Ţinutul Dorohoiului: Păltiniş | Dragusanul.ro

Ţinutul Dorohoiului: Păltiniş

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Păltiniş

 

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

 

 

Păltiniş

 

 

 

Toată suma caselor: 119. Scădere rufeturi, însă 119: 103 poştaşi la ăpşta din Rădăuţi (Rădăuţi-Prut – n. n.), 4 femei sărace, 3 preoţi şi dascăli, 1 călăraş isprăvnicesc, 3 jidovi, 5 scutelnici ai dumisale logofătului Balş.

 

 

Poştaşi la poşta Rădăuţi:

 

 

Ion Corpăcian

Acsintii cel Bătrân

Ioniţă Albotă

Nistor Împărat

Timofti Bânzar

Toader Ceprigan

Ion Ciupercă

Costandin Hadârcă

Gavril, ungurian

Ştefan brat (frate) lui Spătaru

Ion, frate la fel

Ştefan Bânzar

Lupul, solonar, slab, bătrân

Ion, cojocar

Grigoraş fiul babei Albei

Iliaş fiul Petrii

Gheorghiţă

Pavăl Catărău

Ion, rus

Andrei Jacotă

Ion, fiul lui

David zet (al) lui

Sandul Vlasii

Gheorghi Gherasim

Pricopii fiul lui Jacotă

Ioniţă Vlasii

Toader fiul lui Postolachi

Ion Postolachi, slab

Andronachi fiul lui Toderică

Petraşco Jderul

Ion fiul Frăsinii

Vasile Căzac, slab, bătrân

Gheorghi Jderul

Ioniţă Postolachi

Costandin Cotârnaţ

Ursul Postolachi

Postolachi Buzdugan

Vasile, cioban

Mihălachi, fiul lui

Iordachi Gurău, slab

Stoica, muntean

Ştefan Gheaţă

Ioniţă Împărat

Iftimie Mistre

Dumitraşco, fratele lui

Grigoraş Cuciran

Ignat, rus

Vasile, văduvoi, slab

Simionel

Petre, fiul lui

Ioniţă al lui Mistrian

Simion fiul lui Împărat

Ion Plăvan

Ştefan, bejenar din Ţinutul Hotinului

Iacob fiul lui Pintilie

Vasile fiul vornicului

Ştefan fiul vornicului

Grigoraş Epure

Toader fiul văduvoaiei

Vasile, puşcaş

Andrei fiul lui Lupuşor

Vasile Mistren

Ştefan al lui Plăvan

Gheorghi Mistren

Gheorghi Vreme

Gavril Mereiu

Nichita, morar

Costandin, morar

Toma Stredie

Ion al lui Cotârniţă

Gheorghe Stredie

Gavril fiul lui Andreiaş

Lupaşco Zare

Alecsa Zare

Andrei fiul lui Împărat

Mihalachi Todoscăi

Toader Ciuntul

Pascul, orbu

Simion Vizitiul

Gavril, câmpulungean

Gavril Mustaţă

Gheorghi cumnat Mistrenului

Gheorghi Tăbârcian

Ion al lui Acsintii

Eftimie al lui Corpăcian

Veleşco cel nebun, sărac

Petre al ungurianului

Ivan, rus, sărac

Simion, cojocar, sărac

Toader, muntean, sărac

Tănasii, sărac

Ion, funar, sărac

Eftimie, secrier

Lupul, orbul

Eftimiei, fiul lui

Ştefan Plăvan

Chiril, pas

Tănasii al Todericăi

Pavel al lui Chiseliţă, vătăman

Vasile Postolăchian, vătăman

Ştefan, vornic

Vasile al lui Crăciun, sărac

Ioniţă

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Paraschiva Grosoai

Măriuţa Vremoai

Porhira, babă

Antemia, preoteasă săracă

 

 

Rufeturi (Preoţi):

 

 

Preotul Aftanasii

Preotul Gavril

Simion, dascălul

 

 

Călăraş isprăvnicesc:

 

 

Ion Balahura, călăraş isprăvnicesc

 

 

Jidovi:

 

 

Aron, jidov

Avram, jidov

Marco, jidov

 

 

Slugile dumisale logofătului Balş:

 

 

Dumitraşco fiul popii, slugă

Constandin Împărat, pas

Vasile, herghelegiu

Neculai, herghelegiu

Ion Chisăliţă, herghelegiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 507-509