Ţinutul Putnii: Ocolul Şuşiţii | Dragusanul.ro

Ţinutul Putnii: Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Satele Tăbuceştii, Răcoasa, Câmpurile, Soveja, Vizantia

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Tăbuceştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Tăbuceştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Scădere rufeturi, însă 2: 2 slujitori. Rămân birnici 7.

 

 

 

Bejenari ai mănăstirii Dragomirna:

 

 

 

Mirce sin (fiul) lui Baba

Ion din Cislău, muntean

Dumitraşco, muntean

Petre, muntean

Ion brat (frate) lui Petre, muntean

Ioniţă, muntean

Maftei, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Dobre Spânul, muntean, slujitor

Necola din Varniţă, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Răcoasa

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Răcoasa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 9: 6 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 1 scutelnic. Rămân birnici 44.

 

 

 

Birnici:

 

 

Staico, vornic

Roman, fost vornic

Gheorghe Butuc

Ştefan Butuc

Manoli Uncuş

Necula, vier

Costantin, rotar

Ile zet (al) lui Niagul

Arsănie

Istrate Boacă

Ion Boacă

Ioniţă

Adam al lui Butucelu

Ştefan Butuc

Chiriac Bălaur

Ion Cotor

Costantin

Grigore

Ilie Evel

Ion, fluerar

Dragomir, gălăţean

Flore

Sandul fiul lui Acsinte

Petre Cociorvă

Anghel, vrâncean

Toma, Ciolan

Ion fiul Petrii

Sandul Guţan

Costantin Gogoiu

Petre Tămaş

Coman al Niagăi

Stoica, dascăl

Stoica, jugar

Dumitru Faraon

Ştefan Borde

Stan fiul lui Stoica

Alicsandru

Lupul frate lui Toader din Câmpuri

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Eni

Popa Coman

Popa Ion

Diaconul Crăciun

Diaconul Crăciun

DiaconulVasile

Marie, văduvă

Nastasie, văduvă

Mane Vorvince, scutelnic dumnealui banului Iancul Razul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Câmpurile

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Câmpurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 92. Scădere rufeturi, însă 31: 15 scutelnici, 4 popi şi diaconi, 10 nevolnici, 2 slujitori. Rămân birnici 61.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan al popii Toma

Vasile, dascăl

Marin

Anton, vrâncean

Lupul Iftenie

Ion Sfârloagă

Neculai Burnică

Crăciun Iftenie

Istrate Chetrian

Ursul, vornic

Toader a Chetrii

Gavril Boboc

Ştefan Hapău

Nistor a Panaghiei

Crăciun Bordeiu

Stan Tudor

Lupul Roşca

Apostol, cojocar

Neculai Puiul

Ilie Bode

Costantin, vătăman

Toader Calcatin

Ion Roată

Vasile Burgă

Miron Burgă

Vasile Chetrian

Apostol Tofan

Manole, dogar

Sandul Luca

Mihai Puiul

Ivan Negroiul

Ioniţă Roată

Toader, dogar

Soare fiul lui Ioniţă Burgă

Ioniţă Bâtcă

Costantin Boboc

Ion Puiul

Toader Iftenie

Ştefan Istrate

Ioniţă Burgă

Maftei Burgă

Apostol Hăpău

Vlad, ciobotar

Vasile Zgăvârdan

Andronic Ilie

Năstasă Dămian

Procopie Hoţul

Ion Lungul

Gheorghe Rotilă

Radul, dogar

Ilie Rotilă

Simion Rotilă

Cârste

Simion al popii

Gheorghe Brezan

Radul, drâstar

Gheorghe fratele lui

Ion Morăraş

Negoiţă

Mane Roşca

Gheorghe Catana

Avram, mocan

 

 

Ruptaşi:

 

 

Andrii Postolache, vier stolnicesei Catargioae

Ion Bobeică, vier la fel

Grigoraş Bobeică, vier la fel

Toader Postolache, vier la fel

Ştefan Chisoiu, vier la fel

Coman Sfârloagă, vier la fel

Vasile Holban, vier la fel

Ion Buruiană, vier la fel

Costantin al lui, vier la fel

Toader Ursul, vier la fel

Apostol Oghene, vier la fel

Toma Bobeică, vier la fel

Ion a Roşcăi, vier la fel

Vlad Stan, vier la fel

Ion Holban, vier la fel

Toader, slujitor de Focşani

Neculai Păsat, slujitor

Radul Gogian, nevolnic

Popa Vasile

Popa Grigore

Popa Ilie

Diaconul Ilie

Ştefana, văduvă

Marie Pleşoae, văduvă

Aniţa, văduvă

Baba Sofie

Ioana, văduvă

Dobra, văduvă

Marie, văduvă

Oghinie, văduvă

Sandală, babă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 298

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Soveja

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Soveja

 

 

 

 

Toată suma caselor: 282. Scădere rufeturi, însă 90: 40 scutelnici, 5 popi, 12 nevolnici, 33 ţigani. Rămân birnici 192.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Mane Sfârnog, vornic

Radul Bochiţă, vătăman

Gheorghe Giană

Chiriac Furtună

Mane Hodoroge

Costantin Furtună

Tănase Neloiul

Andronache Fleşcan

Vlad Lungul

Gheorghe Nianciul

Costantin Grobnic

Stan Grobnic

Vlad Grobnic

Vasile Grobnic

Mihai Bâra

Răuţă Băşătescul

Ene Burne

Ion Buză

Radul Buză

Alde Hodoroge

Cozma Anghenie

Ion Anghenie

Stan Răduţu

Radul Başte

Tănasă Başte

Ion Găman

Crăciun al lui Varvaric

Pavel Răvăşel

Coman Ciuhuman

Ion Ciuhuman

Brătilă

Mateiu Dobrin

Stan Dobrin

Stan Bobocan

Chirico fratele lui

Mane Varvaric

Stanciul Chicioroage

Stanciul Calic

Stanciul Bălan

Vlad Măţăoan

Şerbu Guriţă

Stoica Guriţă

Stanciul Guriţă

Stoica Lărge

Radul Bodian

Ion Fuiure

Grigore Burduce

Răuţă Mâtoian

Radul fiul lui

Ion Boldian

Radul frate lui Cârste

Stanciul Ticăluţă

Irimie, vătăman

Cerne

Stan Vălvărău

Coman Bălbărău

Radul Bălbărău

Radul Strachină

Stoica Mehedinţu

Ion Ţulucan

Iacob fiul lui

Mane Cefalin

Pavel al lui Sulă

Toader Merche

Jângan Dăguriţa

Jângan Boian

Ion Răfec

Oance Nelepcul

Radul Negoescul

Stan fiul lui

Jângan Boian

Ion Boian

Coman Negoescul

Coman Răfec

Coman Răul

Costantin Răul

Micul Răul

Vâlcul Găman

Pârvul, cojocar

Mihăilă fiul lui

Badul

Ion Negoescul

Radul Mâinia

Stan

Radul Balcul

Coman Balcul

Radul Balcul

Stanciul Praja

Stanciul Barna

Niagul Bădianul

Jâpa

Jâgan Varvaric

Ion Cârpăveche

Radul Guriţă

Simion, dascăl

Ion Roşul

Ursul Prelungian

Stoica Bădeiu

Radul Roşcan

Ştefan al vornicului

Dinul

Coman Drânbă

Stoica fiul lui Pârvul

Stan Hoge

Bosuiuc Hoge

Stan Milcovan

Costantin ot tam (de acolo)

Micul, vrâncean

Şerbul Barbălată

Oance, mocan

Stanciul Boian

Stoica Săcărian

Alde Buchiţă

Ion al lui Toceiu

Gheorghe, muntean

Moisă

Răuţă Fleşcan

Dumitru a Săndulesii

Mane Plopeş

Ion, dristar

Stanciul Bâra

Zanfir Bâra

Gheorghe al lui Vlaico

Ion Bobocel

Dumitru Sfârnog

Stanciul nepot lui

Ion Bârne

Ion Despul

Ion Briazul

Stan al lui Tănasă

Ion Costescul Bărbălăţescul

Iarca Costescul

Şerbu frate lui Bărbălăţescul

Stanciul Dudul

Ion Păragină

Stan Cosor

Drăgan, mocan

Mane Ciocoiu

Costantin Chelmeş

Chiriac Moman

Bran al Nistoresii

Ion al Nistoresii

Pantază Durbaca

Simion, apar

Şerbu Brâncă

Neculai, văcar

Mihai, rotar

Toderaşco, morar

Oance Moman

Opre Băşătescul

Sas Băşătescul

Radul Pleşan

Ion Tătarul

Radul Cosor

Radul Durbaca

Voico Genunchi

Barbul Enache

Ion Bunghiz

Ion Hanţa

Stan Beşliaga

Radul Hanţa

Neculai Hanţa

Necula Moman

Petru Căciulă

Stoica Pătula

Radul Negoescul

Petru, muntean

Coman Brâncă

Ion Fuiure

Junga Fuiure

Stanciul Toşa

Stoica Coşa

Ion Ţânte

Vlad Genunchi

Udre Noor

Bran Bunghiz

Coman Năpar

Radul Cârste

Şerbu a Nistroae

Radul Genunchi

Ion Tocilă

Şerbu Bercas

Ion Păstrăv

Stanciu Jălan

Toader Başote

Nicul Fuiure

Radul Aghinie

Sandul, dristar

Stan Mândrilă

Mane Sfârnoc

Radul Bochici

 

 

Rufeturi:

 

 

Coman Jâpa, scutelnic mănăstirii Siveja, posluşnic

Vasile Bociuc

Stanciul Jâte

Stanciul fratele lui

Neculai Măţăoan

Stan Răul

Stan al lui Necula Moman

Ion Doduleţ

Ion Hasnăş

Ion Grobnic

Radul Chitocian

Gheorghe Bălan

Dragomir Cătcărici

Stan Varvaric

Necula Velican

Dumitru, bejenar

Gheorghe, bejenar

Stan Chirca

Jâte, vezetiu

Necula, văcar

Ion, cioban

Radul, crav

Ion, butnar

Toader, chelar

Badul, muntean

Stan Băcăiul

Stoica

Ion

Coman Roşul

Matei Cutcuriguţă

Costantin Răul

Voiniaga

Ion, lemnar

Stan Mustiaţă

Iuga

Radul Săcărian

Ion, cojocar

Stanciul Ghiberdene

Radul Tomişan

Ilie, bejenar

Dumitru Sfârnog, nevolnic

Vâlcul, nevolnic

Cârste Ticluţă, nevolnic

Stoica Ticluţă, şchiop, nevolnic

Popa Ion Dobrin

Popa Radul

Popa Stan

Popa Coman

Diaconul Radu

Irina, săracă

Stanca, săracă

Maria, prescurniţa

Bucura, babă

Baba Dobra

Dobre Ginguliasa

Baba Dobra

Dobre, ţigan al mănăstirii Soveja

Petre, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

In (alt) Petre, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion Bazăn, ţigan al mănăstirii Soveja

Stroe fratele lui, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion Capră, ţigan al mănăstirii Soveja

Toader, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Drăghici, ţigan al mănăstirii Soveja

Simion, ţigan al mănăstirii Soveja

Dănilă, ţigan al mănăstirii Soveja

Stanciul, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Ioniţă, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Gheorghe, ţigan al mănăstirii Soveja

Andrei, ţigan al mănăstirii Soveja

Costantin, ţigan al mănăstirii Soveja

Chirică, ţigan al mănăstirii Soveja

Costantin, ţigan al mănăstirii Soveja

Dumitru, ţigan al mănăstirii Soveja

Radul, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ciobotar, ţigan al mănăstirii Soveja

Marin, ţigan al mănăstirii Soveja

Ion, ţigan al mănăstirii Soveja

Ştefan, ţigan al mănăstirii Soveja

Sandul, ţigan al mănăstirii Soveja

Nica, ţigan al mănăstirii Soveja

Vasile, ţigan al mănăstirii Soveja

Pălade, ţigan al mănăstirii Soveja

Radul, ţigan al mănăstirii Soveja

Baba Rada Pătroae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 299-301

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vizantia

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Şuşiţii

 

 

 

Vizantia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 24: 6 scutelnici, 10 popi şi diaconi, 4 nevolnici, 4 ţigani, 2 slugi, 2 argaţi. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Petrescul

Ion Ţăţăragă

Ion, văcar

Iordache

Dobre

Vasile, vier

Sava, muntean

Frăţilă

Ion

Coman

Vasile

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Mitrofan, scutelnic jitniceroaei a Şăndrii

Lupul, scutelnic la fel

Mihaiu, scutelnic la fel

Neculaiu, scutelnic la fel

Grigoraş, muntean, scutelnic la fel

Bălaci, scutelnic la fel

Ioana, săracă

Ilinca, morăriţa

Ilinca Oncioae

Marie, văduvă

Ilisei, monah

Ignat, monah

Feofil, monah

Nicodim, monah

Isaie Roşca, monah

Popa Ion

Popa Enache

Diaconul Ilie Norocia

Diaconul Petre

Diaconul Toader

Gheorghe, ţigan a propocului Samoilă

Stan, ţigan

Toader, ţigan

Pană, ţigan

Mane, holtei, slugă

Filip, vizitiu

Nistor, argat

Ion, holtei, argat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 301, 302