Premieră mondială: Alla Rumena, de Ziua Bucovinei | Dragusanul.ro

Premieră mondială: Alla Rumena, de Ziua Bucovinei

ZICĂLAŞII încep repetiţiile cu "Alla Rumena", de Karol Mikuli

ZICĂLAŞII încep repetiţiile cu “Alla Rumena“, de Karol Mikuli

*

Astăzi, 6 ianuarie, a început studierea partiturilor potpuriurilor “Alla Rumena”, I şi II, de Karol Mikuli, cu melodii culese din Bucovina, prin anii 1830, potpuriuri care nu au fost cântate vreodată. Scrise pentru pian şi publicate la Paris, în 1848, pentru uzul domnişoarelor cu clavir, care adorau exotismul muzicii naţionale româneşti, potpuriurile nu înseamnă doar armonizări de linii melodice tradiţionale, ci rapsodii în miniatură, pe care sucevenii le vor putea asculta, alături de câteva hore, culese tot de Mikuli, cu ocazia celei de-a doua sărbătoriri a atestării documentare a Bucovinei geografice (30 martie 1392), atestare descoperită şi probată de distinşi cărturari suceveni Tiberiu Beldiman şi Alexandru Covaşă, tot domniile lor fiind şi descoperitorii partiturilor vrednicului român, care a fost armeanul Karol Mikuli.

*

Costurile manifestării: zero lei. Lucrăm gratuit, ne sacrificăm pentru bugetul Consiliului Judeţean Suceava, până la acoperirea sumei de 50.000 euro, pe care forul nostru tutelar îi datorează drept contravaloare pentru servicii publicitare unor “mijloace mass-media” (sic!), pe care nu le citeşte sau vizualizează nimeni. Lucrăm pe gratis, ne sacrificăm pentru binele lor.

*

Mare om, mare caracter şi mare erudit este domnul Tiberiu George Beldiman! Când Victor T. Rusu l-a întrebat dacă e ziarist, domnia sa a cugetat profund şi a răspuns fără ezitare: “Nu sunt ziarist, ci jurnalist!“. Impresionat teribil, Vctor l-a întrebat dacă are vreo calificare în meseria de… jurnalist, iar distinsul erudit (50.000 euro cuvântul!) a răspun: “Domnule, eu, ca şi Dinu Săraru, nu am carte. Eu am cărţi!”… Phiii! De care cărţi, stimate domnule Beldiman: de tarot sau de şeptic?

*

Dinu Săraru nu a scris niciodată despre întâmplarea cu o funcţionară de la postul public de radio, eu fiind singurul om căruia i-a relatat-o întâmplător. Pe vremea aceea, genialul domn Beldiman încă nu se născuse, dar vedeţi dumneavoastră ce înseamnă caracteristicile unicităţii geniului: ştie tot, iar cărţile nemuritoare le are în perspectivă, în măreţia viziunilor sale astrale. Bravos!