Ţinutul Tecuciului: Frunteştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Tecuciului: Frunteştii

 

 

Ţinutul Tecuciului: Frunteştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Berheciului

 

 

Frunteştii

 

Ce au fost scutelicii dumisale spătarului Conachi

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 12: 1 mazil, 2 popi şi diaconi, 2 văduve

4 nevolnici, 1 vornic, 1 vătăman, 1 flăcău cu capul. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Chiriac Oprişan

Cozma Oprişan

Dumitraşcu

Maftei Ciuca

Macsân, rusul

Ursul, rusul

Costantin, rusul

Pavăl Necula

Mihai sin (fiu) Andrei

Ion Borgul

Andrei Borgul

Amvrosii Borgul

Neculai Cârneci

Stanciul, cojocar

Dumitraşcu, croitor

Antohii Bâtcă

Dumitraşcu Bâtcă

Chiriac Spoială

Pătraşcu Tinchiul

Strătulat Chebac

 

 

Rufeturi:

 

 

Constantin, vătav, mazil

Popa Ioniţă

Lupu, diacon

Catrina, diaconiţă, văduvă

Antonia, babă

Sandul, şchiopul, nevolnic

Vasili Ionati, şchiop, nevolnic

Andronic Ciuntul, nevolnic

Ariton, rus, vornic

Grigori Bărguiu, vătăman

Ion, nevolnic

Eni, flăcău cu capul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 589, 590