Ținutul Bacăului: Ocolul Trotuşului (I) | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Trotuşului (I)

 

Clopotniţa Caşinului – desemn al fetei lui Nicolae Iorga

 

 

Satele Târgul Trotuşului, Grozeştii, Bogdăneştii, Filipeştii, Hilipeştii,

Oneştii, Curiţa, Mocanii ot Caşin, Liudi mănăstirii Caşin, Buciumii

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Târgul Trotuşului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Târgul Trotuşului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 130. Scădere rufeturi, însă: 130: 2 popi, 1 dascăl, 3 mazili şi ruptaşi, 1 ostavioi, 4 țigani, 8 femei sărace, 7 scutelnici ai stolnicului Giurgiu, 3 argaţi ai căpitanului Pandele, 99 plăeşi la Oituz.

 

 

Rufeturi (plăeşii):

 

 

Ştefan, purcariu

Opre

Ion Catana

Mihalce

Zaharie

Ianăş

Apostol, cârşmar

Radul, rotariu

Porfirie

Gheorghi, muntean

Ion Gârlian

Iftimii, tij (la fel)

Mihaiu Meşterche

Ilii, muntean

Ioniţă sin (fiu) lui Neculaiu

Neculaiu, muntean

Gligori fiul lui Neculaiu

Ion, ungurian

Ion, văcariu

Ianăş, ungurian

One, ardelean

Vasile, puşcaş

Stan brat (frate) lui Muşat

Toader, muntean

Muşat, muntean

Stanciul, muntean

Antohii, muntean

Mateiu, muntean

Staciul, muntean

Ion Taraba

Radul, muntean

Andreiu

Nistor Hangan

Staciul, muntean

Neculai Miron

Petre al vameşului

Frenţe Veţer

Răduţu fiul lui Şerban

Ianăş, văcar

Gligori, crav

Crăciun, cojocar

Apostol Curvă

Iftimie Corge

Vasile

Dobre

Radul

Năstase Anton

Stan, cojocariu

Sava, muntean

Irodie, muntean

Vasile, ungurian

Mane, vătăjel

Vasile Lupul

Chiriţă, cojocar

Neculaiu, ungurian

Ion Doltul

Grigoraş

Pavăl, ciobotar

Costandin Macsin

Gavril, vătăman

Ion fiul lui Solomon

Ilie Sărăcuţă

Ianăş, ungurian

Ion, ungurian, grădinar

Ursul

Micul fiul lui Gavril

Tudor fiul lui Drânga

Stanciul, muntean

Oance, muntean

Neculaiu Drânga

Ştefan Bode

Toader, muntean

Radul, muntean

Anghel, muntean

Niagul, muntean

Soari

Cârste Boeriul

Tănasă Boeriul

Ion fiul lui Iani

Vasile Barbăroşie

Voine, muntean

Ion Cerne

Vlad Arbune

Mane, ungurian

Niagu, la fel

Gălian, la fel

Ivan, puşcaş

Zăganii, muntean

Dobre

Măteiu Drăgănilă

Postolachi

Iancul, holtei

Radul frate Lucăi

Paladi, muntean

Loghin, vătav de plăeşi

Radul Drăgănel

Ion Bide

Costandin Carabule

Neculaiu Gârlan

Apostul Gârlan

Franţi, crâşmariul

Ştefan Coşa

Ştefan Solomon

Prodan, muntean

Ianăş, ungurian

Neculai, rusul

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Preotul Miron

Preotul Costandin

Gheorghi, dascăl

Solomon Ciurilă, ruptaş

Costandin, mazil

Ştefan, ruptaş

Ispir, vameş

Tudor fiul lui Ispir

Fercu, cătană cu ostaucă

Simion, bucătar, ţigan

Radul Mişcu, herar, ţigan

Costandin, ţigan

Costandin, ţigan

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie, săracă

Marie, săracă

Meşterciasa, săracă

Catrina Frenţoai, săracă

Criţa, săracă

Rada, săracă

Dochiţa, săracă

Ioana, săracă

 

 

Liudi de peste valea Trotuşului:

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 37: 4 femei sărace, 33 plăieşi din Trotuş. Rămân birnici 15.

 

 

Anume plăeşi:

 

 

Crăciun, plăeş

Ghene, plăeş

Bucur a căpitanului Gheorghi

Ion, ungurian a căpitanului Pandele

Toader, plăeş

Sandul, plăeş

Veriş a căpitanului Pandeli

Andrieş, ungurian

Costandin Stănuţ

Ilie, plăeş

Ion Catana, plăeş

Ion Bidiga, plăeş

Şâmon, plăeş

Vasili, ardelean

Ion, plăeş

Stan Buhlor

Şerban, plăeş

Stan, muntean, plăeş

Ştefan, muntean, plăeş

Neculaiu, muntean

Costandin, muntean

Vasili, plăeş

Matrin, plăeş

Ion, plăeş

Ştefan, plăeş

Iujă, plăeş

Andrieş Păvăluş

Toader, plăeş

Ilii, plăeş

Martin, cojocar

Andrieş, plăeş

Andreiu, pârgar

Frenţi Petru

Ion, ungurian

Avram, plăeş

Gheorghi, plăeş

Măteiu, plăeş

Radul, plăeş

Bucur, plăeş

Gheorghi, rotar

Neculaiu Măteiu

Petre, pârgar

Gheorghi Bifti

Frenţi Ianăş

Gheorghii Ianăş

Ion, plăeş

Gheorghi Cojan

 

 

Femei sărace:

 

 

Nedele, săracă

Sora, săracă

Catrina, săracă

Aniţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 336-338

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Grozeştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Grozeştii

 

A dumisale păhărnicesei Ilincăi Racoviţoai

 

 

 

 

Toată suma caselor: 256. Scădere rufeturi, 256: 4 popi, 1 ruptaş, 16 femei sărace, 15 ţigani, 220 scutiţi cu salvogvardie.

 

 

Scutiţi cu salvogvardie:

 

 

Giurgiul Moeş

Ianăş Longău

Ianăş, ungurian

Mihaiu Ghitiu

Solomon Andrieş

Petre, ciobotariu

Dumitru, ciobotariu

Neculai Sorca

Ştefan Nistor

Petre Tălămoi

Irimie, păscar

Oance zet (al) lui Ghioldum

Vasile Ghioldum

Vasile Şandru

Ghiorghi Ghioldum

Ştefan a Susăniţii

Vasile Susan

Ioniţă, cojocariu

Ion, cojocariu

Vasile, păscariu

Sandul Susan

Vasilachi, dogariu

Ion Dănăilă

Ion, ardelean

Lupul, pânzariu

Radul, pânzariu

Stoica, mocan

Mene, ungurian

Vasile Râmboiul

Ştefan, ungurian

Gheorghi, olariu

Toader, ciubotariu

One, muntean

Postolachi

Toma, muntean

Gheorghi Roşca

Ursul, păscariu

Chiriţă Lăzăroi

Toader al Roşcăi

Apostol Roşca

Vasile Săcăluţă

Grigoraş, văcariu

Ion, braşovean

Anton Săcară

Petre fratele lui

Petre Luncaş

Anton Drânca

Tomaş Ţurcan

Giurgiu Gionca

Anton, ungurian

Ion Comon

Stan Călugăru

Ion, ungurian

Ioniţă Macoveiu

Sandul fiul lui Macoveiu

Neculaiu

Mihaiu Turtă

Iacob Cozma

Ştefan, ungurian

Cozma Andrieş

Ştefan Sabău

Mişca Bolde

Mihaiu Sarca

Iuştan fiul lui Cucu

Gheorghi Sarca

Cârste, ciobotar

Lacheş, ungurian

Mihaiu, tăbăcar

Stan Pleşcan

Iuje, unguru

Ianăş, butnariu

Ianăş, ungurian

Ştefan, unguru

Martin Aslo

Andrieş Sarca

Tomaş, ungurian

Ştefan, pascariu

Petre, rotariu

Ion, cebotariu

Giurgiu, unguru

Ţimon, unguru

Ianăş Iştoc

Iuje Loeş

Ştefan Sechil

Mihaiu fiul lui Sechil

Andrieş, grădinariul

Ianoş Benedek

Anton Benedek

Tuti Ianoş

Petre fratele lui

Andrei, cheşeneoan

Mihaiu Cozma

Iştoc, dârvariu

Petre Şuteri

Martin Lupul

Ianăş Sarca

Iacob, vătăman

Andrieş Gorgău

Ştefan, unguru

Ianăş Burbe

Ion fiul lui Pavăl

Ianăş fiul lui Ilieş

Iştoc, morariu

Petre

Ştefan Iurca

Frenţe, dascăl

Petre, argat popei

Ştefan cojocariu

Ion, morariu

Lupul Sarca

Mihaiu, dascăl

Vasile, argat lui

Toader, cârcimar

Costandin, moldovan

Ion al prescurniţii

Dumitru Cătare

Toader Merluşca

Mihaiu, cojocariu

Vasile Ignat

Ştefan Meneşterca

Neculaiu Chiţul

Gheorghi Meşter

Marcul fiul Meneştercăi

Măteiu Morturzan

Ion fiul Ilenii

Gheorghi, ungurian

Andreiu Conciul

Ion Gătinoiu

Leonti Gătinoiu

Andreiu fiul lui Tănase

Ioniţă fratele lui

Ion Fineţ

Leonti, păscariu

Mihălachi, ungurian

Ion Merluşoi

Ştefan Chindău

Dumitru fiul lui Ursu

Ion, dogariu

Ion Habău

Ion Găvan

Ştefan, vrâncean

Iftimii Benga

Petre Ursul

Gheorghi, rotariu

Gheorghi, ungurian

Mane, rotariu

Marin, rotariu

Pavăl Dumbravă

Mihaiu Părăoan

Vasile Beiu

Neculaiu Beiu

Dumitru Breţcoi (al lui Breţca)

Şimon, ungurul

Grigori al lui Simion

Niagul Breţca

Ion, vătăman, ungurian

Toader, ciobotariu

Vasile al lui ciobotariu

Gligori Siminoc

Gheorghi, cojocariu

Neculaiu Vălian

Vâlcul, mocan

Drăgan Stroe

Oancia Ghilău

Stroe, muntean

Radul, mocan

Vlad frate Vâlcului

Radul, mocan

Peşte, morariu

Mănăilă, ungurian

Mane

Ion, cărăuşu

David, braşovean

Necula Cârţan

Frenţe, ciobotariu

Ion Panţir

Ştefan, giugănariu

Dobre, ungurian

Petre, mocan

Toader, văcariu

Nistor Hurjan

Radul, vătăman

Chivul Văman

Necula, ungurian

Ion fiul lui Ursuleţ

Mihaiu Negreiu

Ion frate lui Neculaiu

Gheorghi, văcariu

Stan frate Onii

Radul Cotoroiu

Ion, ungurian

Sandul, vrâncean

Radul, oltean

Mihaiu, vrâncean

Avram, mocan

Ion fratele lui

Mihaiu Cerbul

Ştefan Mandic

Mikoş Ştefan

Ionaşcu, ungurian

Mihaiu Butul

Mărtin, ungurian

Ianăş, ungurian

Mihaiu Butul

Frenţă Şchiopul

Cionca Ianoş

Frenţe Odorat

Pavăl, ciobotariu

Sima Ianoş

Ioniţă Giogan

Ciutul Ianoş

Neculaiu Meşterca

Ion Dumbravă

Opre

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana

Safta

Sandală

Alecsandra

Nastasia

Ana

Stana

Giungia

Iliana

Maria

Vârvara

Iliana

Rada

Stanca

Dochiţa

Iliana

 

 

Rufeturi:

 

 

Chiriac Poenaru, ruptaş

Preotul Anghel

Preotul Ursul

Preotul Costandin

Preotul Ion din Hârja

Varolomeiu, ţigan

Ştefan, ţigan

Toader, lăcătuş, ţigan

Petre, ţigan

Ion fiul Stoicăi, ţigan

Sandul, ţigan

Luca, ţigan

Tănasă, ţigan

Marin, ţigan

Gheorghi, ţigan

Marie, ţigancă

Stoica, ţigan

Costandin fiul Stoicăi, ţigan

Neculaiu, ţigan

Irina, ţigancă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 338-341

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bogdăneştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Bogdăneştii

 

A dumisalebănesii Saftei Rusătoae

 

 

 

 

Toată suma caselor: 114. Scădere rufeturi, însă: 114: 2 popi, 8 sărace şi nevolnici, 24 ţigani, 80 scutiţi cu salvogvardie.

 

 

Scutiţi cu salvogvardie:

 

 

Gheorghe, cioban

Andrieş, vrâncean

Mihălachi, rotar

Gheorghi Soverjan

Ion, vieriul, muntean

Mihaiu, ungurian

Stanciul, vrâncean

Ursachi, stoler

Pavăl, dârvar

Ursul, plugar

Vasile, dascălul

Gheorghi, blănar

Iftimii, văcar

Costandin, vrâncean

Ion Hanul, văcar

Grigore, herghelegiu

Toader, vieriul

Anton, vătăman

Dumitraşcu, petrar

Lazor, hoştinariul

Roman, vieriul

Ion, chelariul

Radul, muntean, croitor

Toader, muntean

Grigori, muntean

Gheorghi, muntean

Ion, tăbăcar

Anghel, vezeteu

Ion, tăbăcar

Ştefan, stegar

Pavăl, vieriu

Gheorghi, muntean

Ciandău, crâşmariul

Ursul

Ion, moldovan

Costandin, stegar

Pişta, ungur

Neculaiu Stolnici, holteiu

Mane Găinar

Eşan, prisăcar

Ion, vieriul

Mane, muntean

Stan, muntean

Niagu, muntean, dârvar

Vasile, muntean, vier

Şerban, muntean

Gheorghi, muntean

Lepădat, muntean

Gavril, muntean

Nedelcu, muntean

Vlad, pânzariul

Vasile, torcător

Mihalachi, cărămidar

Toader, păscar

Macoveiu, vieriul

Ion, plugar

Dumitru, grădinar

Iorga, prisăcar

Gheorghi, vieriul

Ioniţă, olariul

Lupul Duracu

Ion, pânzar

Costandin, pâslar

Ion Voine, cojocar

Vasile Gheorghii

Toader Luca

Stan, prisăcar

Ion, vieriul

Lupul, purcar

Stan Pâslă

Vlad, lădar

Gheorghi, lădar

Ion, sticlar

Toma, dogar

Costandin Bădieş

Gavril, rotar

Coman, morar

Ion, muntean

Ion, pânzar

Vasile, vornic

 

 

Femei sărace şi nevolnici:

 

 

Stanca

Lupa

Magda Gania

Marie

Stana

Marie

Cata

Petre, nevolnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Grigoraş

Preotul Ioniţă Grama

Chiriţă, ţigan

Mihălachi, ţigan

Ioniţă Chirul, ţigan

Grigore, jude, ţigan

Neculaiu, ţigan

Grigore, ţigan

Lupaşcu, ţigan

Ion, ţigan

Petre, ţigan

Ion Coace, ţigan

Grigori, ţigan

Mirăuţă, ţigan

Gologan, ţigan

Costandin Puiul, ţigan

Nedelcu, scripcar, ţigan

Ioniţă Pahomi, ţigan

Hazarie, ţigan

Toader, vezeteu, ţigan

Ştefan, bucătar, ţigan

Ion, ţigan

Ştefan, vezeteu, ţigan

Sandul, ţigan

Grigori, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 341-342

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Filipeştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Filipeştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă: 39: 2 popi, 3 diaconi, 1 mazil, 6 ruptaşi, 7 femei sărace, 20 scutelnici ai mănăstirii Ocnii. Rămân birnici 36.

 

 

Birnici:

 

 

Mafteiu, rotar

Ilii sin (fiu) lui Mafteiu

Constandin, cărnar

Dumitru Buha

Măteiu, puşcaş

Gheorghi Iliseiu

Ion Chiriţa

Lupul Barbul

Ion, volintir

Iftimi Vodă

Petre fiul lui Ion

Grigori Tătaru

Ion Chiriţă

Tănasă Luca

Simion Luca

Vasile, vătavu

Gheorghiţă Lupoiu

Sandul Zarzul

Radul Vodă

Alecsandru Prohoza

Mihăilă Negrişoiu

Crâste, muntean

Iordache Mahruş

Ioniţă Costache

Ion, argat popei

Toader Dabija

Ichim Negrişoiu

Lupul

Neculaiu, butnar

Andreiu Ganciul

Toader Gherman

Sandul

Ştefan Gherman

Costandin Cornescul

Ion Cornescu

Toader Ghiuţă

Ion Ghinez

Grigori, vrâncean

Ion frate lui Gheorghi

Mihăilă

Vasile Bode

Gheorghi Muşat

Gavril, cărăuş

Pricopi Condorachi

Vlad, muntean

Ion Bârzoiu

Vasile, vrâncean

Irimie frate lui Filip

Filip, plăeşu

Radul, cărăuş

Mihaiu Grue

Ion Cotrun

Gheorghi Iliseiu

Radul zet (al) Zarzului

Alecsandru a călugărului

Ştefan Luca

 

 

Femei sărace:

 

 

Marie

Floare

Măriuţa

Paraschiva

Ilinca Zărzoae

Dochiţa

Irina

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ioniţă

Preotul Apostu

Andreiu, diacon

In (alt) Andreiu, diacon

Radul, diacon

Mihălachi, vornicul, mazil

Condorachi Tanga, ruptaş

Timoftii, ruptaş

Grigori Tanga, ruptaş

Crăciun Tanga, ruptaş

Grigoraş Condorachi, ruptaş

Gheorghi Tanga, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 342, 343

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Hilipeştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Hilipeştii

 

A dumisale şatrarului Gheorghi Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă: 14: 1 ruptaş, 13 țigani. Rămân birnici 15.

 

 

Birnici:

 

 

Stan Arnăutul

Ion Frunză

Iftimii, cojocar

Dănăilă

Ion Hapău

Pricopii Hapău

Ursachi

Cârste Gavril

Stoica Busne

Ursul Tudorii

Tudor Grigori

Vasile Hapău

Petcu, sârbul

Radu, sârbul

Iftimii, muntean

 

 

Rufeturi:

 

 

Gheorghi Chiropleş, ruptaş

Anton, judele, ţigan

Ion, scripcar, ţigan

Ion, căldărar, ţigan

Petre, herar, ţigan

Neculaiu, herar, ţigan

Stoica, ţigan

Constandin, ţigan

Dragne, ţigan

Zata, ţigan

Dinul, ţigan

Costandin, ţigan

Stan, ţigan

Radul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 343

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Oneştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Oneştii

 

A dumisale şetrarului Aslan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă: 20: 2 popi, 3 țigani, 15 scutelnici ai şetrarului Aslan. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, văcariu

Apostol, văcariu

Stan, pas

Ion Iladii

Toader, vrâncean

Ion, dogariu

Ursul, holtei cu mamă

Mane

Mihălache Belican

Andrieş, cioban

Ioniţă Costache

Ştefan Frecia

Iorga, slugă

Dumitru, cârşmar

Anghel, văcariu

Ilii Şchiopul

Ianăş, vezeteu

Miron, slugă

Stanciul, bârsan

Costandin sin (fiu) Ioniţă

Ion Nedobagi

Agapii

Ion Ţiţiriga

Stan, muntean

Radu, dulgheriul

Ion, morariu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandin

Vârlan, monah

Andreiu, ţigan

Ion, ţigan

Toader, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 343

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Curiţa

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Curiţa

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă: 8: 3 popi, 5 femei sărace. Rămân birnici 48.

 

 

Birnici:

 

 

Ion Boboc, puşcaş

Vlad Şerbotin

Mile Bucşa

Mihăilă Negrişoi

Grigori Marco

Radul Marcu

Soare Şerbotin

Preda Muşătescu

Stoica Stanciul

Radul Coman

Stan Drăgoiu

Gavril Drăgoiu

Gheorghi, muntean

Ion, vrâncean

Neculaiu, dogariu

Vasile, strugariu

Ursul, bejenariu

Opre, jitariu

Vasile, crâşmar

Ion Burcă

Stan, cojocar

Grigori, vrâncean

Ion, butnariu

Stan, cojocariu

Ion Drăgoiu

Toader, ciobotar

Alecsandru sin (fiu) Savii

Toma Bene

Măteiu

Măteiu priş ot (vine din) Caşin

Vasile Corne

Ion Artenoi

Matei Bârzul

Vlad, bejenar

Barbul, ungurian

Andreiu Sichiul

Radul, ungurian

Grigori, muntean

Ilii Bucşe

Preda, vrâncean

Dragomir ot tam (de acolo)

Ion Ţirle

Ion a Ursoiului

Oance Ciuntul

Mane Muşătescu

Ion Roşca

Drăgan

 

 

Femei sărace:

 

 

Stanca

Marie

Marie

Cârstina

Marie

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Luca

Iacob, eromonah

Popa Neculaiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 343, 344

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Mocanii ot Caşin

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Mocanii ot Caşin

 

A mănăstirii Caşinului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 230. Scădere rufeturi, însă: 60: 13 popi, 1 diacon, 3 ruptaşi, 3 țigani, 40 femei sărace. Rămân birnici 170

 

 

Birnici:

 

 

Ion Praj

Ion Bălan

Andreiu, mocan

Ion, vătăman

Flore Bostan

Ion Arician

Stoian Hrişa

Radul Cranţul

Stan Bătrânu

Stan Cotia

Radul Tătaru

Bucur Turcul

Mane, vătăman

Dumitru

Vasile, vrâncean

Radul zet (al) Costei

Mihălache, ungurian

Paşcul Concelui

Gavril, sârbul

Opre Cosece

Costandin Chelfa

Petre, mocan

Radul Ciochin

Stan Bocerlă

Ion Turda

Sandul, pâslar

Oance al vorniciţii

Stanciul, mocan

Năstas, cojocariu

Crociun, mocan

Stan, cârciumariul

Alexă Gură

Ion, baciul

Andreiu, cojocar

Stoica, bejenar

Zamfir, mocan

Radu Gurduţă

Costandin Mârşa

Ilie, cârciumar

Ion Butu, vornic

Opre, mocan

Gheorghi

Radul, fusar

Stan Hârlă

Ion Brabă

Alde Cârjan

Ion, sitariul

Măteiu fiul popii Marcu

Brebu

Stoica Comănici

Stan Comănici

Radu Dovliac

Iftimi al lui Vişan

Ion Bănuţă

Ion Tărpar

Neculaiu al Gosoaei

Dobre Mănădiţă

Necola Cimpoiu

Ion Cotârliţă

Stan Catana

Ion Anghel

Pârvul

Petre

Ion, dârstariul

Stan Brebe

Stan Târbăţan

Radu Condeiu

Ion Peţa

Stan Colmoiu

Neculaiu Colţa

Vlad Conte

Ion Cârste

Radul Renţe

Ion Carinoiu

Radul Rânţe

Pavăl al Rânţei

Ghiorghi fiul vornicului

Marcu, mocan

Ion, rachieriul

Gavril, morar

Spiridon, vornicu

Vlad Bran

Mihăilă, mocan

Coman, păscar

Ion, panţăr

Stoica Negoescu

Iordache Niagoe

One, ungurian

Bucur Hârde

Ion Niagoe

Coman Niagoe

Radul Mititel

Grigore, dogar

Ion Ghevene

Ion, ungurian

Ştefan, vrâncean

Ion Buzdugan

Dumitru, velnicer

Ion Răvară

Stroe fiul călugărului

Alecsa Răvară

Gheorghi, muntean

Vasile, ungurian

Gheorghi, adrelean

Andreiu, tăbăcar

Stan Cozma

Mihaiu, cojocar

Radul Băncilă

Zaharie

Stan, morar

Ion, focşănean

Stoica a Păsculesii

Barbul Uncheş

Ion, vrâncean

Neculaiu, trăistar

Voicul, călăraş

Ion Condre

Soare, rotar

Nichita, ciobotar

Niagu Neneci

Nicul Coşce

Petre Milă

Ion, vrâncean

Dumitru, mocan

Marin Cojoce

Radul, rotar

Vlad Bran

Ion Cole

Radu, rotar

Ion Zăbrence

Radul Renţu

Pavăş Bântul

Ion fiul lui

Mihul, la fel

Cârste Păpuşeli

Neculaiu Păpuşeli

Ion fiul lui Găinariul

Frunză fiul lui Ştefan

Mile, mocan

Ion Bonduc

Vasile Pleşa

Ion Băcicul

Ion Napul

Stan Puţâlă

Bucur Tăbuzan

Alde Cârstoce

Stoica Bănucul

Neculaiu Codeiu

Mihaiu, ciobotar

Ion, jitar

Radul, mocan

Stoica Căciulă

Ion Toşe

Coman Sorocia

Radul Luca

Bucur, mocan

Radul Bălan

Vişan, trăistar

Stanciul Tăbuzan

Gheorghi Andenii

Ion Marin

Radul Roşchiţă

Dumitru, sitar

Măteiu fiul popii Măteiu

Moisa, ungurian

Radul Conta

Radul, ungurian

Micul Cojocia

 

 

Femei sărace şi nevolnici:

 

 

Stana, săracă

Gafiţa

Nedelia

Stanca

Maria

Dobra

Maria

Voica

Aniţa

Ioana

Stana

Baba Tărbăzânoae

Stanca Stanca

Rada

Rada

Stana

Maria

Răuţoae

Vişa

Dobra

Baba Iurăliasa

Nedeliasa

Dobra

Irina

Dobra

Ioana

Anna

Stanca

Stanca

Niacşa

Stoica

Drăgana

Alecsandra

Stanca

Dobra

Voica

Vişa

Stanca

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ştefan

Preotul Ion

Preotul Radu

Preotul Ilie

Protopopa Ioan

Preotul Neculaiu

Preotul Ion

Preotul Ion Hâreţ

Preotul Ion Zbârcia

Preotul Ion

Preotul Mânecuţă

Preotul Alde

Preotul Radul

Diaconul Ion

Macsin, ruptaş

Vintilă, ruptaş

Ion fiul lui, ruptaş

Ion, herar, ţigan

Şandru, ţigan

Voica, ţigancă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 344-346

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Liudii mănăstirii Caşin

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Liudii mănăstirii Caşin

 

 

 

 

Toată suma caselor: 93. Scădere rufeturi, însă: 48: 3 popi, 5 femei sărace, 40 scutelnici ai mănăstirii Caşin. Rămân birnici 45.

 

 

Birnici şi scutelnici:

 

 

Radul, cărăuş

Stanciul

Radul Vlaşca

Andronachi Vlaşca

Lupul Popul

Stanciul Vlaşca

Ion Băcica

Stanciul, sitar

Lupul Urtam

Neculaiu Ionaşcu

Năstasă, şăndrilar

Ion Mustiaţă

Ion Ureche

Gheorghi, rotar

Vasile Bornechi

Toader Satuiu

Apostul Lupul

Preda Fuior

Grigori, şăndrilar

Stanciul Drăgoiu

Dumitru Spătariu

Radul, cărăuş

Ursul Blagă

Ion Brănoi

Strătulă

Ion Fătul

Radul sin (fiu) Ursul, crâşmar

Vlad Bâlciul

Gligori, ciobotar

Luca, vrâncean

Ion, morar

Ursul, crâşmar

Preda, funar

Dumitru Fătoiu

Niagu fiul lui Stanciul

Macoveiu Năstasă

Ion Motoiu, pascar

Ion, ungurian

Şandru, dogar

Vasile Cârnul

Vasile, vornicul

Toader Târzâlă

Petre Heresteoan

Dima, argat egumenului

Fătul, cojocar

Stan, sitar

Lupul Spataru

Lupul, ungurian

Apostul, ungurian

Petre Pâzne

Dumitraşcu zet (al) Pâznii

Ştefan Urzică

Neculaiu Busne

Ion Găină

Dumitru Potop

Gheorghiţă, argat

Stan, sitariul

Frenţe, ungurian

Pârvul, dogar

Andreiu, dogar

Stan, dogar

Ion Barbul

Alde, rotar

Mateiu, dogar

Ilie, moldovan

Ion Burnichi

Dumitru, dârstar

Ioniţă Belecâne

Radul, cărăuş

Lazor, cărăuş

Ioniţă, puşcaş

Iftimi, vrâncean

Ion fiul lui Iftimi

Mafteiu Sobor

Neculaiu, vâncean

Petre, ungurian

Radul Stan

Neculaiu Amamei

Gheorghi, chelar

Dănăilă

Stan, văcar

Toma, crâşmar

Gavril, rotar, Cârste, rotar

Ion fiul lui Toader, vrâncean

 

 

Femei sărace:

 

 

Dobra

Aniţa

Paraschiva

Nastasia

Tij (la fel) Nastasia

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Costandin

Popa Andreiu

Popa Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 346, 347

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Buciumii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Trotuşului

 

 

 

Buciumii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 70. Scădere rufeturi, însă: 26: 5 popi, 4 diaconi, 1 dascăl, 1 ruptaşi, 7 femei sărace, 8 plăeşi la Oituz. Rămân birnici 44.

 

 

Birnici:

 

 

Toader

Ion Costachi

Miron sin (fiu) Anghel

Gheorghi Hogheian

Lepădatu Cârstian

Neculaiu

Fătul

Sandul

Ion Hilip

Ion Anghel

Vasile

Ştefan, vrâncean

Simion, muntean

Lupul, ciobotar

Gavrilă

Neculaiu Simion

Alecsandru

Ştefan Agapii

Cozma, vornic

Simion

Grigoraş

Gherasim

Gligoraş zet (al) Crăciun

Costandin

Ion Crâstian

Neculaiu

Costandin

Agapii

Cârste

Neculaiu

Ioniţă Pinteleiu

Gherasim

Ilie Anghel

Irimia

Luca

Dumitru

Postolachi

Vasili

Ion Gaşco

Ion Hăgniac

Vasili fiul lui Grigoraş

Pinteleiu

Radul

Pinteleiu

Stan, ungurian

Toader, muntean

Toader Mititel

Miron Crâstian

Savin al lui Vasilachi

Ilie Câmpian

Ştefan, chetrar

Vasile Mihalce

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Candachia

Ioana

Maria

Sandală

Aniţa

Iftimia

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Popa Costandin

Popa Toader

Popa Andreiu

Popa Grigori

Toader, diacon

Iordache, diacon

Ion, diacon

Gheorghi, dascăl

Stamatin, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 347, 348