Ţinutul Dorohoiului: Dămilenii | Dragusanul.ro

Ţinutul Dorohoiului: Dămilenii

 

Moldoveni, la 1900

 

 

 

Ţinutul Dorohoiului: Dămilenii

 

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

 

Dămilenii

 

 

 

Toată suma caselor: 103. Scădere rufeturi, însă 41: 9 femei sărace, 5 argaţi şi păstori ai şătrăresii Catrinii Cârstoai, 12 argaţi şi păstori ai lui Ion Buznă şi Vasile Buznă, şi Vasile Cârste mazil, 5 preoţi şi diaconi, 2 jidovi, 3 ţigani, 5 mazili Buzneşti şi Cârsteşti, ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului. Rămân birnici 62.

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş sin (fiu) Măricuţă, vornic

Andreiu, vătăman

Vasile, rus

Ion fiu al Mariei

Ionel

Dumitraşco Bordeian

Irimie, puşcaş

Ion fiu lui Trohin

Dragul, bârsan

Vasile Tronciul

Vasile Coroiu

Costantin Roşca

Iacob Miron, ieşean

Timoftii, ieşean

Ion Miron, ieşean

Petre, ieşean

Ştefan zet (al lui) Boboc

Dumitru Frăsinel

Ioniţă Crăciunel

Lupul Gligoriţă

Ilie Chirtoc

Ion fiul lui Trăisteţ

Ion fiu lui Toader

Ion fiu lui Andreiu

Toader al lui Ion

Gheorghi Dubangiu

Grigorie Tronciul

Luca, târnicerul

Neculai fiu lui Andreiu

Maftei, covătar

Ştefan, trăistar

Chiril fiu lui Macovei

Lupul, trăistar

Ursul, trăistar

Ştefan Zbâncă

Chiril Ghionos

Matei, strugar

Grigoral Isac

Mateiu fiu Macovei

Dumitraşco Păşincă

Ursul Codrian

Ursul Ignat

Ion Bercia

Miron, muntean

Sandul Bursuc

Costandin Bursuc

Lupul Tihul

Andreiu a Românei

Sandul Ghionoiu

Nichita fiu lui Macovei

Ion Boroncian

Ion Niamţul

Ursachi, târnicerul

Toader Isăcuş

Grigoraş Platon

Dumitraşco fiu Măriuţăi Săndulesei

Ion Jâjâian

Pricopi, olar

Vasile Degeratu, stricat la o mână

Costandin Şciopu

Dumitraşco, fiu prescurniţii

Andrei Grosu

 

 

Femei sărace, fără de ajutor:

 

 

Marie Româniasa

Lupa Ciocăniasa

Cârstina Nicoriţoai

Catrina, butnăriţa

Aniţa, târniceriţa

Tudora, săracă

Aniţa, vădană

Antimia Sucioai

Ilena Ţibichioai

 

 

Rufeturi: Argaţii şătrăresei Catrinii Cârstoai

 

 

Ion, bârsan

Gheorghi cel Mic

Ostafii Zvâncă

Irimie, morar

Ursachi, herghelegiu

 

 

Argaţii lui Anton Buznă şi ai lui Ion Buznă, şi ai lui Vasile Buznă, şi ai lui Vasile Cârste:

 

 

Gheorghie al lui Brânduşer

Gavril Jâjâian

Toader (brat) frate lui Degerat

Toader a Românei

Grigoraş fiu popii, slugă

Vasile Hodoroagă

Grigoraş Opre

Matei fiu lui Trohin

Vasile, holtei, slugă

Costandin Broscăucian

Apostul, vrâncian

Acsintii, morar

 

 

Preoţi, diaconi, dascăli:

 

 

Preotul Pricopii

Preotul Carpu

Preotul Vasile

Diaconul Gavril

Toader, dascălul

 

 

Jidovii:

 

 

Aizâc, jidov

Nădrailu, jidov

 

 

Ţiganii:

 

 

Vasile, ţigan

Costandin, ţigan

Ştefan, ţigan

 

 

Mazilii ce sunt scoşi la neamuri cu cartea Divanului:

 

 

Ion Buznă

Anton Buznă

Vasile Buznă

Gavril nepot Buznei

Vasile, nepot Cârstii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 492-494