Pe culmea de unde omul începe a se pogorî | Dragusanul.ro

Pe culmea de unde omul începe a se pogorî

*Dragusanul foto Gabi Sandu

Parafrazându-l pe Alecsandri, aş spune, astăzi, precum el, în 24 iulie 1881, într-un moment aproape similar, că am ajuns pe culmea de unde omul începe a se pogorî. „În amurgul vieţii, lumea se acoperă melancolic, inima are presimţiri de pribegie”.

*

Din fericire, în izolarea pe care mi-am impus-o, an de an şi încă din copilărie, pentru ziua de 25 ianuarie, în casa mea au năvălit lumini, deşi ferecasem bine uşile şi ferestrele. Se spune că, în clipa naşterii şi în cea a morţii, fiecare e singur. Nu mai sunt atât de sigur că este şi adevărat, când văd şi simt, în mesajele pe care le-am primit, o lume vie şi clocotitoare, căreia îi sunt dator cu închinăciune. Tocmai de asta am copiat fiecare nume, cu speranţa că nu mi-a scăpat vreunul, punând ofranda clipitelor să vă spună ceea ce am în suflet. Vă mulţumesc:

*

 เลิง เหล็กมี‎, Rodica DASCĂLU, Daniela MICUŢARIU, Neculai ROŞCA, Gabriela TEIŞANU, Constantin AGAFIŢEI, Ion Băiţan, Amedeia VIŢEGA, Oana-Maria SÎRBU-BOTEZAT, Emil MORARU, Dumitru ISAC, Mihaela SIMINICEANU, Magda AXON, Angela ZAROJANU, Cătălin PALENCU, Corina SCÎNTEI, Isabela VINTILĂ, Cătălin ISTRATI, Marius Petrică ZGÂIANU, Georg SAGY, Nicoleta STANCIU, Iulia PAŢIU, Iulian GRIGA, Nicu AMURĂRIŢEI, Ioana CĂRARE, Silvia TUDOR, Mihai Ionuţ ANDREI, Florin PASCAL, Dan CAUNIC, Giuliana PĂSTRĂV, Doina Cristina APĂDURĂRIŢEI, Florica BRTAU, Amedeo GRIGOREAN, Gheorghe ALEXA,  Mihai-Bogdan BICSI, Cătălin PAULENCU, Dănuţ LUNGU, Cătălina BURUIANĂ, Constantin DÎRJA, Ramona MEDELEANU, Jeni SAUCIUC, Aurelia CIMPOEŞU, Corneliu CHACHULA, Corneliu ILAŞCĂ, Mariana STANDOLARIU, Cosmin-Ionuţ MANOLACHE, Brânduşa-Maria GÎZĂ, Nina Gonta COLEAGHIN, Cristina ROTARU, Manuela ŞILŢER, Mariana BILIC, Dorina UNGUREANU, Cristian Florin ASANDULUI, Adrian JURESCHI, Ovidiu MUNTEANU, Mara MOROŞAN, Lucian IONIŢĂ, Florea COSTICĂ, Ion MITOCEANU, Leonard Adrian MELISCH, Ana MUHA, Nicolae VERCIUC, Ramona şi Bogdan HRECINIC, Mariana MORARU, Corneliu PÎRÎU, Gelu şi Magda IFTODEANU, Mircea Dorin PINTILIE, Jorj GAGIU, Alexandru TEIOŞANU, Ion ION, Teodora GÎLCĂ, Lăcrămioara GROMIC, Ioan MAXIM, Claudiu Ionuţ COZMA, Gheorghe CÎRSTIAN, Viorica FĂRTĂIŞ, Aurel MOTCO, Doina JAUCA, Bilică TILICĂ, Mity CROITOR, Marinela Cristina CIMPOEŞU, Andrei TOMA, Dragoş ALEXANDRU, Marius PRISACARIU, Mario ŞERBAN, Dragoş HUŢULEAC, Mircea MACOVEI, Marinela LAZĂR, Sergiu RUSU, Cezar CĂTĂLIN, Adrian TABARCEA, Nicolai LEIZERIUC, Răzvan ARHIRE, Vali MARIAN, Varvara DIMA, Dănuţ MATEI, Gabriela DUMITRACHE, Liliana NESTOR, Lică DUMITRU, Georgeta PÂRÂU, Alina IOSIF, Maria Paula DOBOŞ, Lăcrămioara S. LĂCRĂMIOARA, Hermina Cristina MELINTE, Dan DUMITRU, Doina SOARE, Anca LUPAŞCU, Mihai HRINCESCU, Cătălin CIOBANU, Viorel DAVID, Ada CIOBANU, Angela BERTEA, Ovidiu PAUL, Elena REUŢI, Narcisa LICA, Dumitru şi Anişoara RUSU, Florentina ŞERBAN, Doru DUMITRAŞ; Mihaela COSTEA, Laura LARA, Elena BRÎNZEI, Daniela DRUŢĂ, Maria PARASCHIVA, Viorica CIUBOTARU, Cristi MILICI, Elena NEGRU, Trandafir SMETANIUC, Doina-Elena CRAIU, Aurelian Dumitru SENCULEŢ, George LUPAŞCU, Doina JAUCA, Petru CIOATĂ, Liviu ŞOLDAN, Clara Dana şi Corneliu CIOTINĂ, Constantin ALECSA, Alexa PAŞCU, Corneliu POIENARU, Adriana Daniela NUŢU, Sorin ANDREI, Constantin PAŞCOVICI, Răzvan AIOANEI, Ovidiu PANCIU, Angela GHERVAN, Ardases Ovidiu PUŞCAŞ, Romică ANDREICA, Cătălin HUŢU, Lucel LULCIUC, Neculai-Marcel FLOCEA, Alexandru NEDELEA, Carmen MIHAELA, Dan LEFTER, Florin MARCIUC, Ionuţ Andrei MIHAI, Lidia Catia AIOANEI, Crina LAURA, Alexandru HRIŢCU, Claudia ROŞCA, Sorin CÂRDEI, Lăcrămioara ANDREI, Bianca IFTIMIE, Elena HUŢULEAC, Elena STĂNESCU, Gabriela ALIONTE, Cristina IACOB, Cătălina BURUIANĂ, Constantin DÎRJA, Florin GUŞUL, George COSMAN, Elena BĂDĂLUŢĂ, Cătălin PAULENCU, Victor Andrei Carcale, George Coşman.

*

Ioan BĂLAN, Dan Ionuţ ADOMNIŢEI, Orest ONOFREI, Ştefan Alexandru BĂIŞANU, Ilie NIŢĂ, Ovidiu MILICI,  Ioan IFTODE, Daniel TĂNASE, Ionuţ VARTIC, Cătălina VARTIC,  Nicolai PREUTESI, Gheorghe HRENIUC.

*

 NOVAOPTIC Suceava, Gafencu BLUELINECENTER, CENTRU VECHI Suceava, TAUZEND MARK Rădăuţi, TACO LOCO Suceava.

*

Alina ŢĂPAR, Constantin-Emil URSU, Mihai PÂNZARU-PIM, Constantin HORBOVANU, Tiberiu COSOVAN, Liviu Dorin CLEMENT, Doru Octavian POPOVICI, Lucian Francisc CSIBI, Alexandru Ovidiu VINTILĂ, Gabriel CĂRĂBUŞ, Luminiţa POTÎRNICHE, Vasile ZETU, Răzvan MITOCEANU, Sorin URSAN-DELACLIT, Sorin POCLITARU, Vasile TĂRÂŢEANU, Emilian MARCU, Mihai GRAMATICU, Cătălina BIHOLAR, Carmen OLARU, Anatol VIERE, Petru OLOIERU, Ionuţ CHITIC, Florinel SUŞINSCHI, Virgil COSMA, David CROITOR, Mihaela POPESCU, Constantin SEVERIN, Radu IAŢCU, Bobby STROE, Carmel GEORGESCU, Tiberiu AVRAM, Vasile PURICE, Lucian SOCOLIUC.