Ţinutul Romanului: Târgul Romanului | Dragusanul.ro

Ţinutul Romanului: Târgul Romanului

 

 

 

 

Ţinutul Romanului: Târgul Romanului

 

iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

Târgul Romanului

 

 

Toată suma caselor: 216. Scădere rufeturi, însă 103. 8 preoți și diaconi, 10 mazili și ruptași, 2 neguțători de Eși, 2 cu cărți, 29 ciocli, 18 văduve

14 jidovi, 20 țigani. Rămân birnici 113.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, saponariu

Gheorghi, cibotariu

Vasile Guțul

Dima, cibotariu

Ion Postolache

Toader a Măicuții

Toia, muntean

Gligoraș a Florei

Ioniță Căpriță

State, blănariu

Dumitru, croitoriul

Lupul Trifăscul cu bir acolo

Ion Obrej, croitor

Simion Nârne

Ioniță Buhnilă

Costantin a bărbieriții

Adam, bărbieriul

Sima, cibotar

Gavril, cibotar

Mărian, cârciumar

Andronache, blănar

Ioniță Pobircu

Gheorghi Cătana, bărbier

Toader Lungul

Toader Curbe

Sandul Ichim

Enachi Vezure

Andrei Dumbravă

Ioniță Turturică, vornic

Toader Plăcintă

Țtefan Alecsii

Zaharia, blănar

Constandin, blănar

Ion Spuze

Andrei, croitor

Apostol, blănar

Lazor Păpușoiu

Ion, crâșmar caramanleului

Constandin, croitor

Gligoraș, cibotar

Costandin, cibotar

Ioniță, cibotar

Gheorghi, croitor

Nicolai Tiacă, blănar

Dumitru Alășag

Vasile, cibotar

Gheorghi Mole

Enache zet (al) lui Tărăbuș

Lupul Mămăligă

Opre, cărămidar din Chinărar

Chiriac de acolo

Lepădat, cărămidar de acolo

Năstac sin (fiu) morar de acolo

Crâste, olariu de acolo

Gavril Bucșe de acolo

Paraschiv, cărămidar de acolo

Chiriac, cărămidar de acolo

Marin, mocan de acolo

Gheorghi, mocan de acolo

Toader, ungurian, apar din Râioasa

Radul, apar de acolo

Maftei, apar de acolo

Simion, muntean, apar de acolo

Ion, pârgar de acolo

Vasile Corniță, pârgar de acolo

Gligori, crav, pârgar de acolo

Andoni, săponar

Gheorghi Mămăligă din Cotu lui Bălan

Ioniță, cibotar de acolo

Vasile, tăbăcar de acolo

Mihalache Mămăligă

Nichita, apar din Râioasa

Ion, pârgar din Chinărar

Postolache ot Hulpășeștii

Trohin, olar de acolo

Ioniță, apar de acolo

Ștefan, pârgar de acolo

Lupul zet (al) lui Ciocoiu din Brătești

Vlad, cibotar

Sandul, apar din Brătești

Eni Bărcos din Băloșești

Lupul, soponar

Neculai Bălăban, stoler

Ion Untilă, stoler

Vasile Vremiră, stoler

Ștefan de acolo, stoler

Petre, pietrar

Lupul, butnar

Iosip, panțăr

Ioniță, pietrariu, panțăr

Lupul, panțăr

Ștefan Popa, panțăr

 

 

Străinii din târgu (birnici):

 

 

Crâste, pitar

Vasile, croitoriu

Mihai, grec

Apostol, băcal, grec

Ene, băcal

Dinul, muntean, brașovan

Vasile, pitar

Ispiriu, băcal

Dumitru, băcal

Miciu, băcal

Pascal, băcal

Toader cumnat Bonciului

Costandin, căldărar

Bonciul, băcal

Apostol, băcal

Dumitru, pitar

Panaite, grec

Dinul, curelar

Costandin, grec, băcal

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Șerban

Popa Ioniță

Popa Ștefan

Pavăl, diacon

Neculai, diacon

Popa Toader

Popa Ioniță

Dumitrașco, blănar, ruptaș

Andronachi, caramanleu, ruptaș

Ioniță, caramanleu, ruptaș

Andrii, căpitan, mazil

Ilieș Rojniță, ruptaș

Gligori Bucșă, căpitan de poștă

Ștefan Fote, ruptaș

Necolai Herbintoiu, bogasâreiu, priș ot (vine din) Eș

Toader, bogasier, tij (la fel)

Hagi Neculce, bogasieriu cu salvogvardie

Ștefan, ungurian, cu cartea Divanului

 

 

Cioclii de acolo:

 

 

Vasile

Gheorghi

Apostol, olar

Radu

Tudosă, butnar

Necolai

Mihalache

Ștefan, staroste din Brătești

Toader Supțirel de acolo

Lazor de acolo

Luca de acolo

Pavîl de acolo

Ion de acolo

Ioniță fiul lui Bubui din Cotu lui Bălan

Gligoraș de acolo

Iftimii fiul lui Năstasă de acolo

Sandul preotesii de acolo

Gligoraș de acolo

Ion Fanze de acolo

Vasile din Râioasa

Ștefan Băhnianul

Alistar

Ion fiul lui Gavril din Râioasa

Ion

Petre Buleu

Andrei Mămăligă de acolo

Costandin al lui Stahi din Sagna

Ion de acolo

Toader Hârjul de acolo

 

 

Jidovii:

 

 

Iancul

Iosip

Leiba

Lehman

Leiba

Herciul

Marco, jidov

Berco

Haimu

In (alt) Haimu

Cerbul

Pascal

Nișin

Solomon

 

 

Țiganii:

 

 

Dămian, țigan

Dragomir

Așbul

Ion

Tănasă

Ioniță

Vasile

Ion Gagul

Lupul

Enachi

In (alt) Enachi

Ion Mole

Andrii

Ioniță

Vasile Gagul

Ioniță

Ion

Vasile Gagul

Pavăl

Neculai

 

 

Femei sărace:

 

 

Catrina Blăgiasa

Gafița

Tudosca

Iliana

Ioana

Sanda

Paraschiva

In (altă) Paraschiva

Catrina

Posâna, jidovcă

Sârbul

Anișa Ecoboae

Safta Bucșoae

Catrina

Dina

Irimia

Ioana

Iliana, preoteasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 281-284