Şişcăuţi - Hotin, la 1770 | Dragusanul.ro

Şişcăuţi – Hotin, la 1770

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Șișcăuții

*

Toată suma caselor: 27

Scădere rufeturi, însă: 2

2 popi

Rămân birnici: 25

*

Birnicii:

*

Ștefan zet (al) Năsip

Vasile, vătăman

Ion Macarenco

Ioniță Giosan

Vasile, morariul

Costandin Giosan

Tănase sin (fiu) Grumeza

Ștefan Grumeza

Onofrei zet Grumeza

Acsinte Giosan

Savin Giosan

Andreeș sin Ivan

Iure zet Durhaci

Petre, vornic

Tudose Giosan

Petre cumnat Iurei

Hrior, rus

Iacob sin Dulacă

Andrei, cărăuș

Dumitraș Măcărici

Ivan Hunvan

Nichifor Pavlic

Ivan, văcariul

Toader sin Duliac

Andrei Pavlic

*

Rufeturi:

*

Popa Alecsa

Popa Ion

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 118 și 119