Păltinoasa - Botoșani, la 1774 | Dragusanul.ro

Păltinoasa – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Prutului

*

Păltiniș

*

Toată suma caselor: 119

Scădere rufeturile, însă: 119

103 poștași la poșta ot Rădăuți (Prut)

4 femei sărace

3 preoți i dascăli

1 călăraș isprăvnicesc

3 jidovi

5 scutelnici a dumisale logofătului Balș

*

Poștași la poșta Rădăuți:

*

Ion Corpăcian

Acsintii cel Bătrân

Ioniță Albotă

Nistor Înpărat

Timoftii Bânzar

Toader Cebrigan

Ion Ciupercă

Costandin Hadârcă

Gavril, ungurian

Ștefan brat (frate) Spătaru

Ion brat ego (și el frate)

Ștefan Bânzar

Lupul, solor, slab, bătrân

Ion, cojocar

Grigoraș sin (fiu) babă Albei

Iliaș sin Petrii

Georgiță

Pavăl Catărău

Ion, rus

Andrei Jacotă

Ion sin lui

David zet (al) lui

Sandul Vlasii

Georgii Gherasim

Pricopii sin Jacotă

Ioniță Vlasii

Toader sin Postolachi

Ion Postolachi, slab

Andronachi sin Toderică

Petrașco Jderul

Ion sin Frăsini

Vasile Căzac, slab, bătrân

Georgii Jderul

Ioniță Postolachi

Costandin Cotârnaț

Postolachi Buzdugan

Vacile, cioban

Mihălachi sin lui

Iordachi Gurău, slab

Stoica, muntian

Ștefan Ghiață

Ioniță Împărat

Iftimie Mistre

Dumitrașco brat (frate) lui

Grigoraș Cuciran

Ignat, rus

Vasile, văduvoi, slab

Simionel

Petre sin lui

Ioniță zet (al) Mistrian

Simion sin Împărat

Ion Plăvan

Ștefan, bejenar ot (din) ținutul Hotinului

Iacob sin Pintilie

Vasile sin vornic

Ștefan sin vornic

Grigoraș Epure

Toader sin văduvoi

Vasile, pușcaș

Andrei sin Lupușor

Vasile Mistrei

Georgie Vreme

Gavril Mereiu

Nichita, morar

Costandin, morar

Toma Stredie

Ion zet Cotârniță

Georgie Stredie

Gavril sin Andreiaș

Lupașco Zare

Alecsa Zare

Andrei sin Împărat

Mihălachi Todoschei

Toader Ciuntul

Pascul, orbu

Simion Vizirul

Gavril, câmpulungian

Gavril Mustață

Georgii cumnat Mistrenului

Georgii Tăbârcian

Ion zet Acsintii

Eftimie zet Corpăcian

Veleșco cel nebun, sărac

Petre zet ungurian

Ivan, rus, sărac

Simion, cojocar, sărac

Toader, muntian, sărac

Tănasii, sărac

Ion, funar, sărac

Eftimie, secrie

Lupul, orbu

Eftimie sin lui

Ștefan Plăvan

Chiriac, pas

Tănasii zet Todericăi

Pavel zet (al) Chiseliță, vătăman

Ștefan, vornic

Vasile zet Crăciun, sărac

Ioniță

 

Femei sărace:

 

Paraschiva Grosoai

Măriuța Vremoai

Porhira, babă

Antemia, preotiasă, săracă

*

Rufeturi:

Preoții

*

Preotul Aftanasii

Preotul Gavril

Simion, dascăl

*

Călăraș isprăvnicesc: Ion Balahura

*

Jidovi:

*

Aron, jidov

Avram, jidov

Marco, jidov

*

Scutelnicii dumisale logofătului Balș:

*

Dumitrașco sin popii, slugă

Costandin Împărat, pas

Vasile, herghelegiu

Neculai, herghelegiu

Ion Chisăliță, herghelegiu

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 507-509