Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (V) | Dragusanul.ro

Ţinutul Hotinului: Ocolul Mijlocului (V)

 

 

 

 

Satele Cochiujenii, Stângăcenii, Stolnicenii, Chiurchiul,

Cupcenii, Iadenița, Hlinoaia, Trebesăuții, Rătunda, Bălcăuții,

Mărcăuții, Bulboaca, Clecăuții, Hincăuții, Șărbaca, Costeștii

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cochiujenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cochiujenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 175. Scădere rufeturi, însă 29: 2 popi, 1 dascăl, 6 scutelnici, 20 țigani. Rămân birnici: 146.

 

 

 

Birnicii:

 

Alecsandru fiul Ursulesii

Andrei Stâncă

Ilie Grecul

Iacob al Mărculesii

Tănasă Stâncă

Ioniță al lui Gașcul

Gheorghe Rodinco

Vasile Stâncă

Mușat Loisa

Dumitru Mândru

Nichita fiul Mărculesii

Grigoraș fiul Ursulesii

Ion Mortul

Gheorghe, văcar

Vasile Rodinca

Ștefan, vătăman

Ștefan, rusul

Ioniță Rumbul

Ion Cuflinco

Gavril Frumușinco

Andreuță

Vasile Tătarul

Dumitraș Culeșanul

Simion Berdei

Vasile frate lui Andreuță

Mihălache Mortul

Timofte Mortul

Ștefan Bordei

Ursul fiul lui Lupan

Toader Răvenco

Chiriac Răvenco

Alecsa al lui Răvenco

Lupul fiul lui Răvenco

Vasile, pânzariul

Andrei, văcariul

Matei, rus

Ioniță Cucul

Ivan, rusul

Vasile Băbuță

Tudose

Grigoraș fratele lui

Andronache Cucul

Tănase Cucul

Lupan

Nicolae Lungul

Ursul Lungul

Toader Ciobănaș

Toader fiul Chilinei

Simeon Comănoc

Ursul Tufă

Lupul fratele vornicului

Timofte Giosan

Ion Druță

Vasile Bounegru

Ștefan Covașă

Enache Giosan

Ignat Comănoc

Ion Ostahe

Toader Posmar

Ștefan, calpagiu

Ostahe, păscar (pescar – n. n.)

Antohe, cibotar

Macovei, rus

Matei, rus

Ion al lui Ganul

Vasile Gănuțul

Ioniță al lui Gănuțul

Ursul Curcă

Ion fiul Ganului

Ștefan, funar

Grigoraș al funarului

Nichita, rus

Vasile, rusul

Zaharia, cibotar

Mihai al pasului

Vasile Verenie

Iacob, pas

Ioniță fiul babei

Tănasă fiul funariului

Fodor, rus

Gavril, rus

Matei, rus

Ștefan Gacul

Ivan, morar

Socrul lui Ivan

Nazarie

Lupul fiul lui Nazarie

Gavril, rus

Toader al lui Ganul

Mihai Ciurul

Gavril Bocan

Simion, pas

Vasile, rusul

Ion fiul Irimiei

Irimia

Iacob, rus, frate lui Fodor

Nicolae Tiutiuliuc

Nicolae Bărgan

Gavril Bulduma

Ivan fratele lui

Vasile Gâscă

Lupul Pulan

Lupul Caraoman

Nistor Bordeian

Vasile cumnat lui Țâbârnă

Lupul fiul lui Beșliu

Simion Țâbârnă

Matei, pânzar

Chiriac Moroșan

Andronache

Ignat fiul lui Iftimi

Ursul Bortă

Ion, bârsan

Grigoraș, plăcintar

Alecsa al lui Căpățină

Ion Căpățină

Toader Minciună

Mihalache al lui Tănase

Ion al pescarului

Simion, pescarul (păscarul, în text – n. n.)

Simion fiul Mărculesii

Ursache fiul lui Vlase

Toader Rănibou

Costandin Rumbu

Nichifor, cibotar

Iftimie al Ghiniței

Andronache, ciobanu

Pavel al păscariul

Vasile Cirimpie

Ion fiul pescarului

Vasile Niagul

Iacob fiul lui Chihai

Gheorghe Olmadem

Andrei al Procăi

Grigoraș Bortă

Andrei al Procăi

Trohin Sprânciană

Miron fiul lui Costia

Savin Țibrica

Acsenti Ciucă

Savin Țibrican

Constandin Găină

Darie, cojocar

Gheorghe, vornic

Vasile, vătăman

Ioniță, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dragomir

Popa Ion

Radul, dascăl

Ivan, vezeteu, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Vasile, plugar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Onofrei, plugar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Petre, bucătar, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Ivan, rusul, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Hrincul, rusul, scutelnic la bașia Coste pârcălab

Mihai, țigan

Lazăr, țigan

Gheorghe, țigan

Vasile, țigan

Nicul, țigan

Vasile, țigan

Petre, țigan

Dragomir, țigan

Vasile, țigan

Costandin, țigan

Georghe, țigan

Ștefan, țigan

Ștefan, țigan

Niagul, țigan

Nicolae, țigan

Gheorghe, țigan

Petre, țigan

Vasile, țigan

Păvălucă, țigan

Ioniță, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 162, 163

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stângăcenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Stângăcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici: 29.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Lupașcu, vornic

Vasile Nicul

Dumitrașcul Traistă

Manole fiul ciobanului

Lupul Halișco

Vasile Stână

Nicolae, bejenar

Ion Cernohol

Dămian Nebunul

Costandin Boboi

Pricopie, pâslar

Mihalache, salahor

Erimia Giocspanache

Grigoraș Vovienul

Toader Cicoiu

Costandin fiul lui Stratinel

Vasile Stanilesco

Vasile Zorilă

Ursul fiul lui Iordache

Ilieș Dodiță

Năstase, cojocar

Simion, rusul

Pavel Cotia

Palade Gioncul

Ioniță Ciperi

Dănilă fiul lui Dumitru

Dumitraș, horincian

Toader fiul Ianacache

Andrei, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Tănase

Dascălul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 163, 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Stolnicenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Stolnicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Rămân birnici: 12.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Negru

Samson frate lui Căzacul

Tănase, tamburagiu

Toader fiul morariului

Apostol fiul lui Spanache

Miron, moscal

Dumitru, ungur

Grigoraș Ușurel

Toader Lepădat

Vasile, morar

Vasile Coroi

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Chiurchiul

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Chiurchiul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Rămân birnici: 10.

 

 

 

Birnicii:

 

 

Nichita, morar

Vasile Ardelia

Acsintie Vârtej

Grigoraș fiul lui Gheorghiță

Gheorghe Buca

Gheorghe, rotar

Iordachi fiul lui Urdilă

Matei, rusul

Toader Cacămare

Lupul Bordei

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Cupcenii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cupcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 23.

 

 

 

Scutelnicii dumisale spătarului Drăcache:

 

 

Ștefan fiul Costindoae

Iordache Cojoc

Pavel, ciobanu

Andronachi Colțian

Toader fiul lui Ionel

Ion Plăcintă

Toader Coșnel

Lupul Coșnel

Andrei Țindorul

Petre, rusul

Vasile, rotariul

Lupul Burghie

Antohe, ciobanul

Grigoraș Groapă

Ioniță Ghistria

Dumitrașcu, cojocariul

Anton, rus

Ștefan Cotruță

Lupul, butnariul

Ursache, butnariul

Ion, morariul

Vasile Crăciun

Apostol fiul lui Gheorghe

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 164

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Iadenița

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Iadenița

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Anton, vornic

Ștefan Plăcintă

Costandin Ciulic

Gheorghe Ciulic

Andrei Culic

Nicolae Nedeli

Anton fiul lui Culic

Maftei fiul lui Dimitrie

Simion fiul prisăcariului

Gheorghe Baltă

Vasile Crețul

Grigore Lungul

Ianăș Lateș

Toader fiul prisăcariului

Gheorghe, vătăman

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 164, 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hlinoaia

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hlinoaia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 1 dascăl, 1 pisar. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe Căpățină

Ursul Romașco

Ștefan Ghistriță

Nicolae Ciocan

Costandin Hera

Tănase, armanu

Ioniță Hâra

Iftodie Hâra

Grigoraș Hâra

Mihai, rusul

Lupul Trinca

Vasile al lui Palade

Iacob Fântână

Gheorghe Cumpătă

Iftimie Tărlăpan

Ivan nepot lui Tărlăpan

Ioniță Prosie

Mihălaș Cheptia

Ion Ciolin

Ion, ciobanul

Toader, rotariul

Toader Schintia

Andrei Catana

Ștefan Râșniță

Trohin fiul lui Căzacul

Iftimie Dolhăscul

Ion Mucuțanul

Andrei Popovici

Ștefan Crețul

Andronache Crețul

Toma, rotariul

Marcu fiul lui Roșca

Gheorghiță Roșca

Enache Carpicin

Dumitru Tricolici

Andrei Roșca

Ioniță Mămăligă

Onofrei fiul Irimiei

Dumitru, ciobanul

Ștefan Mârza

Ion Iuteș

Toader, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

Popa Moisei

Toader, dascăl

Vasile, pisar

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Trebesăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Trebesăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andreeș Holoboc

Andrei, cojocariul

Damaschin

Petria Bătrânu

Nicolae Armașul

Lupul fiul lui Ionaș

Vasile fiul lui Ionaș

Mihalache, călăraș

Gheorghe, morar

Ion fiul lui Țurcanul

Grigoraș Pavelco

Trohin fiul lui Bolic

Onofrei, vornic

Grigoraș Țurcanul

Ilie Căldare

Lazăr fiul lui Palade

Toma Hitre

Ștefa, vătăman

Toader, rotar

Vasile, pânzar

Gheorghe Manuc

Ivan, rusul, argat

 

 

Rufeturi:

 

Popa Iacob

Toader, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 165

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Rătunda

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Rătunda

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Rămân birnici 17.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Constantin, rotariul

Gheorghe Țapu

Toader Magul

Timofte Păscălin

Andrei fiul lui Magul

Ion Tușul

Nicolae, strungar

Ștefan, rusul

Constandin Țapul

Nostandin fiul lui Toader

Miron fiul pricăcariului

Vasile, strungar

Ivan, rusul

Lupul Colibir

Sava fiul lui Rugina

Toader, rusul

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 165, 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bălcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bălcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 1: 1 popă. Rămân birnici 18.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Boloan

Iordache Potângă

Ștefan fiul lui Tuhin

Iordache fiul cărăușului

Ion, ungurianul

Iordache Chichirișoi

Vasile Potângă

Miron Armenescul

Ioniță Tamburiță

Ioniță fiul lui Iacomi

Grigore Velicico

Iftimie Chirișoae

Iordache Trohin

Grigore Cocoman

Nichita Trohin

Toader Cionag

Tănase Vlasie

Vasile, morar

 

Rufeturi:

 

Popa Gheorghe

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Mărcăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mărcăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 5: 2 popi, 1 diacon, 1 dascăl, 1 catană. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitru, vornic

Gheorghe, vătăman

Chiriac Custul

Ion Bălțătescul

Ion Hăidămac

Grigoraș, sârbul

Grigoraș, croitoriul

Maftei al lui Palade

Chiriac fiul lui Palade

Lupul fiul lui Ciortan

Vasile, muntean

Vasile fiul lui Palade

Vasile Hâncul

Gavril Cioltan

Gheorghe fiul lui Ciortan

Ilie fiul lui Ciortan

Vasile al lui Bâzdâgă

Iftimie Ciortan

Apostol Roibul

Gheorghe Roibul

Ioniță, cibotar

Ștefan Bârcă

Ioniță Chetrăhan

Andreeș Bârcă

Andreeș Perju

Mihali fiul lui Nistor

Tănase Ciortan

Ivan, rusul, argat

Petre, argat, la fel jidovului

Pavel, văcar

Chiriac Calicu

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ion

Ilie, diacon

Popa Gheorghe

Toader, dascăl

Lupul, catana cu ostavcă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 166

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Bulboaca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Bulboaca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Ioniță Bulbolocin

Constandin Bolbocin

Aivas, giugănariul

Vasile, cibotariul

Ion Nanii

Ion, rotariul

Dumitrașcul Pleșca

Maftei fiul lui Antinat

Tudorică Bătrânul

Petre fiul lui Toderică

Savin Haham

Mihai fiul Sandei

Gherasim, rotariul

Toader Condurat

Vasile Cujbă

Gheorghe fiul lui Manole

Simion fiul vătămanului

 

 

Rufeturi:

 

Popa Maftei

Panco, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 166, 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Clecăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Clecăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 11. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 diacon, 3 volintiri. Rămân birnici 6.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Lavric

Ion Lavric

Mihai fiul lui Simion

Grigore fiul lui Rusul

Alecsei, morar

Costaș, rusul

 

 

Rufeturi:

 

Ștefan, căpitan de volintiri

Toader fratele lui

Nichita, văcar, volintir

Popa Iosip

Grigore, diacon

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Hincăuții

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Hincăuții

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 16.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nistor, vornic

Ignat, prisăcariul

Ioniță, prisăcariul

Nichita, păscar (pescar – n. n.)

Iane, orbul

Toderică, sârbul

Miron Mohorianul

Toader, prisăcariul

Ioniță Potângă

Gheorghe Duduță

Ursache Morărianul

Irimia Plăcintă

Lupul fiul Saftei

Timofte, prisăcar

Miron Potângă

Gavril Putină

 

 

Rufeturi:

 

Popa Andrei

Grigore, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Șărbaca

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Șărbaca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 3: 2 popi, 1 ruptaș. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Porcin fiul lui Chiperi

Ursul fiul prisăcarului

Ilie fiul lui Handrușcul

Hâncul fiul lui Toader

Ioniță Giunhâncul

Andrei Epure

Andreeș fiul Rusoaei

Ioniță fiul lui Botoșan

Pavel al Rusoaei

Gavril Bănariul

Ion Pulan

Ioniță, morar

Simion Șoica

Iftimie, cibotar

Ion Bortă

Lupul al lui Bortă

Toader Ghervase

Nica fiul lui Ibrian

Ion fiul lui Lepădat

Ion fiul lui Handrușcă

Ilie, morar

Andrei fiul lui Țurcanul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin

Diaconul Andrușcă

Toader Handrușcă, ruptaș

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 167

 

 

 

 

 

Ţinutul Hotinului: Costeștii

 

 

1770-1772

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Costeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 16. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță, rotar

Gheorghe, ciobanu

Tudose Brician

Ștefan Lisa

Apostul Samardec

Gheorghe Sfâncă

Costandin Bănari

Irimia fiul lui Năstase

Constandin, pâslari

Gheorghe, neguțător

Toma fiul lui Haitău

Ștefan Cicoiu

Toderașco, cojocariu

Pavli

 

 

Rufeturi:

 

Popa Simion

Dănilă, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 167, 168