Dragusanul - Blog - Part 68

Ţinutul Putnii: Ocolul Luncii (II)

 

Sărbătoare la Nereju, Vrancea

 

 

Satele Bâlca, Popenii și liuyii din Schitu Prale,

Urecheștii-Mocani, Cornățăl, Urecheștii, Ploscuțănii

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Bâlca

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Bâlca

 

 

Mocani și țărani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 5: 3 popi și diaconi, 1 nevolnic, 1 țigan. Rămân birnici 47.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stan Grapă

Marin Bucșe

Neculai Bucșe

Dragomir Bucșe

Neculai Gologan

Stoica Criste

Radul Dragomir

Stanciul Petco

Dumitru, răilean (din Raia – n. n.)

Gheorghe Beleiu

Petre Beleiu

Stan Hangiu

Ion zet (al) lui Hangiu

Mihalache sin (fiu) lui Hangiu

Simion Preda

Radul Preda

Răuță a Moldoviții

Marin fiul lui Marin

Costantin, dogar

Ion Criste

Stanciul Purice

Ion Roșca

Ivașco cumnat lui Roșca

Ursul, șelar

Vasile Grosul

Mihai Turcă

Gheorghe Ciobotaru, dascăl

Gheorghe, fost vătăman

Ion, vrâncean

Radul Beleiu

Stanciul, olar

Tănasă, morar

Ion a Negoescului

Apostol Roșul

Ion, dogar

Dragomir, ungurian

Gheorghiță, muntean, morar

Andronache, dogar

Șerban, fost vornic

Zaharie, rotar

Stanciul, rotar

Mateiu, morar

Toader, muntean

Vlad Cârste, vornic

Preda, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Pavel Turaliu, nevolnic

Popa Vlad

Popa Anton

Diaconul Grigore

Gheorghe, țigan al prorocului Samoilă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 284, 285

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Popenii și liuzii din Schitu Prale

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Popenii și liuzii din Schitu Prale

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 7: 1 popă, 1 nevolnic, 5 slugi boierești. Rămân birnici 48.

 

 

 

Birnici:

 

 

Petre Hașco

Dumitru, rotar

Ion, dogar

Ioniță Crețul

Gheorghe, muntean

Ștefan Făcăor

Vasile Făcăor

Andrii Cucoș

Ion al lui Cucoș

Costantin Agapie

Cârste Vrăjitor

Apostol Dârdără

Manoli Arșic

Ion Agapie

Ion Tăbălae

Filip, dascăl

Ștefan, văcar

Simion Dârdără

David Dârdără

Toader Moisă

Dobre Pleșcan

Neculai Moisă

Pavel Moisă

Dima, muntean

Andrii, muntean

Radul, muntean

Ilie, muntean

Toader, muntean

Lupul, muntean

Vasilache, muntean

Vasilache, cojocar

Andrii Făcăoar

Costantin, muntean

Ion cumnat lui Filip

Dumitru Făcăoar

Mihai Făcăoar

Vasile al lui Făcăoar

Petre, lăcătuș

Toader Turturică

Ștefan Rogojină

Ion Jabot din Prale

Ion, rusul

Simion, cojocar

Ion Bodescul

Dumitrașco Blăgan

Grigore Făcăoar, vornic

Gheorghiță, vătăman

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Neculaiu din Schit

Sandul, nevolnic

Năstasă Zmuncilă, slugă șătrăresei Frăsinii Ruset, priș ot (vine din) Bacău

Vasile, morar, tij (la fel)

Ion, morar, la fel

Cârste, slugă, la fel

Ștefan, morar, la fel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 285

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Urecheștii-Mocani, Cornățăl

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Urecheștii-Mocani, Cornățăl

 

 

 

 

Toată suma caselor: 45. Scădere rufeturi, însă 3: 3 nevolnici. Rămân birnici 42.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghe, vornic

Stoica brat (frate) lui Neculai, vătăman

Ion Răvoiu

Dumitrașcu Răvoiu

Simion Merle

Voico, mocan

Cârste, mocan

Ion, sitar

Stoica, sitar

Bucur Bâle

Pravăț, mocan

Ivan, mocan

Mihaiu, rotar

Enache, mocan

Enache Spânu

Ion Merle

Bucur, rotar

Stanciul, mocan

Pană Gățăscul

Nițul Gățăscul

Toader, fratele lui

Miriță

Mihaiu Vlojog

Oance, fost vornic

Șerban Vlojog

Radul fiul lui Stoica

Stanciul frate lui Radu

Radul Popăscul

Ștefan fiul lui Radul

Ion Chiovan

Petre Roșul

Șerban Pomană

Mihaiu Muman

Stan Pojorian

Dumitrașco, bejenar

Neculai din Găgești

Negul de acolo

Radul a babii Cârstinii

Neculai frate lui Stoica

Bucur Puțăscul

Neculai Șchiopu

Lupul, mocan

 

 

Rufeturi:

 

 

Dragul, nevolnic

Bade Ciuntul, nevolnic

Radul Vlojog, nevolnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 285, 286

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Urecheștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Urecheștii

 

Țărani

 

 

 

 

Toată suma caselor: 47. Scădere rufeturi, însă 9: 2 mazili, 1 nevolnic, 2 țigani, 4 argați mazilești. Rămân birnici 38.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Danolache, vornic

Gheorghe Lungul, vătăman

Ilie al lui Opre

Mile al lui Opre

Mareș, muntean

Grigori, muntean

Tatul fiul lui Mareș

Vasile, muntean

Negoe, scăfar

Bucur

Apostol Dumbrăvan

Toader Bancioc

Ioniță Răcilă

Echim

Grigore fiul lui Echim

Grigore Băbușcă

Apostol Știuleț

Alicsandru

Ion, păscar (pescar – n. n.)

Ioniță, căprar

Neculai Răcilă

Maftei

Ion, mocan

Toader Șterbăț

Tiron

Ilie fiul lui Vlad

Arsănie Răcilă

Andrii Răcilă

Toader Răcilă

Toma Gheorghiță

Ioniță al lui Vasile

Dumitru Răcilă

Ion fiul lui Dumitru

Marin, rotar

In (alt) Marin al lui Gheorghie

Vasilache, rotar

Ilie fiul lui Mihaiu

Radul Chetrian

Stanciul, ungurian

 

 

Rufeturi:

 

 

Toderașco și fratele său Tacul, mazili

Vlad Băbuță, muntean, argat lui Toderașco

Toma Răcilă, argat la fel

Stoica, argat la fel

Enache Țârul, nevolnic

Gheorghiță, țigan

Sava, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 286

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Ploscuțănii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Ploscuțănii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 143. Scădere rufeturi, însă 32: 29 nevolnici și babe, 3 popi și diaconi. Rămân birnici 111.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Gogul, vornic

Tănasă, vătăman

Neculai Ghine

Costantin Stătache

Vasile Ursuleț

Ionță sin (fiu) Marie

Arie, mocan

Ioniță, mocan

Vasile Bălaur

Ioniță, vrâncean

Nițul fratele lui

Andrei cumnat lui

Ion a Siminii

Gavril Grozav

Simion Gogoman

Apostul al Siminii

Enache Heța

Ifrim, muntean

Radul fiul lui Dragomir

Dragomir

Gheorghe Mutul

Sava Mutul

Ion, cojocar

Istrate Opincă

Ene Opincă

Radu a Mihăilesei

Toader, dascăl

Radul Târșă

Ilie Târșă

Ghine zet (al) lui Târșă

Mile, ungurian

Radul Mile

Negul fiul lui Drăguț

Simion Bălcian

Radul Purice

Costantin Varvar

Radul fiul lui Marin

Ioniță Gușă

Paraschiv, muntean

Stoica, mocan

Simion Albul

Neculai, lăcătuș

Toader al Sandii

Bratul, oltean

Tudor, sârbul

Radul, muntean

Dima, muntean

Ștefan Ghinpul

Gavril, cioban

Tănasă cel Mic

Mateiu, muntean

Toader Pufle

Stroe, rotar

Ioniță fratele lui Stroe

Toma Barim

Toader Miron

Vasile Țârle

Mane Odobescul

Mihaiul Sprâncian

Radul, mocan

Nistor Purcaru

Stan Bălăuță

Gavril Macoveiu

Vasile Gogă

Mihaiu, ungur

Costantin, rotar

Lazor, ciobotar

Micle, ciobotar

Micle, mocan

Negria fratele lui

Vasile, mocan

Ion, scăfar

Stoica, ungurian

Apostol a Stancăi

Ion al Cârstinii

Ion fiul lui Cautărău

Melinte

Ion frate lui Melinte

Gheorghiță, muntean

Neculai, cumnat lui

Andrei Mateiu

Marin

Vasili

Irimie Lungul

Ion, baciul

Apostol Drume

Antohie Drume

Toader frate lui Agapie

Toader fost vătăman

Agapie Uncheș

Costantin Ghimescul

Ion Iugan

Vasile, rus

Tănasă Chiticar

Tene Uncheș

Stamatin

Răzmiriță

Ion Cimpoeș

Tatul cumnat lui Radul

Radul, rotar

Acsăntie Ghine

Grigoraș Negoiță

Toader Ghinpul

Vasile Dragomir

Toader, bucătar

Radul, muntean

Toader Rădăcină

Ion Vrâncean

Costache al lui Paraschiv

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Chiriac

Diaconul Sandul Catane

Iosaf, călugăr

Ioniță Ciolan, nevolnic

Andronic, nevolnic

Ion al Chirii, nevolnic

Toader Gole, nevolnic

Gavril Beiu, nevolnic

Costantin Iacob, nevolnic

Dan Opincă, nevolnic

Irimie Spiridon, nevolnic

Drăghici, nevolnic

Gheorghe Gâscă, nevolnic

Radul Gâscă, nevolnic

Dumitru cel Mic, nevolnic

Grigori, șchiuopul, nevolnic

Simion, nevolnic

Rachită, nevolnic

Dragomir, nevolnic

Anghel, bătrân, nevolnic

Sandul, nevolnic

Neculaiu, ungur, nevolnic

Baba Todosie

Baba Iona

Stana, văduvă

Tudora, văduvă

Baba Iana

Stanca, săracă

Baba Voica

Marie, săracă

Baba Nastasie

Baba Cununa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 286-288

 

 


Inconfundabilul artist plastic Cezar Popescu

 

 

 

În urmă cu vreo două decenii, puneam la cale, împreună cu inconfundabilul artist plastic Cezar Popescu, o „Cale” stâlpică între Reuseni și Tihuța, marcând, astfel, nu doar calea pe care și-au aflat supraviețuirea și intrarea în istorie Ștefan cel Mare și vărul său drept, Vlad Țepeș, în noaptea de 15 spre 16 octombrie 1451, când fu ucis Bogdan Vodă, ci și o adevărată „Cale a Străbunilor”, similară cu „Calea cea demnă de admirațiune a zeilor”, din zorii imaginativi ai civilizației umane care își conștientiza locul său în univers. Proiectul urma să folosească doar resursele taberelor de creație și să ofere, astfel, Bucovinei un itinerar spiritual și istoric pe deplin ignorat, în care splendida realizare arhitectonică de la Reuseni să-și capete adevărata strălucire.

 

 

Monument realizat de Cezar Popescu

 

 

Cezar Popescu, tovarășul meu de vise, avea deja o operă sculpturală demnă de toată considerația, care includea bustul lui Constantin Ștefuriuc de la Udești, cel al lui Ion Grămadă de la Stroiești, efigia lui Franz Ritter Des Logest din Palatul Administrativ Suceava, discretul „Monument al Martirilor”, din Muzeul Satului Bucovinean, „Trofeul Bucovinei”, cu care se mândrea, cândva, în Norvegia, chiar și celebra trupă „Dubioza Kolektiv”, ca să nu pomenesc și contribuțiile decisive în arta ambientală, cu care își asigură supraviețuirea în aceste vremuri atât de vrăjmașe față de mărturie și de identitate.

 

 

Cezar Popescu

 

Din nefericire, ceea ce există bine conturat în imaginația creatoare a artistului plastic Cezar Popescu nici măcar în discuție nu s-a luat, noi, glorioșii contemporani ai trasului pe sfoară având de edificat chestii ale sacralității clipei de imbecilitate, de genul drumul rumegușului, drumul tămâiei, drumul haida-dâra-dâr-dâr-da etc. Dar nu-i bai.

 

În fața unor astfel de realități, Cezar Popescu a aflat în sine înțelepciunea de a trăi într-un alt univers, în care fetița lui înseamnă totul, despovărându-se de imaginea publică și de statutul de artist plastic inițiat în performanță și în cadrul Universității din Chișinău (unde ar fi putut cunoaște mai bine dimensiunea artelor plastice rusești?), dar și a celei din Iași, unde, dacă-mi aduc bine aminte, rememorând atmosfera primei lui expoziții, l-a avut Maestru pe admirabilul Liviu Suhar.

 

Cezar Popescu este una dintre resursele de creație valoroase ale contemporaneității. Nu spun a Bucovinei, pentru că Bucovina nu mai există decât ca vechitură cu care-și lustruiesc ciubotele toate gângăniile vremelniciei clipei. Am un mare respect față de acest creator profund și cu viziuni care depășesc frontierele tulburi ale mondenității, pe care țin să-l salut cu sufletul, în această zi în care își aniversează nașterea.

 

Posibilă sugestie pentru crima de la Reuseni

 

 

La mulți ani, Cezar Popescu,

și Dumnezeu să ni te ție

numai întru bucurie!

 

 


Un mănunchi de lumină: Iulian Dziubinski

 

Iulian Dziubinski

 

 

Iulian Dziubinski, pictorul din gruparea „Domino”, întemeiată împreună cu regretatul Tiberiu Cosovan și teribilul cioplitor al culorii, Iosif Csukat, înseamnă, în universul creației plastice sucevene, un mănunchi de lumină, din care și-a durat penelul și cu care s-a definit pe sine. În rest, adică dincolo de explozia de culoare, în care se desface lumina, există doar tăcerea, transformată delicat în sufletul unui om care respiră, absoarbe, trăiește sacralitatea împrejurului cu fiecare indivizibilitate a făpturii și sufletului său, Iulian Dziubinski pășind, parcă, pe lângă cuvinte și în afara lor, pentru că a obișnuit culorile să cânte și să se închine.

 

 

Oameni cu operă şi un om cu funcţie

 

 

Fără îndoială, ziua de astăzi, în care Iulian Dziubinski își aniversează nașterea, învolburează și în mine nostalgii, uneori asemănătoare dezlănțuirilor cromatice care-i caracterizează opera plastică, dar îmi și umple sufletul de o bucurie mângâietoare, care se prelinge nu doar din retina care păstrează crâmpeie de viață, de creație și de întâmplări, ci și senzația unei verticalități demne, dar discretă, care pare să facă parte din personalitatea pictorului astăzi sărbătorit.

 

 

Iulian Dziubinski, Iosif Csukat şi Tiberiu Cosovan

 

 

La mulți ani, Iulian Dziubinski,

și Dumnezeu să ni te ție

numai întru bucurie!

 

 


Ţinutul Putnii: Ocolul Luncii (I)

 

 

 

 

Satele Mărășeștii, Pădureni, Călimăneștii, Domneștii, Păuneștii,

Rugineștii, Angheleștii și mocani din Dumești și bejenari din Buda

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Mărășeștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Mărășeștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 18: 6 nevolnici și babe, 3 slujitori, 9 slugi boierești. Rămân birnici 39.

 

 

 

Birnici:

 

 

Petre, rotar

Vasile Roșca

Ion Huzuna

Andrii Zăvănac

Ioniță Mihul

Vasile, rogojinar

Andrei brat (frate) Ion

Andrei Nani

Ion Turcul

Toader Brânză

Costantin Brânză

Ioniță Ababii

Stan, muntean

Ion Dânga

Sandul, muntean

Petre sin (fiu) lui Toader

Ion Popa

Toader Niagul

Lupul Velișco

Toader Răducan

Constantin zet (al) lui Stoica

Macarie, chelar

Ion fiul lui

Dumitrașco, plugar

Ion Stoica, plugar

Ion Robul

Ștefan Vrabie din Osoiu

Constantin Scurtul ot tam (de acolo)

Ion Cenușă

Lupul fiul lui

Zota de acolo

Ioniță Zgărău

Petre, morar

Negul Florica

Dobre, mătăsar

Hejan, ciobotar

Mihălache, chelar

Dumitrașco al lui Iosip

Dănăilă

 

 

Rufeturi:

 

 

Ioniță Mardarie, slugă dumnealui banului Costin Catargiu

Sava, slugă tij (la fel)

Vintilă, slugă la fel

Vasile, bucătar la fel

Toader Robul, slugă la fel

Andronachi, slugă la fel

Ene, slugă la fel

Trohin din Vivoreni, slugă la fel

Radul Șchiopul, slugă la fel

Simion, nevolnic

Dănilă, nevolnic

Toader, șchiop, nevolnic

Stanciul, orbul, nevolnic

Nazarie, babă

Anița, văduvă

Gheorghie, slujitor de Focșani

Tănasă Topală, slujitor de Focșani

Stan Ochiană, slujitor de Focșani

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 278

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Pădureni

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Pădureni

 

 

 

 

Toată suma caselor: 21. Scădere rufeturi, însă 21: 16 scutelnici boierești, 3 nevolnici și babe, 2 slugi boierești.

 

 

 

Rufeturi:

 

 

Costantin Ursache, vier dumnealui spătarului Iordache Canta

Apostol Burechiță, vier la fel

Istrate Sârghie, vier la fel

Andrei Chiriac, vier la fel

Ion Mănăilă, vier la fel

Mane Cârjan, vier la fel

Gheorghie, morar, vier la fel

Hortolomeiu, vier la fel

Pătrășcan, vier la fel

Vartolomeiu al lui Bacoș, vier dumnealui paharnicului Iordache Lazu

Micul, muntean, vier la fel

Andrei Mălăel, vier la fel

Dumitrașco din Cozmești, vier la fel

Gavril Domintian, vier, slugă lui Dumitrache al lui Șendre

Grigoraș Mălăel, vier la fel

Mihaiu, vier stolnicului Gavril Miclescul

Ursul Berheci, vier la fel

Lupul Spătarul, vier dumnealui banului Iordache Canta

Baba Stanca

Baba Marie

Baba Sofronie

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 278, 279

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Călimăneștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Călimăneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 7: 2 preoți și diaconi, 1 nevolnic și babă, 1 slujitor, 3 slugi boierești, 1 dascăl. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Costantin Răzmeriță, vornic

Ion Ghețâu

Radul Fodor

Costantin Băban

Stoica a popii Gheoghie

Grigore fiul lui Postolache

Vasile Movilian

Tofan Ionașco

Coste cumnat lui Cârjan

Dumitrașco a Zlătunoaei

 

 

Rufeturi:

 

 

Stanciul, bulucbaș, slugă banului Iancului Razu

Toader, argat lui

Gheorghiță Călimănescu, slugă dumnealui banului Iancului

Petre, holtei, dascăl de biserică

Vasilache, nevolnic

Alicsandru Țolică, slujitor de Focșani

Popa Gheorghie

Diaconul Chiriță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 279

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Domneștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Domneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 177. Scădere rufeturi, însă 46: 4 preoți și diaconi, 32 nevolnici și babe, 6 țigani, 4 slugi boierești, 1 volintir. Rămân birnici 131.

 

 

 

Birnici:

 

 

Calin, vornic

Samson

Cârste al lui Dalica

Pălade Arsănie

Ilie fiul lui Pălade

Gheorghe fiul lui Pălade

Vasile Andruganiș

Ștefan Andrugan

Tănasă Ignat

Costantin Răbădan

Dumitrașco fiul Sandei

Ștefan Ghețâu

Apostol fiul Poșățoae

Vasile, scutar

Darie fiul Rucsandii

Lupul Tălpău

Ioniță fiul lui Lupul

Costantin, grădinar

Vasile Mirodonie

Toader Gherman

Antohie Magadan

Ioniță Bode

Ștefan Bode

Iftemie fratele lui

Pavăl Bode

Niagul Bale din Pădureni

Ion Bale

Toader Ciomârtan

Ștefan Niagul

Ștefan Codru

Vasile Ionașco

Gheorghe Ionașco

Alicsandru Ionașco

Ifrim, muntean

Ion, lăcătuș

Apostol Robul

Toader Robul

Radul al Mantii

Iordache, bucătar

Sandul Spătaru

Ion Cimbrul

Vasili Chiriloiu

Vasili Spătaru

Crăciun Spătaru

Costantin, vătăman

Gavril, muntean

Ion, muntean

Ion Prutian

Ilie, pas

Ion Blende

Gheorghe, cioban

Ioniță Robul

Ion Dobre

Dumitrașco Ciușlian

Voine

Ioniță, vier

Costantin al lui

Ursul, morar

Costantin, rotar

Drăghici Talmaci

Tănasă Bahluian

Stan fiul lui Enache

Enache din Diocheți

Mihăilă, vițălar

Costantin Bulelete

Dinul, păscar (pescar)

Ion Tiron

Ursul Mirodonie

Ion, argat

Sandul, argat

Gheorghe Spătaru

Opre Barne

One Lomnician

Ion al lui Lomnician

Radul fiul Năstăsoae

Ion, panțir

Ion Lomnician

Gheorghe Bahanța

Ion Barne

Ion Mazăre

Avram

Vasile, cojocar

Stoica, ungurian

Grigoraș fiul lui Chira

Iftenie, bejenar

Vasile, bejenar

Ranite Bahluian

Năstasă fiul lui Ranite

Gheorghe Drele

Lupașco

Grigoraș fiul Babii

Costantin Ciomârtan

Echim Danțeș

Lupașco fiul lui Ștefan

Moisă, muntean

Istrate, muntean

Marin, muntean

Ștefan Briga

Petre fiul lui Stoica

Vasile, bejenar

Bucur Batoe

Radul Barne

Stoica fiul lui Opre

Nițul, ungurian

Dumitru, muntean

Gavril Marco

Gheorghe fiul lui Gavril

Vasile Nacul

Ursul a Săvoaei

Ion a Săvoaei

Alicsandru zet Iftodie

Ion Mânzală

Ion Gafton

Toader Stafi

Gheorghiță Pungăspartă

Enache Hurjuiu

Gavril Cioanchăș

Ion Mititelu

Ștefan al lui Turturică

Iordache Beiul

Vasile Beiul

Pătrașco

Enache Moldovan

Ion, cârciumar

Dumitrașco fiu ciobotar

Ifrim, vier

Ion Mititelu

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Toader

Popa Vasilie

Popa Dumitrașco

Popa Gherasim

Radul Chiban, chelar, sluga dumnealui banului Iancului

Apostol, la fel slugă dumnealui

Sava Roșca, la fel slugă dumnealui

Sandul Pătrășcan, la fel slugă

Baba Comana

Baba Safta

Baba Iona

Baba Marie

Baba Stanca

Baba Chira

Baba Floare

Baba Marica

Baba Ioana

Baba Sanda

Baba Dafina

Baba Ioana

Baba Stana

Baba Niacșe

Baba Voica

Baba Măriuța

Lupul, grădinar, nevolnic

Hurmuz, nevolnic

Lupul Loghin, nevolnic

Vasile Cioancăș, nevolnic

Toma, teslar, nevolnic

Gheorghie Bălășcău, nevolnic

Lazor, grădinar, nevolnic

Lupașco, nevolnic

Petre Ciolan, nevolnic

Toader Robul, nevolnic

Ion Bahanța, nevolnic

Năstas, mocan, nevolnic

Stanciul, șchiop, nevolnic

Radul Bahanța, nevolnic

Iacob Bahanța, nevolnic

Mane, nevolnic

Dumitrașco, vânător, are fecior volintir la oaste

Ioniță, țigan al Răchitoasei

Lupul, țigan

Gheorghe, țigan

Ion, țigan

Mihai, țigan

Ion Tună, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 279-281

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Păuneștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Păuneștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 49. Scădere rufeturi, însă 49: 2 scutelnici boierești, 5 preoți și diaconi, 1 nevolnic, 40 poștași, 1 slugă.

 

 

 

Poștașii:

 

 

Ștefan Canteș

Grigori Canteș

Tomiță fiul lui Ion

Lupul fiul diaconului

Vasile fiul lui Ion

Gavril, funar

Darie fiul lui Stafi

Negul Ursulețu

Toader, funar

Nica Săracă

Simion Vrabie

Ioniță One

Ignat Pavăl

Ursul Pavăl

Arvinte Pavăl

Toader Chifane

Ion Bortian

Gheorghe Gângav

Bogdan Chifane

Costantin, chelar

Ursul Lazor

Ioniță Lazor

Simion a Vasiloae

Gheorghe Berbece

Ion Caute

Ioniță Postolache

Ioniță Chifane

Vasile Lupașco

Gheorghiță Lupașco

Ioniță Berbece

Neculaiu Postolache

Irimie Berbece

Neculai Cateș

Istrate Hărăbor

Tănasă Dănăilă

Chiriac Mânzat

Mistode

Iftenie Lazor

Ștefan Andronic

Antohie

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstasă, vier paharnicului Iordache Darie

Ștefan fratele lui Năstasă, vier la fel

Gheorghe Novac, chelar dumnealui hatmanului Razu

Ioniță, porcar, nevolnic

Popa Simion

Popa Iordache

Diaconul Ilie

Diaconul Lazor

Diaconul Tănasă

 

 

Birnici:

 

 

Gavril Cârliman

Negoiță, bejenar

Vasile Bogdan din Anghelești

Ivașco, la fel

Vasile, bejenar, la fel

Dobre, bejenar, muntean

Radul Molde

Ioniță, muntean

Gavril din Cruce

Pintilei din Moviliță

Toader fiul lui Hortolomei

Sandul Arsănie din Moviliță

Apostol Pleș

Toader Piciorlungu

Costantin sin popa

Ioniță Molde

Andrii Leva

Ion Dănilă

Dragul, bejenar

Stoica, bejenar

Iovul

Tănasă Păragină

Sandul fiu lui chelar

Ion Dămian din Fitionești

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 281, 282

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Rugineștii

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

 

Rugineștii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 68. Scădere rufeturi, însă 6: 1 mazil, 3 popi și diaconi, 1 poștaș, 1 nevolnic, 1 volintir. Rămân birnici 62.

 

 

 

Birnici:

 

 

Zaharie

Lazor Cloțcă, vornic

Simion

Panfilie

Enache, rotar

Ion Mușat

Matei Macoveiu

Ion Macoveiu

Grigori Macoveiu

Nechita

Gavril Mateiu

Petre, muntean

Ion Popurluca

Ștefan fratele lui

Pavel Susan

Gavril Ursuleț

Echim Glăvan

Iftode Botoșan

Toader Mateiu

Grigore Mateiu

Lupul Năstasă

Toader a Gheniții

Ștefan a Gheniții

Pricopie, olar

Ștefan Pitirle

Mane

Sava, dascăl

Mușat Glăvan

Ioniță Fiastru

Zaharie Alecsa

Petre, ungur

Pricopie, vier

Ion, chelar

Sandul Cloșcă

Gheorghe Cloșcă

Ioniță Cloșcă

Grigore Ghergheniș

Ioniță, cărnar

Ion a Burinii

Vasile Tetul

Simion, sucmănar

Ștefan Popurluca

Ștefan Manolici

Sandul Enache

Mane, muntean

Ioniță Susan

Sandul, olar

Ioniță Bozaca

Neculai Botoșan

Neculai Mateiu

Ion Săvoiul

Ilie fiul lui Arsănie

Ion Carșoche

Lepădatu Pascul

Ion Asănoiu

Ștefan Miron

Neculai Țoiul

Enachi fiul lui rotar

Acsănti, dohotar

Pintiliiu, dohotar

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader, căprar, volintir dus la oaste

Toader, chihae, poștaș la Păunești

Neculai Mole, nevolnic

Ilie Zota, monah

Popa Neculaiu

Gheorghe Tomuzeiu, ruptaș de cămară (fisc – n. n.)

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 282, 283

 

 

 

 

 

Ţinutul Putnii: Angheleștii și mocani

din Dumești și bejenari din Buda

 

 

26 iunie 1774

Ocolul Luncii

 

 

Angheleștii și mocani din

Dumești și bejenari din Buda

 

 

 

 

Toată suma caselor: 56. Scădere rufeturi, însă 7: 5 popi și diaconi, 1 nevolnic, 1 slujitor. Rămân birnici 49.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Băzoiu

Simion Anton

Toma Pleș

Marian Pleș

Toader Pleș

Radul, muntean

Radul Țeul

Tănasă Drile

Ștefan Belicâne

Tănasă Toma

Grigoraș al lui Pleș

Ilie Gurălată

Sima Corcoz

Radul Păzălescul

Ion Brezan

Bucur Brezan

Petre Pleș

Costantin Pleș

Matei Pleș

Radul Cojan

Costantin Chiovan

Stănilă Slabu

Ion Cucul

Ștefan Crucian

Ion Toderașcu

Sandul Istode

Ion Ghine

Grigoraș Băștinar

Pavăl, blidar

Mihalcii a babii Dobrii

Mihaiu, morar

Stoica Chivoiu

Ion Gane

Gheorghe Gane

Iordache Lăzăroiu

Mane fiul lui Stănilă

Irimie Ababii

Vasile Belicâne

Lupul, vornic

Vasile, vătăman

Mănăilă, mocan, bejenar

Voicu al lui, bejenar

Stoian Urmitian, bejenar

Uncheș Badiul, bejenar

Radul fiul lui, bejenar

Voina Urmitian, bejenar

Ion Tane, bejenar

Miron Lefter, bejenar

Nica fiul lui Uncheș Badiu, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Mafteiu Gorgul, nevolnic

Ion, slujitor de Focșani

Popa Mihăilă

Popa Mănăilă

Diaconul Dumitru

Diaconul Vasile

Diaconul Ioniță

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 283

 


„Rânduiala neamului nostru”

 

 

 

Într-o lumea în care interesul pentru genealogii este demn de luat în considerare, deşi, pentru fiecare moldovean, „cuprinderea neamului nostru”[1] însemna, de-a lungul vremilor, doar o cuprindere de pământuri şi de poziţie în „rânduiala ruptaşilor”[2], adică a celor mai mici boieri, pentru că, şi pe la 1693, moştenitorii nu puteau „şti, din care frate au fost, nefiind oameni bătrâni, să ţie minte, numai tot au apucat ţinând”[3], este aparent imposibil să descâlceşti, pentru fiecare ramură în parte, „rânduiala neamului nostru”[4],  ghidându-te după dreptul de preemţiune, care stabilea că orice vânzare se face către neamul cel mai apropiat. Cu timpul, din „seminţia lor” se desprind „şi alte seminţii”, pentru că povestea fiecărui sat vechi începe „îmblând pe trei fraţi”, dacă nu cumva şi pe mai mulţi, care, după ieşirea din indiviziune devin „moşul”, adică ultimul dintre strămoşi şi primul dintre străbuni, din fiecare frate desprinzându-se, în timp, o altă seminţie, un alt neam, care se înstrăinează până la vrăjmăşie, uneori, de cei din sângele lor, din pricina unor părţi de sat asupra proprietăţii cărora numai absenţa memoriei provoca litigii, ba chiar şi confruntări violente între „săminţia noastre… şi altă săminţie a lor”, pentru că „nici ei, nici noi, foarte bine n-am ştiut cine din ce frate iaste” şi, drept urmare, ori au stăpânit frăţeşte, pentru o vreme, ori s-au confruntat la Divanul Domnesc, plătind „feraie” destul de mari fiscului, drept taxă de judecată. După aceea, descendenţii strămoşului comun s-au privit chiorâş sau nu au mai vrut să ştie unii de alţii.

 

Genealogii primitive există în mai toate uricele, pentru că „baştina” (locul de origine a seminţiei) şi „ocina” (locul naşterii împricinatului) erau definite de o înşiruire a bunilor şi străbunilor, mai toţi doar cu prenume, numele primindu-se, de regulă, de la aşezarea în care un frate îşi avea conacul, obicei, preluat din Occident încă din 1437, când era confirmat ca atare. E drept că prenumele unui întemeietor de vatră şi de neam (Pancu, la Pancăuţi, Luca, la Lucavăţ, Rohat, la Rohoteşti) putea stabili numele vetrei şi al seminţiei, nume care se păstra până ce, pentru o moşie, „vânzarea se face „seminţii lor”, lui” [5], deci unui ram, care îşi consacră o altă identitate, una distinctă.

 

Am văzut, mai ales în veacul al XVII-lea, astfel de desprinderi, care, din punct de vedere genealogic, marchează o „incidenţă” de care trebuie ţinut cont. Am scris despre fraţii Gheorghe şi Lupul Siminiceanu, Lupul cumpărând de la Gheorghe Siminicenii de lângă Roman şi numindu-se, după satul vecin, în care îşi avea conacul, Prăjescul. Sunt multe astfel de „incidenţe” în istoria noastră, inclusiv cea pe care o provocase Oanea Cuhnia, descendent al unui urmaş al moroşanului care l-a însoţit în Moldova pe Bogdan I Întemeietorul.

 

O probă în favoarea speranţei că se pot reconstitui „condicile vechi, care s-au pierdut” o reprezintă înscrisurile din 13 august 1659 şi din noiembrie 1693, pe care vi le înfăţişez drept mostre din „sfânta pravilă”, cum numea Nicolae Iorga arhiva ieşeană de odinioară, care adăpostea filele aplicării regulilor dreptului valah.

 

 

„Iaşi, 13 August 7167 (1659). Gheorghi Ghica-Vodă, pentru „Costandin diiacul şi cumnatu-său Gligoraşco, ginerii Nastasiei preutiasa popei lui Istratie de Vasluiu şi Dumitraşco diiaconul, ginerele Onoghie, şi Dumitraşco, fecorul Chi­liei, şi frate-său Ifrim şi semenţiia lor, altu Dumitraşco, Rohotescul, şi frate-său Hilie, şi alte semenţii… toţ nepoţii şi strenepoţii lui Toader Rohat şi a lui Micotă Rohat şi a Simei Rohat şi a lui Mihăilă şi a lui Ion şi a Muşei, feciorii lui Micotă Rohat; şi au părăt de faţă pre Tiron de Şchiai şi pre Păcurar aprodul de Tatomireşti şi Bălan feciorul Caucei, şi pre nepotul lor, Gligorie, pentru satul Cuhnieştii pe Răbricea cia Mare, în Ţinutul Vasluiului, ce să chiiamă acmu Rohoteştii, cu îmbe cuturile, dzicăndu… cum să liagă Tiron cu oamenii săi de giumătate de sat de Cuhnieşti, ce să chiiamă Rohoteşti, ş-au dzis că iaste a lor de moşie, de spre moşu-său Onia Cuhnia, ş-au arătat şi un uric de la Ştefan-Vodă cel Bun, înnaintia Domnii Meale, şi scriia într-acel uric cum moşul lor, Oanea Cuhnia, au vândut acia giumătate de sat lui Toader Rohat, moşul lui Costantin şi a lui Dumitraşco diiacon, şi altor fraţ a lor, şi s-au luoat acel uric de la măna lui Tiron, şi sau dat pre măna nepoţilor lui Toader Rohat, pentru căci au rămas denaintea noastră şi din toată leagia ţerăi”. Urmaşii lui Rohat „s-au îndireptat şi ş-au pus fierăia 24 de”, ceilalţi neavând amestec în sat „nice odănuoară în viac”. „Racoviţe Cehan Vel Logoft”. Scrie „Corlatu”. Pecete mare peste hârtie”[6].

 

 

„Novembre 7202 (1693). „Tofana, preuteasa popei lui Mihăilă, şi Tudosie şi Toader, ficiorul Purtasiei, şi cu alţi fraţ şi săminţiie a noastră, nepoţii şi strănepoţii lui Anton şi a Sturdzei şi Măriei ş-a Martei şi a Odochiei”, „ni-am învoitu cu răzeaşii noştri, cu Neculaiu Trunchiul şi cu fraţii lui, şi Mierăuţ ficiorul lui Ghiorghii şi cu fraţii lui, şi altă săminţie a lor, nepoţii şi strenepoţii popei Simii ş-a surori-sa Martii, pentru salul Cotărleştii, în gura Răbricoarei…, hiind acel sat Cotărleştii îmblănd pe trei fraţ”. Ghiorghe Bialici vinde partea sa moşilor noştri, lui Anton şi Sturdzei şi Măriei şi Martei şi Odochiei”. „Însă ales n-am putut şti, din care frate au fost, nehiind oameni bătrâni, să ţie minte, numai tot au apucat ţiind… într-acel sat, cu alţi fraţ; iar eu, Tudosie, mă ştim să him din Marta… Dec nici ei, nici noi, foarte bine n-am ştiut cine din ce frate iaste, ce pentr-aceaia ni-am tocmit de bună voia noastră, de spre amăndoao părţili să ţănem frăţiaşte”. Marturi: „Mărdarie şi Dumitraşco Gutul şi Ghiorghii Stredzăscul Vornicii de Poartă, preutul Neculai de la Danco şi Vasili Ursariul”. Trei peceţi: una cu un vultur”[7].

 

Munteni din Vrancea

 

[1] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 138

[2] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 137

[3] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 146

[4] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 137

[5] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 141

[6] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, pp. 143-144

[7] Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, VI, Bucureşti 1904, p. 146


Pagina 68 din 1,488« Prima...102030...6667686970...8090100...Ultima »