Romanca legendară de la Suceviţa | Dragusanul.ro

Romanca legendară de la Suceviţa

Romanca datorită căreia a fost durată Mănăstirea Suceviţa

Romanca datorită căreia a fost durată Mănăstirea Suceviţa

*

Ştiu legenda de ani şi ani, am reprodus-o în mai multe cărţi, dar abia în 23 ianuarie 2015, când am trăit cea mai frumoasă zi din viaţa mea de slujitor al culturii, la Centrul Cultural “Bucovina”, mi-am reamintit-o. Centru organizase o amplă documentare în judeţ, cu o bună parte din personal, şi, ajunşi la Suceviţa, pe când sporovăiam în stradă cu colegul meu, Constantin Irimia, deodată mi-am amintit şi i-am zis: “Hai să o căutăm pe Româncă”. La intrarea în mănăstire, ne-am întâlnit cu Tiberiu Cosovan, de la “Monitorul de Suceava”, şi cu colegii noştri Gabriela Teişanu, Gabriel Sandu şi Lucian Căluşeriu, şi toţi, fără nici o întrebare, m-au urmat în jurul mănăstirii, deşi le zisesem doar că eu caut un cap de femeie, sculptat pe un contrafort vestic. Nimic. Din fericire, Gabi Teişanu, cu ochii ei de femeie femeie, a descoperit minunea pe care nu o mai văzusem niciodată şi ne-a strigat. O să încerc să v-o arăt şi în detalii decupate, şi în imaginile luate de jos, jos, pentru că Românca e sus, aproape de Cer. Şi o să vă reproduc şi legenda:

*

Detaliul primei fotografii

Detaliul primei fotografii

*

A doua bisericuţă a Suceviţei, cea zidită, după cea de lemn, care nu mai putea satisface nevoile, după ce „vestea acestui schitişor se lăţi, în acele timpuri înclinate spre misticism, prin întreaga Moldovă”, are, la temelie două tradiţii, din care Zeiţa Vetrei (Uţa sau Pelasga fiind numită, acum, Românca, deci Voloha, în textul slavon) nu putea lipsi, ea având, şi astăzi un monument discret în mănăstirea Suceviţa (se va vedea unde anume), tradiţii pe care Dimitrie Dan le-a salvat de la dispariţie:

*

„Tocmai când bieţii călugări, călăuziţi de mult lăudabila lor dorinţă (de a construi o biserică de zid – n.n.), îşi frământau mintea cum şi în ce chip să facă, ca să-şi vadă cu ochii visul împlinit, se ivi, prin aceste locuri sălbatice, o tânără nevastă româncă, cu un car tras de bivoli înjugaţi. Românca zice că veni înaintea soborului mănăstirii (vechi din Suceviţa) şi se îmbie să care cu carul şi bivolii ei piatra (de la Prundul Volovăţului, deci de la Marginea? – n.n.) şi tot materialul trebuincios pentru o mănăstire zidită (liantul medieval cuprindea nisip şi var, deci iarăşi era nevoie de resursele Marginii – n.n.). Şi pentru această muncă nemaipomenită şi uriaşă pentru o femeie, ea nu dorea altă plată sau desdăunare, decât numai favorul ca, după moarte, să fie înmormântată în locul ctitorilor din biserica cea nouă.

*

Sfânta Româncă din Marginea

Sfânta Româncă din Marginea

*

Soborul, după mai multe şi îndelungate sfătuiri şi chibzuiri, făgădui nevestei că fierbintea ei dorinţă va fi împlinită.

*

Şi Românca zice că s-a apucat de cărat materialul trebuincios pentru biserica ce avea să se zidească. Zi şi noapte ea a cărat, fără odihnă, numai cu cea a popasului bivolilor, prin 30 ani, pietre, cărămizi, nisip, var, bârne, leaţuri, şindrile ş.a., şi biserica se zidi.

*

Prin 30 ani, biata femeie nu şi-a cruţat nici sănătatea, nici averea, ci a cărat tot mereu, fără întrerupere, afară de duminici şi sărbători, tot materialul trebuincios pentru o astfel de clădire măreaţă.

*

Romanca 3

*

Îndată după ce biserica a fost zidită, bunul Dumnezeu se îndură de dânsa şi-i curmă suferinţele, mântuind-o din această lume plină de chin şi necazuri, unde atât de greu îşi ispăşise necunoscutu-i păcat, la locul de repaus, unde nu este nici întristare, nici durere, nici suspinare (…).

*

Detaliu din imaginea anterioară

Detaliu din imaginea anterioară

*

Biserica mănăstirii se zidise şi fiindcă nevasta, care cărase materialul trebuincios, murise, soborul mănăstiresc, aducându-şi aminte de făgăduinţa făcută nevestei, întrebă de mitropolitul şi episcopul ţării ori de dau învoirea ca să fie îngropată în biserică, după cum dorise.

*

Sinodul episcopilor, adunat, însă hotărî că răposatei nu i se cuvine înmormântarea ctitorilor în biserică, dar orândui ca amintirea ei să rămână veşnic neştearsă şi strâns legată de zidirea mănăstirii, prin aceea ca chipul nevestei să se cioplească în piatră şi să se aşeze într-un colţ de la unul din cele 4 turnuri din zidul care înconjură mănăstirea. Şi aşa se şi făcu.

*

Chipul nevestei Românce, al cărei nume însă tradiţia nu l-a păstrat, s-a săpat în piatră şi s-a aşezat în vârful contrafortului estic, care sprijineşte turnul-clopotniţă, aflător la apus – miază-noapte, în zidul care înconjură mănăstirea.

*

Romanca 4

*

Acolo stă chipul acelei Românce, cu capul acoperit c-o învelitoare de o sută de ani şi acolo va sta, cât timp vor sta zidurile mănăstirii Suceviţa şi amintirea ei legendară va trăi în mijlocul conventului călugăresc, istorisindu-se de fapta ei din călugăr în călugăr” (pp. 7, 8).

*

Dimitrie Dan precizează, în subsolul paginii, că, „acoperindu-se clopotniţa, înainte de câţiva ani (înainte de 1890 – n.n.), cu eternit, s-a ridicat acoperământul contrafortului celui cu chipul femeii ceva pre sus, aşa că astăzi din acel chip se vede numai o jumătate de cap. La stăruinţa scriitorului acestor şire, comisiunea monumentelor istorice a dispus îndreptarea acelei scăderi, ca bustul femeii să fie vizibil”.

*

Romanca 5

*

Mitul acesta, care aminteşte de „Meşterul Manole”, dar într-o formulă adaptată., Ana, Zeiţa Vetrei, fiind soţia Cerului (Anu), face parte dintr-o veche datină pelasgă, moştenită de români, cu adaptări, până la îngroparea umbrei unui om, în colţul temeliei unei case, prin care construcţia, Cort al Cerului sau Cortul lui Dumnezeu, în cazul bisericilor şi templelor, trebuie logodită cu spiritul pământului, Românca din această tradiţie, ca şi Uţa, ca şi Hestia, fiind spiritul acela pământesc, numit Zeiţa Vetrei.

*

V-aş putea povesti multe despre acest mit, dar sunt epuizat după cea mai frumoasă zi a mea şi a colegilor mei ca slujitori ai culturii. O să revin, dacă vă va interesa, altădată, dar nu înainte de a vă povesti, mâine, despre această zi de neuitat.