

 

Gavril Tomuzei, ruptaş

Constantin Strătilă, mazil

Toderaşcu Tomuzei, ruptaş

Savin Râpă, ruptaş

Ioniţă Ţarălungă, ruptaş

Constantin Ţarălungă, ruptaş

Lupul Huştiul, ruptaş

Popa Ion

Popa Apostol

Diaconul Ichim

Diaconul Ion

Diaconul Gâte

Diaconul Ilii

Diaconul Toader

Irina, văduvă

Safta, diaconiţă, văduvă

Gafiţa, văduvă

Vasilca Bărcăniasă, văduvă

Iftinca, văduvă

Marica, babă

Lupul Lehăcian, sluga dumisale spătarului Conachi

Neculai Lehăcian, la fel

Alecsandru, slugă a ispravnicului Neculai Nedelcu

Constantin Hâncul, slugă a lui Gavril Conachi

Ştefan Chiriac, copil din casă

Mihăilă Perjul, la fel

Opria, muntean, nevolnic

Gheorghi Ţarălungă, scutelnic al ispravnicului Neculai Nedelcu

Obrejă Tatul, la fel

Antohi Bugan, la fel

Ion, cârciumar, la fel

Vasili Tatul, la fel

Ioniţă Perjul, la fel

Iacomi, la fel

Vasile Ţarălungă, scutelnic al şetrăroaiei Voicăi

Neculai Năstasă, la fel

Alecsandru Perjul, la fel

Ioniţă Hâncu, vornic

Ştefan, croitor, vătăman

Constantin, ţigan al mănăstirii Răchitoasei

Neculai, ţigan, la fel

Vasili Pălaga, la fel

Chiriac, ţigan, la fel

Constantin Băcan, ţigan, la fel

Gheorghi Băcan, ţigan, la fel

Neculai, ţigan, la fel

Gheorghi, ţigan, la fel

Postolachi, jude, la fel

Vasile, ţigan, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 587, 588