Radu Iaţcu: cerşetorii de voturi | Dragusanul.ro

Radu Iaţcu: cerşetorii de voturi

Dragostea pentru putere nu are limite

Dragostea pentru putere nu are limite

*

Caricatura are, în Suceava, câţiva mari maeştri, printre care PIM, Licurici, Olaş, Papuc, Hordonic, BOA, Şalar, Bercea, Neacşu, Corodescu (cei care nu mi-au venit în minte, la repezeală, să mă ierte!) şi aşa mai departe. Premiile la saloane internaţionale, dobândite de caricaturiştii suceveni, susţin ceea ce am spus şi poate că nu ar fi rău dacă politicienii Sucevei ar lua în calcul, pentru viitor, şi un muzeu al caricaturii bucovinene, ca obiectiv cultural-turistic demn de interes, în care, prin portrete şarjate, s-ar nemuri şi ei. Ideea îmi vine, după ce primesc câteva desene de la Radu Iaţcu, din Franţa, pe teme şi după ce Radu mă întreabă dacă vreau desene şi pe teme fotbalistice. Prin mesagerie, mi-a trimis un desen, în care doi fotbalişti săreau la cap la un… zar de barbut – să juri, nu alta, că-s Lungu şi Brădăţan în campanie electorală!

*

Radu Iaţcu este un poet al surâsului, al îngemănării spiritului cu ironia discretă, profund intelectuală (adică ţine de minte şi de mobilitatea ei tăioasă), care surprinde, mereu şi mereu, prin interpretări ciudate ale unor neaşteptate desluşiri ale ipostazelor “oului lui Columb”, caricatura lui, cu linii subţiri şi elegante, prelise în pagini cu naturaleţe, fiind spumos de cerebrală şi înţelept de hazoasă. Radu Iaţcu este un artist şi un umorist desăvârşit, un muşchetar elegant al bătăliilor cu morile de vânt, iar îndelungata lui prietenie mă onorează până peste poate.

*

Fără nici o legătură cu prietenia care ne uneşte, încep să-i prezint, câte şapte pe zi (şi cu zile pauză, când nu va avea timp să lucreze “chestiuni la zi”), lucrările, cu încredinţarea că, prin spirit şi prin inepuizabilul imaginaţiei, Radu Iaţcu este unul dintre cei mai definitivi caricaturişti ai Bucovinei.

*

Cersetorii de voturi 1

Cersetorii de voturi 2

Cersetorii de voturi 3

Cersetorii de voturi 4

Cersetorii de voturi 5

Cersetorii de voturi 6

Cersetorii de voturi 7

*