Ţinutul Hârlăului: Totoeştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Hârlăului: Totoeştii

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Totoeştii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Totoeştii

 

 

 

Toată suma caselor: 77. Scădere rufeturi, însă 59: 2 popi, 26 ţigani, 30 scutelnici, 1 aprod. Rămân birnici 18.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Patrichi

David, bejenariu

Tănasă Bulance

Iftimi Bâlcu

Mihălache Ştiubei

Ghiorghi Ţuh

Neculai Bojilă

Lupul Bârneţ

Ştefan, vornic

Ioniţă Epuri

Simion

Sandu Costachi

Ion, făclieriu

Ion sin (fiu) lui Tănasă

Simion Lutaci

Lupu Ştiubei

Ştefan, ungurian

Tănasă Vândelache

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ioniţă

Popa Neculai

Hilip, ţigan

Gherasim, ţigan

Iordachi, dârvar, ţigan

Ursu, ţigan

Vasile, pânzar, ţigan

Neculai, crav, ţigan

Mihai, vezetiu, ţigan

Ion Burac, ţigan

Năstasă, pitar, ţigan

Lefter, ţigan

Ştefan Condaţ, ţigan

Todor Ţincu, ţigan

Mihai, ţigan

Radu, ţigan

Vasile, ţigan

Vasile, cibotar, ţigan

Ursul, ţigan

Grigori, ţigan

Lupaşcu, ţigan

Iorga, ţigan

Macrii, ţigan

Hâncul, ţigan

Ion Buzatul, ţigan

Gheorghi, herar, ţigan

Ion brat (frate) lui, ţigan

Enachi, ţigan

Iftodi Silioti, scutelnic la dumisale paharnicul Costandin Paladi

Andrii, plugariu, tij (la fel)

Sava, la fel

Nestor, cioban, la fel

Sandu, plugar, la fel

Stratu, slugă, la fel

David, slugă, la fel

Toader, herghelegiu, la fel

Sandu zet (al) chelar, la fel

Gavril, cioban, la fel

Vasile, holtei, la fel

Cârste, cioban, la fel

Ioniţă Văndălache, slugă

Ştefan, dascăl

Ion Verdeş, la fel

Hilip, ungurian, la fel

Vasile fiul lui Agapii, la fel

Toader, făclieru, la fel

Vasile, sârbu, la fel

Macsin Verdeş, la fel

Ioniţă Puvan, la fel

Lupul fratele lui, la fel

Ştefan, pas, la fel

Parfeni, teslariu, la fel

Grigori, chelar, la fel

Andreiu, plugar, la fel

Nichita, scutariu, la fel

Manoli, plugariu, la fel

Ion, plugariu, la fel

Gavril, petrar, la fel

Andrei, aprodu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 223, 224