Sărbătorile Memoriei, Dimitrie Savu şi Tiberiu Cosovan | Dragusanul.ro

Sărbătorile Memoriei, Dimitrie Savu şi Tiberiu Cosovan

închinate zilelor de 6 şi 9 noiembrie 1918

închinate zilelor de 6 şi 9 noiembrie 1918

*

Pentru că aveam de sărbătorit zilele de 6 şi 9 noiembrie 1918, ambele demne şi glorioase pentru Bucovina (nu spun de ce şi ştiu eu pricina), am apelat la doi mărturisitori de Bucovina importanţi, pictorul Dimitrie Savu şi publicistul Tiberiu Cosovan, pentru scenografie şi interpretare.

*

Dimitrie Savu şi Tiberiu Cosovan

Dimitrie Savu şi Tiberiu Cosovan

*

Cu scenariul şi regia m-am ocupat eu, la provocarea poetului Roman Istrati, un incorigibil risipitor de sine, care s-a născut pentru a trăi, precum nimeni altul, bucuriile oamenilor oameni. Pentru coloana sonoră, am apelat la Vasile Purice, fostul basist al trupei SEMNAL M, şi la prietenul nostru Dănuţ Lungu, în discreţia luminoasă a Sărbătorilor Memoriei aflându-se colegii mei Mihai Pânzaru-PIM, Corina Scîntei, Gabriela Teişanu, Oana Maria Sârbu-Botezat, Constantin Ungureanu-BOX, Gheorghe Senciuc şi Aurel Alexa.

*

Vasile Purice, basistul trupei SEMNAL M

Vasile Purice, basistul trupei SEMNAL M

*

Expoziţia pictorului rădăuţean Dimitrie Savu înseamnă o exponenţă expresionistă a două secole de pictură bucovineană, înrudirile operei sale cu cea a vechilor acuarelişti germani (Jaschke, Knapp, Zuber, Charlemont, Bernt) sau a ctitorilor artelor plastice bucovinene (Bucevschi, Roşca, Maximovici) fiind vizibile pentru ochiul unui cunoscător, dar şi surprinzătoare, pentru că Dimitrie Savu nu avea de unde cunoaşte opera nobililor săi antecesori. Dimitrie Savu, ca şi ei, este doar o expresie a Bucovinei şi, tot ca şi ei, unul dintre puţinii bucovineni care apre hăruirea şi de a înfrumuseţa Bucovina.

*

Expoziţia pictorului Dimitrie Savu

Expoziţia pictorului Dimitrie Savu

*

Picturile lui Dimitrie Savu sunt răspândite prin colecţii particulare şi muzeale din întreaga Europă, în America, în China, în Japonia, ba chiar şi prin Africa, doar în România şi, mai ales, în Bucovina, nu prea. În Suceava, la optzeci şi trei de ani, Dimitrie Savu expune pentru prima dată (!!!) într-o expoziţie personală. O primărie din sudul Franţei i-a cumpărat, recent, 18 lucrări, iar primăriile din Suceava sau Rădăuţi sau Consiliul Judeţean Suceava – nici măcar o singură lucrare.

*

Dimitrie Savu, singur şi însingurat, în apropierea vicepreşedintelui Ilie Niţă

Dimitrie Savu, singur şi însingurat, în apropierea vicepreşedintelui Ilie Niţă

*

Domnul Ilie Niţă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, prezent, ba şi participant activ la manifestare, ne-a asigurat că nu numai pictorul Dimitrie Savu, ci toţi creatorii Sucevei vor avea parte de sprijinul total al instituţiei pe care o reprezintă. Aha!, m-am dumirit eu parţial; înseamnă că Varvaroi e creator şi eu habar nu am avut! Probabil că de aia lipseşte, pentru că trudeşte cu crearea… de posturi bugetare şi pentru celelalte nemoteiuri ale lui, la fel de creative ca şi cele deja cuibuşite în cultură. Nu multe, deocamdată doar vreo zece-cinsprezece – n-am numărat.

*

Despre opera lui Dimitrie Savu au vorbit artiştii plastici Mihai Pânzaru-PIM şi Constantin Ungureanu-BOX, dar n-am poze, pentru că eu le ţineam microfonul.

*

Dumitru Vinţilă, vânând o nouă imagine

Dumitru Vinţilă, vânând o nouă imagine

*

Manifestarea, închinată zilelor de 6 şi 9 noimbrie 1918, a fost copertată muzical de Vasile Purice, care a avut şi un recital, la intersecţia artei plastice cu publicistica, apoi, despre Tiberiu Cosovan şi despre scrisul lui avea să vorbească Roman Istrati, urmat de Gabriel Cărăbuşdirectorul Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera”, şi de poetul Ion Cozmei

*

4 e