Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (V) | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (V)

 

 

 

Satele Delenii, Caracleu, Bârsăneştii, Brăteştii, Albile, Viişoara,

Brătila de Sus şi Brătila de Jos, Târgul Ocnii, Vatra Târgului Ocnii

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Delenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Delenii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 3: 1 preot, 2 diaconi. Rămân birnici 30.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Dălban

Ioniţă Dălban

Ştefan, vătăman

Toader Bălan

Ion Bălan

Enache Bufte

Gheorghi Grozăvenci

Vasile Bălan

Grigore Budă

Ioniţă Nicolă

Pavăl Nicolă

Toader Grozăvenci

Vasilachi Pătrăşcan

Dumitru sin (fiu) lui

Cârste, lădariul

Ştefan Goramba

Simion zet (al) lui Pavăl

Mihălachi Bode

Grigoraş Ifrim

Antohi fiul lui Ioniţă

Costandin Raţă

Ştefan fiul rusului

Ion Raţă

Ilii Buftea, vornic

Ilii Trăsneş

Costandin brat (frate) lui Frănţele

Ursul Cârstâne

Timoftii

Vasile, bejenar

Frenţilă, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pinteliu

Toderaşcu, diacon

Irimie, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 326

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Caracleu

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Caracleu

 

A dumisale Costachi Crupenschii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Rămân birnici 40.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Roşca, slugă

Ion Cotros

Toader, olariul

Dumitru

Andrieş

Vasile

Toader Chiţoiu

Toader cel mare

Gligoraş, tăbăcar

Ilie Bondar

Toader Spulber

Năstasă

Fărămeţ, slugă

Albone, vieriul

Stan, muntean

 

 

Birnici ot tam ce-au venit din anul 1773:

 

 

Chirilă, soponariul

Gheorghiţă fiul lui

Vişan, crâşmariul

Dragomir

Mihălachi

Ion, rotariul

Radul, rotariul

Ursul, crâşmariul

Macovei Călcâiu

Apostol

Melintii Blajă

Simion

Alicsandru Beli

Ursul Dărăbăţ

Motoiu

Nistor Moşu

Costachi Murgul

Toader

Ioniţă Jucul

Enachi Bâzgan

Oane Scao

Ioniţă, crâşmariul

Dumitraşcu, vornicu

Vasile Barbul

Stoica

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 326

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bârsăneştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Bârsăneştii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Scădere rufeturi, însă 5: 1 preot, 1 diacon, 1 dascăl, 1 preoteasă săracă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 15.

 

 

Birnici:

 

 

Joimir

Irimie

Pavăl Săterebeci

Lepădatu

Flore cu mamă

Ursul

Vasile

Costandin, orhianul

Grigori

Gheorghi, ungurian

Vasile, ungurian

Postolachi

Ioniţă, vieriul

Toader, jitar

Ion, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Măriuţa, săracă

Preotul Costandin

Diaconul Gligoraş

Dascălul Ichim

Stanca, preoteasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 326, 327

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Brăteştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Brăteştii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 2: 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Neculaiu

Ştefan sin (fiu) lui Ignat

Mălanca cu fecior holtei

Savin

Gligori

Dobre

Ion, vătăman

Istrate

Darie

Nistor

Aron fiul lui butnar

Simion Bălan

Iftimi, păscar

Stan, ungurian

Nedelcu, ungurian

Ion

Gheorghi

 

 

Rufeturi:

 

 

Irina, săracă

Ilie, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 327

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Albile

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Albile

 

A mănăstirii Ocnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 11: 10 scutelnici ai mănăstirii Ocnii, 1 femeie săracă. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Toader, ungurian

Ion, ungur

Postolache, ungur

Iacob, ungur

Barbul, ungur

Gheorghi

Coman

Sandul, vrâncean

Gheorghi, vrâncean

Ion, vrâncean

Nistor, vrâncean

Costandin, dogar

Gavril, pas

Ion, ungurian

Stan, tij (la fel)

Radul, la fel

Gavril, la fel

Ion fiul lui Vasilachi

Ion, muntean

Dragomir, muntean

Dumitru, muntean

Grigori, crâşmar

Toader, ungurian

 

 

Femei sărace:

 

 

Tudora, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 327

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Viişoara

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Viişoara

 

A maiorului cu carte de scuteală de la preaînălţatul Feldmareşal,

din let 1772, mai 18, supt numărul 1045

 

 

 

 

Toată suma caselor: 44. Scădere rufeturi, însă 44: 1 nevolnic, 2 ţigani, 41 scutelnici ai maiorului. Rămân birnici 30.

 

 

Birnici:

 

 

Pustian

Ioniţă

Bucur

Mihalce

Dobre

Andreiu Roian

Antal, ungur

Ion sin (fiu) Crăciun

Sava

Sandul

Ioniţă

Stoica, vier

Anghel

Ion Sovian

Gligori, muntean

Sava

Mihăilă

Enachi Burlan

Toader, vătăman

Neculaiu Sfârle

Gheorghi Cuibar

Ilie

Dumitraşcu

Gheorghiţă fiul lui Timofte

Toader

Roman

Radul, muntean

Costandin Ardelian

Grozav

Ştefan Sovian

Gligoraş Mutul

Petre Catacu

Tudor

Ursul, muntean

Toader

Ursul

Ursul, muntean

Ştefan, muntean

Gheorghi, muntean

Ştefan fiul lui plăeş

Vasile fiul lui plăeş

 

 

Nevolnici:

 

 

Ion, nevolnic

 

 

Rufeturi:

 

 

Vasile, ţigan

Vlad, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 327, 328

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Brătila de Sus şi Brătila de Jos

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Brătila de Sus şi Brătila de Jos

 

A şătrarului Costandin, suiulgiu

 

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 36: 3 preoţi, 2 diaconi, 1 ruptaş, 11 ţigani, 19 scutiţi ai suiulgiilor pentru lucrul haznelilor la Iaşi.

 

 

Birnici:

 

 

Stan, argat

Agapii, orheian

Gheorghiţă Bufte

Marin, muntean

Stan, morar

Şerban, muntean

Andreiu, herghelegiu

Gheorghi Blende

Gligoraş Ciortan

Anton zet (al) lui Vasile

Ion, bejenar

Vasile Berde

Ion, putnian

Vasile Guguiu

Gheorghi, volintir

Ioniţă, vieriul

Tănasii

Costandin Grama

Ursachi brat (frate) lui

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ioniţă

Preotul Ion

Preotul Costandin

Ştefan, diacon

Diaconul Eni

Ilii Brătulian, ruptaş

Ioniţă, ţigan

Ion, ţigan

Vasili, ţigan

Ursul, ţigan

Mihălachi, ţigan

Ion, ţigan

Costandin, ţigan

Tudor, ţigan

Stoica, ţigan

Gheorghi, ţigan

Gavril, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 328

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Târgul Ocnii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Târgul Ocnii

 

Cu lăturaşii de preîmprejur

 

 

 

 

Toată suma caselor: 58. Scădere rufeturi, însă 58: 1 preot, 2 diaconi. Rămân birnici 30.

 

 

Lăturaşii:

 

 

Dumitraşcu Frunză din Doftana

Toader sin (fiu) lui Nedeş din Doftana

Ion Enciul din Doftana

Ion Niamţian, păscar din Doftana

Vasile Paise din Doftana

Simion Nedeş din Doftana

Petre Bitiră din Doftana

Toader Hârbul din Doftana

Ion Hârbul din Doftana

Ioniţă fiul lui Enciul din Doftana

Ştefan Sava din Doftana

Neculai Savin din Doftana

Gheorghi Barna din Doftana

Tănasă din Doftana

Ilii, arman, din Doftana

Ştefan, arman, din Doftana

Costandin Cociuiu, şaugău, din Doftana

Ilii Cârsin din Doftana

Toader Savalos din Larga

Ion Buduroiu din Larga

Neculaiu Ichim din Larga

Costandin fiul lui din Larga

Mihăilă Atan din Larga

Vasili, baciul, din Cucueţi

Andreiu Frunză din Cucueţi

Toma Frunză din Cucueţi

Ion Paisa din Cucueţi

Neculaiu, vrâncian din Cucueţi

Vasili Paisa din Cucueţi

Neculaiu, ungurian, din Cucueţi

Vasili fiul lui Spoială din Cucueţi

Vasile al lui Spoială din Cucueţi

Dumitraşcu, puşcaş din Cucueţi

Chiriac fiul lui Micul din Bârsăneşti

Radul din Bârsăneşti

Mihaiu din Bârsăneşti

Ani din Bârsăneşti

Lupul din Bârsăneşti

Iordachi din Bârsăneşti

Stan, lăturaş din Bârsăneşti

Ursachi din Bârsăneşti

Costandin Mihu din Bârsăneşti

Andreiu din Bârsăneşti

Dumitru din Bârsăneşti

Toader din Bârsăneşti

Vasili din Bârsăneşti

Gavril din Bârsăneşti

Petre din Bârsăneşti

Anghel din Bârsăneşti

Ioniţă din Bârsăneşti

Ioniţă Hârlău din Brăteşti

Ion Fârcul din Brăteşti

Iftimi, păscar al cămăraşului din Brăteşti

Toader, păscar al cămăraşului din Brăteşti

Lazăr Bălcan din Brăteşti

Ioniţă fiul lui Pricopi din Brăteşti

Ion Voicul din Brăteşti

Andreiu, tărăbănţaş din Brăteşti

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 328, 329

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Vatra Târgului Ocnii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Vatra Târgului Ocnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 526. Scădere rufeturi, însă 225: 225 oamenii ocnii. Rămân birnici 301.

 

 

Birnici (şi oamenii ocnii):

 

 

Iordache, curtean

Stoica, lăturaş

Dumitraşcu, lăturaş

Voicul, lăturaş

Ştefan, crav, lăturaş

Lupul, şaugău, lăturaş

Alicasandru Tănasă, şaugău

Costandin a Nicului, şaugău

Eni Moroş, şaugău

Neculaiu Moroş, şaugău

Alexandru al lui Lupu, şaugău

Gheorghi, blănar, lăturaş

Vasile Pogoje, lăturaş

Stanciul, crav, lăturaş

Şerban, crav, lăturaş

Petre, curtean

Burdelachi, curtean

Vasile Şchiopu, lăturaş

Ioniţă Dumachi, şaugău

Lupul Gaida, şaugău

Gheorghi Ispir, braşovan, lăturaş

Petre, sârbu, ciobotar al cămăraşului

Gheorghe Gaida, şaugău

Gavril, ciobotar, şaugău

Ion Macoveiu, şaugău

Gheorghi Dragomir, şaugău

Andreiu, ciobotaru, şaugău

Toader Săvuleu, şaugău

Gheorghi Negru, şaugău

Mihaiu, meşter, lăturaş

Vasile Stan, lăturaş

Şerban, dogar, şaugău

Ştefan, croitor, lăturaş

Crăciun, şaugău

Ion Arin, şaugău

Ion Frunză, şaugău

Petre Frueraş, şaugău

Toader Frueraş, şaugău

Neculaiu Laşcul, şaugău

Dumitraşcu Porumb, şaugău

Costandin Laşcul, şaugău

Panait Mogoş, şaugău

Vasile, morar, şaugău

Stanciul, lăturaş

Gligori, şaugău

Ştefan Caşcaval, şaugău

Dumitru, grecul, lăturaş

Ilie al lui Harapu, lăturaş

Pavăl Bărboe, lăturaş

Neculaiu Borboi, lăturaş

Costandin Aron, lăturaş

Năstas, braşovan, lăturaş

Necola, braşovan, lăturaş

Catidi, grec, lăturaş

Năstas Sliva, braşovan, lăturaş

Costandin Sliva, lăturaş

Oance, blănar, lăturaş

Ursul, curtean

Eni Blându, lăturaş

Gheorghi Cârste, lăturaş

Toderaşcu, curtean

Gligori, şaugău

One Ţuţur, şaugău

Ilie Răcoare, şaugău

Gligori Iorga, şaugău

Ştefan, ciobotar, şaugău

Ion fiul lui Popa, lăturaş

Costandin Cercul, şaugău

Gheorghi Chiper, lăturaş

Ion al lui Zanip, lăturaş

Ion Blăguş, şaugău

Radu, şaugău

Stoica, dogar, lăturaş

Mihai Arapul, lăturaş

Gheorghi Pătru, şaugău

Gheorghi Ţâfe, lăturaş

Costandin Porumbul, şaugău

Dumitru, lăturaş

Nichita, cârciumar, şaugău

Lazăr Balcan, lăturaş

Gheorghi fiul popii Vasili, lăturaş

Ioniţă, blănar, fratele lui, lăturaş

Costandin Ţuţoare, şaugău

Hriste, blănar, lăturaş

Sava, bârlădean, lăturaş

Tănasă, bărbier, lăturaş

Costandin, şelar, lăturaş

Neculai, zlătar, lăturaş

Mihaiu sasul, lăturaş

Manolachi, croitor, lăturaş

Gheorghi Gherman, curtean

Eni, cojoca, curtean

Manolachi Ioncul, şaugău

Marcu Cerchez, şaugău

Gligori Buga, şaugău

Gheorghi Haida, şaugău

Stan, muntian, şaugău

Petre Cimpoeşu, şaugău

Tănasă Barbul, şaugău

Sandul Boeriul, şaugău

Negoiţă Haida, şaugău

Toader, curtean

Chirilă, şaugău

Eni Dragomir, şaugău

Ion Cimpul, lăturaş

Ştefan Harap, şaugău

Ţâţâriga, şaugău

Iachim Raţă, şaugău

Dragomir, şaugău

In (alt) Dragomir, şaugău

Vasile Raţă, lăturaş

Gheorghi, vătăman, şaugău

Irimie, curtean

Miron, cheptănar, lăturaş

Stan Telega, şaugău

Anghel, frumagiu, lăturaş

Stoian, ciobotar, şaugău

Toderaşcu Cobur, şaugău

Vasile, curtean, şaugău

Toderaşcu, crav, lăturaş

Ilie a Călugăriţii, curtean

Neculaiu, grecu al cămăraşului

San Ciorcioba, şaugău

Radu, băcal, lăturaş

Gheorghi Buga, şaugău

Neculaiu Soare, şaugău

Gheorghi Dumali, şaugău

Eni, morar, şaugău

Vasile, curtean

Petre Mece, şaugău

Şerban, lăturaş

Ioniţă, cioclu

Toader, ciobotar, şaugău

Mihăilă, cioclu

Gheorghi Grebe, şaugău

Ilii, dascăl, şaugău

Tăbăcaru, şaugău

Ion Grebe, şaugău

Gheorghi Călţar, şaugău

Dragomir, ciobotar, şaugău

Ursul, tăbăcar, şaugău

Eni, croitoriul

Stan, cioclu

Vasili Oatul, şaugău

Vasili Primicar, şaugău

Neculaiu Primicar, şaugău

Pricopi, şaugău

Anghel, curtean

Hrisculiasă cu holtei şaugău

Ion, cojocar, lăturaş

Dumitraşcu, lăturaş

Costandin Stoica, şaugău

Eni, morar, şaugău

Vasile, tărăbăniţaş

Gheorghi al lui Muce, lăturaş

Vasile Ţomeş

Neculaiu Lupaşcu, şaugău

Berdilă, curtean

Gheorghiţă fiul lui Mihăilă, şaugău

Grigoraş, olar, lăturaş

Ion Desagă, şaugău

Toader, bârsan, şaugău

Radul, curtean

Vasilachi Ionaşcu, şaugău

Lupul Haida, şaugău

Toader Alecsăoi, curtean

Hurmuzachi, curtean

Ştefan cumnat lui Mihali Delar

Samoilă fiul lui Mihali

Neculaiu, curtean

Gheorghi, olar, lăturaş

Ştefan Dumachi, şaugău

Vasili, dogar, şaugău

Vasile Dumachi, şaugău

Opre, şaugău

Ilii Jâmtar, lăturaş

Gavril Gabără, şaugău

Ilii fiul lui Niagul, lăturaş

Vasili Caşcaval, lăturaş

Savin fratele lui, şaugău

Vasili Moţul, şaugău

Iordachi, curtean

Opre Chipul, şaugău

Vasile Mociorde, şaugău

Panaite, lăturaş

San Duvâncă, lăturaş

Ion Poliat, lăturaş

Sandul, lăturaş

Mihaiu, tăbăcar, lăturaş

Toader Iştoc, lăturaş

Ioniţă, ciobotar

Enache Petre, tărăbămţaş

Eni, tăbăcar, lăturaş

Lupul, tăbăcar, lăturaş

Stan, blidariul, lăturaş

Gheorghi, stoler, lăturaş

Ursachi, lăturaş

Ion Mititelu, lăturaş

Eni, tălmaci

Crâste, horilcar

Ioniţă Stoian, lăturaş

Muşat, curtean

Stan, muntean, lăturaş

Ştefan Brihaiu, şaugău

Ion, lăturaş

Stan, trăistar, lăturaş

Stan, cioclu

Niagu, jitar, şaugău

Gheorghi Popa, lăturaş

Ioniţă Farfaniţă, şaugău

Gligoraş Oatul, şaugău

Gheorghi Ochincă, şaugău

Ioniţă Păringu, şaugău

Toader Tutor, şaugău

Iordachi, trăistar, şaugău

Ştefan Lupul, lăturaş

Ştefan, curtean

Toader Cârste, şaugău

Vasile Bounegru, lăturaş

Stanciul Desagă, şaugău

Lupul Motoc, şaugău

Dumitraşcu Baltă, şaugău

Neculaiu, cheptănar, lăturaş

Staciul Baltă, tărăbănţaş

Ion Hriscul, şaugău

Vasili Guguian, lăturaş

Radul, cioclu

Dragomir Sima, şaugău

Ioniţă a Nazarii, lăturaş

Postolachi, vătăman, lăturaş

Zaharie, lăturaş

Ioniţă Vecin, şaugău

Neculaiu Tolontan, şaugău

Vasili, lumânărar al cămăraşului

Vasili, funar, şaugău

Eni, curtean, şaugău

Mihăilă, cojocar, lăturaş

Dumitru, curtean

Gheorghi, blănar, lăturaş

Ioniţă, liah, şaugău

Gheorghi, cojocar, lăturaş

Zamfir, blănar, lăturaş

Andriu, muntean, lăturaş

Radul, ciobotar, lăturaş

Iordachi, lăturaş

Mihăilă, curtean

Pavăl Căşcăval, şaugău

Ion Caţâchi, lăturaş

Vasile, cârciumar al gramaticului

Chiriac, la fel

Şerban. La fel

Andreiu cârciumar al lui Mihali

Stan a lui Mihali

Gheorghi, blănar

Călin a gramaticului

Cârste a lui Mihali

Andriu, muntean

Ion a lui Mihali

Petre a doftorului

Stanciul a lui Panaite

Niagu, savargiu a gramaticului

Ioniţă, cârciumar a egumenului

Neculaiu fiul lui Panicoară

Ştefan, băcal

Hriste, blănar

Ioniţă, grădinar

Sima, căldărariu

Eni Chiticariul

Dima a Mihali

Pertre al lui Moţoc

Şerban a gramaticului

Hriste Avram al Culii

Micul a gramaticului

Gheorghi Şâşma

Saraian, cupeţ

Enachi al Ursului, curtean

Crăciun, bărbier

Barbul, lemnar

Ştefan Botezat

Gligori, croitor

Eni, blănar

Ion Gologan

Stroe, teslar

Martin, sluga doftorului

Moiseiu al Lupului Tănasă

Ştefan, crav

Toader, muntean

Ion, ciobotar

Andrieş a gramaticului

Grigoraş Marcu, arnăut

Toader fiul lui Chiper

Greorghi, trăistariu

Ştefan, ungurul

Sandul, braşovan

Dumitru, braşovan

Petcu Polivil, braşovan

Vasili Lupaşcu

Costandin, bărbieriu

Vasili, să dea samă Costandin, bărbieriul

Chiriac, braşovan

Crâste, arnăut

Gheorghi, crav a Precistii

Stan a lui Mihali

Ilii, blănar, la fel al lui Mihali

Dumitraşcu, la fel

Vasili a gramaticului

Ilii fiul lui Ion, cojocar

Strătulat, blănar

Neculaiu Zălar zet (al) popa Sandul

Costachi, ciobotariul

Petre fiul Papii

Ion Sămilachi

Mărin, muntean

Ursul fiul lui, a lui Mihali

Neculaiu, crâşmar a lui Lazăr

Cârste Tălăntan, a gramaticului

Costandin Tălăntan, la fel

Dumitrachi, blănar, zet popii Enachi

Eni Sărian, ţărigrădian

Acsinti, ciobotar a lui Mihali

Voicu, ciobotariul

Dumitru, sârbul a egumenului

Nicola, blănariul

Andronachi ciobotar la Slănic

Gheorghi, morar lui Panaite la Slănic

Toader, ciobotar la Slănic

Ioniţă, vieriul, la Slănic

Năstasă fiul rusului, a lui Mihali, la Slănic

Vasile Călugăru, la Slănic

Gheorghi, vrâncean, la Slănic

Ion fiul lui Dobândă, la Slănic

David Barbul, la Slănic

Neculaiu, dascălul, la Slănic

Ion Robul, la Slănic

Vasile fiul lui Robul, la Slănic

Crăciun Pante, morar, la Slănic

Ion, ungurian, la Slănic

Ştefan a şatrarului Costandin, la Slănic

Mihaiu, ungurian, la Slănic

Simion, la Slănic

Radul, argat gramaticului, la Slănic

Ioniţă, torcător, şaugău la Slănic

Tănasă, a şatrarului Costandin, la Slănic

Alicsandru fiul lui Antohi, la Slănic

Mistodii, dogar, la Slănic

Ion, vieriul, la Slănic

Ştefan, ungurian, la Slănic

Stan Sabău, la Slănic

Mihaiu Gabără, la Slănic

Şimon Heresăoariul, la Slănic

Lorinţi frate lui Şămăn, la Slănic

Gheorghi, rusul, la Slănic

Ianăş a birăului, la Slănic

Pavăl, morar, la Slănic

Vasile, morar, la Slănic

Ion, morar a egumenului, la Slănic

Simion din Tăseşti

Toma din Tăseşti

Miron din Tăseşti

Sava din Tăseşti

Vasili din Tăseşti, lăturaş

Pafăl Hiloli din Tăseşti

Simion, ungurian, din Tăseşti

Bucur, muntean, din Tăseşti

Onu, rotar, din Tăseşti

Dragomir din Tăseşti

Toader din Tăseşti

Bucur Bucşă din Tăseşti

Opre, ungurian, din Tăseşti

Mafteiu, ungurian, din Tăseşti

Bucur, ungurian, din Tăseşti

Ion al lui, din Tăseşti

Gheorghi din Tăseşti

Şerban, olar, lăturaş din Tăseşti

Ştefan Porumbu din Tăseşti

Iordachi, tărăbânţaş, din Tăseşti

Andreiu, muntean, din Tăseşti, şaugău

Radul a Mihalii din Tăseşti

Vasili, tărăbânţaş, din Tăseşti

Petre, şaugău, din Tăseşti

Andreiu, muntean, şaugău, din Tăseşti

Coman din Tăseşti

Irimie, lăturaş din Tăseşti

Costandin, muntean, din Tăseşti

Ursachi, muntean, din Tăseşti

Ion a gramaticului, din Tăseşti

Dumitru a Mihalii, din Tăseşti

Ioniţă a lui Simion, şaugău, din Tăseşti

Gurca a Mihalii, din Tăseşti

Ursul Gingalău, lăturaş, din Tăseşti

Macoveiu, tărăbânţaş, din Tăseşti

Ilii a lui Mihalii, din Tăseşti

Chiper, cioclu din Tăseşti

Vasile, lăturaş, din Tăseşti

Lupul a şătrarului Costandin, din Tăseşti

Radul, pascar a şătrarului, din Tăseşti

Gheorghi, lăturaş, din Tăseşti

Nedelcu a cămăraşului, din Tăseşti

Gheorghi Barna, lăturaş, din Tăseşti

Cârste Bounegru, din Tăseşti

Chiriac, lăturaş, din Tăseşti

Agapii a şătrarului Costandin, din Tăseşti

Simion a gramaticului, din Tăseşti

Ion, muntean, a gramaticului, din Tăseşti

Dobre a gramaticului, din Tăseşti

Stan, muntean, din Tăseşti

Lupul, muntean, din Tăseşti

Bratul a gramaticului, din Tăseşti

Ion, cioclu, din Tăseşti

Ion, muntean, din Tăseşti

Vasili, muntean, din Tăseşti

Ion, muntean, din Tăseşti

Ion, cioban a gramaticului, din Tăseşti

Toader Nedelcu din Tăseşti

Dumitraşcu din Tăseşti

Gavril, rotar, din Tăseşti

Ion, muntean, din Tăseşti

Stoica, muntean, din Tăseşti

Petre a Mihalii, din Tăseşti

Gheorghi, rotar, din Tăseşti

Dobriţa cu holtei, din Tăseşti

Vasili, să dea sama Gheorghi, din Tăseşti

Gheorghi Nebunele, din Tăseşti

Toader a gramaticului, din Tăseşti

Ion, lăturaş, din Tăseşti

Ion Dan, lăturaş, din Tăseşti

Neculaiu Mihai, din Tăseşti

Ion Dorofteiu din Tăseşti

Ion, muntean, din Tăseşti

Iorga, şaugău, din Tăseşti

Lupul, tărăbânţaş, din Tăseşti

Eni, şaugău, din Tăseşti

Ion, rusul, tărăbânţaş, din Tăseşti

Gheorghi a gramaticului, din Tăseşti

Simion, lăturaş, din Tăseşti

Vasile, tărăbânţaş, din Tăseşti

Badiul, ciobotar, din Tăseşti

Grigoraş, cioclu, din Tăseşti

Gheorghi, lăturaş, din Tăseşti

Ghiorghi, cioclu, din Tăseşti

Toma, lăturaş, din Tăseşti

Ion, ungurian, din Tăseşti

Gheorghi, ungurian, din Tăseşti

Vlad, ungurian, din Tăseşti

Toader Furdui, din Tăseşti

Ion, drâstar, lăturaş, din Tăseşti

Ion Bălan, lăturaş, din Tăseşti

Mile, jitar, din Tăseşti

Antohi, muntean, şaugău, din Tăseşti

Ion Nacu a Mihalii, din Tăseşti

Stoe, lăturaş, din Tăseşti

Apostol Vecin, din Tăseşti

Chirilă, cioclu, din Tăseşti

David, şaugău, din Tăseşti

Mihaiu, jitar, din Tăseşti

Ghiorghi, cioclu, din Tăseşti

Ion, olariul, din Tăseşti

Ion Paşcu, din Tăseşti

Costandin Dorovici, din Tăseşti

Ion fiul popii Mihălachi, din Tăseşti

Ioniţă Tiutul, cioclu, din Tăseşti

Costandin, olar, lăturaş, din Tăseşti

Marin, cioclu, din Tăseşti

Anghel, ciobotar din Tăseşti

Ioniţă, ciobotar, din Tăseşti

Gligoraş din Tăseşti

Ioniţă a gramaticului, din Tăseşti

Tănasii a Zafului, din Tăseşti

Şerban, jitar, din Tăseşti

Ion a gramatcului, din Tăseşti

Ghiorghi, postăvar, din Tăseşti

Gligoraş a Mihalii, din Tăseşti

Toader Gârlian, din Tăseşti

Apostul, vrâncean, din Tăseşti

Dragomir din Tăseşti

Toma, vrâncean, din Tăseşti

Ion, rotar, din Valea Ţâganilor

Enachi, rotar, din Valea Ţâganilor

Băldijur din Valea Ţâganilor

Martin, ungur, din Valea Ţâganilor

Stan fiul lui Martin, din Valea Ţâganilor

Toader, lăturaş, din Valea Ţâganilor

Gheorghi a lui Mihali, din Valea Ţâganilor

Andreiu a gramaticului, din Valea Ţâganilor

Ianăş a lui Mihali, din Valea Ţâganilor

Ion, scutelnic a cămăraşului, din Valea Ţâganilor

Stan ungurian, din Valea Ţâganilor

Ion a Zafului, din Valea Ţâganilor

Apostu Berer, curtean, din Valea Ţâganilor

Dumitraşcu şaugău, din Valea Ţâganilor

Radul, muntean, din Valea Ţâganilor

Proca a Zafului, din Valea Oancii

Simion, la fel, din Valea Oancii

Isac, din Mosoară

Ioniţă Buzinschi, din Mosoară

Zaharie, din Mosoară

Martin, jitar, din Mosoară

Micle, şaugău, din Mosoară

Lupul Tănasă, şaugău, din Mosoară

Vasile, ciobotar, din Prislop

Moisă, lăturaş, din Prislop

Şerban, vătăman de Ocnă, din Prislop

Iosip, văcar gramaticului, din Prislop

Ioniţă fiul lui Acsinte, din Prislop

Ilie Vasilaş, din Prislop

Gheorghiţă, din Prislop

Neculaiu a gramaticului, din Prislop

Dragomir, muntean, din Prislop

Costandin, din Prislop

Andreiu, lăturaş, din Prislop

Stan Arvosâi, din Prislop

Ioniţă, olariul, din Prislop

Gheorghi Porumbu, din Prislop

Eni Blende, şaugău, din Prislop

Ion, cioban, din Prislop

Toader, lăturaş, din Prislop

Ion, ungurian, din Valea Oancii

 

 

Armenii ot Ocnă:

 

 

Toată suma caselor:  83. Rămân birnici 83.

 

 

Neculaiu, arman

Tănasii, arman

Ştefan, cioban, arman

Popa Gheorghii, arman

Iacob Iochim, arman

Mane, târgoviştean, arman

Acsănti, arman

Sava, croitor, arman

Hagi Iosip, arman

Cerchez, arman, ciobotar

Gheorghi, arman

Bogdan, ciobotar, arman

Cimion frate hagiului, arman

Caraivan, arman

Hagi Ivan, arman

Petre, ciobotar, arman

Hagi Zerip, arman

Simion, gălăţan, arman

Agopşa al lui Hugaz, arman

Hagi Agop, arman

Necula Budul, arman

Hagi Urachez, arman

Sandul fiul lui Bogdan, arman

Gheorghi fratele lui, arman

Vârtan a Sandului, arman

Cârste, hagiu, arman

Vârtan Cârste, arman

Simion Lazăr, arman

Gligori Tătaru, arman

Petre Marcu, arman

Cârste, arman

Mane, arman

Ştefănică, arman

Chircu fiul lui Solomon, arman

Simion, arman

Ivan, arman

Hagi Ilieş, arman

Hagi Bogdan Vârtan, arman

Neculaiu, croitor, arman

Iacob Petru, arman

Tănasă, arman

Toader, arman

Ovec, arman

Bogdan, arman

Neculaiu, arman

David, arman

Gaşpar, arman

Iacob Costrov, arman

Bogdan Baronce, arman

Hagi Neculaiu, arman

Ivan, arman

Andrieş, arman

Solomon Grigori, arman

Micul, arman

Popa Ivan, arman

Martos, arman

Hagi Cerchez, arman

Vârtan nepot lui, arman

Bogos, vasluian, arman

Petre fiul lui Ivan, arman

Avidică, arman

Andronachi Gârbănos, arman

Cârste Zarzăl, arman

Gheorghi fiul lui Ivan Haribu, arman

Mane a Popăscului, arman

Straghion, arman

Iacob fiu lui ciobotar, arman

Bogdan, cojocar, arman

Ştefan Arachel, arman

Gheorghi fiul lui Cârste, arman

Ivan fiul lui Grigori, arman

Mahul, arman

Cerchez, arman

Anane, arman

Ocaz a hagiului, arman

Cardat fiul lui Grigori, arman

Măgârdici, ciobotar din Doftana, arman

Ariton, arman

David Pârjol, arman

Toader Gribănos, arman

Grigori Agopşă, arman

 

 

Jidovii:

 

 

Toată suma sacelor: 6. Rămân birnici 6.

 

 

Moisa

Lupul

Avram

Ursul

Haim

Ilii

 

 

Rufeturi:

 

 

Toate casele: 92. Scădere rufeturi, însă 92: 8 popi, 2 diaconi, 1 ostavioi, 4 mazili şi ruptaşi, 45 ţigani, 32 femei sărace şi nevolnici.

 

 

Popa Costandin

Popa Gavril

Popa Ioniţă

Popa Necoară

Popa Enache

Popa Petre

Popa Sandul

Popa Iordache

Cozma, diacon

Stan, diacon

Alecsandru, căpitan ostavioi

Niţul al lui Panaite, mazil

Toader, blănariu, ruptaş

Toader Giuncul, ruptaş

Spiridon, gramatic

Alecsa, ţigan a şătrarului

Frenţe, la fel, ţigan

Vasile Chiriţă, ţigan

Dumitru, ţigan

Năstasă, ţigan

Gheorghi, ţigan

Chiriac, ţigan

Gligoraş, ţigan

Ion Buruiană, ţigan

Gheorghi Butu, ţigan

Condre, ţigan

Toader, potcovariu, ţigan

Necula, ţigan

Acsinte Purle, ţigan

Costandin Ciorlu, ţigan

Sandul, ţigan

Gheorghi, ţigan

Zamfir, ţigan

Iordache Buruiană, ţigan

Ursache, ţigan

Holomencia, ţigan

Neculaiu Creţul, ţigan

Toader Şopârlă, ţigan

Costandin, ţigan

Ştefan, ţigan

Simeon, ţigan

Ilii Chiriţă, ţigan

Ioniţă Butul, ţigan

Toader Buruiană, ţigan

Ianache, ţigan

Dan, ţigan

Ion, ţigan

Costandin, ţigan

Costandin, ţigan

Opre, cofaş, ţigan

Mihălache, ţigan

Postolache, ţigan

Ion Preda, ţigan

Avram, ţigan

Neculaiu, ţigan

Radul, ţigan

Stan, ţigan

Stan, ţigan

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

 

Irina

Dochiţa

Smăragda

Ilinca

Vârlănoaie

Ilinca

Ion, rus, calic

Smăragda

Ilii, tăbăcariu

Tudora, prescurniţă

Stoica Nebunu

Nastasie, săracă

Sandală, monahie

Nastasie

Cârstina

Anuţa

Iftinca

Marie, preoteasă

Ioana Necoroae

Safta

Frăsina

Catrina

Moghina

Safta

Arşeniţa

Ţariţa

Aniţa, mătăsăriţa

Ioana

Aniţa

Ana Bitişanca

Aniţa

Rosandra

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 329-336