Rubedenia între Napoleon III şi Abdul Aziz | Dragusanul.ro

Rubedenia între Napoleon III şi Abdul Aziz

Cuza Vodă şi sultanul Abdul Aziz – Le Monde illustré 23 iulie 1864

*

Aşa citim în o reproducere din cartea din cartea lui Dancy „Histoire de la Martinique”, cum că, la anul 1788, domnişoara Dubuc de Rivry, o creolă frumoasă de 16 ani, după ce şi-a finit educaţiunea în Franţa, s-a pus pe o navă franceză, pentru a se întoarce în Martinica. Însă nava aceasta fu cucerită de nişte corsari de mare şi au dus-o în Algeria.

*

Domnişoara Rivry poseda frumuseţea extraordinară şi din toată purtarea ei demonstra că posedă şi sentimente nobile, prin urmare beiul din Algeria nu s-a ţinut de demn ca să domnească asupra unei fiinţe atât de perfecte, ci a donat-o marelui sultan Selim III.

*

Creola frumoasă într-adevăr cuceri inima sultanului, însă, intrând în haremul strălucit, şi-a ştiut păstra nobleţea sa spirituală, prin care prea uşor a exercitat influenţă mare asupra domnului ei. Şi această influenţă totdeauna a fost salutară.

*

La anul 1808, sosind generalul Sebastiani la Constantinopol, flota engleză a trecut prin Dardanele şi a staţionat înaintea Cornului de Aur. Turcii o descoperiseră, dar atunci se ivi sultana, domnişoara Rivry, care a inspirat energia în Selim. Acţiunea de apărare era condusă de consulul Franţei şi flota engleză curând fu silită a se retrage dinaintea bateriilor turceşti. Această domnişoară ingenioasă a fost verişoară bună cu domnişoara Tascher de la Pragerie, mai târziu împărăteasa Iosefina; fata Iosefinei a fost Hortensia, mama lui Napoleon III, iar sultanul de-acum, Abdul Aziz, îşi trage originea de la Selim, prin urmare împăratul francezilor e în rubedenie cu Abdul Aziz (Familia, Anul III, Nr. 24, 11/23 iunie 1867, p. 291).