pentru cireşul năpădit de vrăbii? | Dragusanul.ro

pentru cireşul năpădit de vrăbii?

 

 

 

 

ce pasăre rostogoli frunzişul

când se-auziră sfinţii lăutari

cum împlântau silabele-n tâlhari

şi modelau în lună cu tăişul

arcuşului, dintotdeauna spadă

de împărţit în două universul,

şi care ierburi îmi veghează mersul

poemelor prin cosmica zăpadă,

 

 

ce aripi se aud şi mă petrec

prin cumpăna târzie a luminii

când furi asmut asupra lunii câinii,

iar caii trag bezmetic la edec,

şi-n general unde se pierd corăbii

în timpul meu scăpate din condei

şi care munte va rămâne stei

pentru cireşul năpădit de vrăbii?