Sate botoşănene din judeţul Iaşi, la 1774 | Dragusanul.ro

Sate botoşănene din judeţul Iaşi, la 1774

Trei sate şi două câşle (un fel de tabere de vară pentru creşterea animalelor, deci mai mult decât stâni) sunt greu de identificat, aflându-se, astăzi, după câte se pare, în judeţul Iaşi. Aceste ultime cinci aşezări din Ţinutul Botoşanilor, pe care le presupun a fi fost în actualul judeţ Iaşi, sunt Budeştii, Bivolari, Iugani, Câşla lui Bogdan Cămănăcianul şi Câşla lui Andronic.

*

Budeştii

*

Toată suma caselor: 61

Scădere rufeturile, însă: 25

3 femei sărace

16 slugi, argaţi i păstori a dumisale vătavului Şerban Canano

3 preoţi i dascăli

1 mazil

2 ţigani

Rămân birnici: 38

*

Birnici:

*

Chirilă Borbos

Ştefan Lazor

Toader Roşca

Măteiu, rus

Miron sin (fiu) vădanii

Toader, ciunt de o mână

Sava zet (al) ungurian

Georgiţă Orăşanu

Zaharia Amorţitul

Eftimie Şălma, slab

Vasile zet Chirsin

Andrei brat (frate) Sava

Dumitru, bătrân, slab

Todosii zet Grigoraş

Chirilă sin Gavriloai

Ion ci şede cu Ştefan Lazor

Ştefan Orăşean

Georgie

Grigoraş Dumitru, şchiop

Ion Lazu, vornic

Costandin sin Dumitru

Georgie zet babei

Andreiaş Miche

Petre Bărbosul

Pavel, rus

Mihaiu, rus

Ion Păstrăvan, slab

Gavril, rus ot (de la) preot

Grigoraş Prisăcăran

Sava cumnat lui Grigoraş

Toader Surdul

Toader Ţucă

Iordachi Băncilă

Ion Ţucă

Constandin zet butnar

Toader brat Bărbos, holtei

*

Femei sărace:

*

Iliana Alecsoai

Ioana Sănăgiasă

Cristina Dămieniasă

*

Slugi, argaţi, păstori ai dumisale Ştefan Cavano, vătav:

*

Ion, ungurian, slugă

Ioniţă, ciobotar, slugă

Todosii Hariga, herghelegiu

Ene, slugă

Ursul, puşcaş, slugă

Onofrei, plugar

Luca, cioban

Simion cumnat Ursului, cioban

Todosii Vântul, slugă

Pintilie Cănilă, slugă

Ursul Chersin, slugă

Dănilă, cojocar

Petre, croitor

Ştefan Hoga, herghelegiu

*

Rufeturi:

*

Preotul Gavril

Dănilă, diacon

Georgie, dascăl, holtei

*

Georgie Calo, mazil, priş ot Hârlău

*

Vasile, ţigan

Toader, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 532 şi 533

*

Bivolari

*

Toată suma caselor: 4

Scădere rufeturile, însă: 4

1 mazil

2 argaţi a mazilului

1 ţigan

*

Georgie Gore, mazil priş ot Suceavă

*

Vasile, argat lui

Lupaşco, cioban

 

Dragomir, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 533

*

Câşla lui Bogdan Cămănăcianul, armaş din ţara leşască ot Ştubieni

*

Toată suma caselor: 9

Scădere rufeturile, însă: 9

1 arman

8 câşlari, herghelegii, haidăi, oameni străini

*

Bogdan Cămănăcian, arman

*

Câşlari:

 

Ivan Şafar

Luca Şafar

Petre, herghelegiu

Ursul, haidău

Blajin Mazur, haidău

Vasile, rus, văcar

Martin Mazur, bucătar

Mihai Mazur, crâşmar

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 533

*

Câşla lui Andronic, arman ot Tesminil, pe moşie Joldeştii

*

Toată suma caselor: 3

Scădere rufeturile, însă: 3

1 arman

2 câşlari cu herghelegiu

*

Andronic, arman

*

Câşlari:

 

Pavăl, rus, câşlar

Stahei Mazur, herghelegiu

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 533 şi 534

*

Iuganii

*

Toată suma caselor: 3

Scădere rufeturile, însă: 3

2 ruptaşi

1 femeie săracă

*

Ursul Cozmulici, ruptaş ce slujeşte la Botoşani

Ion, brat (frate) lui, ruptaş

 

Dochiţa, soră lui, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 534