Ţinutul Putnii: Ocolul Gârlelor (I) | Dragusanul.ro

Ţinutul Putnii: Ocolul Gârlelor (I)

 

 

 

Satele Căpoteştii, Purceleştii, Băloteştii, Găgeştii, Vităneştii de sub Măgură,

Cucueţii de sub Măgură, Ireştii de sub Măgură, Ireștii de Sus

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Căpoteştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Căpoteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 15 scutelnici, 1 mazil, 2 popi, 4 nevolnici, 1 slujitor, 3 argaţi.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Ion Gugecă, vier mănăstirii Dancul

Sandul Beche, vier mănăstirii Dancul

Mane fin (fiu) lui Dumitraşco, vier mănăstirii Dancul

Zaharie Chelu, vier mănăstirii Dancul

Panaite a Guriţei, vier mănăstirii Dancul

Enache fiul Marii, vier mănăstirii Dancul

Anghel zet (al) lui Săracul, vier mănăstirii Dancul

Costin fiul diaconiţei, vier mănăstirii Dancul

Ioniţă Lăduncă, vier mănăstirii Dancul

Vasile Lăduncă, vier paharnicului Costantin Pălade

Simion al Maftei, vier la fel

Dumitraşco Chiciorlungu, vier la fel

Costantin Buzatu, vier spătarului Ioniţă Canta

Anghel, muntean, vier la fel

Cârste Zota, slujitor de Focşani

Iliana, săracă

Ionichi, monah

Popa Ene

Stan, bulucbaş, mazil

Ilie a Guriţei, nevolnic

Dragne, muntean, argat bulucbaşului Stan, mazil

Ion, muntean, argat la fel lui

Ion Morondian, nevolnic

Necula, rotar, nevolnic

Gheorghe Mălaiumare, argat Catrinii, fiicăi bulucbaşului Stan, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 310

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Purceleştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Purceleştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 22: 13 scutelnici, 1 popă, 3 nevolnici, 5 slujitori.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Ene al lui Roman, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Vasile Grădiniţă, slujitor de Focşani

Ion Mocanu, vier dumnealui vornicului Costantin Ruset

Negul fiul lui Vasilache, vier la fel

Costantin Odobescul, vier la fel

Costantin al lui Leduncă, vier la fel

Opre, muntean, vier la fel

Vasile Torba, vier la fel

Ion, moraru, vier la fel

Vasile Drâmbă, vier la fel

Costantin Barbă, vier la fel

Apostol Scorţoiu, vier dumnealui spătarului Ionţă Canta

Panaite fratele lui, vier la fel

Mihălache, vier la fel

Ion, cheptănar, slujitor de Focşani

Iordache fiul popii Băncilă, slujitor

Ilie Mirăoiul, slujitor

Popa Neculaiu

Catrina, preoteasă

Sofiica, săracă

Voica, săracă

Costantin Ploeştian, slujitor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 310, 311

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Băloteştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Băloteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 42. Scădere rufeturi, însă 27: 13 scutelnici, 1 mazil, 2 popi, 4 nevolnici, 7 slujitori. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Ciupica

Apostol Ciupica

Gheorghe Ciuntul

Gheorghe Drugă

Toader Băncilă

Toderaşco Băncilă

Pavel Saloncă

Iordache fiul lui Cârste

Andronache

Ursul

Dumitru Chiriţă

Ioniţă Ciuntul

Vasile Butucel

Istrate fiul Mafteoae

Ion Tifone

 

 

Rufeturi:

 

 

Simion, ungurian, vier dumnealui stolnicului Enache Canta

Gheorghe, muntean, vier la fel

Sandul Leţcae, vier la fel

Gavril, vier la fel

Stanciul fiul lui Ciuntul, vier la fel

Vasile, muntean, vier la fel

Simion, morar, vier la fel

Pană, vier la fel

Costantin, eşan, vier la fel

Neculai, ciobotar, vier la fel

Apostol Buliandră, chelar mănăstirii sfântului Spiridon

Sandul Drugă, vier dumnealui spătarului Ioniţă Canta

Vasile, vier la fel

Ion fiul lui Vâlcul, slujitor de Focşani

Vasile Uncheş, slujitor

Costantin, sârbul, slujitor

Dragomir Pânte, slujitor

Toader Cherdevară, slujitor

Toader Corne, slujitor

Sandul Rădvan, slujitor

Popa Postolache

Diaconul Solomon

Ioana, săracă

Baba Vlada

Chira, săracă

Gheorghe al lui Ciorneiu, mazil

Baba Chira

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 311

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Găgeştii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Găgeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 24: 8 scutelnici, 3 mazili, 5 popi, 6 nevolnici, 2 argaţi, 2 volintiri. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stanciul Spătaru

Mihul, ciobotar

Andrei al lui Tetere

Ion Săchim

Nan

Zaharie

Vasile David

Ştefan Merăuţă

Neculai Mangul

Gheorghiţă, fost vornic

Ion Manole

Pavel Coroiu

Vasile Ciurcă, vornic

Năstasă, vătăman

Opre Almăjan, mocan

Mihăilă, mocan

Tudose fratele lui

Ion Butoiu

Vasile Chiovan

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Porucic, mazil

Apostol fratele lui, mazil

Ursul fiul lui Guranda, mazil

Popa Ursul

Popa Gheorghe

Diaconul Ioniţă Spânul

Diaconul Toader

Diaconul Mihai Pogjâlă

Dima, căpitan de volintiri

Nastasă, grec, la fel

Ion Hutul, nevolnic

Baba Ilinca

Baba Ilinca

Stan Gaiţă, vier spătarului Costantin Râşcan

Ion, bărbier, la fel vier

Ştefan fiul călugărului, la fel vier

Stan Uncheş, la fel vier

Vlad, muntean, vier stolnicesei a lui Ion Râşcan

Ion Găman, vier la fel

Ion, holtei, vier la fel

Necşul, vier la fel

Jâpa, nevolnic

Moisă, argat lui Ştefan Porucinic, mazil

Simion, argat lui

Neculai, bejenar, nevolnic

Uncheş Radu, bejenar, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 311, 312

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Vităneştii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Vităneştii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 16: 3 popi, 8 nevolnici, 4 slujitori, 1 mazil. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Cioroiu, vornic

Apostol Pufu, vătăman

Miron Dumbravă

Radul Corne

Dragomir

Cârstian Tătucu

Tănasă Dumbravă

Toader din Străoani

Coste

Apostol fiul lui Potop

Ştefan Purice

Melinte

Grigoraş, gălăţen

Ion Brânzilă

Neculai fiul lui Cioarec

Vasile Palmă

Ion Surdul

Ion Pardosan

Dumitraşco

Lupul, ciobotar

Costache cumnat lui Popa

Ion Şendre

 

 

Rufeturi:

 

 

Costache Abăzan, ce se răsounde mazil la Bacău

Onilă, tăbăcar, slujitor de Focşani

Mihai Şendre, slujitor

Melinte Buhocian, slujitor

Negul, slujitor

Enache Curcă, nevolnic

Popa Nechifor

Diaconul Ştefan

Vartolomeiu, călugăr

Baba Tudosie

Baba Panaghie

Safta, săracă

Marie, săracă

Baba Dochiţa

Sandală Gălăţăniţa

Baba Pintilioae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 312

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Cucueţii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Cucueţii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 53. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 4 nevolnici, 6 slujitori. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Neculiţă, vornic

Toader a Grozavii

Gavril fiul babii Anca

Gheorghiţă Hupcie

Cozma

Stoian fiul babii Anghelina

Neculai Barbul

Toader Barbul

Marin Joian

Vasile Anton

Vasile Cimpoeş

Toader Roşu

Ştefan

Ion frate lui Ştefan

Vasile Hupce

Grigoraş Gherasim

Ion Ionaşco

Gheorghiţă fratele lui

Vasile Gabăr

Costantin Băşică

Grigore, rus

Petre Mituiu

Gheorghe Barbul

Savin fiul babii Anca

Vasilache Necoară

Gheorghe al gălăţeanului

Stoica, muntean

Toader, haidău

Manoli fiul babii Anca

Vasile Tarba

Zaharie, vier

Şerban Coman

Neculaiu

Ion fiul lui Oance

Toader frate popii Lupul

Vasile, tăbăcar

Necula Stari

Vasile Albul

Toader Pânte

Miron

Costantin al Oancii

Alicsandru Buga

 

 

Rufeturi:

 

 

Strătulat, slujitor de Focşani

Gheorghe Beşică, slujitor

Nedelcu, slujitor

Alicsandru Coca, slujitor

Stan Rădvan, slujitor

Şerban, ciobotar, slujitor

Popa Anghel

Vasile al lui Iftinoiu, nevolnic

Baba Măriuţa

Măriuţa, preoteasă

Baba Mărica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 312, 313

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ireştii de sub Măgură

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Ireştii de sub Măgură

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 8: 1 scutelnic, 1 mazil, 3 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 1 slujitor. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă Ciolan, vornic

Gavril, vătăman

Maftei Badoi

Necula Hibon, morar

Vasile Jâghiul

Petre Tarba

Nistor Mărăscul

Irimie Albul

Irimie, cârciumar

Neculai fiul lui

Sava, chilian

Vasile Maftei

Ivan Ciolan

Neculai fiul lui Radul

Pavel fiul diaconului

Dumitraşco

Iorga fiul lui Tudoroae

Ilie Calicu

 

 

Rufeturi:

 

 

Cârste Burcă, mazil

Popa Toader Burcă

Popa Ştefan Burcă

Ion, diacon

Sava, slujitor

Grigoraş Roman, vier nanului Ştefan Sturza

Baba Măriuţa

Baba Marie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 313

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ireştii de Sus

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Gârlelor

 

 

 

Ireştii de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 14: 4 popi şi diaconi, 2 nevolnici, 6 slujitori. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Pătrașco

Cârstian Pătrașco

Savin Baratin

Costantin Pătrașco

Lupul Susan

Mihai, ciubotar

Vasile Lupașco

Macsin Iftenie

Toader Gorce

Costantin Radul

Toma Cârciul

Costantin Cârciul

Ion Savin

Vasilache Uncheș

 

 

Rufeturi:

 

 

Lupul Lățcan, slujitor

Toader, baciul, slujitor

Andrieș Ignat, slujitor

Ioniță Ciupercă, slujitor

Lupul Roată, slujitor

Ion Crăciun, slujitor

Toader a Rădoae, nevolnic

Ion, slujitor

Niagul, slujitor

Popa Pavel

Popa Gheorghie

Diaconul Gheorghie

Diaconul Ion

Preotiasa Sanda

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 313, 314