Șfârcăuți, Lișna - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Șfârcăuți, Lișna – Botoșani, la 1774

Biserica de lemn din Șfârcăuți, mutată, în 1822, la Slobozia, cătun al satului Păltiniș

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

 

Șfârcăuți

(acum, parte a satului Lişna)

*

Toată suma caselor: 47

Scădere rufeturile, însă: 47

38 poștași dați ajutor la poșta ot Iubănești

3 femei sărace

4 preoți i diaconi i dascăli

2 slugi a dumisale spătarului Mihalachi Costachi

*

Tij dați ajutor la poșta ot Iubănești:

*

Todosii a Săvoai

Vasile, pescar

Enachi Baros

Ștefan Baros

Vasile Baros

Ion Baros

Petre Dencă

Neculai nepot popii

Păladi cumnat rotarului

Ion brat (frate) diacon

Sandul Peșterece

Ștefan Arăpilă, trecut bătrân

Leontii, eșan

Dumitrașco Durne

Tănasii Hrinos

Acsintii, rus

Costandin, holtei cu mamă

Grigoraș, cojocar

Toader, eșan

Petre Doros

Vasile sin (fiu) cojocar

Ștefan, rotar

Ioniță Paț, vornic

Simion zet (al) vornic

Simion sin Fuște

Ion, vrâncian

Ilie zet Fuște

Gavril sin Fuște

Petre, cojocar

Vasile Scurtul, holtei cu mamă

Ursul, holtei cu mamă

Ion, rogojinar

Ursachi Petică, vătăman

Grigoraș, argat lui Ițco, jidov

Toader Doros

Lupul, ungurian

Toader nepot Scurtoai

Toader Toros

*

Femei sărace, fără de ajutor:

*

Ioana, babă

Acsenia Zăițoai

Lupa, săracă

*

Rufeturi:

Preoți, diaconi, dascăli

*

Preotul Vasilachi

Preotul Ion

Diaconul Simion

Andronachi, dascăl, holtei

*

Slugile:

*

Enachi Popescul, sluga dumisale a spătarului Mihălachi Costachi

Gavril brat (frate) lui, tij (la fel) slugă

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 496