pierdutul rai numit Moldova | Dragusanul.ro

pierdutul rai numit Moldova

Calatori prin tarile romane

*

stau scrise-n ancestrale rune

din care s-a pierdut o slovă

predestinările străbune

pentru meleagul tău, Moldovă,

pe care neamuri se-ncâlciră

şi-n noile predestinări

străbunii încă mai respiră

anevoios îndepărtări,

 *

Sarba 2

*

iar vremuirea îi sufocă

şi îi scufundă în uitare,

iar datina lor se dislocă

prin fiecare sărbătoare,

nimic din ei nu mai rămâne,

iar noi, cu rădăcini pierdute,

abia trăim de azi, pe mâine,

pribegi pe căi necunoscute,

*

Joc de nuta 2

*

pribegi pe calea pribegiei

ce nu mai duce încotrova,

căci noi am închinat pustiei

pierdutul rai numit Moldova

*

NOTĂ: Am inserat, între strofe, doar două cântece moldoveneşti, dintre cele pe care ni le-a încredinţat principele cărturarilor şi cărturarul principilor, Dimitrie Cantemir.