Ştiaţi poemul parodiat de Topârceanu? | Dragusanul.ro

Ştiaţi poemul parodiat de Topârceanu?

Marea Lebdele si baiatul

*

Pentru că e vară, pentru că imaginaţia fiecăruia dintre noi are nevoie de niscaiva evadări, vă propun spre lectură poemul lui Aron Densuşean (prietenul poetului nostru T. Robeanu), “Bosforul”, splendid parodiat de Topârceanu, parodia lui fiind arhicunoscută, datorită unei inspirate melodii folk.

*

*

Bosforul

 *

Doamnei Eufrosina Leonida Zarafi

*

La Bosfor viaţa e plină

De lumină,

De parfumuri şi de flori,

De cântări misterioase

Şi duioase

Şi de rumenite zori.

*

Pe-ale Bosforului maluri

Şi pe valuri

Zboară albele hurii,

Cu ochi negri plini de visuri

Şi surâsuri

Dulci, sub văluri străvezii.

*

La ferestre cu zăbrele,

Păsărele,

Prinse din nemărginit,

S-aţin ele când visează

Şi oftează

După dor, după iubit.

*

Marea cu lebede

Iar în ale undei jocuri

Blânde focuri

Când văd noaptea, pe senin,

Ele tremurând se-ntind

Şi le prind

Să-ncălzească al lor sân.

*

Marea Rasarit 1

II

*

În cel Bosfor ce trăieşte

Şi iubeşte

Farmecul din Răsărit,

Valurile mlădioase

Şi lucioase,

Vântul cald, îmbălsămit,

*

Dealurile ruginite,

Zugrăvite

De-ale soarelui văpseli,

Şi-ntr-amurg albastra mare

Ce tresare

Strălucind de poleieli;

*

De la Beikos să plece

Pân’ nu trece

Soarele de Marmara

Şi uşor ca o nălucă

Să se ducă

În caicul lui Kubra,

*

Să privească primăvara

Venind seara

La Hisar şi Scutari,

Ori să vadă Cornul de-Aur,

Vechi tezaur,

Şi Stambulu-n zori de zi!

*

Marea 2

III

*

Stă cetatea cea bătrână

Ca o zână

În veşminte argintii

Străjuind peste popoare

Călătoare

Pe-ale mărilor pustii.

*

Ah, sub gheara cea străină

Şi haină

Plânge fala-i din trecut;

Ecoul, deprins a spune

Tot veşti bune,

Doarme, astăzi, trist şi mut!

 *

Unde-s vremea Byzantină

De lumină

Şi vitejii cavaleri?

Unde-i pompa cea regală

Triumfală,

Unde-s cruzii ieniceri?

 *

„Cheia Lumii” doar mai este

O poveste,

Zidurile s-au surpat

Şi prin porţile-aurite

Năruite

Cobea neagră a intrat,

*

Peste locurile sfinte

Stau morminte

Unde dorm mândrii Eroi,

Iar din umbra lor cea mare

Azi răsare

Numai sgripţori şi strigoi!

 *

Marea lebdede in primplan

IV

*

A Bosforului grădină

Este plină

De minuni dumnezeieşti,

Însă inimă curată

Şi iubire-adevărată

Nu găseşti;

*

Ah, şi mult pe sânuri calde

Să se scalde

Se duc dorurile vii

Şi ochi negri plini de visuri

Şi surâsuri

Trec sub văluri străvezii!

*

Februarie 1883

*

ASCANIO (Aron DENSUŞEAN)

(Convorbiri literare, Anul XVIII, 1884, nr. 7, pp. 288-290)