Răchitna - Hotin, la 1770 | Dragusanul.ro

Răchitna – Hotin, la 1770

Ţinutul Hotinului

1770-1772

Ocolul de Sus

*

Răchitna

*

Toată suma caselor: 63

Scădere rufeturi, însă: 2

1 popă

1 dascăl

Rămân birnici: 61

*

Birnicii:

*

Simion, rus

Simeon Bordeianu

Grigore Hiorescu

Toader zet (al) lui

Ion Bordeian

Nichifor Comândă

Vasile Blipură

Grigoraș Giosu

Toader Giosu

Mustru Dutca

Toder Chiticari

Dumitru Purcică

Vasile Purcică

Nicolae, ungurian

Pavăl, ungurianul

Dănilă Hrabu

Anton sin (fiu) Pletosu

Mihălaș zet Hrabu

Simeon, rus

Ștefan Dutca

Vasile Dutca

Costia al Floroaei

Ion a Floarei

Alecsa Arapul

Ion, văcariul

Ion zet Floarei

Ignat Băsărabul

Andrei Băsărabul

Sandul

Dumitraș Ciupica

Costache Halicu

Grigoraș Domnu

Costandin, vornic

Toader, pânzariul

Grigorașco

Ion Pavliciuc

Pintelei

Nichifor Foca

Mihăilă sin Irimia

Andrieș Bușilă

Toader Nechifor

Antin zet Măriuța

Nichita

Nichifor

Ștefan Foca

Toader Volovitnic

Ion Măriuțac

Tănase al Roșcăi

Iacob, rus

Ion Chiticariul

Vasile Bușilă

Lupul, pânzariul

Vasile, pânzariul

Vasile

Vasile Tudorescu

Tănase Nichifor

Dumitru

Dănilă Ivanco

Nicolae Ciupac

Prodan Băsărab

Grigoraș Nerabă

*

Rufeturi:

*

Popa Agapie

Tudose, dascăl

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 118