Ținutul Bacăului: Ocolul Trotuşului (II) | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Trotuşului (II)

 

 

 

Satele Răcăuţii, Blidarii ot Buciumi, Gutinaşii, Borzăştii, Rădiana,

Valea Sacă, Liudi mănăstirii Bogdanii, Gârbovanul, Căiuţul, Boişte

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Răcăuţii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Răcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 8: 3 popi, 2 diaconi, 3 femei sărace. Rămân birnici 53.

 

 

Birnici:

 

 

Tănasă, muntean

Nechita

Lupul, vornic

Radul sin (fiu) Brumă

Ştefan Catana

Toader Brumă

Ion Brumă

Ion Goagă

Ursul Frugură

Paşcu Ioniţă

Tudor

Gheorghi Mariş

Coman Goga

Axenti Goagă

Neculaiu Goagă

Toader Goagă

Gheorghi Bândac

Grigori Brumă

Vasile Helăghii

Gheorghi Goagă

Enache, muntean

Radul, dulgeriul

Ion, dogarul

Ursul, holtei cu mamă

Anghel, văcariu

Ilii Şchiopul

Constandin Ioniţă

Ion Necobaj

Agapii

Ioniţă Zgăvârdeiu

Ianăş, vezeteu

Manole Goagă

Ioniţă, ciobotarul

Toader, dascăl

Stan

Stan, morariu

Radul, mocan

Vasile

Vlad, ungurian

Ion, ungurian

Oance

Ion Margini

Simion Ignat

Gheorgi Margini

Stoica, mocan

Pavăl, olariu

Ghiorgi Şuiul

Ion Helohii

Necola Dahii

Simion Margine

Toma Mititel

Ion Dragul

Ion, mocan

 

 

Femei sărace:

 

 

Gafiţa

Sandală

Ioana

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Grigori

Popa Toader

Popa Ion

Luca, diacon

Iordache, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 348

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Blidarii ot Buciumi

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Blidarii ot Buciumi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 1: 1 ţigan. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, rotariu

Tănasă

Ion Luncă

Cârstian

Ursul, muntean

Năstas Purcel

Gheorghi

Petcu, rotariu

Mihalce Chivoiu

Stan Palaloga

Ion, vieriu

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 348, 349

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Gutinaşii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Gutinaşii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 61. Scădere rufeturi, însă 7: 7 femei sărace. Rămân birnici 54.

 

 

Birnici:

 

 

Pătraşco, mocan

Radul sin (fiu) Bucur

Mihaiul fiul lui Stoica

Radul fiul lui Stoica

Ion brat (frate) Coman

Coman, mocan

Stoica, mocan

Mihaiu, rotariu

Miohalcia, muntean

Toader fiul lui Ion, morar

Neculaiu fiul lui Andronache

Bucur, ungurian

Ion, ungurian

Stan, ungurian

Macoveiu, muntean

Simion, rotariu

Costandin, muntean

Ilii, muntean

Gavril

Ion fiul lui One

Toader, răilian

Radul, muntean

Năstas, muntean

Grigoraş, muntean

Pavăl Gruţe

Lupul Stan, mocan

Bogdan

Stan, muntean

Radul, muntean

Vlad, muntean

Mihaiu, muntean

Toderaş, muntean

Mihaiu, muntean

Stan, ungurian

Toader Epure

Ursul, muntean

Ion, ungurian

Nechita fiul lui Şerban

Ion Tanba

Costandin, muntean

Ursul, muntean

Vasile Marin

Pavel Gruţe

Gheorghiţă, grădinar

Anghel, olar

Năstasă fiul lui rotariu

Ştefan, muntean

Simion, muntean

Grigoraş, muntean

Toader, muntean

Ioniţă fiul lui Ştefan

Ştefan Gârlian

Stan, prisăcariu

 

 

Femei sărace:

 

 

Stanca

Dumitra

Maria

Maria

Dochiţa

Dochiţa

Niacşa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 349

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Borzăştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Borzăştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 22: 3 popi, 1 diacon, 1 dascăl, 1 călugăr, 7 mazili şi ruptaşi, 6 ţigani, 3 femei sărace. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Irimie Lepădat

Ion

Sandul

Enachi a lui Măteiu

Vasile, tij (la fel)

Ioniţă

Şerban a lui Palade

Ion, blănar

Vasile Raţă

Ion a lui Neculaiu Paladi

Neculaiu Droiţa

Radul, muntean

Adam, bejenar

Gligori, văcar

Ion sin (fiu) Adam

Ilie, vornicul

Vidraşcu

Ion Iţcu

Ichim, olar

Crâstian

Ioniţă Iţcu

Ştefan Boje

Ştefan, bârsan

Vasilache

Marin Cucul

Vasile Arsăni

Tudor

Ilie

Lazăr

Izdrail

Agapii

Costandin Paşcu

Necula

Gheorghi, argat lui Vasile Lepădat

Ştefa, văcar

Toader, văcar

Andreiu, ciobotar

Mihaiu Băltaga

 

 

Femei sărace:

 

 

Iliana

Iliana

Ioana

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Popa Ştefan

Popa Sava

Gligori, diacon

Dumitru, dascăl

Barbul, călugăr

Neculaiu Lipan

Neculaiu Paladi

Măteiu Lipan

Vasile Lepădat

Ion Lepădat

Ursachi, vornicul

Ion Lepădat

Vintilă, ţigan

Melintii, ţigan

Grigori Dobă, ţigan

Costandin, ţigan

Năstasii, ţigan

Costandin, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 350

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Rădiana

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Rădiana

 

A dumisale banului Neculaiu Roset,

cu salvogvardie din anul 1772

aprilie 14, supt numărul 827

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 34: 3 popi, 3 slugi ruptaşi, 4 ţigani, 24 cu salvogvardie.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Andronic

Grigoraş, butnar

Stoica

Toader Covrig

Vasile, butnar

Ursache sin (fiu) Zaharia

Vasile Bătrânul

Cârste, bărbieriul

Dumitru, bejenar

Vasile Foti

Gligori, vătăman

Ion, plugar

Ion, văcariul

Gavril Bejan

Ion Bubuţă

Ion Crâstian

Ion, ungurian

Costandin, grădinar

Apostol fiul lui Savin

Filip, ungurian

Ion, morar

Ursachi fiul Păscălinii

Cârste, bărbier

Ilie, slugă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dumitraşcu

Popa Andoni

Popa Gligoraş

Ilii, căpitan

Miron Lepădat

Costandin Andronic

Măteiu, ţigan

Stan, ţigan

Voicul, ţigan

Preda, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 350

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valea Sacă

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Valea Sacă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 59. Scădere rufeturi, însă 7: 2 diaconi, 5 sărace. Rămân birnici 52.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, olar

Toader, baciul

Ion Radul

Toader, cioban

Mereuţă Maga

Toader, muntean

Hilohi

Ştefan Pocriş

Dumitraşcu sin (fiu) Toader

Vasile Pocriş

Ursul Corbul

Alecsandru Hârja

Dumitraşcu

Vasile Robul

Sava Coţofană

Mihaiu ot tam

Toader, croitor

Lazor, bejenar

Costandin, croitor

Iordache, muntean

Duilian

Radul Lepădat

Grigori

Vasili

Vasili

Stan, plugar

Toader, volintir

Ivan Făinăbună

Ion fiul lui Ilie

Loghin, vrâncean

Petre, muntean

Stan, plugar

Vasile fiul Mănoae

Savin Foca

Sălivestru

Ion, rotar

Savin

Toader

Tatul

Gheorghi, butnar

Ioniţă, ciobotar

Dumitraşcu

Luca, butnar

Cârste

Zaharia

Vasile, morar

Ion Machidon

Marin Bluţă

Ion Coţofană

Petre Coţofană

Petre din Heltul

Tănasă, croitor

 

 

Femei sărace:

 

 

Safta

Aniţa

Acsănia

Safta

Maria

 

 

 

Diaconii:

 

 

Panaiti, diacon

Ion, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 350, 351

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Liuzii mănăstirii Bogdanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Liuzii mănăstirii Bogdanii

 

Moşia mănăstirii cu salvogvardie

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 40: 2 popi, 3 diaconi, 4 ţigani, 5 femei sărace. Se scutesc cu savogvardie 26.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Lichii

Grigori Cernat

Nistor Bahnă

Toader Beleu

Dumitraşcu

Ion

Gheorghi

Coman

Oance, vier

Stoian Pole

Andreiu, ungurian

Ion, ungurian

Ion, vieriul

Nistor, vrâncean

Mihaiu Neguroiu

Ion, lemnar

Costandin, vieriu

Ion, vrâncean

Niagul, vier

Coman, vier

Barbul, vier

Toader, vier

Dumitraşcu

Ion Brandabur

Gheorghiţă, vier

Călin, vier

 

 

Femei sărace:

 

 

Maria

Baba prescurniţa

Maria

Floaria

Maria

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandin

Popa Neculaiu

Diaconul Costandin

Diaconul Ion

Toader, diacon

Ghine, ţigan

Vasile, ţigan

Simion, ţigan

Dumitraşcu, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 351, 352

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Gârbovanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Gârbovanul

 

Moşie răzăşască

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 5 ruptaşi şi mazili, 1 femeie săracă. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Mihaiul, olariul

Ursul Floca

Gligori

Ştefan, torcar

Ilii, muntean

Ştefan Floca

Toader, mocan

 

 

Femei sărace:

 

 

Safta

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dumitraşcu

Vasile Epure, mazil

Cârste Epure, mazil

Ioniţă Conţăscul din Piatra

Darie zet (al) lui Epure, ruptaş

Şerban, căpitan din Piatra, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 352

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Căiuţul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Căiuţul

 

Moşie răzăşască

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 37: 37 scutelnici ai domniţei Zoiţei.

 

 

Birnici:

 

 

Nechita Ţuţul

Ştefan Drăgoiu

Toader Stoian

Chiriac Stoian

Niagul, muntean

Timofti Gârlian

Ion Chiriac

Gavril Gârlian

Dobre Pleşcan

Toader Băncilă

Lazor sin (fiu) Alecsandru

Pavăl Moise

Sandul Ţeţul

Radul

Tănasă Durlian

Grigori, muntean

Ion Floca

Costandin, şaugău

Gheorghi Tăbăloi

Toma

Andreiu Bene

Ştefan

Măteiu

Dumitraşco

Iordache Soare

Manole Patrichi

Simion Ţeţul

Tudori Durlian

Gligori Durlian

Toader Ţeţul

Vasile Pălade

Cozma Durlian

Ichim

Pavăl

Stan Cojan

Pavăl Floca

Ioniţă Chiriac

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 352

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Boişte

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Boişte

 

Moşia şetrăriţii Frăsiniţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Andreiu Iuja

Ion Iuja

Stoica

Petre, muntean

Stoica

Petre, muntean

Gheorghi, vier

Dumitraşcu

Cârste Bălian

Vasile sin (fiu) Nichita

Ion brat (frate) lui

Ştefan

Simion

Toader Agapii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 352, 353