Parcă numai Ponta dispreţuieşte cultura... | Dragusanul.ro

Parcă numai Ponta dispreţuieşte cultura…

Rozalia Biro: Promit să fac treabă mare în cultură!

Rozalia Biro: Promit să fac treabă mare în cultură!

*

Rozalia Biro este măsura dispreţului lui Victor Ponta faţă de cultura română. Chiar dacă va ajunge sau nu ministru al culturii, Rozalia Biro va purta veşnic şi involuntar stigmatul de etalon al dispreţului clasei politice din România faţă de cultura română.

*

Problema culturii române nu este Rozalia Biro, pentru că, dincolo de acest pretext mediatic, stă pâcla fetidă a minţişoarelor tenebroase care decid nu numai asupra vieţii noastre, ci şi a identităţii, de care, de altfel, pe toţi a ajuns să ne doară în cot.

*

În sfânta noastră ipocrizie, toţi gemem de grija culturii şi a identităţii neamului, mai dihai decât Bulă, de grija grâului ceapeului, pe care-l tologea nevastă-sa, cu brigadierul.

*

Rozalia Biro: Ponta-baci, boii ăştia lucrează în Ministerul Culturii de la Revoluţie?

Rozalia Biro: Ponta-baci, boii ăştia lucrează în Ministerul Culturii de la Revoluţie?