Preuteşti sau Datina trăită până la capăt | Dragusanul.ro

Preuteşti sau Datina trăită până la capăt

Preutesti 1

*

Alaiul din Preuteşti, o adevărată încolonare a vârstelor, cu celebrarea Ursei Mari, deci a primului calendar ceresc al omenirii, impresionează prin autentic, prin îndătinat şi prin simplitate, toate acestea căpătând expresie şi prin diversitatea vârstelor. Sătenii din Preuteşti nu se fălesc, precum alţii, cu o “bogăţie folclorică” artizanală, ci duc, din generaţiei în generaţie, o tulburătoare religvă de ritual iniţiatic ancestral. Nu o fac nici fălticenean, nici bucovinean, ci cu o tuşă remarcabilă de ancestral. Remarcabilă este, prin coloristică muzicală, şi fanfara din alai, un alai care, cu excepţia “vestitorilor”, nu adună şi femei în ceea ce nu a fost niciodată cu participare feminină: ritualul.

*

Preutesti 2

Preutesti 3

Preutesti 4

Preutesti 5

Preutesti 6

Preutesti 8

Preutesti 9

Preutesti 11

Preutesti 12