Ţinutul Hârlăului: Satul Bârleştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Hârlăului: Satul Bârleştii

 

 

 

 

Ţinutul Hârlăului: Satul Bârleştii

 

 

Iunie 1774

Ocolul Bahluiului

 

 

 

Satul Bârleştii

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 42: 12 ţigani, 30 scutelnici. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Chiriac sin (fiu) lui Luchian

Ştefan fiul lui Iftodi

Ion Cătana

Mihălachi Jule

Mihălachi Bârnovan

Neculai Bârnovan

Ion Vartic

Ştefan fiul lui Lupu

Gavril, vornic

Gheorghe zet (al) vornic

Toader Cudeiu

Gheorghi Ciomeicu

Ştefan Catărău

 

 

Rufeturi:

 

 

Andrei, jude, ţigan

Toader Gânga, ţigan

Gheorghi Vlaicu, ţigan

Ion Crăciun, ţigan

Dumitru, ţigan

Gligori Ţugui, ţigan

Iordachi Grosu, ţigan

Sandu fratele lui, ţigan

Chiriţă, ţigan

Vasile, ţigan

Totoi, ţigan

Nica, ţigan

Toader, stoler la dumisale postelnicul Arghirii

Andrunache, plugar, tij (la fel)

Toader, plugar, la fel

Gavril, plugar, la fel

Parfeni, slugă, la fel

Năstasă, plugar, la fel

Ifimi, plugar, la fel

Gheorghi, slugă, la fel

Mihălachi, argat, la fel

Ştefan, slugă, la fel

Ion, argat, la fel

Toader, argat, la fel

Andrieş, plugar, la fel

Ştefan, pas, la fel

Greblă, pas, la fel

Lupu, cioban, la fel

Gheorghi, murari, la fel

Ştefan, herghelegiu, la fel

Petre, slugă, la fel

Vasile, pas, la fel

Ştefan, murari, la fel

Toader Secetă, la fel

Mihăilă, la fel

Ion Barne, la fel

Vasile Barne, la fel

Ion, murari, la fel

Vasile, slugă

Neculai, herghelegiu

Iftimi, herghelegiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 224