Ţinutul Cârligăturii: Mânjeştii | Dragusanul.ro

Ţinutul Cârligăturii: Mânjeştii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cârligăturii: Mânjeştii

 

26 mai 1774

Ocolul de Jos

 

 

Mânjeştii

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 35: 14 panţări, 1 popă, 6 aprozi, 5 sămeni (seimeni – n. n.) hătmăneşti, 4 sămeni agieşti, 2 călăraşi de Ţarigrad, 1 cu salvogvardie

1 cioclu, 1 nevolnic. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Ion a Mariei

Tofan, lemnar a dumisale postelnicului

Costandin, pas

Simion, lemnar a dumisale postelnicului

 

 

Rufeturi:

 

 

Istrate, panţăr

Vasile, panţăr

Ion sin (fiu) Ciuntul, panţăr

Niţă, panţăr

Neculai Ciuntul, panţăr

Neculai sin Lupul, panţăr

Andrei brat (frate) lui, panţăr

Ioniţă, panţăr

Lupul, panţăr

Tănasă, panţăr

Toader sin Froni, panţăr

Ion brat (frate) Andrei, panţăr

Dumitru, panţăr

Andronachi, popa

Vasile Mânjescu, aprod

Năstasă, aprod

Vasile, aprod

Antohi, aprod

Ioniţă, aprod

Froni, aprod

Nichita, săman (seimen – n. n.) hătmănesc

Vasile Solomon, tij (la fel)

Vasile Solomon săman hătmănesc

Duca, sârbul, săman hătmănesc

Ştefan, săman hătmănesc

Gheorghi, grec, săman agiesc

Marin, sârbul, săman agiesc

Nistor, olar, săman agiesc

Gheorghi, tet (al) lui, tij (la fel)

Ursul, ceauş de panţări

Ştefan, călăraş de Ţarigrad

Ioniţă, tij (la fel)

Dima, căpitan cu salvogvardie

Gheorghi, cioclu

Toader, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 481