Sofia Vicoveanca şi alţi 7 poeţi, în hebraică | Dragusanul.ro

Sofia Vicoveanca şi alţi 7 poeţi, în hebraică

Sofia Vicoveanca

*

Nu vă puteţi închipui cât de fericit am fost, când, răsfoind antologia “Înger cu aripi de gheaţă”, apărută la Tel-Aviv, spre sfârşitul anului 2016, am dat şi peste şapte poeme, în limba hebraică, scrise de Sofia Vicoveanca. Ştiu cât de adânc îşi trăieşte Sofia Vicoveanca poemele şi am şi înţeles de ce alătură statutului Domniei Sale de Sacerdot al Spiritualităţii Naţionale, şi pe cel intim de poet. Pentru că, în spiritualitatea românească, Sofia Vicoveanca este un Ales, pe când în poezie e un freamăt lăuntric, o vibraţie cosmică doar de ea cunoscută şi care-i strânge sufletul cu atâta încrâncenare, încât are nevoie de despovărări.

*

Sofia Vicoveanca poem

*

Ştiu de mult că Sofia Vicoveanca este şi un adevărat poet, altminteri nu i-aş fi inclus şapte poeme într-o recentă antologie bilingvă. Nu aş fi comis impietatea de a o păcăli, introducând-o într-o lume căreia nu îi aparţine. Dar, după ce i-am recitit cărţile, nu am mai avut îndoieli asupra lirismului autentic şi de o copleşitoare sinceritate a poeziei pe care o scrie Sofia Vicoveanca şi am ales poemele care o reprezentau atunci – între timp, scriind o nouă carte de poezie, mi-a depăşit şi cele mai optimiste aşteptări. Şi iată că şi preşedintele Societăţii Scriitorilor din Ierusalim, Menachem M. Falek, deşi avea din belşug ce să aleagă, a mizat, ca şi mine, pe poezia Sofiei Vicoveanca, considerând-o, tot ca şi mine, vibrantă şi bine scrisă.

*

 Pentru mine, opţiunea lui Menachem Falek înseamnă o certificare internaţională a autenticităţii poeziei Sofiei Vicoveanca, iar pecetea aceasta mi-a umplut sufletul de bucurie.

*

În cele ce urmează, o să vi-i înfăţişez, în ordine alfabetică, şi pe ceilalţi 7 poeţi, învredniciţi de a fi promovaţi şi în limba hebraică, cu scanările textelor de prezentare şi a capătului de pagină al fiecărui grupaj poetic (fiecare poet sucevean a fost publicat cu câte 5-9 poeme, funcţie şi de lungimea textelor):

*

Dorin Liviu Clement

Dorin Liviu Clement poem

*

Ion Dragusanul

Ion Dragusanul poem

*

Roman Istrati

Roman Istrati poem

*

Victor T Rusu

Victor T Rusu poem

*

Constantin Severin

Constantin Severin poem

Carmen Veronica Steiciuc

Carmen Veronica Steiciuc poem

*

Alexandru Ovidiu Vintila

Alexandru Ovidiu Vintila poem