Pictorul Ioan Bodnar, un Vorobchievici al artelor plastice | Dragusanul.ro

Pictorul Ioan Bodnar, un Vorobchievici al artelor plastice

 

Pictorul Ioan Bodnar. Autoportret

 

„Senior al Artelor Plastice Bucovinene” din 31 ianuarie 2020, pictorul rădăuţean Ioan Bodnar îşi sărbătoreşte, astăzi, naşterea în sânul a două naţiuni, cea ucraineană, a strămoşilor săi, şi cea română, a împlinirilor sale. De când îl ştiu, în sinea mea l-am asemuit, întotdeauna, cărturarului bucovinean Isidor Vorobchievici, care a scris poezie ucraineană şi muzică românească, refuzând, conform mărturiei lui I. G. Sbiera, să se înregimenteze în vreo mişcare naţionalistă, pentru că el ne iubea, în mod egal, şi pe unii, şi pe ceilalţi.

 

Pictorul pictor Ioan Bodnar – Diploma de Excelenţă a Centrului Cultural “Bucovina”

 

Ca ucrainean şi ca român, bucovineanul Ioan Bodnar a organizat, din resurse proprii, multe tabere de creaţie, la care au participat pictori din mai multe ţări europene, inclusiv din Ucraina şi din România, arta plastică fiind mai presus de exprimările lingvistice şi adresându-se sufletelor, precum credinţa, tuturor oamenilor, pentru că şi arta plastică, aidoma lui Dumnezeu (Epistola I către Corintieni a Sfântului Pavel), se exprimă şi înţelege toate limbile pământeşti. Iar taberele acestea de creaţie au devenit, în sufletul lui, un scop în viaţă, care durează prietenii asemănătoare celei dintre Radu Bercea, român născut în nordul Bucovinei, şi Ioan Bodnar, ucrainean născut în sudul aceleiaşi privincii moldoveneşti.

 

Radu Bercea şi Ioan Bodnar

 

Am fost, uneori, prin taberele acestea de creaţie (la Câmpulung, împreună cu rockerii Mihnea Blidariu şi Andi Drăguşanul), iar de la vernisajele expoziţiilor colective nu am lipsit vreodată, pentru că ar fi fost păcat să ratez clipitele adevăratei solidarităţi umane, cea a creaţiei, durată pe eforturile Domnului şi Doamnei Bodnar.

 

 

La mulţi ani, Ioan Bodnar,

şi Dumnezeu să ni te ţie

numai întru bucurie!

 

 

Ioan Bodnar omagiat de prieteni