Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (IV) | Dragusanul.ro

Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (IV)

 

 

 

Satele Doftana, Plopul, Larga, Cucuieţii, Teţcanii, Cernul, Nadişa şi Boşotenii,

Strâmba, Vidraşcu, Oarâşa, Poiana, Liudi mănăstirii Berzunţului, Drăguţăştii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Doftana

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

Doftana

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 diacon, 8 femei sărace. Rămân birnici 53.

 

Birnici:

 

Ion Macsim

Ştefan Trifan

Toader, croitor

Ştefănică, vătăman

Gheorghiţă Chiticar

Ioniţă Spataru

Chiriţă Gorţul

Vasile, ungurian

Ştefan, ungurian

Gavril Paisa

Ion Grumeza

Mihaiu Giurgiuvan

Ion Giurgiuvan

Mihăilă Micşoiu

Ştefan, blidar

Acsănii Ţuguiu

Sandul Cambiu

Costan Bitir

Mihălachi Bitir

Vasile Bitir

Istrate Huiban

Gheorghiţă Coman

Stan Nedeş

Ion Roman

Sandul Moţoc

Andreiu, dogariul

Hilip din Slobozia

Ion sin (fiu) lui Giurgiuvan

Costandin nepot lui Giurgiuvan

Vasili fiul lui Bobocu

Toader al lui Bobocu

Vasilachi Bobocu

Ion, argat

Ioniţă Bobocu

Gheorghiţă fiu lui Bobocu

Gavril, rotariul

Costandin zet (al) lui

Toader Mânzală

Gavril Bobocu

Frăţilă, morariu

Vasile, ungurian

Ion, rotariul

Ion Grosul

Neculai fiul lui Gheorghiţă

Toader, bejenar

Dumitru al lui Bobocu

Andreiu fiul lui Coman

Toader, ciubotariul

Ion, argat popei

Ilie Cârsân

Dumitru fiul lui Nacul

Proca Nacul

Costandin, vrâncianul

 

 

Nevolnici şi femei sărace:

 

 

Antimia

Dochiţa

Irina

Catrina

Ilinca

Mihna

Costandin, moşneag

Catrina

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Lăscărachi

Diaconul Mihălachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 319, 320

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Plopul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Plopul

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 2 nevolnici, 28 plăeşi.

 

 

Plăeşi ai căpitanului Sandul ot Comăneşti:

 

 

Ion Bordeiu

Mihăilă, ungurian

Stanciul, ungurian

Stoica Ţăpoş

Ion, vieriul

Neculae Olu

One, ungurian

Bosăioc

Puful

Opre Puful

Ion Cotă

Ilie, muntean

Ion Roian

Ioniţă Grăsoiu

Bucur, cojocar

Mihaiu, cojocar

Mihaiu, cârciumar

Mihaiu, morar

Ion Negre

Vasile, vieriul

Coman Bucur

Stan, cheptănar

Simion a lui Tănasă

Antohi al lui

Ion, cojocar

Vladu, ungurian

Stroe, ungurian

Stoica al călugărul

 

 

Nevolnici:

 

 

Toader

One, călugăr

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 320

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Larga

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Larga

 

Răzăşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 15.

 

 

Birnici:

 

 

Andreiu Ciosul

Grigoraş Şoşa

Vasile Merluşcă

Ilie Năsturoiu

Ion Roma

Gligoraş

Lazăr Meşter

Ion Anton

Sămion Frunză

Gheorghi, muntean

Vasile Cujul

Andreiu, bejenar

Pinteleiu Şoşa

Gligori Argint

Vasile Ştirbul

 

 

Femei sărace:

 

 

Iana, femeie săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Diaconul Guriţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 321

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Cucueţii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Cucueţii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 12. Scădere rufeturi, însă 4: 4 nevolnici şi femei sărace. Rămân birnici 8.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin, jitar

Vasili

Andreiu, dogariul

Andreiu, ungurian

Ştefan, ungurian

Sandul Moţătă

Năstas brat (frate) lui Şchiopu

Enciul, şoimariu

 

 

Nevolnici şi femei sărace:

 

 

Toader Ţâgancia

Ion, şchiopul

Ghiniţa, săracă

Catrina

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 321

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Teţcanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Teţcanii

 

A dumisale şatrarului Ştefan Roset

 

 

 

 

Toată suma caselor: 107. Scădere rufeturi, însă 47: 1 popă, 1 ruptaş, 5 ţigani, 19 nevolnici şi femei sărace, 20 scutelnici ai dumisale şătrarului Ştefan Roset. Rămân birnici 60.

 

 

Birnici:

 

 

Drăghici, muntean

Necola Gheneţ

Dumitraşcu Clipa

Ion, rotar

Neculaiu Tereş

Ion zet (al) lui

Chiriac, morar

Apostu al lui Roman

Neculaiu, morar

Avram

Gligori

Mihălachi Spânzuratu

Ioniţă, puşcaş

Gheorghi, puşcaş

Ion Heiosu

Vasile Raca

Ion Ciosul

Calistru

Gheorghi Ghineş

Lefter Clipa

Simion Cernat

Vasile Clipa

Costandin, munteanu

Dumitraşcu Parfeni

Andreiu, ciobotar

Vâlcul fratele lui

Iutilă

Vasile, grădinar

Ioniţă Tereş

Neculaiu, vieriu

Dumitraşcu, vieriu

Stoica

Pricopii

Gligori, rotar

Petre, ungurian

Borbat, ungurul

Dumitru, ungurul

Ştefan, ungurul

Bucur, ungurul

Ghitre zet (al) lui Petre

Chifan, văcar

Dumitraşcu

Gavril brat (frate) lui

Sterian

Andreiu, cojocar

Vasile Bălăban

Vasilachi

Gligoraş

Toader Săminescu

Stanciul

Moiseiu

Sămion Popa

Petre, muntean

Irimie, muntean

Toader, rotar

Sterie, morar

Ion al lui

Neculaiu Parfene

Lupul

Postolachi

Vasile Tătaru

Ioniţă fiul lui Spânul

Crâste, bejenar

Ion Motoiu

Dumitraşcu al lui

Gavril, vrânceanul

Vasile Mârzan

Ioniţă fiul lui

Pricopi, vieriul

Neculaiu, slugă

Costandin, slugă

Irimie Pusăiu, slugă

Ilie, sârbul, slugă

Marin, arnăut, slugă

Antohi, croitor, slugă

Hilii, ungurian

Gheorghi, ungurian

One, ungurian

Moiseiu, ungurian

Mihaiu, ungurian

Simion, ungurian

 

 

Oameni nevolnici şi femei sărace:

 

 

Dragomir, muntean

Stoica, muntean

Ioniţă Parfeni

Stamate

Ion Cimpoeşul

Baba Lăzăroae

Neculăeş

Ştefan

Vasile, muntean

Ion, chelar

Irimie

Ion, olar

Neculaiu, moşniag

Neculai, orbul

Stoica

Baba Ilinca

Preoteasa săracă

Costandin Parfeni

Bratul

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Enachi Clipa, ruptaş

Neculaiu, ţigan

Vasilachi, ţigan

Ion, bucătar, ţigan

Gheorghi, bucătar, ţigan

Vasile, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 321, 322

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Cernul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Cernul

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 16.

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Ciosul

Enachi Ciosul

Gheorghi Ciosul

Mihălachi Ciosul

Vasile Ciosul

Ilie Chefană

Ion Mocănaş

Oance, mocan

Vasile sin (fiu) lui Pavăl

Ioniţă Iftimii

Gheorghi Ler

Nistor Ler

Lazor Ler

Costandin fiul diaconului

Sandul fiul diaconului

Costandin Ciosul

 

 

Femei sărace:

 

 

Tudosca, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 322

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Nadişa şi Boşotenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Nadişa şi Boşotenii

 

Răzăşeşti

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 17: 5 popi, 2 diaconi, 2 mazili, 4 ruptaşi, 1 nevolnic, 3 scutelnici ai comisului Ion Ghenghe. Rămân birnici 19.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Ciosul

Pavăl, muntean

Gheorghi Morinici

Stan, muntean

Apostol

Simion Nor

Vasili Lachi

Ilie fratele lui

Vasile Ababii

Ion al lui Ghidibac

Apostol fiu babii

Toader, strugar

Vasile Ciosul

Tănasă

Ilie Nor

Iordache, muntean

Petre, dărăban

Ion, morar

Ion, cârpănar

Costandin, panţirul

Vlad, muntean, văcar

Simion fiul lui Miron

 

 

Nevolnici:

 

 

Danciul, calic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion Nor

Popa Ion Ungurian

Popa Ioniţă

Popa Ion

Popa Drăghici

Diaconul Zaharia

Diaconul Gheorghi

Ioniţă Cimbru, mazil

Ursachi Uricar, mazil

Lupul Tumurugă, ruptaş

Anton Brănar, ruptaş

Nistor, ruptaş

Ion Solomon, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 322, 323

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Strâmba

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Strâmba

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 2: 1 preot, 1 nevolnic. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Ursachi Tocilă

Pinteleiu Tocilă

Ioniţă Tocilă

Gheorghi Tocilă

Iacob, baciul

Toma, vătav

Vasile Mârza

Ion, boariul

Apostol Bere

Costandin Bere

Antohi

Radul, vrâncean

Costandin Tătar

Luca Sărăcuţu

Dorofteiu

Vasile Ciosul

Roman

Moiseiu Prutian

Ion al lui Tătaru

Pavăl Tocilă

 

 

Nevolnici:

 

 

Ion Bălăban, nevolnic

 

 

Preoţi:

 

 

Preotul Ioniţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 323

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Vidraşcu

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Vidraşcu

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 25. Scădere rufeturi, însă 2: 1 diacon, 1 femeie săracă. Rămân birnici 23.

 

 

Birnici:

 

 

Măteiu, muntean

Gheorghi Gran

Pricopi Corfosală

Ioniţă Corfosală

Andreiu, vrâncean

Banu

Ion, rusul

Pavăl, pas

Grigori, pas

Gheorghi Grama

Enachi

Manolachi

Simion

Costandin, pas

Vasile, muntean

Adam, pas

Radul

Ioniţă Cerbul

Alecsei

Simion, morar

Măteiu al lui pas

Dumitru fiul lui Stanciul

Ion Jâpul

 

 

Femei sărace:

 

 

Rada, săracă

 

 

Diaconi:

 

 

Apostul, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 323, 324

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Oarâşa

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Oarâşa

 

A dumisale şatrarului Ştefan Roset

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 nevolnici. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, pas

Apostol, pas

Sava, puşcaş

Toader Dronţu

Andreiu

Irimie sin (fiu) lui Sava

Pavăl Hortolomeiu

Nichita

Lupul cumnat Savii

Radul Bobocu

 

 

Nevolnici:

 

 

Pavăl, morar

Vasile Rochiş

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Vlad

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 324

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Poiana

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Poiana

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 1 mazil, 3 ruptaşi, 1 dascăl. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Roman, argat

Eni, argat

Trif, argat

Stan, argat

Crăciun

Gheorghi brat (frate) lui

Ursul Stan

Simion Prajă

Neculaiu fiul lui Prajă

 

 

Rufeturi:

 

 

Costandin Poenaru, mazil

Flore, ruptaş

Neculaiu, ruptaş

Ioniţă, ruptaş

Popa Stanciul

Condre, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 324

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Liudi mănăstirii Berzunţului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Liudi mănăstirii Berzunţului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 92. Scădere rufeturi, însă 81: 5 nevolnici şi femei sărace, 56 ţigani, 20 scutelnici cu salvogvardie. Rămân birnici 11.

 

 

Birnici:

 

 

Nica Giosanu

Ion, vrâncean

Vasili, vrâncean

Toader, vrâncean

Stoica, ungurian

Costandin al Dodii

Petre, morar

Vasile, holtei cu mamă

Petre Teţcan

Mihaiu, ungur

Savin, muntean

Toader, muntean

Andreiu, muntean

Grigoraş Boeşcă

Toader, răilian

Ion, dascălul

Miron

Mihaiu, muntean

Stan, mocan

Andreiu, chetrar

Vasile Susan

Costandin, brăilean

Iordache, muntean

Fore Gritor

Toader, muntean

Ştefan, ungurian

Ion, vrâncean

Ion, ungurian

Luca, muntean

Toader, butnar

Vartolomeiu

 

 

Nevolnici şi femei sărace:

 

 

Tudora

Irina

Maria

Dimoftii

Neculaiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Cozma, ţigan

Mihaiu, ţigan

Ion, ţigan

Hilip, ţigan

Iosip, ţigan

Gligoraş, ţigan

Toader, ţigan

Neculaiu, ţigan

Zaharie, ţigan

Vasile, ţigan

Ion, ţigan

Ursachi, ţigan

Luca, ţigan

Mihaiu, ţigan

Toader, ţigan

Gheorghiţă, ţigan

Ilie, ţigan

Stan, ţigan

Neculaiu, ţigan

Gavril, ţigan

Ştefan, ţigan

Ioniţă, ţigan

Neculaiu, ţigan

Ioniţă, ţigan

Toader, ţigan

Ion, ţigan

Costandin, ţigan

Irimie, ţigan

Ion, ţigan

Cârste, ţigan

Costandin, ţigan

Ilie, ţigan

Turi, ţigan

Tănase, ţigan

Gligori, ţigan

Stan, ţigan

Gavril, ţigan

Costandin, ţigan

Ion, ţigan

Toader, ţigan

Vasile, ţigan

Ion, ţigan

Ioniţă, ţigan

Nistor, ţigan

Ioniţă, ţigan

Strătulat, ţigan

Simion, ţigan

Costandin, ţigan

Ion, ţigan

Simion, ţigan

Mihaiu, ţigan

Vasile, ţigan

Andreiu, ţigan

Procopii, ţigan

Andreiu, ţigan

Toader, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 324, 325

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Drăguţăştii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Drăguţăştii

 

Răzăşesc

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 2 diaconi, 6 nevolnici şi femei sărace. Rămân birnici 34.

 

 

Birnici:

 

 

Şerban Zmăul

Vasile sin (fiu) lui

Ion Ţârul

Tasii Dălban

Mihălachi Sovian

Andreiu zet (al) Căpătoaei

Pavăl Capotă

Lupul Trofor

Andreiu Manolache

Andreiu Crăciun

Neculaiu Nica

Pinteleiu Oladii

Ioniţă fiul Smărandii

Ioniţă, vrânceanul

Costandin al Varvarii

Iordache Potrinichi

Gavril Betian

Nichita fiul lui Ursul

Neculaiu Ghiniş

Ştefan, bârsan

Gheorghi Manolachi

Ioniţă Manolachi

Ioniţă Cozmeş

Barbul, tăbăcar

Petre, arman

Gheorghi din Bacău

Vasile Spulbere

Vasile Bosâiocu

Toader, muntean

Dumitru, funar

Voicu, muntean

David fiul lui Tofan

Năstasă, chetrar

 

 

Nevolnici şi femei sărace:

 

 

Ştefan David

Acsinia

Tudora

Tofana

Smăranda

Alicsandru

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Pinteleiu

Irimie, diacon

Toderaşcu, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 325, 326