Ținutul Grecenii | Dragusanul.ro

Ținutul Grecenii

 

 

 

Satele Frumoasa, Cârhana, Manta, Vadul Isac,

Grecenii, Pelineiu, Zărneștii, Larga, Goteştii, Macrii

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Frumoasa

 

12 iunie 1774

 

 

 

Frumoasa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 115. Scădere rufeturi, însă 12: 1 popă, 1 ruptaș, 1 liude a mănăstirii Putnei, 4 țigani, 5 văduve. Rămân birnici 103.

 

 

Birnici:

 

 

Gligore Stoian, vornic

Constantin Ghine

Gheorghe Nechita

Vasile Chirigiu

Ilie Mustață

Iordache Cocul

Ion Chiriac

Marin Chiriac

Alicsandru Toderiță

Sandul Tochioi

Necula Boubătrân

Sandul Stănilă

Dobre, sârbul

Dumitru Sava

Ioniță, cojocar

Neculai Pepele

Necula Iordache

Grigori Antohi

Dumitru Iordache

Constantin Perjul

Ion Arsăni

Ștefan Grosul

Iordache Grosul

Prohip Căulat

Vasile Misail

Sandul Călin

Alicsandru, muntean

Grigori Chiriac

Ion Pepele

Gheorghe Pricop

Necula, surugiu

Constantin Săcan

Vasilache Chiosa

Ion Chiosa

Paraschiv Pricop

Opre Ionel

Toader Manăul

Vasile Moisă

Ștefan, olar

Ioniță Chiriac

Ștefan Floca

Toader Floca

Ioniță Șopârlă

Ion, muntean

Chirilă Cucovă

Vasilache Șăitan

Constantin Andoni

Opre Buzne

Vasile Bantăș

Andrei Stărpul

Alicsandru Năstas

Vasile Curalbu

Alicsandru Vinejeli

Dumitraș Ionel

Dămian Sandul

Ștefan Aligoga

Vasile, cojocar

Gheorghe, dogar

Voica, morar

Sandul Dobre

Iordache Zvârlie, rus

Apostul Maldăr

Dumitru Moimic

Stoian Nedelcu

Ion, lăpușnean

Alicsandru Brașău

Gheorghe Venin

Petre Chirvasă

Ion, cojocar

Lepădatu

Vasile Colibă

Marin Nedelcu

Matei, cojocar

Marin, cojocar

Iftodi Andonii

Andronache Nebunu

Ioniță Nebunu

Ilie Nebunu

Ion Colibă

Vasilache, muntean

Ion, muntean

Opre Codrian

Ion Turculeță

Toader Stoica

Toader, bejenariu

Niculai Codrian

Mihălache, văcar

Antohi, văcar

Manole, văcar

Chirica, vițelar

Nedelcu, vițelar

Ion, crâșmar

Andrei, argat

Ioniță Siret

Gheorghi, dascăl

Vasile a Chiriloi

Vasile Robul

Ion Gugiul

Dumitru Paiul

Toader Sârghie

Săvastri a lui Armenie

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ștefan

Enachi, ruptaș

Lupul, țigan dumisale Ion Canta vistiernic

Sava, țigan dumisale Ion Canta vistiernic

Ioniță, țigan dumisale Lupului Costachi

Toader, țigan dumisale Lupului Costachi

Andrei Opre, liude a mănăstirii Putnei

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 213, 214

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Cârhana

 

12 iunie 1774

 

 

 

Cârhana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 115. Scădere rufeturi, însă 48: 1 căpitan, 1 mazil, 3 negustori greci, 1 popă, 2 ruptași, 1 țigan, 32 armeni, 9 văduve. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Iordache Hărăț, vornic

Toader, vătăman

Ion Drăguș

Dumitru Prohir

Niagul, cioban

Andrei Nâre

Mihăilă Mihorde

Ion Cabac

Adămiță Știrbul

Ștefan Țurcan

Mihăilă Țurcan

Cozma, cojocar

Vasilache Chirița

Flore, văcar

Lazor Artinii

Irimie Ariton

Grigoraș Andreeș

Iordache Ojogu

Danul Vâlcul

Andrei Mihorde

Gligoraș Gavril

Tudor Gavril

Dumitru Crucian

Mihăilă Buga

Ștefan, dogar

Ion Dult

Iacob Iorga

Ioniță Buga

Șerbul

Pascul Gugiul

Neculai Buga

Ștefan Buga

Crâste Stratul

Ion Vintilă

Toader Danda

Sandul Zgârciibabă

Ioniță Vintilă

Ioniță Gugiul

Alicsandru Chirița

Vasile Papură

Antohi Danda

Constantin, vătăman

Mihai Roșca

Vasilache Zgârciibabă

Radul Popa

Ifrim, fratele popii

Ion Fliuștor

Vasile Ariton

Gheorghe, croitor

Lepul Chebac

Toader, muntean

Dari Buga

Lupul, argat armenescu

Mănăilă, argat la fel

Gheorghi, dascăl

Ștefan Nâre

Andrei frate popii Alicsandru

Neculai Sărian

Gligori fiul lui Sărian

Ștefan Gagiul

Neculiță Șoldan

Ștefan Barce

Gavril Goldur

Andrei, cojocar

Alicsandru a Pricochii

Ștefan a babii Vasâlcăi

 

 

Rufeturi:

 

 

Ștefan Bugiac, căpitan

Grigore al lui Bugiac, căpitan, mazil

Apostoli, grec, cupeț

Popa Alicsandru

Ioniță Popa, ruptaș

Răcoviță Șărbul, ruptaș

Ion Tiutiul, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

Armeni:

 

 

Murat Mailu, baș

Uzun Avacu

Virap

Bagdasar

Agopu

Alicsandru

Arachelu

Licsan

Babicu

Costandin

Ștefan, iniceriul

Găleiu

Donic

Camireț

Popa Ananica

Șuchiazu

Carabet

Oachim

Ștefan Nazarie

Murat

Ștefan cumnat lui

Ovanes

Ovanes fratele lui Murat

Arzani

Sahacu

Bunar

Neculai

Ghiragoi

Castan

Cumpălici

Hamcii

Temeriț

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 214, 215

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Manta

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Manta

 

 

 

 

Toată suma caselor: 59. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 țigan. Rămân birnici 57.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Goldur, vornic

Marin, vătăman

Gavril Pascal

Marin Pascal

Mihai Vasilache

Iacob Irimie

Tănasă Corne

Ion Mihălache

Constantin Pascal

Ioniță Bolat

Gheorghiță Galt

Toader Buga

Ștefan Gugiul

Ștefan Tofan

Neculiță, sârbul

Ioniță Tofan

Damaschin Bolat

Lupul Văiul

Ștefan Niagul

Vicol, rotar

Vasile Pascal

Antohi Cocul

Toader Tofan

Toader a preutesii

Iordachi Albul

Albul, cibotar

Nichifor Sărăcilă

Costantin Broască

Gavrilă Broască

Sandul Butuc

Pintelei Tofan

Apostul Bușlupu

Gavril Butuc

Ion Butucu

Gheorghe Jăgălian

Grigorie a popii

Alicsandru Borce

Apostul Groza

Apostul Broască

Ion Broască

Ion Gâscă

Enachi, păcurar

Iorga Sandul

Sandul Ghimpul

Iftimi Răcoviță

Zontie Gâscă

Toader Gâscă

Timofti Gâscă

Ion Gâscă

Grigore Gâscă

Constantin Voine

Gligoraș Forțul

Gavrilă Chiriac

Bogdan Curiman

Ioniță Ghimpul

Gavril, văcar

Ostahi Luca

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Mănăilă

Neculai, țigan al dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 215, 216

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Vadul Isac

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Vadul Isac

 

 

 

 

Toată suma caselor: 110. Scădere rufeturi, însă 18: 2 preoți, 1 argat, 3 țigani, 12 văduve. Rămân birnici 92.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toma, vornic

Mihai, vătăman

Vasile a Ioanei

Enachi, beșliu

Enachi Stan

Gligori Enachi

Andrei Roibul

Grigore Lungul

Dumitru Căzacu

Constandin Flore

Lazor Pascul

Constantin, văcar

Ioniță Roiul

Echim Roiul

Vasilachi Pascal

Ion Nazar

Toader Calin

Simion Hotnog

Iftimi Păpușică

Grigoriță Cărăiman

Ion Gant

Vasile Cazacu

Ion Coșăriul

Alicsandru Iovul

Gligore Frățilă

Ion Tighel

Alecsandru al lui popa

Ion, gălățan

Dumitru Iorga

Luca Toma

Vasilache Păvălache

Simion Cărăiman

Constantin Tălangă

Grigoriță Papuc

Chirilă Iorga

Dănăil Chirvase

Arion Jalobă

Apostul Jalobă

Toader Cârpăvechi

Apostul Tucmigiuc

Gligore Bălan

Mănăil Mălahi

Constantin Mălahi

Constantin Șeremet

Alicsandru a Paraschivii

Ștefan Tucmigiuc

Onică Tălchi

Isac Pricopi

Gligore Patrubani

Vasile Cârpăvechi

Gligore Ernul

Ion Năvălici

Albul lui Mihai

Tănase Nazar

Vicol Ernul

Toader Pricopii

Vasilache Doroftei

Macovei, rotar

Vasile, rotar

Ioniță Tănase

Ion Patrubani

Ifrim Bârlad

Iacomi Bugiac

Gavril Galt

Andronic fiul lui Ifrim

Flore Căzacu

Alecsandru Iordachi

Ion Ernul

Tănase Dician

Mane Bărbânță

Enachi Maimic

Ion, croitor

Vasile Gitcu

Timofti Gitcu

Andrei Cotețu

Ștefan Cuciuc

Iordachi Paraschiv

Ioniță Iordache

Ioniță Tighel

Alecsandru Mălahi

Toader, cojocar

Vasilache Todosă

Ioniță, muntean

Vasilachi Calin

Constantin Calin

Ioniță Curiman

Vasile Chirvase cel bătrân

Andrei Foca

Iordachi a Iordăchioai

Vasile a Căciunesii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Tănase

Popa Maftei

Dumitru, sârbul, arnăut

Lazor, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

Sandul, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

Constantin, țigan dumisale vistiernicului Ion Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 216, 217

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Grecenii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Grecenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 92. Scădere rufeturi, însă 92: 1 popă, 1 ruptaș, 4 țigani, 9 văduve, 76 poștași ce s-au socotit drept 3 liudi, având ficiori s-au făcut 80 poștași.

 

 

 

Poștași:

 

 

Constantin, vornic

Timofti, vătăman

Grigoraș Ghețâu

Manolachi Parfenie

Mihai Andonie

Constantin Murgoci

Vasilache Constantin

Ioniță Andronache

Enachi Livuroiul

Gligoraș Sandul

Vasile Iurașcu

Arseni Iurașcu

Petre Uzunul

Neculai, holtei

Vicol Iordache

Toader Arion

Dumitru Șoldan

Dima Gură

Apostol Ifrim

Radul, muntean

Neculiță Giantăc

Crăciun Goldăru

Iftemie Sârghie

Sava Enachi

Mihai Luchian

Toader Luchian

Ioniță Balmuș

Ifrim Luchian

Ivan Balmuș

Paraschiv Balbuzan

Gavril, cojocar

Enache Balmuș

Ilia Hodonoagă

Gheorghe, muntean

Petcu, cibotar

Costandachi Tălchie

Neculai Tite

Andrei Parfenie

Maftei Onofrei

Dumitru Tălchie

Constantin Tălchie

Iacomie Șolomon

Tudor Târziul

David, ciobanu

Severin Tălchie

Chiriac Chiburță

Grigoriță Tălchie

Iftenie Băzaca

Andrei Știrbul

Ioniță Băzaca

Gheorghe Bădice

Alecsandru Marin

Manolachi Bădice

Chiriac Apostul

Ștefan Bădice

Mihălachi Taraiu

Lupașcu Chiriac

Nechita, văcar

Grigoraș Capuroș

Sandul Butură

Iordache Tiron

Șerban Bugiacu

Ștefan Tochioi

Ioniță Luchian

Tudose Iftodi

Niagul, bejenar, venit din iastă primăvară

Marin, bejenar, la fel

Flore fiul lui Donul

Iftimie Dodul

Gligoraș Giantăc

Paraschiva Zlota

Ion Buciag, ficior Străticesii

Vasile fiul Dobriții

Anghel Orzămoale

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Constandin

Ioniță Taraiu, ruptaș

Ioniță, țigan a dumisale vistiernicului Ion Canta

Dumitrașcu, țigan a dumisale vistiernicului Ion Canta

Ion, țigan a paharnicului Iancul Grecianul

Flore, țigan străin

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 217, 218

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Pelineiu

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Pelineiu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 armeni. Rămân birnici 85.

 

 

 

Birnici:

 

 

Alecsa Lupan

Ștefan Lupan

Constantin Gligoraș

Tiron Tălchie

Ionu Artenie

Gligoraș Carabule

Lupașciu, holtei

Andrei Panait

Maftei Ciorâiu

Sandul Ciorâiu

Vasile Frumuzu

Tudor Tălcan

Constantin Stan

Toader Țăpârlan

Antohi Stăvilă

Toader Stăvilă

Petre Lungul

Toader Bălan

Constantin Cioroiul

Constantin Cuciuc

Gligoraș Cașu

Prohire Berte

Grigore Mihorde

Ioniță Spănache

Arteni a Oprinii

Pascal Curilă

Constantin Mane

Vasile Barbălată

Andrei Chițul

Ion Timoftie

Antohi Burte

Alecsa Pipănă

Ambrohie Nistor

Gligoraș Vicol

Condre Chițul

Enache a Oprinii

Dumitru Cortul

Toader Dulciață, vornic

Petre Gociuman, vornic

Vasile, vătăman

Apostol Cure

Andrei Tălcan

Iftodi Mohuleță

Gligoraș Sârghie

Ion Colibă

Apostul Grosul

Tănase Beșină

Condre Dulciață

Vasilache Sârghie

Gheorghe Mohuleță

Andrei Beri

Gligore, cioban

Sandul Panaite

Dragomir, muntean

Apostol Coțoiul

Pârvul, sârbul

Ioniță Japa

Năstase Paiul

Enachi Paiul

Necula Roșca

Iordachi Roșca

Apostul, brăhar

Crăciun Chiperiu

Ioniță Momce

Vasile a Ghiniței

Vasile Nistor

Iovul Săretiu

Toader Chelban

Crăciun Ciopeiu

Istrate Nica

Lupul Brahă

Toader Vinețăli

Petre, muntean

Soltan, cojocar

Gheorghe, dascăl

Constandin Roșca

Petre Cuciuc

Lupașcu, cioban

Vasile, cojocar

Vasile Clipice

Vasile Colibă

Constantin Cepiciul

Gligorie Clipice

Ion, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Ovanes, arman

Manuc, arman

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 218

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Zărneștii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Zărneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 72. Scădere rufeturi, însă 5: 1 preut, 1 diacon, 3 ruptași. Rămân birnici 67.

 

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Diacon, vornic

Andrei, vătăman

Mihai Obrejii

Ion Grosul

Ariton Onica

Alecsandru, văcar

Toader Gândac

Gavril Gogeniaţă

Arhire, muntean

Ion, muntean

Sandul Băgul

Ion Băgul

Mihălache, dascăl

Apostul Dănăilă

Dănăilă Hamza

Toader Spiţan

Pălade Năstasă

Pascal Bâtcă

Grigoriţă Cioară

Ştefan Ilisăi

Grigori Nucă

Simion Nucă

Andrei, arman

Constantin Berbeci

Crâste Dragăvară

Mihai fratele lui

Neculai Găvan

Ion, cojocar

Ion Zanhir

Ioniţă Găvan

Dumitru, morar

Ştefan Hileriu

Apostul, muntean

Ion Begiul

Constantin Cepu

Lupul Boiştian

Strătulat Crăstăfan

Apostul Giantăc

Vasile Miron

Sandul Balmuş

Toader Carabule

Vasile Budacul

Toader Budacul

Gavril Barbăalbă

Savin, bărbieriul

Necula Capsimon

Neculai Zvârlifus

Tănase Cărăiman

Constantin Grozăviţă

Constantin Barbă

Vasile Grozăviţă

Ştefan Grozăviţă

Constantin Petre

Ifros Cheptine

Ion Coteţă

Crăciun, dascăl

Costache, morar

Ifrim Cheptine

Ştefan Bodogai

Vasile, morar

Vasile Spănache

Constantin, diacon

Ion Nucă

Ştefan Curiman

Gheorghi Cepu

Iordachi Nucă

Ioniţă Nucă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Ioniţă, diacon

Toader, muntean, ruptaş

Vasile Capră, ruptaş

Ion Bogeniaţă, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 219

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Larga

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Larga

 

 

 

 

Toată suma caselor: 104. Scădere rufeturi, însă 89: 1 preut, 1 țigan, 7 văduve, 80 poştaşi de la Badicu. Rămân birnici 15.

 

 

 

Poştaşi:

 

 

Petco, vornic

Simion, vătăman

Tiron

Ştefan Murgoci

Apostul Mălairău

Gligore Fone

Simion, beşliu

Ioniţă Ghione

Grigorie Mălairău

Damaschin

Fone

Avram Popliaucă

Simion Dandeş

Crăciun Pahole

Sandul, cioban

Antohi Şerbul

Ion Bălan

Gheorghe Crudu

Ilie Jâtcu

Andronachi Pavălucă

Ion Scurtul

Stratul Ţâple

Vasile, cojocar

Sârghie, sârbul

Petre Gociul

Vasile Bostan

Vasile fiul popii Năstasă

Vasile Cioroiul

Constantin Ciortan

Macoveiu

Enachi Stari

Antohi Enachi

Nistor Băltaga

Vasile a Ilincăi

Toader, cioban

Gavrilă Vacăgrasă

Ioniţă Crudul

Chiriac Tidvă

Ion Schiţan

Antohi Stratul

Gligoraş Tănasă

Antohi, cioban

Ion Lungul

Echim, bejenar

Gavriliţă, dogar

Miron Angheluşăi

Petre Ţurcan

Sandul Colibă

Lefter, dogar

Lupul Negrul

Ion Anghel

Dumitru Corheci

Neculai Strânbeiu

Ghiorghi Ciortan

Grigore Hâncul

Alicsandru Gligore

Ion Nechita

Ştefan Postolache

Miron, dogar

Ion Cărăul

Miron Bâzul

Neculai a Lupoaei

Ion Mânăscurtă

Gavril Cucul

Constantin Stratul

Neculai, dascăl

Pavel Tiron

Dumitru StrâmbeiuIoniţă Chipar

Ion Scurtul

Constantin, chihae

Un văcar

Un văcar

Tiron Ciolaca

Ştefan Purice

Ghiorghiţă Ilisăi

Ştefan Macoveiu

Antohi Stratul

Apotul Vicol

Constandin Murgoci

Neculai fiul lui Popleucă

Sălăvăstru fiul lui Gligore

Sava Manole

Manole frate lui Enache

Andrei Vacăgrasă

Ghiorghe Crudul

Andrei Titicul

Ion frate lui Buruiană

Alicsandru a Tănăsoai

Gligoraş a Tănăsoai

Antohie al lui Lăpuşnian

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Ion, ţigan dumnealui vistiernicului Ioniţă Canta

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 219, 220

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Goteştii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Goteştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 86. Scădere rufeturi, însă 11: 1 preut, 1 diacon, 2 ruptași, 7 văduve. Rămân birnici 75.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornicul

Enimu, vătăman

Costandachi Sămion

Gheorghi David

Ştefan Ciupaga

Manolaci Petco

Ştefan Costantin

Costantin Alicsandru

Zlatin Hiloti

Gavril Pricopii

Vâlcul Alicsandru

Ioniţă Pavăl

Iordachi Topor

Zlatin Alicsandru

Lupul, rotar

Alicsandru Spătaru

Dumitru Ciupaga

Lupul Popa

Gavril, cioban

Sandul Papură

Andrei Ababii

Şolomon Tâmcava

Simion, dogar

Vasile Cardaş

Moisă, dogar

Stan, muntean

Toader Grebince

Iordache Crestuiul

Sandul Bolocan

Ştefan Tulbure

Ion, rusul

Gligore al lui Ursul

Lionte fiul lui Ursul

Neculai Ursul

Vasile Bolocan

Sandul Coinduc

Constantin Troacă

Stati, pâslar

Andronachi Iutiş

Ursul Vrăjitoriul

Ion Ţâcul

Gherasim Ţâcul

Flore Drăghici

Ion Iuteş

Gheorghi Ursul

Ioniţă Căzan

Dumitru Drăghici

Ştefan Băltagu

Iovul fratele vornicului

Ifros Ciutcă

Enachi, bejenar

Ştefan Stavărache

Andrei a Vasilcăi

Andrei Gogoaşă

Constantin, baciul

Andrei Hindachi

Tiran Cârjan

Ion Pasagiu

Constantin Iordachi

Toader, cioban

Luţă Hindachi

Ioniţă Cârjan

Eni Giocu

Racoviţă, viţălar

Alecsandru a Ioanii

Sava, cioban

Vasile, cioban

Gheorghiţă Teşchin

Andrei Melinte

Niagul, muntean

Miron Bolocan

Ion Cardaş

Petre Costin

Boţu cel bătrân

Niagul, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Enachi

Diaconul Andreiu

Constantin Chiriac, ruptaş

Ion Iuraşcu, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 220, 221

 

 

 

 

 

Ținutul Grecenii: Macrii

 

 

12 iunie 1774

 

 

 

Macrii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 61: 61 bejenari cu carte de scutire Sârbi, bulgari cu bilete de la gheneralul de Smul pe 87 liudi din let 1773, mart 12, iar la număr am găsit 61, cum arată, anume:

 

 

 

Stoian Costantinolu

Toader, sârbul

Peiul Stan

Necula Mihaiu

Lefter

Iorga

Gheorghe

Petcu

Iove

Velişcu

Ivanu

Mihai

Iorga Mihai

Cara Gote

Ivan

Necula Potracău

Chira

Stanciul

Crucian

Dumitri Opriolu

Necula Coşmare

Rusa Cimpoeş

Toader a Măriuţii

Malahil Tarţiul

Gorgul

Iorga Dulghii

Voina Cinghine

Hâra

Nedelciu

Puluciu Nedelciu

Stoelu

Toader Cuibaş

Cojă Toader

Constantin Haila

Petre

Tiulu

Stoica, crav

Dumitru, herghelegiu

Paraschiv Cârste

Velişco

Draine Gelu

Feliu

Ivan Dobre

Dumitru Tărpan

Hotiul Tărpan

Ivan Ipsimon

Diman Ivan

Mihne

Necula Dişle

Ivanu Haş

Crâste Cogecoltoc

Toader Peiul

Vasa Dimitre

Costi Balanan Olu

Dumitru Chidic

Petre Beleu

Ivan Cuciuc

Neculai Diman

Comarnu

Ilii

Dima

 

 

Bejenarii ce s-au găsit la Pelinii, veniţi acum, la mai, oameni de peste Dunăre, şi s-au dat la Pelinii:  Toată suma caselor: 25. Rămân birnici 25.

 

 

Costantin Carabule

Dumitru Toderiţă

Eni

Ioniţă Focşa

Vicol Pupăză

Neculai

Costandachi Balmuş

Radu, muntean

Andreiu

Vasile

Dobre, sârbul

Vasilachi

Eni Ursul

Lupul Timofti

Săverin, ciauş

Andreiu, argat

Grigori Ciugic

Costantin Opre

Mane

Sava, calangeu

Anghel Radul

Stan cel mic

Manolachi Ribuş

Stan Lungul

Barbu, muntean

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 221, 222