pe cruce va urca cuvântul | Dragusanul.ro

pe cruce va urca cuvântul

BOA 3

*

cuvântul nu-i decât o pradă

pe care-o sfâşie în noapte

şi steaua care stă să cadă,

şi-amărăciunea unei şoapte,

dar toate câte îl sfâşie

şi-n răni masive l-or desface

cu o cumplită frenezie

nu au puterea de a-l tace:

 *

cuvântul nu-i decât tăcere

prin biete trupuri răspândită

când drept otravă şi când miere

iresponsabil risipită

pe limbile vremelniciei,

atâtea câte vor încape

sub malurile poeziei,

când mai adânc, când mai aproape,

*

iar când îl vor căta drumeţii

în lung şi-n lat călcând pământul,

drept ultim neştiut al vieţii

pe cruce va urca cuvântul