"Sfertodoctul" Drăguşanul vs Savantul Patriot Anonim | Dragusanul.ro

“Sfertodoctul” Drăguşanul vs Savantul Patriot Anonim

 

Unul dintre Savanţii Patrioţi Anonimi ai Bucovinei se dă cu coarnele în sfertodoctismul meu, ca autor al manifestului Mişcării pentru Salvarea Bucovinei, pe motiv că aş aduce grave prejudicii Bucovinei, menţionând Pacea de la Bucureşti, din 7 mai 1918. Cum nu am obiceiul să ascund sub preş adevărurile, chiar şi pe cele neplăcute (nu mă trufesc şi înalţ peste ceea ce suntem – cum cerea Xenopol, în 1871, la Putna), haideţi să vedem ce a fost cu buclucaşa pace, conform mărturiilor bucovinene ale vremii. Citez:

 

 

Luni, în 7 Mai 1918, în ziua de Sf. George, s-a încheiat pacea între Puterile Centrale şi România. Pierderile teritoriale ale României sunt destul de însemnate (…).

 

 

Înspre Bucovina, rectificările de frontieră cuprind un teritoriu de 1.800 chilometri pătraţi. În colţul dintre Transilvania şi Bucovina, noua frontieră duce de pe muntele Ceahlău, peste Bistricioara şi muntele Bivol, înspre Cornu-Luncii. Ea cuprinde satele Borca, Drăgoiasa, Şarul Negri, Şarul Dornei, Arenii, Broştenii, Găineştii ş.a.

 

 

Înspre este, noua frontieră o ia, mai în jos de Sirete, la punctul numit “La Ţară”, şi duce, peste Cândeşti, dincolo de Herţa, la Lunca de lângă Nouasuliţă. Localităţile mai însemnate de pe acest teritor sunt: oraşele Mihăileni şi Herţa, apoi Mamorniţa şi Molniţa” (Viaţa Nouă, anul V, nr. 1, din 26 mai 1918, p. 7).

 

 

Categoric, un recurs disperat la prevederile Păcii de la Bucureşti (valabile, în condiţiile în care reprezintă un tratat internaţional nerectificat de alte tratate, datorită condiţionatei… “Uniri necondiţionate” ) se va putea face, în faţa unui tribunal internaţional, doar atunci când nu vor mai exista alte soluţii, doar atunci când toate legimităţile Bucovinei vor fi călcate trufaş în picioare de către fauna politică dâmboviţeană.

 

 

Când am scris manifestul, folosind trimiterile la tratat, în interdependenţă cu prevederile Proclamaţiei, scrisă de Dimitrie Marmeliuc şi corectată de Iancu Nistor, la “Pajura Neagră”, propuneam, de fapt, un text, de la care să se poată porni, un text cu variantă finală convenită de către toată lumea. Dacă semnatarii manifestului mi-ar fi cerut-o, iar eu nu aş fi avut argumente în favoarea menţinerii în text a respectivei referiri, bineînţeles că renunţam la trimitere. Dar, cum am argumente, prefer să mă retrag eu, decât să mint, conştient, precum pleiada asta de savanţi de două parale, ba încă şi mari patrioţi pe deasupra.

 

 

Prin urmare, Mihai Chira şi “news.bucovina”, başca savantul vostru anonim, eu îmi retrag definitiv demersul. Puţin îmi pasă de ce o să se întâmple, din moment ce niciunul dintre urmaşii mei nu vrea să se mai întoarcă, vreodată, în găunoşenia acestui ţinut, care nu-şi mai merită numele şi care, din păcate, nu mai înseamnă nimic.

 

 

Bucovina este, de mult prea multă vreme, doar o jalnică trufie, o lozincardă fudulie, golită de memorie, deci de responsabilităţi şi faţă de trecut, şi faţă de viitor. Adio, şterg paginile incriminate pe nedrept, şi să nu mai aud, în veci, de voi şi de “Bucovina” voastră!