Dragusanul - Blog - Part 76

Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (II)

 

Nuntă la ceangăii din Ghimeş, Bacău

 

 

Ilieștii, Leonteneștii, Ardeoanii, Șesurile, Lucăceștii, Valea Arinilor și Prăjeștii, Măghereștii,  Solonțul

 

 

Ținutul Bacăului: Ilieștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ilieștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 5: 1 popă, 1 dascăl, 3 scutelnici ai postelnicului Neculai Grecul.

 

 

Birnici:

 

 

Iacob

Neculai

Sandul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Gheorghi

Dobre, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 307, 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Leonteneștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Leonteneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 2: 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin sin (fiu) lui popa Ion

Andreiu Sărăcuță

Ion

Andrieș Scorțan

Simion, muntean

Ioniță, muntean

Apostu Martin

Ion Martin

Gheorghi Martin

Grigoraș Gheniț

Vasile Prăjăscul, panțir

Ștefan

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ion

Popa Ștefan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Ardeoanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Ardeoanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 1 diacon, 6 ruptași, 2 sărace, 1 nevolnic. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Țârul, muntean

Niagu, muntean

David Cucul, morar

Radul Rențe cu mamă

Ion brat (frate) lui Coman

Pavăl Bântul

Dumitrașcu Sghebeleu

Ursul, morar

Iftimi Râncul

Toader Nica

Ion Râncul

Costandin Bârle

Lupașcu

Ioniță a Iovii

Ion sin (fiu) lui Lupașcu

Opre, argat lui Strătulat

Vasile Sălicul

Costandin fiu lui popa Ion

Andreiu Sărăcuțu

Ion fiul lui Gabor

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Ursul

Simion, diacon

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Neculaiu Strătulat, ruptaș

Vasile Strătulat, ruptaș

Manolache Strătulat, ruptaș

Ioniță Strătulat, ruptaș

Gheorghe Strătulat, ruptaș

Costandin Cămară, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 308

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Șesurile

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Șesurile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 13: 2 popi, 1 diacon, 4 ruptași, 6 femei sărace și nevolnici. Rămân birnici 18.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Făinăre

Sandul Chiranăș

Neculaiu zet (al) lui popa Chiriță

Ion Țâganceș

Vasile Costandin

Rusăiu Mihălachi

Toader sin (fiu) lui

Ion Lungul

Ioniță fiul Stoicăi

Chiriac fiul Stoicăi

Ioniță, tăbăcar

Gheorghiță Porhiriș

Pinteleiu

Simion Bășcă

Ion, morar

Gheorghi Miran

Neculaiu Lungul

Ion Albeiu

 

 

Femei sărace și nevolnici:

 

 

Brăilă, nevolnic

Nistor Prostu

Dochița, săracă

Maria Iordăchioae

Pricopoae

Arhipoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Chiriță

Popa Ștefan

Grigoraș, diacon

 

 

Ruptașii și mazilii:

 

 

Toader Făinăre, ruptaș

Neculaiu Făinăre, ruptaș

Cozma Bărcan, ruptaș

Moiseiu, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 308, 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Lucăceștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Lucăceștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 3: 3 femei sărace. Rămân birnici 26.

 

 

Birnici:

 

 

Ion, rusul

Toader Bărgău

Gheorghe sin (fiu) lui Eni

Vasili Cotfas

Ion, ungurian

Simion Popăscu

Grigoraș Văsâiu

Grigori zet (al) neamțului

Ion Ciotârcă

Gavril al lui Cociobă

Ion al lui Cociobă

Andoni

Ion Pușcăcel

Costandin fiul lui Popăscul

Petre, ungur

Antal, tij (la fel)

Iștan, la fel

Grigori Gânga

Neculaiu Nichita

Lupul Văsâiu

Gavril Văsâiu

Ursul Bârgău

Ștefan, bejenar

Dumitru

Stan, ungur

Antal Mititel

 

 

Femei sărace:

 

 

Antimia

Ștefana, nemțoaica

Sofronia

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 309

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Valea Arinilor și Prăjeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 41: 1 popă, 2 diaconi, 10 femei sărace și nevolnici, 28 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 4.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril, vornic

Sandul sin (fiu) lui Parascan

Simion Huian

Apostol Parascan

Gavril fiul lui Apostol

Ioniță Huian

Toader Cernat

Petre fiul morăriții

Mafteiu Parascan

Iordache Belciul

Neculaiu Belciul

Ioniță Parascan

Vasile Parascan, holtei

Toader a lui Eni din Valea Arinului

Iftimi Parascan, de acolo

Vasili Parascan, de acolo

David, vrâncean, de acolo

Petre, rusul, de acolo

Costandin, rusul, de acolo

Ioniță, rusul, de acolo

Ion Gioncul, de acolo

Gavril Tătaru, de acolo

Simion Tătaru, de acolo

Vasile a lui Eni, de acolo

Mihăilă, morar

Nistor, vrâncean

Petre, morar

Mane, morar

Dumitru

Vlad, muntean

Ștefan Parascan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 309, 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măghereștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Măghereștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 60. Scădere rufeturi, însă 48: 2 popi, 3 diaconi, 5 femei sărace, 3 țigani, 35 panțiri isprăvnicești. Rămân birnici 12.

 

 

Birnici:

 

 

Apostul brat (frate) vornicului

Vasile Apostolescul

Neculai a lui Bran

Condorachi Bejan

Iftimi Gabăr

Neculaiu Cățăveiu

Pavăl Gabăr

Toader Jâgău

Sandul Jâgău

Maftei Sima, muntean

Cosa, văcar

Mafteiu Moțoc

Lupul Moțoc

Toader, vătăman

Ștefan, vârsanul

Gavril al Acsăniei

Costandin a Ștefănesii

Timofti Macsin

Costantin a Gheorghiesii

Lazor Moțoiu

Sandul fiul lui Costantin

Ioniță Popoiu

Ion Cernat

Gheorghiță Cernat

Ioniță Cernat

Apostul Cernat

Toader Făiniță

Ștefan a Gheorgiesii

Ioniță, vătăman

Ion Gabăr

Acsănti, mocan

Ion Bran

Simion Gabăr

Ganul

Vasile Prutian

Costandin, ungurian

Ion al Acsăniei

Condorachi, bejenar

Costandin Bejan

Ion Andruțului

Ioniță Andruțului

Lupul Belciul

Mihălachi Râncul

Ioniță Moțiu

Simon Prutian

Ioniță Rotileț

Nicola a lui Ioniță

 

 

Femei sărace:

 

 

Ioana, săracă

Iliana

Mărica

Ilinca

Gherghina

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Costandin

Diaconul Ion

Diaconul Petre

Diaconul Condorachi

 

 

Țiganii:

 

 

Cazacliu, căldărar

Mihaiu fiul lui

Dumitru, la fel, fiul lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 310

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Solonțul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Solonțul

 

 

 

Toată suma caselor: 87. Scădere rufeturi, însă 37: 4 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 2 ruptași, 18 nevolnici și femei sărace, 10 scutelnici ai postelnicului Iordache Crupenschii. Rămân birnici 50.

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Mărian

Simion, morar

Gheorghi Todercă

Radu, mocan

Patrichi Bălțătescu

Bucur, ungurian

Ștefan Bălțătescul

Ion Prutian

Mafteiu sin (fiu) Vasili

Ștefan Balica

Ioniță Pușcalău

Dumitru brat (frate) lui

Oance, vezeteu

Nicu

Șerban

Irimia, grădinar

Gavril, pușcaș

Nichita, rusul

Ion, chelar

Ștefan, olar

Toader

Simion

Gheorghi Captalan

Ursul Bogul

Petre

Gavril

Gavril Amitele, rus

Gheorghi, muntean

Alecsa, vătăman

Ion Criță

Hilipu Săninu

Vasili Popoiu

Simion Barna

Neculaiu Gârță

Vasile Bortă

Nica Spănac

Luca Gioncul

Toma Balica

Ioniță, chetrar

Ion Opcă

Apostu Todârcă

Ion, rotariul

Grigori, bejenar

Simion Barna

Nichita, purcar

Lupul, bejenar

Pricopi, ciobotar

 

 

Bejenari:

 

 

Eni, ungurian

Vasile

Nichifor

Vasile, muntean

Radul, ungurian

Sandul Corugă

Istrate aq Mihăesii

Enache Varticu

Ion Caloian

Ispir zet (al) diacon

Simion

Măteiu

Toader Mariș

 

 

Oamenii nevolnici și femei sărace:

 

 

Ilieș Todârcă

Dumitrașcu Todârcă

Ștefan Zghibanu

Ion, muntean

Lazăr, ungurian

Ion Bufte

Gavril, rotar

Ion Țârțoacă

Iordănilă

Mihăilă Găinar

Ștefan Pușcălău

Iftimi Todercă

Buchișa, săracă

Oghiloae

Iliana

Măriuța

Gheorghiasa

Ropotoae

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dragomir

Popa Vasile

Popa Toader

Diaconul Pricopi

Diaconul Enachi

Gavril, eromonah

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Costandin Istrate, mazil

Dumitrașcu Mariș, ruptaș

Gheorghi Mariș, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 310, 311

 

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Tazlăului Mare de Sus (I)

 

Moldovence din Pustiana, districtul Bacău

 

 

Satul Mănăstirii Tazlău, Bălcanul, Liudi din Schitul, Băseștii și Gura Lăudașcului, Tărâța și Gura Solonțului, Satul Câmpinii, Mitocu Agapiei, Hemeenii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Satul Mănăstirii Tazlăului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Satul Mănăstirii Tazlăului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 49: 2 preoți, 2 femei sărace, 18 țigani, 27 scutelnici.

 

 

Birnici:

 

Ion Sâmion

Andreiu Toderiță

Grigori, vrâncean

Ioniță Toderiță

Dumitru Spănag

Dumitru Toderiță

Gavril Țârde

Neculai Morăraș

Gavril Hanul

Ștefan Hanul

Neculaiu Labiș

Toader Sârma

Ion, ciobanul

Pavăl, mocan

Petre, ungurian

Gravril sin (fiu) lui Grăpchinoiu

Lupul Labiș

Toader Merecică

Toader, arman botezat

Vasile Evul

Vasile Sârmă

Andreiu, rusul

Vasile Ciortan

Andreiu Gule

Gheorghi, arman

Costandin Han

Acsănti Ciotârcă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Neculaiu

Popa Mihaiu

Anița, săracă

Smaranda, săracă

 

 

Țiganii ot tam:

 

 

Năstas

Pavăl

Manolachi

Sandul

Bucur

Vasile

Toader

Eni

Gavrilă

Ani

Gavrilă

Ion

Dumitru

Flore

Dinul

Costandin

Ion

Ion

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 305

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bălcanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Bălcanul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 14.

 

 

Birnici:

 

 

Mihăilă Rață din Boțești

Gheorghe Rață din Boțești

Iacob Rață din Boțești

Ion, rusul, de acolo

Ștefan, rusul

Toader, rusul din Boțești

Iftimi, rusul din Boțești

Ion, prisăcariul

Dumitru, prisăcar

Toader Gioncul

Petre sin (fiu) lui

Pinteleiu fiul lui

Dumitru Hanu

Stan de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Anița, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 305, 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Liudi din Schitul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Liudi din Schitul

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 1 dascăl, 1 săracă, 6 scutelnici cu cartea Divanului. Rămân birnici 8.

 

 

Birnici:

 

 

Toader, morar

Andrieș Ghinga

Simion sin (fiu) călugăriții

Simion zet (al) Ghinghii

Chiriță Grăpchinoiu

Lupul Grăpchinoiu

Andrei brat (frate) popii Sarafim

Lupușorul

Toader, ungurian, bejenar

Vasile fiul lui

Ion, morariul

Macsin  al muntencii

Vasile a popei Lupului

Dumitru din Poloboc

 

 

Femei sărace:

 

 

Anița, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Iochim, călugăr

Lazăr, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Băseștii și Gura Lăudașcului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Băseștii și Gura Lăudașcului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul Pușcă

Vasile Pușcă

Andreiu, liah

Gavrilă, liah

Toader, volintir

Năstas Grozăvincia

Timofti Podolian

Vasile Podolian

Lupul Podolian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Tărâța și Gura Solonțului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Tărâța și Gura Solonțului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 1: 1 nevolnic. Rămân birnici 16.

 

 

Birnici:

 

 

Mărian

Adam

Palcul, ungurian

Mihaiu Borteș

Șala Radam

Șala Antal

Mihaiu zet (al) lui Timariul

Mihăilă

Gheorghi, morar

Ion, ungurian

Ioniță Sărăcuțul

Radul

Gheorghi Boeriul

Ioji, ungurian

Pișta, ungurian

Gheorghi, ungurian

 

 

Nevolnici:

 

 

Stan, muntean, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 306

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Satul Câmpinii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Satul Câmpinii

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Martin Pustian

Toma Șantal

Jojă, ungurian

Săbău Mihaiu

Ștefan Bălaș

Tămaș Antal

Sabău Mihaiu

Amberuș

Frenți Mihaiu

Beruș Ianăș

Doboș Frenți

Doboș Mihaiu

Giurgiu Balint

Ignat sin (fiu) babei Surdei

Deniș Iojă

Hilip Iojă

Iriș Ianăș zet (al) lui Pustian

Gheorghe Iștial

Gligori Urăș

Sămion, ciobotar

Razul Bucur

Stan Macsin

Iohaz Andrieș

Gheorghe, muntean

Ursul Berza

Costandin Hagimă

Toader Bocance

Mihai, vrâncian

Gheorghe Bocancia

Petre Bocancia

Ioniță Toplician

Toader Duma

Stan, vrâncian

Pavăl, olar

Mihaiu, morar

 

 

Femei sărace:

 

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 306, 307

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Mitocu Agapiei

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Mitocu Agapiei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 1 nevolnic, 1 săracă, 1 mazil, 4 ruptași. Rămân birnici 7.

 

 

Birnici:

 

 

Timofti Mârza

Gligori Ciotârcă

Toader, muntean

Andreiu Sbranca

Ion Ciotârcă

Neculaiu, muntean

Vasile Mârza

 

 

Femei sărace:

 

 

Neculcioaia, săracă

Vasile Ciumaș de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Alecsandru Pătrău, mazil

Sandul Lichi, ruptaș

Ioniță Lichi, ruptaș

Grigori Pătrău, ruptaș

Neculaiu Lichi, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 307

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Hemeenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Tazlăului Mare de Sus

 

 

 

Hemeenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 14: 2 popi, 2 țigani, 10 scutelnici ai șetrarului Iliescul. Rămân birnici 9.

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi Mancaș

Gheorghi, crâșmar

Ștefan, brăilean

Doderiță

Vasile Corugă

Gheorghi Mărian

Ion zet (al) Bărbou

Ioniță, văcariul

Sandul Țoșcă

Gligore Ghilasâi

Sava, ciobotar

Dumitru, pascar

Costandin, ungurian

Vasile Măciucă

Timofte Măciucă

Gavril Măciucă

Vasile Scorțan

Marin, brăilean

Stănilă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andreiu

Popa Petre

 

 

Țigani:

 

 

Gheorghiță

Vasile

1 bordei pustiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 307

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Sus

 

E. Pittard: Moldoveni catolici din Pustiana district Bacău

 

 

Satele Blăjeștii, Borleștii, Măstacănul, Bălanul, Bețeștii

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Blăjeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Blăjeștii

 

A mănăstirii Sf. Spiridon

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 6: 1 popă, 2 diaconi, 1 mazil, 2 femei sărace. Rămân birnici 70.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, păscariul

Sandul brat (frate) lui

Ioniță frate lui

Neculai frate lui

Grigoraș Corcuz

Ion Corcoz

Iacob Botcă

Tănasă Vraghii

Ioniță Vraghii

Ioniță Frunzete

Vasile Frunzete

Ion Frunzete

Gheorghii, gălățean

Toader Blajă

Dumitrașcu Blajă

Ion Calvin

Ștefan, bârsanul

Savin Țârde

Ioniță Țârde

Andrieș Țârde

Ursachi Țârde

Ion Roman

Nichita, vornic

Gheorghi, curelar

Fligori frate lui Moisă

Lupul zet (al) păscariu

Toader Bostan

Andreiu, vătăman

Vasile, ungurian

Gheorghiță Bălăcian

Stoica, bârsanul

Strate al lui Bălăcian

Grigore Găină

Gligoraș Iotă

Chiriac al lui Pârvul

Pârvul

Ion, olar

Andronachi, pas

Moisă

Toader Cranganiș

Anghel

Andonii

Ion Darii

Ion, chioariul

Mihălachi Cotranță

Apostol Niagu

Vasile, ungurian

Vasile, rusul, pas

Gheorghiță, pas

Ilie, bejenar

Toader, bejenar

Ion fratele lui Toader

Marin, sluga vătahului

Scrâste, bejenar

Ioniță, muntean

Ion Cătană

Simion, bejenar

Mihul, muntean

Mihaiu fiul lui

Sava, muntean

Ion, muntean, rotariul

Vasile, văcariul

Toader Cotos

Mafteiu din Măgirești

Toader tot de acolo

Tănasă Cârnul din Buda

Vasile Chisăliță, de acolo

Neculaiu Gârțul din Solonțu

Gheorghi Părăscan de acolo

 

 

Femei sărace:

 

 

Tofana, săracă

Anghelina, săracă

Ioana, săracă

 

 

Bejenari veniți din Neamț din anul 1774 mai:

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

Birnici:

 

 

Macoveiu din Orbic

Pinteleiu Țușcu de acolo

Stoica de acolo

Ion Iacob de acolo

Ion, rotariul de acolo

Miron, rotar de acolo

Bucur, ungurian, din Herlicești

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Ion, ungurian, la fel

Bucur de acolo

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Stoica

Diaconul Costandin

Costandin Dospinescu, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 300, 301

 

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Borleștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Borleștii

 

A mănăstirii Tazlău

 

 

 

Toată suma caselor: 64. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 diacon, 4 femei sărace, 20 țigani. Rămân birnici 38.

 

 

Birnici:

 

 

Alicsandru Ciuntul

Ion Struță

Dumitru, ungurian

Toader, funariul

Gheorghe, ungurian

Nastasă Pechiul

Eni, prisăcar

Ion, vieriul

Nicul, bejenariu

Șerban, argat

Grigore, chioariul

Mane, morar

Sava, butnar

Grigore Cămârzan

Sămion Șova

Andoni, grecul

Ștefan Miron

Ion Purcăraș

Dumitru, vătăman

Pavăl Flutur

Chiriac Handarică

Grigoraș Handarică

Neculaiu, rotariul

Ion, ungurianu

Toader Țârde

Macoveiu, rotar

Ștefan, vieriul

Ion, cupeț

Ion, muntean

Sandul, vieriul

Stan, muntean

Tănasă, cpjocar

Mitre, muntean

Toader, croitor

Voica, săracă

Maria, săracă

Anița, săracă

Ioana, săracă

Ilie, muntean

Radul, muntean

Apostol, butnariul

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Chiriță, diacon

Eni, țigan

Toader, țigan

Simion, țigan

Petre, țigan

Costandin, țigan

Ion, țigan

Nichita, țigan

Mafteiu, țigan

Strătilă, țigan

Gavril, țigan

Pavăl, țigan

Gavrilă, țigan

Mihălachi, țigan

Ion, țigan

Simion, jude, țigan

Dinul, țigan

Ion, țigan

Proca, țigan

Grigoraș, țigan

Vasile, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 301, 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Măstacănul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Măstacănul

 

Moșie răzășească

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 11: 1 popă, 3 diaconi, 1 mazil, 3 ruptași, 3 sărace. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul a Părascăi

Gligorii Labeș

Toader, rotar

Iftimie Sabi

Ștefan Țubruc

Vasile Țubruc

Andreiu Mahul

Drăghici, muntean

Ion Chetrian

Toader Popăscul

Irina, săracă

Stana, săracă

Tudura, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Dumitru

Diaconul Costandin

Diaconul Gheorghi

Diaconul  Aslănache

Irimie Poețele, mazil

Chiriță Șova, ruptaș

Vasile Șova, ruptaș

Irimie Șova, ruptaș

 

19 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bălanul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bălanul

 

Sat răzășesc

 

 

 

Toată suma caselor: 5. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Costandin Mutul

Radul, dulgheriul

Apostol, herghelegiu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Irimie

Diaconul Ștefan

 

30 case pustii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 302

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Bețeștii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Sus

 

 

 

Bețeștii

 

A dumisale vornicului Gligori Crupenschi

 

 

 

Toată suma caselor: 241. Scădere rufeturi, însă 113: 6 popi, 2 diaconi, 1 mazil, 1 ruptaș, 1 jidov, 6 femei sărace, 90 scutelnici ai dumisale vornicului. Rămân birnici 128.

 

 

Birnici:

 

 

Ioniță Bălan

Costandin Bălan

Gligori Paitul

Stan, morar

Toader Roșeț

Neculaiu Băran, vornic

Darie, pas

Ștefan Roșeț

Andreiu Bălan

Costandin Bălan

Toader Samoil

Andrieș Bălan

Gavril Braeș

Mihaiu Braeș

Apostol Braeș

Ștefan, cojocar

Petre, vier

Negoiță, vier

Ion, ungurian

Dumitrașcu Usturoi

Dumitrașcu, muntean

Stan, mocan

Radul, mocan

Mane, mocan

Stroe, mocan

Vasile, mocan

Iftimie Pechiul

Ion, vieriul

Simion, mocanul

Ionașcu, olariul

Simion, rusul

Antal, ungurul

Iorhaz Mihaiu

Gheorghe, ungurul

Ilii Candal

Albert Cota

Ion Zahari

Dumitru Candal

Ursu Tătaru

Stan Ursul

Gheorghe Golomboș

Ștefan Martin

Mihaiu, ungurul

Duduman, căprariul

Mătieș, vornicul

Mihai, sâtariul

Gheorghi Barbaș

Mihaiu Cioloc

Grigore

Iuje Amboroș

Mătieș Fozocaș

Ion, ungurian

Luca Cocaci

Iuje Antal

Andrieș Borteș

Antal Frența

Gheorghi, olar

Gheorghe Opre

Stan Almașu

Vasile Cadara

Lupul, vezeteu

Lorințu Cantarul

Stan Roșul

Vasile Doboșan

Ianăș Frența

Vasile Țorțoc

Ursul, răcar

Dumitru Picul

Vasili, grădinar

Apostol Pichilă

David, ciobanul

Ion, funariul

Ion Pușcaș

Savin Neuiță

Miron Neruță

Arsăni sin (fiu) lui Bucă

Ștefan, muntean

Costandin Todirică

Ion Măuiță

Costandin Măuiță

Vasile, ungurian

Manole Spulber

Petre Deliu

Iofce, cheptănar

Ioniță Luncan

Nechifor Drume

Ștefan Condal

Simion, vătăman

Mihălache Braiș

Neculaiu Braiș

Ioniță Braiș

Ștefan, ungurian

Mitre, ungurian

Chirilă, plugar

Toader Crețul

Lupul, ungurian

Toader, ungurian

Acsănti Săracul

Gligori, rusul

Gavril Roșul

Toader Băiș

Andreiu, ungurian

Gligoraș, ungurian

Simion, rachieriul

Ion Nasoescul

Apostol Nasoescul

Năstasă Nasoescul

Nechita Nasoescul

Gheorghi Roman

Gligoraș Handaricul

Chiriacu Handaricu

Vasili Săracul

Petre Gheorghi

Gligoraș Zăvati

Nistor Zăvati

Costandin Zăvati

Ioniță Goldan

Gligoraș Degeratu

Radul, muntean

Neculaiu sin (fiu) lui Mihaiu

Cozma Nasoescul

Irimie Nasoescul

Costandin Nasoescul

Crăciun Nasoescul

Condorachi Bărcan

Neculaiu Bărcan

Nistor Nasoescul

Ioniță Papuc

Gheorghe Stărpul

Ioniță Vârlan

Ioniță Frangul

Ion Heisul

Dragomir, vieriul

Ion Ciolacul

Toader Ciolacul

Ioniță, rotar

Costandin Prutian

Gheorghi, scripcar

Vasile, rusul

Ștefan, rotar

Manoli Curjos

Ion Cobuz

Acsănti Cobuz

Mihălachi, muntean

Vasile Cobuz

Ioniță Zănoagă

Pavăl fiul Tutencii

Vasile Beiul

Nistor Beiul

Nechulaiu, chitariul

Dumitrașcu, cojocar

Toader Barcan

Stoian Dristorian

Iftimi Ciupercă

Ștefan Barcan

Vasile Barcan

Temuș Barcan

Gligori Barcan

Gheorghi Turtuca

Ion Hățăscul

Mafteiu al Varvarii

Antohi Calicul

Neculaiu Șerpi

Gherghe Cotranță

Șarban, butnariul

Gheorghi Fonoriul

Ștefan, vieriul

Ion, grădinariul

Irimie

Neculaiu Frunză

Sămion, jitariul

Ion, munteanu

Costachi Drângu

Tudor, rogojănariul

Ion Păița

Ion Vlasâi

Stoica, bârsanul

Andreiu Cimpoeșul

Vasile, olariul

David Frunză

Ioniță Hălăugă

Vasile Hălăugă

Zaharie Frunză

Ion, vătăman

Ion, olariul

Ivan, ungurian

Neculaiu

Vasile Cioșcă

Toader Frunză

Apostol

Ioniță Frunză

Ilie Blende

Simion, grădinar

Mile, bărbier

Vasile Fragu

Moisei Jalobă

Lupul Roșețul

Ion Velichi

Vasile, chelar

Ștefan Roșeț

Toader Huțul

Ioniță, croitor

Vasile Postolachi

Ștefan, chelar

Ene, purcar

Toader Popăscul

Mane, muntean

Sandul, muntean

Mane, văcariul

Ștefan Ocăescul

Ștefan Bălan

Ioana, săracă

Paraschiva, săracă

Angheluța, săracă

Ioana, săracă

Safta, săracă

Lupa, săracă

 

110 case pustii

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Popa Lazăr

Diaconul Andreiu

Popa Gheorghe

Diaconul Nechita

Popa Neculaiu

Popa Ion

Popa Sava

Gheorghe Poenaru, mazil

Ion Bărcan, ruptaș

Cerbul, jidov

Ștefan, țigan

Gheorghe, țigan

Stan, țigan

Milian, țigan

Ilie, țigan

Vasile, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 303-305

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Jos (II)

 

E. Pittard: Moldoveni din districtul Bacău

 

 

Satele Faraoanii, Năsâpenii, Giosănii, Slobozia, Călugăra, Târgul Bacăului

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Faraoanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Faraoanii

 

A mănăstirii Solcăi

 

 

 

Toată suma caselor: 154. Scădere rufeturi, însă 4: 4 femei sărace. Rămân birnici 150.

 

 

Birnici:

 

Giurgiu Iurca

Ianăș Demșe

Ștefan Farcaș

Martin Farcaș

Giurgiu Cotor

Mihaiu Iștoc

Petre Cotor, vornic

Ștefan Iștoc

Ianăș Cadar

Mihai Antal

Ianăș Balin

Ianăș Farcaș

Gherghel Giurca

Giurgiu Cotor

Petre Farcaș

Mihaiu Farțad

Ianăș Farcaș

Giurgiu Duma

Martin Farcaș

Antal Farcaș

Ianăș Iștoc

Mihaiu Iștoc, scutelnic al popei

Martin Iștoc

Antal Farțad

Giurgiu Farcaș

Ștefan Farcaș

Petre Danca

Petre David

Petre Roca

Ianăș Bulaiu

Ștefan Iștoc

Ianăș Cotor

Gheorghi Cotor

Antal Cotor

Giugiu Cotor

Petre Cotor

Gheorghe Anta

Ianăș Anta

Ianăș, panțărul

Petre, panțăr

Ianăș Iștoc

Ianăș Duma

Ștefan Pătrașcu

Andrieș Bărbuță

Giurgiu Doboș

Gherghel Farcaș

Mihaiu, diacu

Martin Doboș

Giurgiu Farcăș

Ianăș, ciurar

Giurgiu Iștoc, scutelnic al popii

Giurgiu Farcăș

Ștefan Farcăș

Lupan Farcăș

Giurgiu Duma

Mihaiu Iștoc

Ianăș Farcaș

Giurgiu Doboș

Gherghel Farcăș

Mihai Duma

Niculaiu

Mihaiu Duma

Ianăș Aslău

Giurgiu Farcăș

Petre Farcăș

Martin Duma

Antal Aslău

Mihaiu Coș

Martin Sabău

Ianăș Ceceu

Martin Roca

Ianoș Roca

Giurgiu Ceceu

Ștefan Ceceu

Ianăș Pătrașcu

Mihaiu, ciurar

Petre, frâncu

Ianăș Roca

Mihaiu Sar

Iacob Ianăș

Martin Dedeș

Martin Roca

Oanăș Duma

Giurgiu, frâncul

Antal Pătrașcu

Ianăș Sabău

Ianăș Bejan, scutelnic al popii

Petre Dumșe

Ianăș Bulaiu

Antal Duma

Mihaiu Bulaiu

Ianăș Pătrașcu

Petre, ciurar

Ianăș Coșe

Martin Farcaș

Solomon Patrașcu

Ianăș Antal

Ianăș, ciurar

Ianăș Roca

Petre, ciurariu

Andrieș Duma

Antal Antal

Miclăuș Mati

Petre Manghereș

Iuje Manghereș

Andrieș Manghereș

Giurgiu, ciurar

Petre Pal

Antal Duma

Martin Roca

Petre Farcaș

Giurgiu Antal

Antal Cotor

Martin Bărbuță

Andreeș Cotor

Giurgiu Pătrașcu

Giurgiu Bene

Antal Patrașcu

Ianăș, tălmaciul

Antal Iștoc

Martin Peșan

Mihai Peșcan

Ștefan Roca

Ștefan Bene

Ilieș Bene

Petre Ceceu

Mihaiu Bejan

Mihaiu Borteș

Petre Sascău

Ianăș Sascău

Petre Balin

Antal, ciurar

Ianăș, ciurar

Petre, ciurar

Gherghel Dumșa

Giurgiu, ciurar

Ianăș Antal

Ianăș, ciurar

Ianăș Duma

Neculaiu Odobescu

Mihaiu Bulaiu

Toma Odobescu

 

 

Femei sărace:

 

 

Varvara, săracă

Iliana, vădană

Dumșuliasa, săracă

Magda, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 295, 296

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Năsâpenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Năsâpenii

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 12: 10 scutelnici ai dumisale spătarului Ion Canta, 2 ruptași. Rămân birnici 10.

 

 

Birnici:

 

 

Tomaș, dărăban

Gheorghe Cătău

Constantin Cătău

Mihaiu Cotor

Gheorghe Botăș

Martin Duma

Ianăș Cătăiu

Amberuș

Neculaiu Cojan

Benedik, secuiul

Mihaiu Ceceu

Ianăș Cotor

Petre Bortoș

Marin Cătăiu

Petre Farcăș

Ianăș Portău

Andreeș Cătăiu

Antal Cătăiu

Ianăș Martinca

Cătălina, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Enachi Duhalmu, ruptaș

Vasile Duhalmu, ruptaș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 296, 297

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Giosănii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Giosănii

 

A dumisale vornicului Ioniță Sturza

 

 

 

Toată suma caselor: 36. Scădere rufeturi, însă 33: 30 scutelnici ai dumisale vornicului Sturza, 3 femei sărace. Rămân birnici 3.

 

 

Birnici:

 

 

Iosip Hode

Giurge Cancial

Mihaiu, olariul

Mihaiu Antal

Mihaiu Brez

Pătrașcu, cârciumariul

Lupul Hortololeiu

Costandin Strătulat

Toader Dămian

Constandin Surdul

Petre Țâmpu

Anton Șchiopu

Mihaiu Antal

Petre Dima

Andrieș Ceceu

Ilieș Benche

Ilieș Făcătău

Petre Roca

Ianăș, jitar

Frenți Calvinu

Avgustu zet (al) Niamțul

Andrieș Becheș

Giurgiu Benghe

Andrieș Țâmpu

Ianăș Țurcă

Andrieș Niamțul

Mihaiu Hode

Ioanăș Blajă

Petre Hodia

Ianăș Hodia

Mihaiu Dirnă

Mihaiu Cozan

Martin Cătăiu

 

 

Femei sărace:

 

 

Iliana, săracă

Magda, săracă

Iorguliasa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Slobozia

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Slobozia

 

A dumisale spătarului Toader Canta

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 10: 10 scutelnici ai dumisale spătarului Toader Canta. Rămân birnici 5.

 

 

Birnici:

 

 

Pavel, bârsanu

Sandul, mocan

Simion, mocan

Costandin, vrânceanul

Roman, ungurian

Gheorghe, muntean

Gligori, muntean

Toader, muntean

Stroie, muntean

Vasile, mocan

Toader, vrâncean

Hilip, rotar

Costandin, sârbul

Dragomir

Ion, ungurian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 297

 

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Călugăra

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Călugăra

 

A dumisale vistiernicesii Nastasicăi, cu salvogvardie din let

 

 

Toată suma caselor: 193. Scădere rufeturi, însă 193: 3 preoți, 1 dascăl, 1 preoteasă săracă, 2 cupeți marchitani, 1 panțăr isprăvnicesc, 22 țigani, 20 scutelnici ai dumisale vistiernicului, 143 cu salvogvardie.

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş Ţâmpul

Giurgiu Ţâmpul

Mihaiu Caciaga

Bartin Butac

Petre Făcău

Ioniţă Făcău

Martin, gălăţean

Bălan, săcuiu

Olbert, săcuiu

Petre Butac

Pal Butac

Giurgiu Ianăş

Martin Giuncăş

Ştefan Iancul

Mihai Iancul

Petre, cioban

Giurgiu Colţa

Pengreş Cozacul

Ţâmpul Ianăş

Mihaiu Sănu

Martin Ţâmpu

Mihaiu Varga

Andrieş Varga

Petre Iancău

Marcu Brâncovanu

Ioniţă Ceacău

Petre Săbăşcianul

Măteiul, săcuiu

Adam, săcuiu

Pale Ianăş

Gherghel, argat

Giurgiu, argat

Antal Gioncuş

Ştefan Anza

Mătieş, clopotariu

Ianăş Balinte

Ioniţă Căcăneţ

Ianăş Lupul

Ianăş Dinca

Gherghel Calicul

Costandin Floareş

Zaharia, olariul

Toader, bejenar

Toader Căpăţină

Gheorghe, bejenariul

Costandin, olariul

Ioniţă Tulumboiu

Luchian, olariul

Gherghel Tulburu

Martin Tulbure

Ştefan Tulbure

Vasile Furtună

Ianăş, butnariul

Mihai, cojocariul

Andrieş Gonţa

Ionaş Gonţa

Andrieş Culac

Simion, dârvariul

Mihaiu  Chereghiş

Gherghel Cazacul

Toader, rusul

Zoldul, plugar

Vasilachi Tulumbeiu

Grigori Caşcaval din Turluiu

Măteiu Crăciun

Bucur Hârle

Pricopi, rotar

Toader, vânceanul

Petre Zăbăucian

Nichita, vrâncean

Ştefan Bociocu

Ion a Antohioaei

Gheorghi Boştoc

Toader Târgole

Niagul, muntean

Crâste, muntean

Vlad, muntean

Ioniţă, bejenar

Lazor, muntean

Apostol Laptebătut

Antohi a Antiohioaei

Nedelcu Măjirescul

Ioniţă Pârţul

Ştefan Vitiazu

Ştefan Luncanul

Toader Cherdivară

Mafteiu, dascălul

Gheorghi Ganul

Mane, dogariul

Ion Cherdivară

Ilii Drăgătian

Maftei, scutar

Alicsandru, văcar

Malinte, pas

Palade Torcescul

Chiriac, butnar

Radul, muntean

Stanciul, strugar

Costandin Codrianul

Ion Răcătău

Ilii, vornic

Neculaiu Acsănti

Acsănti, slugă

Andreiu Grămadă, slugă

Nica, slugă

Toader, blănar, slugă

Hâncul, slugă

Măteiu, slugă

Păun, ciobotar

Şerban

Gherghi, pas

Mihaiu, bucătar

Postolachi, păscariul

Anghel a Avrămiei

Ciorcilă Calic

Toma fiul lui Ciorcilă

Toader fiul lui Ciorcilă

Chiriacu Ciorcilă

Neculaiu fiul lui Ciorcilă

Ioniţă Ciorcilă

Gheorghi Blaga

Ştefan Butnariul

Toader, grădinar

Iacob fiul lui grădinar

Măteiu, muntean

Costandin Prihoncă

Neculaiu Zmeul

Miron Grămadă

Vasile nepot Honcul

Chirilă

Ion Puiul

Stan, rotariul

Costandin, vrâncean

Niagul, muntean

Vasile, muntean

Petre Smere

Mihălache, păcurar

Ion Cioroabă

Neculai Mane, butnar

Tudor, tăbăcar

Ştefan Peşte

Ursachi, dulgheriu

Toader, holtei

Neculaiu, slugă

Sâlion, bejenariul

Catalina, săracă

Săscoae, săracă

Varvara, săracă

Iliana, săracă

Chiperoae, săracă

Varvara Miclăuşoae, săracă

Paraschiva, vădană

Tudosca, vădană

Iliana, săracă

Ioana, săracă

Măriuţa, vădană

Ştefana, săracă

Bucura, săracă

Mărica, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Simion

Popa Pinteleiu

Popa Mihaiu

David, arman, băcăoan

Petre Butac, panţăr

Stoica, mărchitan

Alecsandra, preoteasă săracă

Sava, dascălul

Radul, jude, ţigan

Dumitrachi Faur, ţigan

Ion fiul lui, ţigan

Vasile fiul lui, ţigan

Sandul Gândacul, ţigan

Ion Mârţan, ţigan

Ioniţă Pârţoiu, ţigan

Chiriac, ţigan

Dimoftii, ţigan

Danul, ţigan

Toader Bilah, ţigan

Costandin Glica, ţigan

Eni, cărămidariul, ţigan

Toader Arapul, ţigan

Sandală, săracă, ţigancă

Loghina, săracă, ţigancă

Ion Gărgău, ţigan

Mărica, ţigancă

Opre, ţigan

Ion, ţigan

Vasile, chimirier, ţigan

Pancul, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 297-299

 

 

 

Ținutul Bacăului: Târgul Bacăului

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Târgul Bacăului

 

Moşie domnească cu ohranitelchii lust din let 1774 april 1, supt numărul 330

 

 

 

Toată suma caselor: 69. Scădere rufeturi, însă 24: 1 popă, 1 dascăl. Rămân birnici 67.

 

 

Birnici:

 

 

Neculaiu Botcă

Petre Andrieş

Iftimi Sârghii

Vasile Mătieş

Gheorghi Botcă

Ianăş Sâmpetre

Andrieş Toma

Eni sin (fiu) butnariul

Mihaiu Canţal

Petre, grosar

Ianăş, şoltuzul

Gherghel Vargă

Ianăş Varga

Iordachi Dabija

Ianăş Lupul

Ioniţă Dumitran

Ichim

Grigori David

Vasile al Dochiţei

Ioji

Ion Gheiorghiţă

Petre Varga

Lupaşcu

Iorga

Petre, păscar

Ianăş Toma

Mihaiu Toma

Giurgiul, gălăţean

Ion, ungurian

Ianăş fiul lui Borcă

Ianăş al lui Botcă

Vasile Botezat

Vasile Osman

Dumitru

Gheorghe brat (frate) lui Dumitru

Toader, haidău

Mihaiu Colţa

Ion Dumitran

Andreiu fiul lui Acsănti

Măhaiu, păscariu

Dumitru, crav

Gheorghi Clopoţel

Roman

Petre Gabăr

Ansănti

Antal zet (al) şoltuzului

Ion, rusul

Ion, pas

Mihaiu zet şoltuzul

Vasile a Dochiţei, cioclu

Ion, bărbieriul, cioclu

Pavăl Postolachi, cioclu.

 

 

Negustorii ot tam şi rufeturile:

 

 

Vasile, grecul

Eni, grecul

Tudor, grecul

Ion, tovarăş lui

Gherasim, cupeţ

Stoica, cupeţ

Gheorghe, cupeţ

Petre, cupeţ

Frenţi Solvai, ostavioi

Zaharnic, arman

Cerbul, jidov

Avram, jidov

Leiba, jidov

Marcu, jidov

David, jidov

Popa Vasile

Lupul, dascălul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 299, 300

 

 


Ținutul Bacăului: Ocolul Bistriței de Jos

 

E. Pittard: Moldoveni din districtul Bacău

 

 

Satele Fântânele, Mărginenii și Săcătura, Broştenii, Sohodolul, Luncanii, Ghirăeştii şi Hălăsenii, Tămaşăi, Fundul şi Ruşii, Dialul Nou, Valia Sacă

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Fântânele

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Fântânele

 

 

A lui Iordache Roset

 

 

 

Toată suma caselor: 85. Scădere rufeturi, însă: 46: 2 preoți, 1 dascăl, 6 țigani, 4 sărace, 25 scutelnici cu cartea Divanului ai dumisale Iordache Roset, din let 1774, 8 scutenici ai lui Roset, cu cartea din let 2774, aprilie 9. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Lupul, vornic

Vasile Palade

Costandin, crav

Vasile, pâslar

Vasile Tărcuță

Ioniță, ciobotar

Dima, ciobotar

Tănasă Tărcuță

Ștefan Duduman

Andrieș, ungurul

Toader, ciobotar

Gheorghi Căruță

Toader, ungurian

Ariton

Pinteleiu

Ștefan, pușcaș

Vasile, pușcaș

Andrieș, pușcaș

Mihaiu, pușcaș

Gheorghi, pușcaș

Mârza, plugar

Macovei, plugar

Mihaiu, ungurian

Ion, muntean

Bogdan, chelariul

Mitre, văcariul

Gheorghe, mocan

Gligori, pușcaș

Ion, olaiul

Sandul Rugină

Gavril Degeratu

Arhip, vieriul

Ion Paladi, păscar

Dumitru sin (fiu) lui Ion, păscar

Ion, morariul

Ion, muntean

Lupul, bejenar, fiul Bârsăniței

Ioniță Sârgii, pas

Miron Stan, pas

Toader Samson, pas

David Crihan ot (din) Raiu

Ștefan Ciosul, de acolo

Gheorghi Bârsănuță, de acolo

Vasile Roian, de acolo

Mitrofan, de acolo

Istrate fiul lui Mitrofan, de acolo

Ianăș Doboș din Scanei

Petre Borbole

Ion, rotar din Racila

Ion socru rotarului

Lupul zet (al) vrâncian

Neculai Prutian, slugă

Petre, mocan

Alecsandru Dobriș

Radul, mocan

Gavril al lui Ion, morar

Apostul, mocan

Gheorghe fiul lui Ciosul

Iftimi Dămian

Manoli fiul lui olar

Ion, mocan

Lazor, podar

Ion, muntean din Hămeiuș

Ion Lazor

Năstas, podar

Andreiu Căruță

Ignat Vințul

Mărian, păscar

Cozma Banu

Neculai Banu

Petre, mocanu

Dumitrașcu, vătav

 

 

Femei sărace:

 

 

Lupa, săracă

Măria Tănăsoae

Măriuța, săracă

Frăsâna, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Anton, preot

Lupul, preot

Ursachi, dascăl

Toader Guza, țigan

Ștefan Dămian, țigan

Neculai, bucătar, țigan

Hăsan, grădinar, țigan

Bălan, țigan

Stoica, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 289, 290

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Mărginenii și Săcătura

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Mărginenii și Săcătura

 

A dumisale banului Hrusoverzi

 

 

 

Toată suma caselor: 88. Scădere rufeturi, însă: 43: 1 popă, 1 dascăl, 15 țigani, 6 femei sărace, 20 scutelnici. Rămân birnici 45.

 

 

Birnici:

 

 

Dragul

Vasile brat (frate) Dragului

Mihai Potroghiro

Petre Bețivul

Petre fiul lui Bețivul

Neculai fiul lui Bețivul

Ianăș brat (frate) lui Bețivul

Petre Herciul

Giurgiu Roca

Petre Doboș

Martin Iojă

Petre Burbule

Ianăș Iojă

Petre Potrogar

Ianăș Burbule

Ianăș Chicit

Gherghel Hârșul

Giurgiu Ianău

Ștefan, plugar

Iojă Ianău

Ianăș Soci

Dumitru Iujă

Ianăș Colceriul

Ianăș Păuleț

Frenți

Andrieș Cherechiș

Pal Șușu

Giurgiu Farcaș

Anton

Ioji Săciul

Solomon  fiul Mardii

Ianăș Petre

Petre Balinte

Iftimi, cârciumar

Giurgiu David

Antal Balan

Petre Doboș

Mihai Giurcă

Petre Davidu

Mihai, pușcaș

Iojă Lațcău

Pal Herșul

Ion, bârsan

Toader, bârsan

Toader Budul

Vasile Muntenaș

Stanciul, olar din Săcătură

Vasile, vieriul

Gheorghi, vieriul

Gavril, postăvariul

Nica, bârsan

Iftimi Răcătău

Neculaiu Răcătău

Mihăilă

Gavril, vieriul

Toader Anton

Ioniță Gheorghița

Vasile Andoni din Săcătură

Mihaiu Sociul de acolo

Toader Andoni de acolo

Ion nepot lui Marcu

Iriftei, slugă

David, slugp

 

 

Femei sărace:

 

 

Tincoai cu fecior, săracă

Postinița, săracă

Ana, rachierița, săracă

Iliana Burbuloae, săracă

Dobrița, săracă

Nastâsia, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Preotul Ion

Gheorghi, dascălul

Avram, țigan

Miron, țigan

Dumitru, pitar, țigan

Ion fiul lui pitar, țigan

Vasile, bucătar, țigan

Ștefan, scripcar, țigan

Lupul, vezeteu, țigan

Ștefan, vezeteu, țigan

San al pitarului, țigan

Ion Chirul, țigan

Grigorii, țigan

Niagul, herar, țigan

Iorga, herar, țigan

Gheorghe, pânzar, țigan

Sandu, țigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 290, 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Broştenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Broştenii

 

Răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 10. Scădere rufeturi, însă: 3: 2 mazili, 1 ruptaş. Rămân birnici 7.

 

 

Rufeturi:

 

 

Neculai Broştian, mazil

Apostol Broştian, mazil

Vasile Hurdubeiu, ruptaş

 

 

Liudi ai lui Apostu Broştian (birnici):

 

 

Mihaiu, ungur

Simion, vieriul

Toader, pas

Dima, văcar

Ştefan Căzacu

Mane, brăilean

Irimia

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Sohodolul

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Sohodolul

 

Răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici 20.

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan Chichiriţă

Toader Chichiriţă

Vasile Sălivestru

Ioniţă, păcurar

Ion, chelar

Vasile sin (fiu) Gavril

Ion Cioroavă

Ursul Prăjăscu

Ioniţă, cărămidar

Radul, ungurian

Ştefan Prăjăscul

Gavril, păcurar

Crâstia Cimpoeşul

Mihălachi

Gligori Scorţan

Mihăilă Sema

Toader Andoni

 

 

Liudii lui Hurdubei:

 

 

Ştefan, muntean

Dumitraşco

Vasile, muntean

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 291

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Luncanii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Luncanii

 

Sat răzeşesc

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 9: 2 preoţi, 4 diaconi, 1 mazil, 2 ruptaşi. Rămân birnici 19.

 

 

Birnici:

 

 

Sandul, prisăcar

Ioniţă Drăguţescul

Ioniţă brat (frate) potropopii

Ion, vrânceanul

Costandin

Lupul, bejenar

Toma, ungurian

Gheorghi Hagimă

Gavril Râncul

Ion Gânjul

Irimie Strati

Ion Hagimă

Ioniţă Răbege

Andreiu Boblete

Simion, ungurian

Macoveiu, holtei cu mamă

Filip, bejenar

Iordache Teţcariul

Dumitru Hagimă

 

 

Rufeturi:

 

 

Diaconul Marcu

Diaconul Toader

Preotul Ion

Vărlan, monah

Lupu, vornicul, ruptaş

Ioniţă Tabără, ruptaş

Năstasă, vătav, mazil din Tecuci, şede la Mărgineni

Alecsandru, protopopa

Petre, diacon

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 291, 292

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Ghirăeştii şi Hălăsenii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Ghirăeştii şi Hălăsenii

 

Răzăşeşti

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 27: 20 poştaşi la Bistriţa, 1 diacon, 4 sărace. Rămân birnici 23.

 

 

Birnici:

 

 

Pavăl, păscariul

Ioniţă Ghindu

Lupul Murguleţ

Vasile, curelariul

Procopii, curelar

Ştefan Odae

Zaharia Măcăială

Vasile Măcăială

Gheorghe Berghilă

Costandin sin (fiu) Buşcăi

Ioniţă Ocnianul

Ioniţă, herghelegiu

Gheorghi Prut, panţerul

Stoica, muntean

Costantin Istrati

Ioniţă a Pălăroaei

Toma Prut, brat (frate) Gheorghi

Dumitraşcu, podar

Costandin Gărmăţ, tij (la fel)

Dobre zet (al) Măcăială, la fel

Andreiu Căruţă, la fel

Toader Năsăescul, la fel

Mafteiu, la fel

Toader fiul lui Stati, la fel

Gheorghi, rusul, la fel

Simion, la fel

Gheorghi Golăi, la fel

Ursul, la fel

Gavril, la fel

Ion Lazor, la fel

Toderaşco, la fel

Năstas, la fel

Ursul, mătăsar, la fel

Andronachi, la fel

Ursachi, la fel

Ion a Elincăi, la fel

Antohi Melinte, la fel

Pavăl, vătăjel, la fel

Gheorghi, giurgiu

Miron, prisăcariul

Murguleţ, păscariul

 

 

Femei sărace:

 

 

Ilinca, săracă

Sanda, săracă

Iliana, săracă

Maria, săracă

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigori, diacon

Toma Habeiu, ruptaş

Velisarii, mazil

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 292

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Tămaşăi

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Tămaşăi

 

Lui Coroiu

 

 

 

Toată suma caselor: 66. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 3 ţigani, 1 săracă, 4 scutelnici ai postelnicesei Cucorăniţii, 4 scutelnici ai Sandii Coroesii. Rămân birnici 52.

 

Birnici:

 

 

Lupul Saule

Gheorghe Marcotiţă

Toader Căzacul

Vasile cu mamă

Ioniţă Marcoteţ

Toader Branişte

Vasile Marin

Toderaşcu Manciul

Toader Porhirie

Leonti Horneţ

Ion Boncul

Ştefan Ionaşcu

Vasile Ionaş

Pavăl Manciul

Toader Caţâchi

Lupul Marcoteţ

Vasile Agafii

Vasile Fodor

Vasile, cioban

Toader Tudosâi

Vasili

Mihaiu, ungurian

Giurgiu, ungurian

Ion Eni

Ion Marcoteţ

Costantin Poşchină

Sandul Poşchină

Ion Poşchină

Ion zez (al) lui Poşchină

Opre

Stoica, croitor

Ioniţă, morar

Lupul Cimpoeş

Lupul Manciul

Vasile Manciul

Gavril Ciuntul

Gheorghiţă

Ştefan Beşliaga

Mihaiu, plugar

Filip

Manolache

Ilii Fofinchii

Sandul, vieriul

Ion, vieriul

Stan, vieriul

Opre

Gherman

Apostu, vieriul

Lupul, vieriul

Vasile, purcariul

Vlad, mocanul

Andronic

Costin, cojocariul

Vlăduţă

Gheorghe, morar

Vasile, morar

Miclăuş, ungurul

Lupul Poşchină

Pavăl Ciuntul

Toader Beşliaga

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Vasile

Pavăl, dascălul

Solomon, ţigan

Şerban, ţigan

Toader Cafes, ţigan

Parachiva, maziliţă săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 292, 293

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Fundul şi Ruşii

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Fundul şi Ruşii

 

A şătrarului Ciutii

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 15: 1 popă, 1 diacon, 3 ruptaşi, 3 ţigani, 7 scutelnici ai şătrarului Ion Ciute. Rămân birnici 22.

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, plugariul

Chirilă, văcariul

Preda, bejenar

Grigori Roşca, cioban

Iordachi, grădinar

Ion, ungurian, herghelegiu

Ion Gurămare

Drăghici

Albul

Mihaiu Dragomir

Şerban, muntean

Ianăş Jorat

Mihaiu Iştoc

Petre Pătraşco

Martin fratele lui Ianăş

Ianăş Chedecheş

Petre Sare

Giurgiu Doboş

Ianăş Bejan

Tănase Bucă, slugă

Ilii Bucă

Sava, chelariul

Mafteiu, vătah

Ilii Cârsteiu

Iacob, păscar (pescar) isprăvnicesc

Andona, pescar isprăvnicesc

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Andreiu

Diaconul Vasile

Antohi Hociuc, ruptaş

Hurmuzachi Gorgoi, ruptaş

Ioniţă Râşniţă, ruptaş

Costandin, ţigan

Ion, ţigan

Vasile, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 293

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Dialul Nou

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Dialul Nou

 

Moşie răzăşească

 

 

 

Toată suma caselor: 29. Scădere rufeturi, însă 4: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili. Rămân birnici 25.

 

 

Birnici:

 

 

Anton Colţa

Ilii, muntean

Ştefan, haidău

Chirilă, vornic

Sandul, haidău

Neculce sin (fiu) Sandul

Mihaiu brat ego (fratele lui)

Neculaiu Lupul

Lupul fiul lui Neculaiu

Gheorghe Coman

Dumitraşco, muntean

Vasile Măteiu

Paraschiv, muntean

Iacob, bejenariu

Toader Medeman

Toader fiul lui Pavăl

Mihaiu Colţa

Iosip

Ilii Măteiu

Costachi

Ilii, haidău

Ianuş Fecheteu

Giurgiu

Petre fiul lui Giurgiu

Grigoraş Peşca

 

 

Rufeturi:

 

 

Andreiu Bosuioc şi fratele lui, mazili

Vidraşco, căpitan, mazil

Popa Vasile

Dumitru, dascăl

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 293, 294

 

 

 

 

Ținutul Bacăului: Valia Sacă

 

 

15 iunie 1774

Ocolul Bistriței de Jos

 

 

 

Valia Sacă

 

A dumisale paharnicului Costandin Palade

 

 

 

Toată suma caselor: 103. Scădere rufeturi, însă 86: 2 mazili, 1 ruptaş, 2 femei sărace, 1 diacon, 80 poştaşi la Bacău. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Petre Ciceu

Ianăş Benedek

Giurgiu Cozan

Ianăş Cozan

Ştefan Cozan

Ianăş, dogar

Marin, dogar

Ion Nechituş

Gherghe Tancău

Ioniţă Teban

Petre Cozan

Giurgiu Tancău

Andrieş sin (fiu) lui Tancău

Frenţi, morar

Iojmu, morar

Petre fiul lui Trainul

Dumitri Gârbu

Lupul fiul lui Neculaiu

Ştefan Timar

Andrei Budul

Giurbir

Andrieş Şagalnic

Giurgiu Cozan

Ianăş Cozan

Giurgiu Tancău

Vasili Colacu

Ion, focşănianu

Dumitraşcu zet (al) lui Colacu

Dumitraşcu Dromţa

Paladi Ţubruc

Ion, boariul

Istrate, boariul

Barbul, boariul

Dragomir, muntean

Cătălina, săracă

Gligori Colac

Filip, cojocariul

Andrieş Tancău

Mătieş, ungurul

Gavril Surdul

Ghiur Ianăş

Petre Duma

Dumitru Tancău

Antal Timar

Petre Martin

Ion Ţubric

Neculaiu Lupul

Petre fiul lui Petre

Ianăş, jitar

Măteiu Ianăş

Ianăş Mişturca

Ianăş Fecheiu

One zet (al) popii

Ioniţă Feiugu

Martin Budău

Antal Pavăl

Ioniţă, cocieriul

Giurgiu Cojnu

Ştefan Cojnu

Gheorghe Budăiu

Ion Brăniştian

Grigoraş

Opre, ciobotar

Simion Nichituş

Iliana, săracă

Ioniţă Cântăbine

Ioniţă frate lui croitor

Anăş Tancău

Mihaiu, dogariul

Iuje Cojnău

Petre Bir

Mihaiu Bir

Ştefan Tancău

Toader Nichituş

Ianăş Budău

Pavăl, olar

Giurgiu, dogar

Andreiu, cărucer

Ianăş Budău

Petre Budău

Mihaiu Benche

Ştefan Budău

Ştefan, stoler

Ianăş Bejan

Vasile, curălariul

Petre, văcariul

Mihaiu, jitariul

Pavăl, vieriul

Ştefan Peşte

Ion, rotar

Petre Cojonel

Andrieş, ciurar

Gheorghe Alban

Petre, jitar

Petre Bortă

Neculaiu, crâşmariul

Giurgiu Fechetău

 

 

Rufeturi:

 

 

Mihaiu Surad, mazil

Vasile, diacon

Dumitraş, ruptaş

Vasile Gâlcă, mazil

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 294, 295

 


Pagina 76 din 1,485« Prima...102030...7475767778...90100110...Ultima »