Dragusanul - Blog - Part 68

1760, august 7: „Eu, Ion Rotar, om de 96 ani”

 

 

 

 

1760, august 7: „Eu, Ion Rotar, om de 96 ani, care, de când trăiesc în Grămeşti sunt 73 ani”, şi alţii: Toader Tulistan, Vasile Măniga, Gavril Măniga, Nechita Bosungian, Ion Handrac, Ion Buhăian, „Necolaî Păstlărenco, om de 67 ani, care sunt de baştină în Grămeşti”, mărturisesc pentru „hotarul Rogoşăştilor ce să hotărăşti cu Căndeştii”. „Părintele Dositeu, episcopul de Rădăuţi”, trimisese cu carte de blestem pe „dechiul Svinţii Sale şi împreună cu alti că­lugări”. „Fiind Grigoraş Cărăuşul vornic în Grămeşti, i-au poruncit dumnealui răpăosatul Spătar Ion Paladi ca să răsipască casăle, fiind între hotar, în mijlocul poienii, şi li-au răsipit; care nici ei n-au pus pricină, şi ş-au rădicat casăle de acolo şi li-au mutat pe hotarul Căndeştilor”. „Peste cămp şi peste molniţă”. „Casa lui Veţsco în buza piscului, în dumbravă, care am apucat şi butuci de vie… În doljoc, unde au fost prisaca lui Cornaci… Drumul ce vine de la Vlădeni”. Marturi: „preutul Ştefan, Ioniţă Ciornei monah, Vasăle Buţco, Ştefan Stărce”. Scrie „Costandin Cheşco ot Vist”. Mărturia şi-o întăresc înaintea lui Lupu Balş biv Vel Vornic, Costandin Canano Pah., Costandin Cog. Stol., Petre Cheşco”[1].

 

 

 

[1] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903, pp. 251, 252


Ținutul Vasluiului: Ocolul Fundului (I)

 

 

 

Satele Negreștii, Todereștii, Dumeștii, Băbușa, Cucii, Boznenii,

Crăeștii, Pânceștii, Vovrăeștii, Brodureștii, Tansa

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Negreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Negreștii

 

A dumnealui stolnicului Hrisoverghi

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile, vătăman

Vasile Cocietul

Costandin Bălăban

Costandin, vier

Ioniță a Mălancăi

Anton sin (fiu) morar

Ștefan, morar

Dumitru Plăcintă

Andrei, butnar

Stan, muntean

Ion, pâslar

Costandin, scutar

Gheorghi, plugar

Andoni, plugar

Gheorghi Epure

Ion, dulgheriul

Toader, herghelegiu

Ignat fiul olarului

Simion, plugar

Costandin Mândrul

Grigori, văcar

Simion fiul scutarului

 

 

Slugi:

 

Ioniță, cojocar

Neculai

Neculai Buhăescu

Iani fiul lui Ursachi

Simion Câlmul

Andrian

Vasile a Săvăaei

Melinti, chelar

 

 

Preoți:

 

Popa Toader Mogâlde

Popa Arsăni

Popa Toader

 

 

Diaconi:

 

Costandin, diacon

Matei, diacon

 

 

Țigani:

 

Toader

Gheorghi

Vasilachi

Vasile

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

Ținutul Vasluiului: Todereștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Todereștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gheorghi, pușcaș

Ioniță a Crâstoai

Toader Mancăș

Gheorghi Concietul

Ioniță Hârcă

Grigori, cioban

Vasile zet (al) lui

Ion Moscul

Duca Ștefanii

Ignat, pas

Vasile Istrate

Irimie Darii

Vicol

Gavril Darii

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pătrașcu

Ilii Pătrașcu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 233, 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Dumeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Dumeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ion Darii

Sofroni sin (fiu) Șchiopul

Toader (brat) frate lui

Ion zet (al) lui Pricopi

Toader fiul lui Istrati

Gheorghi, rus

Stoian, sârbul

Vasile, bejenar

Neculai fratele lui

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băbușa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Băbușa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Savin Todose

Moisei zet (al) lui Nițul

Gavril al lui Nițul

Apostol Todose

Ioniță al lui

Gheorghi, bejenar

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cucii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Cucii

 

A dumnealui spătarului Cuza

 

 

 

 

Birnicii:

 

Gavril, vornic

Costandin, crâșmar

Toader, cojocar

Ion Grumeza

Ștefan Nedele

Costandin One

Grigorii Borde

Ilii Vatră

Chirilă Oatul

David Ciomâtcă

Toader, bejenar

Ștefan, bejenar

Lupul Rădășan

Savin Borde

Vasile Chirila

Grigori sin (fiu) lui

Andrei zet (al) lui Filip

Gheorghi fiul lui Filip

Irimie Băisan

Apostol Noor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Boznenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Boznenii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Ivan, rusul

Istrati, pas

Ion, argat

Andronachi Prăjescul

Vasile, rusul

Ion Trohin

Condorachi

Lupul Trohin

Maftei Trohin

Angheluță Dediul

 

 

Luncanii:

 

Vasile Opre

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 234

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Crăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Crăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Dobre, muntean

Sandul Linsul

Dumitru brat (frate) lui

Pricopi, pas

Vasile Brandabur

Costandin, crâșmar

Costandin Grumeza

 

 

Mazili:

 

Costandin Cucoran

Gavril Chiriac

Ștefan Crăescul

Grigoraș Cucoran

Toma Cucoran

Pavăl Grumeza

 

 

Ruptași:

 

Grigori Brumă

Ion Grumeza

Afteni Grumeza

 

 

Luncani:

 

Pintelei Oatul

Toader, ciobotar

Nechita Oatul

 

 

Copii în casă:

 

Ion Săroiul

 

 

Călărași:

 

Nechita, călăraș

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 234, 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Pânceștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Pânceștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Profiri sin (fiu) lui

Sandul Bițicu

Agapii, pas

Gheorghi Râiugă

Ion Borde

Vasile Ianachi

Condre

 

 

Babe:

 

Gahița

Acsinie

Tudora

 

 

Mazili:

 

Ioniță Pâncescu

 

 

Ruptași:

 

Lupul, bulubaș

 

 

Preoți:

 

Popa Mihălachi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Vovrăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Vovrăeștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Vasile Scule

Toader Băbușan

Toader Andoni

Jora

Apostol Ghebe

Neculai Gănescu

 

 

Mazili:

 

Antohi Larion

Ioniță Sava

Ștefan Ciure

 

 

Ruptași:

 

Savin fiul lui Ilii

Păladi fratele lui

Marin, cheptănar

Costandin Mereorul

Toma Bițicu

 

 

Beșlii:

 

Dumitrașcu Gorgul

Ștefan Ciure

 

 

Aprozi:

 

Gheorghi fiul lui Mereul

 

 

Semenii hătmănești:

 

Fantii

Lupul Ghenescu

 

 

Călărași:

 

Vasile Călcâiu

Toader Pârțacu

Iftemi al Găniascăi

Sandul fiul lui Todose

 

 

Luncanii:

 

Ion, ungurianul

Toader, crâșmar

 

 

Diaconi:

 

Vlas, diacon

Vasile, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Brodureștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Brodureștii

 

 

 

 

Birnicii:

 

Mihăilă, argat

Gheorghi

Gavril Gârneț

Carpu

Ioniță brat (frate) lui Sandul

 

 

Aprozi:

 

Ioniță Caloian

Sandul Caloian

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 235

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tansa

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Fundului

 

 

 

Tansa

 

 

 

 

Birnicii:

 

Silevestru

Andrei Bițicu

Sava, crav

Gheorghi Conoro

Timofti zet (al) lui Mihăilă

Mihăilă brat (frate) lui

Melintii sin (fiu) lui Vasile

Ion, bejenar

Costandin Cârhan

Gheorghi Mihălachi

Vasile frate lui Mihălachi

Neculai Ciorna

Iftemi Bițicu

Ursachi fiul lui Ion

Neculai Miron

Iacob al Jurcăniței

Ioniță, ungurian

Pavăl a Zama Tincăi

Toader Carpu

Arhip frate lui Mihăilă

Toader al lui Pintelei

Iordachi, vornic

Neculai fiul lui Pavăl

Toader fratele lui

Ștefan fratele lui

Grigori, cioban

Toader, cioban

Andrei fratele lui

Stan al lui Ciure

Filip, bejenar

Vasile Mătei

Costandin, bejenar

Iftemi fiul Mariei

Toader al lui Vatră

Costandin Jocotă

Costandin Vatră

Toader fiul văcarului

Simion fiul lui Sârghii

Gavril fratele lui

Ioniță fiul lui Sârghii

Ioniță Sârcul

Grigoraș fiul lui

Sandul fratele lui

Ichim fiul lui Toader

Toma fratele lui

Lupul, curălar

Gavril fratele Tomii

Neculai Bițicu

Ioniță Bițicu

Ștefan, ungurian

Ion fratele lui

Vârlan fiul lui Lupașcu

Ioniță Botezat

Ion fiul lui Mihalachi

Sandul al Băbănesii

Iordachi fiul Mariei

Toma al lui Cotan

Pavăl Crâstian

Gheorghi Huzunul

Lupașcu cel bătrân

Todose frate lui Lepșe

 

 

Holtei:

 

Iftemi fiul lui Stan

Ioniță fiul lui Nechita

Spiridon fiul lui Lungul

Andrei fiul lui Toader

Andrei fiul văcăriței

 

 

Ruptași:

 

Ioniță Zbera

 

 

Copii în casă:

 

Ilii Macovei

Grigoraș Vatră

Andrei Bodescul

Păladi fiul lui Pantelei

Mihai Ianachi

Ioniță Cotan

Mihaiu, rusul

 

 

Aprozi:

 

Agapi

Vasilachi fiul lui Lupașcu

 

 

Seimenii hătmănești:

 

Vasile fiul lui Lupașcu

Vasile fiul lui Păladi

Ioniță Lungul

Vasilachi al Dahorii

Vasile Staneș

Andrei al lui Staneș

Ion Spânu

 

 

Luncani:

 

Lupul

 

 

Călărași:

 

Acsânti Cotan

 

 

Preoți:

 

Popa Ion

 

 

Diaconi;

 

Costandin, diacon

Miron, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 235, 236

 


Ținutul Vasluiului: Ocolul Stemnicului

 

 

 

Satele Târgul Vasluiului, Zăzinca, Lipovățul, Râpa Racovii, Băltenii, Chetreștii,

Albeștii, Deleștii, Băleștii, Fâstâcii, Cozmeștii, Oșăștii, Buhăeștii, Bârzăștii, Tăcmăneștii

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Târgul Vasluiului

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Târgul Vasluiului

 

 

 

 

Poștașii:

 

 

Căsian Iftodi

Ioniță Purcălab

Vasile Cambur

Misail, chihae

Irimie Cambur

Toma Patrichi

Arhip Căldare

Andrei Filoti

Crâste Onică

Ștefan Merlan

Pascal Iftodi

Nistor cumnat lui Filoti

Manoli Roșca

Ion Iftodi

Ursul, chihae

Toma brat (frate) lui

Vasile Gârneț

Andrei Horța

Sava Horța

Mardarii Chiriac

Istrate Chiriac

Vasile Chiriac

Gheorghi Isac

Vasile Harpa

Ioniță Burduja

Ion Chelban

Ștefan Iacob

Simion, rusul

Ioniță fratele lui

Iftodi Nechifor

Solomon Gârneț

Agapii

Ioniță sin (fiul) lui Solomon

Costandin fiul lui Ioniță

Sava fiul lui

Condorachi Cucoș

Neculai Cucoș

Lefter Batâr

Chirilă Batâr

Grigoraș zet (al) lui

Vasile Pintelei

Mihalachi Barbălată

Simion Căldare

Iordachi Darii

Ștefan Brânză

Dumitru, bejenar

Ion Avram

Timofti fiul cârciumarului

Grigoraș Ștucă

Focșa

Leonti

Grigoraș Proaspăt

Andrei Crâstian

Lupul Crâstian

Radul, tăbăcar

Ioniță Moglan

Costandin Ghilas

Toader Ghilas

Neculai Menghiț

Ștefan Menghiț

Mihalachi Menghiț

Ioniță Lepădat

Chirilă Todirașcu

Gavril Motăș

Gavril Hăsan

Ion, cârciumar

Grigoraș Molan

Ion fiul lui Iftodi

Ioniță Horța

Gheorghi Proaspăt

Andrei Proaspăt

Ștefan al lui Solomon

Mihăilă Leontii

Gheorghi Toderașcu

Iordachi fiul lui Manoli

Pintelei Chiriac

Pintelei, tălmaci

Ioniță fiul lui Filoti

Ion fiul lui Cambur

Lupul Barbălată

Neculai fiul vătămanului

Maftei Leuștian

Ion Chiuchiul

Tudora Moglăiasă

Iftemi Merlan

Apostol Budul

Panaite Cambur

Grigori Robul

Ion Țurcanul

Toader Sulă

Grigoraș nepot lui Gavril

Ion al lui Grigoraș

Vasile Coman

Severin fiul lui Avram

Ion al lui Hohoiul

Ianachi Piroșcă

Mihalachi Ghilas

Ilii fiul Ianoaei

Vasile Noacă

Ioniță Gârneț

Antohi Merlan

Vasile Preda

Ion, vătăman

Dumitrașcu fiul lui Gavril

 

 

Slugi isprăvnicești:

 

 

Iordache Țurcan

Gheorghi cumnat lui

Vasile Purcălab

Ioniță Nane, dârvar

Andrei Solomon

 

 

Greci ot tam:

 

 

Iani fiul lui Gheorghi

Gheorghi fiul lui Adam

Costandin fiul lui Adam

Costandin Arapolu

Iani Topa

 

 

Sârbii ot tam:

 

 

Iani, sârbul, arnăut

Ilii, sârbul

Gheorghi, arnăutul

Peni, sârbul

 

 

Mazili:

 

 

Neculai Gâlcă

Neculai Popa

 

 

Ruptași:

 

Vasile, blănar

 

 

Preoți:

 

Popa Vasile

Popa Ștefan

 

 

Diaconi:

 

Tănasă, diacon

 

 

Călărași:

 

Vasile al lui Gori

Ion Gori

Sandul Bozianul

Vasilache Prodan

Gavril Barbălată

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 229, 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Zăzinca

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Zăzinca

 

 

 

 

Călărași:

 

 

Petre Buhuș

Ion Arsăni

Ioniță Buhuș

 

 

Birnici:

 

Gavril fiul aprodului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Lipovățul

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Lipovățul

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile, cafegiu

Toader Vrabii

Ion, sârbul

Ion, muntean

Toader, cioban

Gavril, dascălul

Vasile Roșul

Petre, sârbul

Grigori, pâslar

Ioniță fiul lui Mălăuță

 

 

Călărași:

 

Ursachi Pâslă

Vasile Ciulei

 

 

Țigani:

 

Lupul

Mihaiu

Conachi frate lui Mihaiu

Ursul Buga

 

 

Diaconi:

 

Ștefan, diacon

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Râpa Racovii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Râpa Racovii

 

 

 

 

Birnici:

 

Stratul Jijii

David fiul lui Mititelu

Iacob Jijii

Neculai, rusul

Iordachi Pânte

Ichim fiul lui Ilieș

Maftei Jijii

Vasile Ilieș

Ion Chițocu

Ifteni Jijii

Apostol, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 230

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băltenii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băltenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Lupul sin (fiu) Savii

Nichita fiul Savii

Grigoraș Bârzocu

Costandin fiul Savii

Ianachi fiul lui Sandul, săcrier

Vasile fiul lui Mihalce

Pascal fiul lui Neculai

Simion Romașcu

Grigoraș Mihalce

Antohi Aliei

Ilie fiul lui Alie

Tănasă fiul lui Alie

Ștefan fiul păscarului

Gavril, muntean

Adam fiul păscarului

Andrei fiul păscarului

Ion fiul lui Mihalce

Vasile fiul lui Mihalce

Toader brat (frate) lui

Cozma fiul lui Vasile

Costandin fiul lui Mihalce

Neculai fiul lui Tănasă

Toader fratelei lui

Lefter fratelei lor

Ștefan, văcar

Vasile Potoracu

Vasile, plugar

 

 

Preoți:

 

Popa Ștefan

Popa Grigoraș

 

 

Călărași:

 

Vasile Corovan

 

 

Țigani:

 

Grigoraș Gârbe

Istrate fratelei lui

Vasile Gârbe

Antohi Gârbe

Apostol Gârbe

Gavril

Pavăl

Vasile Țuvrilă

Zăpadă

Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 230, 231

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Chetreștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Chetreștii

 

 

 

 

Mazilii:

 

Constandin Grecu

Tudor brat (frate) lui

Postolachi Grecu

 

 

Ruptași:

 

Mihalachi Grecu

Tănasă Sălcian

Condorat

 

 

Diaconi:

 

Filip, diacon

 

 

Birnici:

 

Grigoraș Motăș

Ion Motăș

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Albeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Albeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Maftei Robul

Ion Preda

Ianachi Ghețiman

Trohin sin (fiu) lui Donos

Ioniță, vătăman

 

 

Ruptași:

 

Toma Tiucă

Vasile Sufletu

Ioniță brat (frate) lui

 

 

Preoți:

 

Popa Alecsandru

Popa Lupul

 

 

Diaconi:

 

Vasile Vulpe, diacon

 

 

Călărași:

 

Tănasă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

Ținutul Vasluiului: Deleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Deleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Toader, argat

Agapi Buzilă

Pascal Buzilă

Toader Lungul

Ștefan, argat

Păladi Ajachei

Vasile Luncă

Miron, sucmănar

Costandin Cașul

Tănasă Șchiopul

Gavril Grosul

Andrei fratele lui

Iordachi fratele lor

Ștefan Jocotă

Ion al lui Tănasă

Ion al lui Donos

 

 

Babele sărace:

 

Vasilca, săracă

 

 

Țiganii:

 

Neculai

Opre

Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 231

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Băleștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Băleștii

 

 

 

 

Birnici:

 

 

Istrate, rusul

Toader, dascălul

Costandin, arman

Vasile Curjos

Gheorghi, olar

 

 

Aprozii:

 

Dumitrașcu Picioragă

Gheorghe Buzilă

Stratul Gori

Ionașcu Picioragă

Costantin Picioragă

Iacob Brânză

 

 

Semenii hătmănești:

 

Năstas Codrian

 

 

Ruptașii:

 

Ion Mihăilă

 

 

Călărași:

 

Vasile Strâmbeiu

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 231, 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Fâstâcii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Fâstâcii

 

 

 

 

Birnici:

 

Gheorghi, ungurian

Ion, bejenar

Costandin, butnar

Irimie Mâță

Antohi Mâță

Ștefan, văcar

Panaite, slugă

 

 

Preoți:

 

Popa Gheorghe

 

 

Diaconi:

 

Toader, diacon

 

 

Țiganii:

 

Ion

Ianachi

Lupul

Ioniță

Lupul

Luca

Simion

Toma

Melinte Țițul

Costandin Isac

Ioniță fiul lui Lupul

Grigoraș Roman

Ștefan

Irimie

Toma

Grigoraș

Pintelei

Ddul

Hârjău

Costandin, jude

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Cozmeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Cozmeștii

 

 

 

Ruptașii:

 

Toader Manolachi

Costandin fratele lui

 

 

Preoți:

 

Popa Ioniță

Popa Istrati

 

 

Diaconi:

 

Vasile, diacon

Costandin, diacon

Lupul, diacon

 

 

Călărași:

 

Simion

Costandin Mititelu

Ștefan Hordilă

Vasile Hordilă

Ioniță Hordilă

Dănilă Danciul

Vasile Danciul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Oșăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Oșăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Dulichi

Ioniță Pantelimon

Vasile fiul lui Alecsandru

 

 

Ruptași:

 

Chiriac Donos

 

 

Aprozi:

 

Pitic

Gavril fiul lui Alecsandru

Gheorghi Petrișor

 

 

Semenii hătănești:

 

Ioniță Merlă

 

 

Călărași:

 

Ilii Dârdără

Toader Dârdără

Vasile Mititelul

Toader Furcoiu

Ianachi Petrișor

Gheorghi Știubei

Savin Arsăni

Grigoraș Hârdilă

Manolachi Petrișor

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Buhăeștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Buhăeștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Grigoraș, pas

Toader, olar

Sofroni, olar

Mihalachi, rusul

 

 

Mazili:

 

Iordachi Pârvul

 

 

Călărași:

 

Sava Tiron

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 232

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Bârzăștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Bârzăștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Irimia, pas

Maftei, pas

Stafi, pas

Ion Mocan, pas

Lupul Murdă

Ursul, pas

Neculai Pricopi

Vasile Darii

Gheorghiță, pas

 

 

Holtei cu mamă:

 

Ioniță fiu lui Arsăni

 

 

Slugile medelnicerului Vasilachi:

 

Macovei, vătav

Șerban, crav

 

 

Mazili:

 

Tudor Poroschii

 

 

Ruptași:

 

Savin Poroschii

Ion, muntean

Neculai Poroschii

Vasilachi Poroschii

 

 

Copii în casă:

 

Vasile nepot lui Poroschii

 

 

Călărași:

 

Ioniță Zanhiroiul

 

 

Țigani:

 

Manoli, țiganul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 

 

 

 

Ținutul Vasluiului: Tăcmăneștii

 

 

5 iulie 1774

Ocolul Stemnicului

 

 

 

Tăcmăneștii

 

 

 

 

Birnici:

 

Vasile Vârlan

 

 

Aprozi:

 

Grigoraș Dudău

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 233

 

 


„Recensământul” ignorat

 

Sânziene, la Suceava – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

Pentru că multă lume este interesată de propria-i genealogie, astăzi, în vreme ce lucram la copierea recensământului din anii 1770-1774 pentru Ţinutul Vasluiului, mi-a venit ideea să apelez la „recensământul” nostru ignorat, deşi prezent în toate documentele noastre istorice. Şi, aşa cum îi spuneam istoricului şi poetului Vasile Ursache, într-un comentariu, deşi înţeleg volumul uriaş de muncă pe care mi-l asum, am făcut o primă încercare, aruncând câte o privire prin: Codrescu, Theodor, Uricarul, partea a doua, Iassi 1889 – prescurtat TV2; Ghibănescu, Gh., Surete şi Izvoade, Vol. I, Iaşi 1906 – prescurtat GG1; Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903 – prescurtat NI5. Apoi am încercat să identific neamuri (mai puţin cele mari boiereşti, în favoarea răzeşilor), nu prenume, deci nume atestate de veacuri, pe care oricine le poate afla la pagina bibliografică din paranteză şi, comparând veacurile şi numele, pot îndrăzni o temerară căutare a străbunilor. Va trebui să-mi fac pagini pe litere şi să lucrez, fără a publica vreo listă, până ce voi termina lucrarea. Indirect, cei interesaţi pot afla, prin apelarea la textul indicat, şi amănunte din istoria unei localităţi moldoveneşti sau alta.

 

 

Chemarea la nuntă, la români – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

AVRAM, Grigoraş (1796, Botoşani, TC2 – pp. 56-58)

 

 

BĂLOŞ, Cozma (1591, Baia, pârgar, , NI5, 69)
BALŞ, Bejan
(1654, Albeşti, NI5, 31)

BĂNCESCU, Macsin (1595, Bacău, NI5, 6)

BELIBOU, Năstasie (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

BLĂNAR, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

BLĂNARIUL, Ion, Cârstea (1737, Iaşi, NI5, 55)

BOBOCE, Sârghie (1693, Tecuci, NI5, 224),

BORCEA, Costin (1604, Porceşti, NI5, 9).

BORGHELE, Iordachi (1693, Botoşani, NI5, 225),

BOSTAN, Ion (1719, Bârlad, NI5, 101)

BOTA, Simion (Urecheşti, NI5, 8),

BRĂILEANUL, Cârstea (1678, Ruşii, NI5, 224),

BUGA, Ştefan al lui Simion (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

BUNIŢA, Toader (1678, Stănceşti, NI5, 224),

 

 

CAPRĂ, Giurgea (1661, NI%, 72; 1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

CĂZAC, Dumitru(1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CEPRAGA, Strătulat (1693, Puţeni, NI5, 224),

CHIŢUL, Ion (1600, Popeşti, NI5, 7)

CIOCINĂ, Ion, preot (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

CIUC, Teodor (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CIOLPAN, Petru (1559, Bodeşti, NI5, 4)

COCAN, Costantin (1708, Odobeşti, NI5, 99)

CORFOS, Toader  (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

COMIŞEL, Donici (1619, Vârtop, NI5, 15)

CORNE, Ştefan 1677, Liteni, NI5, 30)

COZEA, Toma (1604, Porceşti, NI5, 8)

COZMAN, Arsenii (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CRISTEA, Prăvii  (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

DRACEA, Constantin (1631, Goşmani, Neamţ, NI5, 19)

 

 

FURDUI, Neculai (1654, Păltiniş, NI5, 85), Condre (1693, Umbrăreşti, NI5, 224),

 

 

GOGOŞ, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

HAGI, Tanas (1693, Botoşani, NI5, 225),

HANOS, Chircul (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HARHAZ, Vasilie (1662, Cătămăreşti, NI5, 222),

HARUŢ, Pentelei (1609, Stănceşti, NI5, 214)

HĂUL, Acsinti (1693, Botoşani, NI5, 225),

HUTCO, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

 

 

IACOBESCU, Luca (1488, Siret, NI5, 211)

 

 

JORA, Toader (1594, Tecuci, NI5, 4)

 

 

MANE, Sandul (1745, Luceni, NI5, 58)

MURGULEŢI, Nicolai, nepot preotului Ciochină (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

MUSTEAŢĂ, Feodor (1796, Botoşani, TC2, 56-58)

MUŞINĂ, Ignat (1693, Tecuci, NI5, 224),

 

 

NACUL, Toderaşco (1681, Câmpulung, NI5, 71)

NEGRE, Procop (1642, Bârlad, NI5, 73)

NEGRUL, Sava (1744, Cotnari, NI5, 58)

 

 

PAFT, Constantin (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

PANCUL, Costaşco (1703, Cătămăreşti, NI5, 226),

PĂRÂU, Tănasie (1724, Hălăuceşti, NI5, 53),

PASCAL, Gahiţa (1677, Iaşi, NI5, 90)

PELIN, Iorda (1693, Botoşani, NI5, 225),

PIELMUŞ, Sava şi Necula (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

POPĂSCUL, Vasilie (1600, Urecheşti, NI5, 7)

PRODAN, Lazor (1488, Siret, NI5, 211)

PUIUL, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

PUŢEANU, Jurju (1497, Puţeni, Vaslui; NI5, 3)

 

 

RĂCIU, Goga (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

RĂUL, Neculai (1735, Huşi, NI5, 105)

RAŢĂ, Ion (1693, Tecuci, NI5, 224),

ROBULEŢCO, Seman (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

 

 

SIRETEAN, Nicola („Săretiian”,1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ŞOLTUZ, Ion (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

 

 

TĂUTUL, Toader (1643, Balileşti, NI5, 219)

TOLOSCA, Gligorie (1600, Copăceşti, NI5, 8)

TUDOR, Ştefan (1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

TURCUL, Gheorghe (1601, Cuc, NI5, 8)

ŢÂRDEA, Toader, (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1)

ŢAUL, Patrichie (1693, Puţeni, NI5, 224),

ŢUGURLAN, Gheorghi şi Dumitru (1693, Tecuci, NI5, 224),

 

 

UDREA, Ilea (1604, Poceşti, NI5, 9), Vasilie şi Adam(1661, Orăşeani, NI5, 221),

 

 

VOROAVĂ, Apostol (1668, Miclăuşani, NI5, 89)

 

 

ZAVUL, Vasile (1654, Păltiniş, NI5, 85)

ZBIERA, Nacul (1654, Cerneşti, NI5, 31)

 

 

Sâmbra plugului – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 


Paul Henry: Les églises de la Moldavie du Nord

 

 

 

 

În cartea lui Paul Henry, publicată la Paris, în 1930, sunt mult mai multe imagini cu arhitectură şi, mai ales, cu pictură din bisericile nordului Moldovei – în general, frescă, unele dintre aceste detalii fiind vandalizate, de-a lungul vremii. În final, o să vă dau şi linkul unde puteţi găsi această carte (abundă în informaţii istorice), cu impresionantul ei album, chiar dacă buzincuriştii, care nu ştiu şi nu pricep nimic, se vor da iar erudiţi în capete goale, după cum li-i obiceiul. În fond, eu pentru cei interesaţi de acest site fac tot ceea ce fac, precizând, încă o dată, că site-ul înseamnă doar fişele, de care mă folosesc sau nu, atunci când am de scris vreun capitol de carte.

 

 

 

 

 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/16402/?offset=#page=336&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=

 

 


Pagina 68 din 1,483« Prima...102030...6667686970...8090100...Ultima »