Şi ucrainenii ne pun la colţ! | Dragusanul.ro

Şi ucrainenii ne pun la colţ!

 

Gavrileanu maturator mica

Caricatură de regretatul artist George Gavrileanu

         Mă obişnuisem cu ideea că evreii, armenii şi ungurii sunt extrem de solidari şi, din posturile diasporene obşteşti, contribuie decisiv la promovarea identităţii lor culturale.

 

        Crezusem, în sfânta mea naivitate “daco-romană”, că doar noi, esticii Europei, suntem şi dezbinaţi, şi pizmaşi, şi lipsiţi de memorie, şi duşmani ai moştenirilor spirituale.

 

        Dar am înţeles, şi din destinul liric al poetului ucrainean din Ipoteştii Sucevei, Ivan Negriuk, şi din cel al trupei JINJER, care va cânta la Bucovina Rock Castle, în şanţul de apărare al Cetăţii de Piatră a Bucovinei din Suceava, joi, 24 august 2013, de la ora 21, că şi ucrainenii ne pun la colţ, prin demnitate naţională implicită şi explicită.

 

        JINJER postase pe internet o singură piesă audio, şi-atunci comunitatea ucraineană din America a făcut trupei din ţara natală o pagină Facebook, în engleză, pentru a-şi promova şi compatrioţii, dar şi cultura lor naţională modernă, în întreg spaţiul anglofon şi, indirect, în întreaga lume.

         Exemplul comunităţilor de ucraineni din America a fost urmat, rapid, şi de celelalte comunităţi risipite prin lume. Aşa procedează şi ucrainenii cu oricare dintre elementele demnei lor identităţi naţionale.

 

        Numai noi, românii, şi aici, acasă, dar şi aiurea, nu ştim cum să compromitem, să băşcălizăm, să ne dezicem de tot ceea ce ne aparţine şi prin care şi noi, vremelnicii, căpătăm o identitate durabilă în istorie, chiar dacă nici nu prea existăm în clipă.

 

Soare mana 2

Luminătorul – fotografie de Ana Cozmina Ignat

 

Vă salut cu respect, vrednicilor ucraineni,

 

ori unde în lume v-aţi afla!

 

 

Ion Drăguşanul