Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Nistrului | Dragusanul.ro

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Nistrului

 

 

 

Satele Criulenii, Ustia, Horilcanii, Marcăuţii, Molovata, Ocsăntia, Văşcăuţii,

Jora de Gios, Jora de Sus, Lopatna, Stodolna, Hrabova, Lalova, Horodişte,

Buciuşca, Saharna, Ichimăuţii, Ţahnăuţii, Ciorna, Lipicenii, Răzina, Oleşcanii, Părcanile

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Criulenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Criulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 24. 3 case pustii.

 

 

Birnicii:

 

 

Maftei Drăguş

Andrei fratele vornicului

Sava Druţă

Platon, bejenar

Iacob Bărcuţă

Andrei al lui Drăgan

Constandin Sclifos

Ştefan Lipan

Simion Pavăl

Toader Drăgan

Toader Grecul

Simion fiul Solonăriţii

Carp, grec

Nistor fiul Solonăriţii

Nichita al lui Zălotco

Agapi Ciorbă

Neculai Drăgan

Simion Ştefănică

Andrei al lui

Ermurachi Drăguş

Tănasă Drăguş

Ştefan Şerbul

Grigori Sclifos

Ştefan Sclifos

 

 

Rufeturi:

 

 

Arhire, volintir

Popa Ioniţă

Tasia, săracă

Gheorghiţoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ustia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ustia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 22: 15 scutelnici ai mănăstirii din Chişinău, 3 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dicusară

Trohin Burduja

Gheorghi cumnat lui Andrii, crâşmar

Andrii a Urâtii

Ioniţă Tălălae

Vasile Guvir

Arseni, vornic

Pavel Zmeul

Ilie Zmeul

Onofrei Tiacă

Petre Şeremet

Ioniţă Turtă

Pavel Chiriac

Andronachi, chişionian

Mihai fiul căpitanului

Vasile fiul lui Dumitraşcu

Simion Aivaz

Toader Lungul

Timuş Ţigule

Savin, baciul

Savrin fratele lui Sucloae

Sandul Borciul

Ion, dulgherul

Ioniţă fiul lui Păvălache

Ioniţă Ciorbă

Irimie, sârbul

Alicsandru fiul lui Opre

Arpeiti a Bugarului

Tănasă fiul lui Andronachi

Parfenie a Nichitoai

Pavel Gherciu

Grigoraş, rusul

Sava Lungul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader a Vasiloai, scultelnic

Stihi, muntean, scultelnic

Trohin Guvir, scultelnic

Leonti fiul lui Mihălachi, scultelnic

Hilimon fiul lui Maftei, scultelnic

Sandul Role, scultelnic

Ion a Ticlii, scultelnic

Ştefan Guvir, scultelnic

Timofti, morar, scultelnic

Dănilă, dascăl, scultelnic

Alecsie Stahi, scultelnic

Toader Doroftei, scultelnic

Tănase Furtună, scultelnic

Simion Slifos, scultelnic

Toader Iovul, scultelnic

Gheorghe Cărăuşaţa, volintir

Ştefan Lipician, volintir

Popa Vasile

Zmăranda, săracă

Gafiţa, săracă

Dochiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 459, 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horilcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horilcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 12: 10 volintiri, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 11. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hilip fiul lui Hodorogia

Constandin Hodorogia

Gavril Măriţoiu

Grigoraş Stihi

Toader Ghilan

Gheorghe Roşca

Mihăilă Stari

Năstas Cârnaţ

Andrii Racul

Vasile Hodorogia

Vasile, dascălu

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul, volintir

Condre Stihi, volintir

Dumitraşcu, volintir

Tănasă fiul lui Dumitraşco, volintir

Simion fiul lui Grigori, volintir

Ioniţă Hilimon, volintir

Vasile fiul lui Tănasă, volintir

Sămiginiţul fiul lui Gavril, volintir

Tănasă fiul lui Mihai, volintir

Chiriac fiul lui Ghilos, volintir

Popa Andrei

Diaconul Neculai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Marcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Marcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşco Druţul

Vasile nepot lui Stămati

Sandul Fârcu

Ignat, rusul

Iacob fiul lui Vasile

Ioniţă Martalog

Ştefan Stămate

Irimie Stămate

Ignat Striţco

Andrieş Catărău

Vasile, butnar

Simion, vornic

Ştefan, nepot butnarului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Molovata

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Molovata

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 17: 11 volintiri, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 29. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Bejan

Platon Corneţel

Dumitru Corneţel

Pahomi fiul lui Miron

Pafeni, dascăl

Sava Curlat

Vasile fiul lui Gavril

Ioniţă a Iosâpoai

Iftodi, bejenar

Pricop, bejenar

Carp fiul lui Doroftei

Maftei fiul lui Ilie

Săvărin

Ioniţă a Paraschivii

Dumitru Cană

Ştefan Iosip

Mihălachi Bătrânul

Ion Roşca

Toader Postică

Ioniţă Postică

Petre fiul lui Tănasă

Tănasă Căzacu

Petre, butnar

Luchian fiul lui Andrei

Tudor a Săndulesii

Vasile Ion

Vasile Curlat

Leizer, jidov

Haim, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Nechita, volintir

Dănilă Gheorghiţă, volintir

Simion Bebere, volintir

Maftei Stângaciu, volintir

Condria Ilie, volintir

Alecsandru Hriţco, volintir

Vasile Buluţel, volintir

Martin Stângaciu, volintir

Tănasă Roşca, volintir

Ilie Nistor, volintir

Istrate fiul lui Mihălache, volintir

Popa Toader

Popa Antohi

Diaconul Ilie

Preutiasa săracă

Gheorghiasă, săracă

Gavrilişoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 460, 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocsăntia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ocsăntia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 14: 13 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 20. 14 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Daţco

Vasile Soltan

Andrii Chirtocă

Ioniţă Chiriţă

Toader a Prodonesii

Pavăl

Miron Stari

Andronachi Guriţenco

Călin Chirtoacă

Grigoraş, cojocar

Ioniţă Daţco

Ioniţă, dascăl

Ştefan Guriţenco

Ioniţă Popescul

Vasile Săcară

Simion Sotnic

Ocsănti fiul lui Pahomi

Lupul fiul lui Ştefan

Strătulat, crav

Grigoraş fiul lui Leonti

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Savin, volintir

Ioniţă Guriţenco, volintir

Ştefan Berhoiu, volintir

Manolachi, volintir

Sandul, volintir

Vasile, volintir

Ion, volintir

Lefter, volintir

Rdadul, volintir

Grigori, volintir

Vasile, volintir

Ioniţă Ştefca, volintir

Constandin, volintir

Popa Mihăilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văşcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Văşcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Bănar

Ioniţă, vrâncean

Toader Haraz

Constandin Solomon

Stahi Opre

Vasile Zatic

Dămian

Vasile Voico

Hilip Dămian

Grigore, rus

Chirică Voico

Vasile Ţurcan

Vasile, ţăran

Parfi, ţăran

Trohin Fâstâcă

Toader

Dumitru

Gavril Săcară

Niţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Gios

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Gios

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 14 călăraşi sărdăreşti, 3 volintiri, 1 popă, 1 diacon.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Simion, arnăut

Ioniţă Pavăl

Onofrei fiul lui Tudosie

Gori Buhuş

Lupul Radu

Niţă Pavăl

Terinte Vidraşco

Neculai Mâţul

Lupul Corbul

Donul Pavăl

Dănilă Burduje

Parfeni Pavăl

Acsănti fratele lui

Dumitraşcu a lui Moloman

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Chiriac Radu, volintir

Lari Savin, volintir

Ioniţă Pavăl, volintir

Popa Ilii

Diaconul Chirică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Sus

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 16 călăraşi sărdăreşti, 5 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace, 2 volintiri cu ostavcă.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Antohi Movila

Iacob Ursachi

Andrei Gâlcă

Dumitru nepot lui Andrieş

Gheorghe Brânză

Arsăni Postolachi

Ştefan frate lui Tănasă

Grigoraş Mitrofan

Ioniţă Gâlcă

Grigoraş fiul lui Gheorghe

Tănasă fiul lui Pavăl

Andrei, harabagiu

Ilie, dascăl

Grigoraş a Vasiloai

Mihăilă, văcar

Irimie Gâlcă

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin Turbă, volintir

Nane Sava, volintir

Vlasă Mârzac, volintir

Neculai, sârbul, volintir

Ştefan Cărăman fiul Aniţii, volintir

Popa Sâdor

Samoiliasa, săracă

Năfrămiţoaie, săracă

Ştefan a Irimiei, cu ostavcă

Ion, crâşmar, cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lopatna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lopatna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Niţă Mălaşco

Grigoraş Harsim

Toader Hilimon

Alecsii

Ion, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Maftei

Băcioae, săracă

Sănduliasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Stodolna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stodolna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 popă. Rămân birnici 29. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Ariton

Andrei, pâslar

Toader Sârcul

Toma Grigoriţă

Zlătul, sârbul

Ioniţă Coton

Todică Flore

Irofte fiul Zahariei

Vasile Popescul

Alecsandru fiul lui Arseni

Miron

Gheorghe fiul Chiriţoai

Ioniţă Cergă

Simion fiul lui Ursul

Alecsie Negrul

Gavril, pâslar

Gheorghe Dodoe

Andrei Hriţco

Nene fiul lui Titiru

Vasile fiul lui Hriţco

Iosip, rusul

Condre fiul lui Caunica

Nechita, vătăman

Savin fiul lui Hriţco

Zaharie Galgaş

Ioniţă fiul lui Costandin

Isac Luca

Tănasă, vornic

Hriţcul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

Savin, braşovean, volintir cu ostavcă

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 462, 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hrabova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hrabova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stahi Vasile

Tofan, bejenar

Andrei, roşca

Ioniţă Popa

Trohin Şelin

Ion, căsap

Andrei fiul lui Mafteiu

Nicolai fiul lui Mafteiu

Gavril fiul lui Mafteiu

Vasile Samoilă

Grigoraş, ciobotar

Panhili, casapu

Luchian fiul lui Roşca

Vasile, dascăl

Toader Laşco

Gheorghi fiul lui Stahi

Ioniţă Todică

Irimie, căsap

Sandul, cojocar

Stahi, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lalova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lalova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader

Tudosă Luchiu

Iftodi Laură

Vasili Potlog

Ioniţă Cazămir

Pavel, bejenar

Tănasă, bejenar

Toader Scumpul

Vasile fiul lui Stahi

Trohin, bejenar

Năstasă, bejenar

Dumitru, bejenar

Ilie Glană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 13: 3 volintir cu ostavcă, 2 scutelnici izbaşii lui Gavril cu carte, 5 scutelnici lui Lare poruşnic, 2 mazili, 1 popă. Rămân birnici 4.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei

Alecsandru

Lupu, bejenar

Ilie, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Dumitru Ureche, căpitan, cu ostavcă

Ion Gâlcă fiul lui Simion, cu ostavcă

Vasile Ştefan, cu ostavcă

Gheorghe, scutelnic izbaşii lui Gavril

Luca, scutelnic izbaşii lui Gavril

Ştefan, scutelnic lui Lare poroşnic

Dumitru, scutelnic lui Lare poroşnic

Gavril, scutelnic lui Lare poroşnic

Zaharie, la fel scutelnic

Ion Mârzanco, mazil

Antohi, stegar, mazil

Popa Ştefan

Neculai, scutelnic lui Lare poroşnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buciuşca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Buciuşca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 3: 1 scutelnic al poroşnicului Lare, 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Macri, vornic

Ştefan, sârbul

Vasile Bricău

Ioniţă, bejenar

Arhipi Macri

Toader, cojocar

Ştefan fiul lui Onul

Petre Vozianul

Darii Burle

Grigoraş Grosul

Luchian fiul lui Harbule

Pricopi Bricău

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraş Petrichii, scutelnic

Popa Timofti

Popa Strătulat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 463, 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Saharna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Saharna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tănasă

Simion Grochină

Petre Golocan

Trohin Ştirbu

Simion a Vasilioai

Ştefan Latul

Gheorghi Sfântul

Leonti fiul lui Gălăţan

Vasile, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ichimăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ichimăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 24. 2 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Ţurcanu, vornic

Pavel Gârle

Ion Căprariul

Nane Gârle

Niţă a lui Dominte

Vasile a lui Căpăţână

Iacob a Vârlănesii

Dumitru Brumar

Ştefan Dominte

Tănasă, bejenar

Grigori Batrânul

Toade Dominte

Andronache a lui Mihăilă

Ilii, bejenar

Trohin, grecul

Ion Gârle

Gavril fiul lui Petre Nahorne

Ioniţă Huzun

Dumitraşco Susanul

Luca Negură

Ilii a lui Băţu

Mihalachi

Macsin

Timofti

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iacob

Diaconul Flore

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţahnăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ţahnăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 3 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 7. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Chirică Giosanul

Iordache

Ion Hone

Maftei Guge

Tănasă fiul lui Onică

Hrincu Alecsa, prisăcar

Constandin

 

 

Rufeturi:

 

 

Hargul, volintir

Florică Prutianu, volintir

Gheorghie Prutianu, volintir

Mihai Guge, mazil

Ioniţă Anghel, mazil

Ioniţă, mazil

Popa Pricopi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ciorna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 popă. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori fiul preutesii

Dănilă Viziriul

Chiriac Ţurcanul

Mihălachi, păscaru (pescaru – n. n.)

Masile Ţurcanu

Gavril Cuziac

Tănasă fiul lui Ştefan, moşneag

Tudosi Viziriul

Dumitru Ţurcan, moşneag

Ioniţă Samoilă

Maftei Leşanu

Ioniţă, tutunar

Cârste Prutianu

Grigoraş, cârciumar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Petco, volintir

Popa Alecsii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 464, 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lipicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lipicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 18: 16 volintiri, 1 mazil, 1 popă. Rămân birnici 12. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, bejenar

Ioniţă Gugiu, căpitan

Nistor, bejenar

Gavril Samoilă

Toader fiul lui

Pavăl

Vasile Doe

Andrei, bejenar

Grigoraş, bejenar

Constandin Ureche

Ioniţă, rotar

Gheorghiţă Gugia

Ştefan Handrabur

 

 

Rufeturi:

 

 

Ermurachi Gugia, volintir

Mihai Gugia, volintir

Gheorghe Duca, volintir

Iacob Negară, volintir

Gheorghiţă Manoliţă, volintir

Mihălachi Măcai, volintir

Mihălache Hame, volintir

Neculai Gugia, volintir

Ilie Toader, volintir

Loghin Cara, volintir

Grigoraş Bâta, volintir

Dămian Pavăl, volintir

Moisăi Vasâliţă, volintir

Antohi Handraburu, volintir

Ilie Curcă, volintir

Pricopi Pavăl, volintir

Vasile Buţurcan, mazil

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răzina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răzina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 26 scutelnici cu salvogvardie din 1773, ianuarie 14, călugărilor de la schitul Răzina, 2 popi.

 

 

 

Scutelnicii cu salvogvardie:

 

 

Alecsi, cojocar

Onofrei Harghel

Vasile Turtă

Dămian

Miron Pilic

Alecsandru Golinschi

Leonti Sclifos

Ioniţă Goiţan

Pavel Bălan

Iosip Bălan

Andrei

Ignat

Ioniţă, plugar

Dănilă, pâslar

Parfeni, plugar

Ion, ciobotar

Darie Turtă

Toader, pâslar

Luchian, rus

Ocsinte Horciag

Vasile Tiacă

Grigoraş, crav

Postolachi

Mihălachi, rus

Doroftei, soronar

Chirică

 

 

Alte rufeturi:

 

Popa Roman

Popa Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oleşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Oleşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 18: 6 mazili, 2 popi, 9 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 45. 15 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş, cioban

Ion fiul lui Sâlion

Ioniţă Gonţa

Toader fiul lui Gonţa

Gavril fiul lui Iurcu

Sâlion Ţarină

Andrei Stângaci

Tudosii al lui Pahomi

Vasili Jora

Pahomi Jora

Panaiti Bunăcale

Nichita, rotar

Ifrim Poiu

Alecsandru Banca

Leonte Fărnache

Neculai Chihae

Vidraşco Ghidim

Sandul Hlistov

Ocsenti Roşcovan

Antohi Hurguş

Vasile, rus, vătăman

Ion Oală

Ioniţă fiul lui Ţarină

Antohi fiul lui Hriţco

Grigoraş, dascăl

Vasile, rus

Grigoraş fiul lui morar

Vasile Iurcu

Grigoraş Timofte

Panhile fiul lui Timofte

Ion Bărcar

Alecsandru Bălănuţă

Crăciun Irimie

Irimie Dabijă

Constandin a lui Andrieş

Toader Gonţa

Vasile Dodul

Gavril, cobzar

Nane fiul lui Radul

Dămian fiul lui Timofti

Ion Ciolmac

Ioniţă Jora

Simion Timofti

Naculai Dărăban

Dănilă, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstasă Ioncul, mazil

Ioniţă Ioncul, mazil

Andronachi Ioncul, mazil

Grigoraş Protopopul, mazil

Luca fiul lui Crâste, mazil

Chirică Ionaşco, mazil

Popa Simion

Popa Vasile

Gafiţă, săracă

Ştefana, săracă

Sănica, săracă

Vasilca, săracă

Frăsina, săracă

Dochiţa, săracă

Aniţă, săracă

Ioana, babă

Ioana, săracă

Antohi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 465, 466

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Părcanile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Părcanile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 39: 36 cu carte de slobozie, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu carte de slobozie:

 

 

Mihai, sârbul

Pascal, sârbul

Petco, sârbul

Tănasă, sârbul

Stoian, sârbul

Vasile, sârbul

In (alt) Vasile, sârbul

Toader, sârbul

Andronachi, sârbul

Simion Grosul

Vasile Martologa

Dumitru, bejenar

Pavel, bejenar

Hilip, bejenar

Mihălachi fiul sârbului

Pintelei, bejenar

Vasile Ţurcan

Gheorghiţă, rotar

Ostap, rus

Toader, bejenar

Hriţco, rus

Sandul, bejenar

Petre, dascăl

Constadin Ţurcan

Ştefan Ţarălungă

Pintelei, bejenar

Iftodi, plugar

Stahi fiul lui Timu

Tănasă al lui Mârza

Antohi a babii Irinii

Ocsinte din Cuizăuca

Panaite

Ioniţă

Sava, bejenar

Iosip, jidov

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Mihălachi, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 466, 467