Ţinutul Cârligăturii: Văcoteştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Cârligăturii: Văcoteştii

 

 

 

 

Ţinutul Cârligăturii: Văcoteştii

 

26 mai 1774

Ocolul de Jos

 

 

Văcoteştii

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 17: 6 poştaşi, 2 fuştaşi, 1 copil din casă, 4 panţeri, 2 sărace, 1 săman agiesc, 1 diacon.

 

 

Rufeturi:

 

 

Strătulă, poştaş la Podu Iloaiei

Iftimi, tij (la fel)

Neculai, tij

Hrincu, rus, tij

Doroftei, tij

Neculai, muntean, tij

Grigoraş Ciopată, fuştaş

Costachi, tij

Nicolai, copil din casă

Ostahi, panţer

Ştefan, panţer

Antohi, panţer

Gheorghi, panţer

Ioana, baba săracă

Nastasia, săracă

Dumitru, săman agiesc

Simion Ciopată, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 480, 481