Dragusanul - Blog - Part 53

Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Prutului de Jos (I)

 

Port în regiunea Prutului (Boian) – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

 

Satele Stroeştii, Boianul, Lucăcenii, Lehăcenii, Mahalaoa,

Rărincia, Toporăuții, Cernauca, Şerăuţii, Zadobriuca

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Stroeştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Stroeştii

 

Moşia lui Ion Volcinschi şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 33. Scădere rufeturi, însă 9: 1 popă, 2 mazili, 2 văduve, 1 jidov, 3 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Nechifor Golician

Alecsa Golician

Ion Mărbocar

Lupul, păscar (pescar – n. n.)

Toader Pantiş

Ion Danciul

Pintelei fiul lui Costaş

Grigoraş Gâlcian

Chirilă

Grigoraş al scutarului

Ştefan fiul păscarului (pescarului)

Simion Gâlcian

Neculai fiul lui Costaş

Ursul, strugar

Ion Toporoucian

Iacob, vătăman

Antohi

Andrieş Clăpaci

Vasile Cute

Toader Bortă

Vasile Ladub

Ion Găină

Alecsa, rus

 

 

Văduve:

 

 

Ioana lui Anton

Părasca Acsăntoai

 

 

Mazili:

 

 

Ion Volcinschi, mazil

Costantin Volcinschi, mazil

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Simion

 

 

Jidovi:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 394, 395

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târgul Boianul

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Boianul

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 202. Scădere rufeturi, însă 43: 2 popi, 1 dascăl, 20 văduve, 18 case pustii, 2 jidovi. Rămân birnici 159.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrieş Gorda, vornic

Ion Balahora

Vasile fratele lui

Crăciun Balahora

Gheorghi Balahora

Costandin, croitor

Tănasi

Dumitraşco

Vasile Găluţam

Neculai Taşcă

Ion fiul lui Balahura

Gheorghi Gorda

Nechita Gorda

Pricop, ciobotar

Gheorghi Popa

Neculai fiul strugarului

Ion Stareţ

Vasile Ţimigar

Toader Ţimiga

Iacob Halco

Icor al lui Niscoromne

Mihalachi Sfeclă

Ion Sfeclă

Mihai Sfeclă

Iacob, bejenar

Timofti, bejenar

Toader al Ţumigăi

Mihalachi Gligorca

Ion Manciuc

Vasile Niscoromne

Toader Mihălcian

Mihălachi fratele lui

Roman Perdel

Alecsa Busul

Gavril

Ion Mihălcian

Toader, funar

Vasile Ostafi

Simion, rus

Iosip

Andrieş Grigorco

Dumitraşco Grigorco

Vasile Hoştilă

Ilie Nescoromne

Tănase Bendei

Lupul Behnei

Toader Harasin

Ion a Părascăi

Macovei

Dumitraşco Falniş

Ştefan Pepetalcia

Vasile Hoşcal

Grigoraş Hoşcal

Luchian, velnicer

Mihai Haucă

Ion Fedoriuc

Toader

Grigoraş Poroşne

Iftemi

Vasile, rus

Ştefan Zvarici

Grigoraş Zlepa

Ion, cobzar

Ursul Bortă

Ion Bortă

Istrate fiul lui Grumeza

Simion

Matei Pelip

Alecsa Bortă

Hrihor fiul strugarului

Mihai fiul lui Ignat

Mihai Arici

Vasile Cuciurian

Ursul Pariberce

Ion, bejenar

Mihail al lui Cobiliac

Ştefan Caba

Vasile Giorcan

Toader Cobiliac

Toader Jalobă

Ursul Jalobă

Pavel Caba

Vasile Perebercia

Mihail Durdă

Toader, vătăman

Grigoraş Chiribarciuc

Vasile Hanga

Ion Jalobă

Ştefan Toma

Ilie fiul lui Săuculiasă

Istrate, funar

Andrei, funar

Dumitraşco Dorobeţ

Ion Cuzub

Vasile, rus

Ivan Zolin

Vasile fiul lui Săuculiasă

Toader Galeş

Neculai fiul lui Giumigăi

Petre Giumiga

Ştefan Giurcan

Simion Giurcan

Ion Giucan

Grigori Bogan

Gavril Bărbuţă

Vasile

Gheorghi al vătămanului

Andronic

Istrati fiul lui Harasim

Ion fiul lui Harasim

Harasim, ciubotar

Hermac Ion

Ion, vătăman

Mihai, rus

Grigoriu Giurcan

Mihalachi

Toader nepot lui Marion

Simion

Vasile Giurcan

Nechita Gorgan

Matei Gorgan

Andrieş

Toader, morar

Dănilă a Tăşculesii

Vasile, tocar

Simion, tocar

Petre fiul lui Ivan

Ivan, morar

Pricopi fiul Ivănesii

Ion Ivan

Irimie Mălin

Manole Mălin

Vasile Mălin

Mihai Cozug

Grigoraş Mihălcian

Ştefan Mihălcian

Grigoraş Mihălcian

Grigoraş Sâminco

Grigoraş Vaipan

Ştefan Vaipan

Ion Sâminco

Ştefan Stofan

Iordachi Moroiu

Mihalachi Spirid

Grigoraş al lui Spirid

Alecsa Nitcă

Iacob Hnitcă

Iacob Hnitcă

Roman Hnitcă

Costantin Mogâlde

Toader Grigorco

Petre

Ion Grigorco

Ion, chelar

 

 

Văduve:

 

 

Măria Lunguliasă

Catrina a lui Strinco

Grăpina Tănăsoai

Paraschiva Hăuculiasă

Catrina Ivănoai

Mariuţa lui Vasile

Lupa lui Jalobă

Anca, rusca

Sanda Ignătoai

Aniţa Aricioai

Aniţa Grigoriasă

Nastasie Ivăniasă

Măria Ruşciasă

Grăpina Dumitrăşoai

Paraschiva Vachiroai

Sanda, ciubotăriţa

Nastasia

Ioana Mihailoai

Pelaghea Onciuliasă

Nastasia, cojocăriţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Dumitraşco

Popa Iacob

Andrieş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Strul, jidov

Zeilic, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 395-397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lucăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lucăcenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 40. Scădere rufeturi, însă 20: 5 ruptaşi, 1 dascăl, 1 văduvă, 12 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 26.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan, vornic

Toader Capră

Hrihor fratele vornicului

Vasile Meredeu

Ion Meredeu

Pintelei

Ion Dobre

Ion Văcărică

Grigori Capră

Ursul

Iacob fiul Petrii

Ştefan, olar

Fedor, olar

Simion, olar

Toader Căsian

Vasile Ţurcan

Matei

Ivan, rusul

Vasile Buliga

Gheorghi Groza

Tănasă Cuciurian

Antohi

Neculai, rus

Gavril

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa Irimiasă

 

 

Răzeşi, ruptaşi, şliahtici:

 

 

Ion Tăutul

Vasile Tăutul

Lupaşcul Murguleţ

Ursachi cumnat lui Murguleţ

Ion Tăutul

 

 

Dascăli:

 

 

Onofrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Moşcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 397

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Lehăcenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Lehăcenii

 

Moşia dumisale paharnicului Alecsandru Neculcia; ce sunt la un loc cu Boianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 38. Scădere rufeturi, însă 6: 3 văduve, 2 case pustii, 1 jidov. Rămân birnici 32.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ștefan Săcanciuc

Toader, harabagiu

Roman fiul lui Onofrei

Ion fiul lui Onofrei

Onofrei, tocar

Pintelei Vaipan

Ion Danciul

Dumitrașco Spiridon

Andrieș, ciobotar

Ștefan Gandun

Ioniță Danciul

Vasile, ciobotar

Simion fiul lui Cucoș

Ion Gabăn

Simion Manole

Simion Scalciuc

Agape Șulhale

Ion Șulhale

Andrieș

Gavril Șulhale

Gavril Danciul

Gavril Giosan

Vasile Capalbu

Pintelei Spăhădon

Irimie Mamuliuc

Vasile Mamole

Vasile Negură

Neculai Spiridon

Grigoraș Calancia

Neculai Dubris

Ion, săcrier

Sandul Pleșca

 

 

Văduve:

 

 

Gafița a lui Ștefan

Anița Mironiasă

Anița Ioniasă

 

 

Jidovi:

 

 

Moșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 397, 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Mahalaoa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Mahalaoa

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 65. Scădere rufeturi, însă 26: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 7 vădane, 16 case pustii. Rămân birnici 39.

 

 

Birnici:

 

 

Sârghi, vornic

Anton fratele lui

Ursul fratele lui

Ion Hușciuc

Ursul Hușciuc

Grigoraș Hușciuc

Pintelei Hușciuc

Pavel Hușciuc

Ursul Ereman

Simion Ereman

Ion Crede

Tănase Țiganciuc

Alecsa fiul strugarului

Vasile Hamandel

Toader

Simion Duroș

Simion Isăcuț

Nechita fiul lui Isac

Nechifor al lui

Ștefan Hușciuc

Vasile Iacob

Ion Mocorăuca

Iacob Ștefanco

Toader Vântul

Minculai Chiriac

Ignat Hușciuc

Toader Chebac

Ion Căzac

Costandin Modirescu

Sandul Isăcuț

Ignat nepot vătămanului

Dumitrașco

Ignat Cuciuc

Tuader Cula

Ignat Chelbe

Neculai Gașpar

Ursul Rățencu

Vasile fratele vornicului

 

 

Văduve:

 

 

Gafița Dumitrăsciasă

Năstasie Vasiloai

Nastasia Păvăloaia

Pâhna Ivăniasa

Măriuța, vătămănița

Catrina Cuzoai

Gafița

 

 

Preoți:

 

 

Preutul Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Ițcul, jidov

 

 

Dascăli:

 

 

Grigoraș, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 398

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Rărincia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Rărincia

 

Moşia mănăstirii Slatinii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 71. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 diacon, 1 jidov, 2 bărani, 1 dascăl, 3 văduve, 12 case pustii. Rămân birnici 50.

 

 

 

Birnici:

 

 

Alecsa, vornic

Ursul Carcia

Macsin Negură

Iacob fiul Angheluții

Gheorghi, ungurian

Simion

Ion Țubuliac

Mihalachi, petecar

Chirilă

Acsintii Cârnaț

Vasile, cojocar

Grigoraș Cârnaț

Simion Cârnaț

Costin Cârnaț

Ștefan Sulhacu

Ștefan Cârnaț

Grigoraș Corneț

Ion Holbul

Grigoraș, cioban

Neculai Lungul

Tănasi

Prodan

Neculai nepot lui Lungul

Lungul, pânzariul

Toader fiul lui Lungul

Ion fiul lui Lungul

Postolachi, dulgher

Mihail, rus

Mihai Cocârdă

Vasile fiul lui Cașul

Gavril, strugar

Ion Sandovei

Sandul Morăraș

Postolachi

Ștefan fiul lui Morăraș

Grigori Nica

Grigoraș Chidonda

Alecsa

Neculai Chidonda

Grigoraș

Nicolai, rus

Roman Rusnac

Neculai, cojocar

Ioniță, croitor

Petre, croitor

Iacob, olar

Ivan, ciobotar

Vasile, cojocar

Alecsa, morar

Andrei, rus

 

 

Văduve:

 

 

Vasilca, păscărița (pescărița – n. n.)

Nastasie Burisoai

Catrina

 

 

Bărani:

 

 

Ștefan Scântei

Vasile fiul lui Scântei

 

 

Preoți, diaconi și dascăli:

 

 

Popa Mihail

Grigoraș, diacon

Grigoraș, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Herșcul, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 398, 399

 

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Toporăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Toporăuţii

 

Moşia mănăstirii Barnovschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 147. Scădere rufeturi, însă 36: 2 popi, 1 dascăl, 15 văduve, 1 jidov, 17 case pustii. Rămân birnici 111.

 

 

 

Birnici:

 

 

Costaş, vornic

Harasim

Ion Harasim

Toader Hopic

Mihail Hopic

Petre Bură

Ion Galiciuc

Petre Peneşichii

Andrei fiul lui Gordă

Simion fiul lui Gheremciuc

Andrei Eremciuc

Ştefan Eremciuc

Tănasă Cuzub

Gheorghiţă Romanciuc

Ostafi fiul lui Ivan

Simion Salahoba

Tănase Popojna

Gheorghi Corbote

Costaşco, morar

Pavel fiul lui Ivan

Toader fiul vornicului

Ion Bure

Ursul

Onofrei Veretelnic

Toader Corbot

Mihalachi Corbot

Ştefan Lehei

Ion Poledunac

Simion fiul lui Andrei

Gavril fiul lui Strătulat

Dumitraşco fiul lui Opre

Dumitraşcu, olar

Ion Sămandici

Timoftei Robul

Simion Sămandici

Ştefan Răţoiu

Vasile Lalahuba

Gheorghi Haraam

Ştefan Isăciuc

Andrieş Isăciuc

Mihalachi Isăciuc

Ion Dane

Dumitraşco fiul lui Ivan

Vasile Gavriliţă

Roman Cazamir

Ştefan Corac

Ion Cozac

Onofrei Cozma

Mihail, rus

Tănase fiul lui Carpenco

Neculai Carpu

Ştefan Carpu

Gora Carpu

Sofroni Purice

Simion Purice

Alecsa Maciulenco

Ion Zahariciuc

Vasile Zahariciuc

Petre Ciobotarencu

Ilaş Zadoreşniac

Simion Zahariciuc

Andrieş Zahariciuc

Dănilă Zahariciuc

Toader Zahariciuc

Pavel Isac

Dumitru, morar

Costandin Ţibuliac

Goraş fiul lui Ţibuliac

Alecsa, vătăman

Neculai Gavriliciuc

Vasile Ţibulciuc

Gavril fiul lui Igiancă

Andrieş Dubeţ

Ion Starciuc

Ştefan Starciuc

Ion Trofineico

Ion Romanciuc

Ion Isac

Fodor Popejnic

Ilaşco Pavelciuc

Andrei Romanciuc

Dron Romanciuc

Costin Popăscu

Drone Dubeţ

Vasile Dubeţ

Alecsa

Andrieş Sevaileciuc

Vasile Bărbuţă

Macsin Dron

Grigori Sianciuc

Iacob, rus

Ion Dron

Andrieş Coliiciuc

Ştefan Popovici

Toader Dormanciuc

Goraş fiul lui Lesânco

Grigoraş Zaleciuc

Ion Onofrei

Anton, cojocar

Toader Lesânco

Vasile Lesânco

Ion Lesânco

Grigoraş Macarenco

David Macarenco

Ion Macarenco

Gavriliţă

Costin, butnar

Dumitru Romanciuc

Ion Ostafi

 

 

Văduve:

 

 

Anca

Iliana

Ocsana

Iliana

Iliana Todiriasă

Palaghia

Aniţa

Gafiţa

Tudora

Odochia

Gafia

Antimia

Nastasia

Maria

Nastasia

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Simion

Popa Ştefan

Toader, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

David, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 399, 400

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Cernauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Cernauca

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 50. Scădere rufeturi, însă 22: 1 popă, 5 văduve, 1 jidov, 15 case pustii. Rămân birnici 28.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, vornic

Vasile Mihal

Neculai Scorbă

Dumitraşcu Scorbă

Grigoraş al lui Criliţ

Costandin Ţurcan

Vasile Drobot

Vasile fiul lui Precop

Vasile Pascal

Tănase Pascal

Pricop fiul lui Zăcrinco

Ansănti Vovco

Ion Pascal

Ion, muntean

Ion fiul lui Pascal

Ursachi fiul lui Foca

Andrei Hurduja

Ilaş fiul lui Andrunachi

Grigoraş fiul lui Andrunachi

Acsenti fiul lui Strătulat

Ştefan Smuc

Onofrei fiul Măriuţii

Ostafi, morar

Costaş al lui Rusac

Costaş Măteiu

Dumitraş Gavrilaş

Ivan, rusul

 

 

Văduve:

 

 

Safta

Nastasie

Cârstina

Parasca

Năstăsia

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Costaş

 

 

Jidovi:

 

 

Strule, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 400, 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Şerăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Şerăuţii

 

Moşia dumisale paharnicului Matei Hurmuzachi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 21: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 vădan, 11 case pustii. Rămân birnici 41.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, vornic

Grihor Şeremed

Nechita fiul lui Coiţan

Toader al lui Coiţan

Apostul Coiţan

Grigoraş Coiţan

Ion Frunzei

Andrei Sofroni

Sofroni Zăiţăncu

Alecsa Onofreiciuc

Dănilă Onofreiciuc

Simion Grigorişciuc

Savin

Ion Savin

Ion, vătăman

Gavril, cojocar

Dumitraş Isaiaiciuc

Anton Caliiciuc

Gheorghi fiul lui Pavăl

Andrieş

Iftemi Pavliuc

Dumitraş

Necolai Romanciuc

Grigoraş Beşliu

Toader

Ion Grosul

Andronic, rus

Sârghi

Dumitraşco, vornic

Vasile

Toader Miciulencu

Agapi Maţilencu

Grigoraş Romanciuc

Dumitru Huţul

Dumitru Hagi

Nicolai Huţul

Eni, ciobotar

Fodor, rus

 

 

Văduve:

 

 

Catrina

Nastasa

Iliana

Catina

Palaghie

Gafiţa

Tudosca

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Grigoraş, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 401

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Zadobriuca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Prutului de Jos

 

 

 

Zadobriuca

 

Moşie răzeşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 1 jidov, 1 văduvă, 4 case pustii. Rămân birnici 21.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader, vornic

Ion, croitor

Simion, croitor

Grigoraş

Andrei Morăraş

Ivan Căzacu

Vasile Irimincia

Anton

Toader fiul lui Anton

Ion

Tănase fiul lui Ion

Gavril Dumniac

Iacob Andruciac

Ivan Andruciac

Vasile, cojoca

Tănasă, morar

Toader Pohorilă

Alecsa Tihomi

Hrihor Căzacu

Ivan fiul lui Crainic

Tănase fiul lui Andrei

 

 

Văduve:

 

 

Maria

Nastasa

Maria

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Ştefan

Ion, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Leizăr, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 401, 402

 

 


Tristețea „Bucovina Rock Castle”

 

 

 

E atât de tulburător materialul publicat de Andi Drăgușanul pe pagina lui de Facebook și atât de adevărat, încât simt nevoia să-l încredințez vremelniciei, mai ales că mă știu vinovat de „recunoștința” Sucevei pentru darul de el făcut și doar mijlocit de mine și de Constantin-Emil Ursu. Că se aruncă, total nejustificat, cu bolovani în el nu înseamnă o problemă. Altele sunt problemele lui de viață și de carieră profesională și muzicală, care îmi bucură sufletul pe deplin. Cei care nu au făcut nimic în viață, având impresia că triumfă, dacă ne pun nouă piedici și ne înjură ca la ușa cortului, inventându-ne vinovății, nu contează. Important este ce a rămas după noi, inclusiv tristețea „Bucovina Rock Castle”, făptuire culturală care benemerită altceva decât ură bolnăvicioasă.

 

Andi Drăguşanul şi Constantin-Emil Ursu

Adio Bucovina Rock Castle!

(ATENȚIE postare lungă)
       De-a lungul timpului nu am dat eu multe declarații oficiale legate de festival pentru ca nu am crezut mereu că are sens. De altfel, în același timp, m-am obişnuit cu gândul că, în mare, lumea nici nu ştie că exist. Ba că e festivalul lui Tata, ba că a lui Mihnea, de parcă eu eram doar o umbra trecătoare a altor oameni mai mari şi mai cunoscuţi decât mine, iar eu eram acolo doar ca să mătur laurii căzuţi pe jos şi ne-strânşi de nimeni.
*
       Am învățat să accept. Au fost 9 ani, aşa că am avut timp sa învăţ destule. Mi-am spus mereu “hai, băi, Andi, în definitiv ai vrut să faci ceva ce n-ai avut tu când creşteai”. Nu avea legătură cu imaginea de sine, ci cu imaginea unui oraş de proveniență şters, în care nu se întâmpla mai nimic şi, unde totuşi, mi-am păstrat o urmă de “casă”. Astfel, dacă tot s-a ivit ocazia, am vrut să îi ofer ce nu am avut eu cât am trăit acolo.
*
       Îmi aduc aminte şi acum prima ediție Bucovina Rock Castle în care nici nu ştiam cu ce se mănâncă o astfel de experiență.
*
       Pe vremea aia, în 2011 nici nu concepeam ideea de voluntari. M-am ocupat eu de tot: de cazat, de dus, de adus trupe la scenă, de făcut stage-mangement, cam tot ce în următorii ani nu aş mai fi putut face fără o echipă fantastică de oameni. Nici nu mi-a păsat, faceam ceea ce am visat de la bun început. Am primit artişti în fața cărora încă tremuram de emoție când îi vedeam, cu care doar visam să apuc să stau de vorbă şi, uite, a mers! Simțeam că într-adevăr fac ceva!
*
       La vremea respectivă, “presa alternativă” nu vedea lucrurile cum le vedeam noi. Ba că “mi-a dat Tata festival”, ba că “ceva puțoi şi-a găsit să cheltuie prin taică-su banii statului”, părea de parca efortul meu de aduna şi a coordona 24 de trupe in 4 zile pentru publicul sucevean nu însemna altceva decât un moft făcut unui “puştan cu figuri” de ceva entitate supremă, şi care a venit şi el să-şi dea cu părerea când începeau trupele să cânte, de parcă nu stăteam acolo de dimineață şi până…păi, aproape următoarea dimineață, sau de parcă artiştii ăia din underground nu ar fi meritat “mila” aia a statului.
 *
       Pe atunci am trăit prima mare dezamăgire: cei care vorbeau cel mai urât despre noi nu erau, musai, gazetari, ci alți muzicieni locali, care nu se mai săturau în a-mi prorecli formația în care cânt “Toy Beşins”. Muzicieni pe care, odată, îi consideram aproape sfinți şi îi plasam pe nişte piedestale aproape imposibile, dar de pe care au avut grijă să se dea jos singuri cu iuțenie. Mulțumesc şi acum pentru susținerea şi solidaritatea dovedită, ştiți voi care sunteți.
*
       Totuşi, în acelaşi an s-a întâmplat ceva magic. Cum încă nu aveam locație de after-party la vremea respectivă, mergeam şi noi după concerte să ne relaxam (da, să bem) pe unde apucam. Astfel se întâmpla ca pe undeva prin august 2011, în SFM (parcul Simion Florea Marian) Mihnea Blidariu să îmi spună că “dacă vrei, eu pot sa te ajut cu festivalul”. Şi, ce credeți? Ca un copil răsfățat preocupat doar de propria imagine ce sunt, am acceptat fără să stau pe gânduri.
*
       Îmi place să cred că, în viață, unde am ştiut că nu cunosc foarte bine un domeniu am încercat, totuşi, să învăț de la alții.
 *
       Aşa a fost şi cu Mihnea. Am furat câtă meserie era de furat de la un om care mai organizase ceva festivaluri înainte şi, în rest, am tot încercat amândoi să creştem pe parcurs. Îmi place să cred, de asemenea, că am ajuns să punem orăşelul ăla uitat de lume (dar nu de concerte populare), cumva, pe hartă şi, deşi unii m-au văzut în continuare ca “băiatul ăla rāsfățat care a primit un festival cadou de Crăciun”, să înceapă să devină un eveniment cu destulă greutate şi de sine stătător. Şi…asta mi-a fost de ajuns!
*
       Au trecut ani, am avut nume colosale precum Dubiozza Kolektiv (cu mult înainte de alții), Nazareth, Vader, Primordial, Uli Jon Roth, Tesseract, Leprous, Vola (nu mai zic nimic de Dark Funeral ca mă gândesc ca ştiți cu toții povestea; dacă nu, vorbiți cu Ionel Butnari ca el cred vă poate oferi toată saga) şi multe alte trupe piloni și stâlpi de referință pentru rock-ul underground românesc. Am încercat să oferim de toate şi să nu discriminăm, pe cât posibil, culturi şi sub-culturi ale genului.
*
       Între timp, imaginea mea de Drăgusanul mic, mic, mic (citat direct suceavalive) a fost promovată la rang de interlop. Mai nou, am ajuns traficant de droguri şi artisti de prin toată țara. Doar mă ştiți, de la “puţoiul” ăla care scâncea constant si se dădea cu fundul de asfalt dacă nu primea festival am ajuns mare combinagiu și învârtitor de formații şi artişti underground, că doar, de, asta suntem noi Drăguşanii ăştia făcuți să conducem lumea. Un fel de iluminați de pe strada Mărăşeşti (rolling eyes).
*
       Am trecut şi cu vederea peste asta că “altceva n-a fost” (cum ar spune un alt grup faimos contemporan de muzică uşoară) şi pentru că am vrut să păstrăm un vis în viață. Ei uite că, acum când toate festivalurile încearcă să găsească o formă de normalitate în contextul epidemiologic în care trăim, noi suntem lăsați uitării.
*
       Domnul Gheorghe Flutur probabil abia aşteaptă un motiv bun să scape de noi şi, uite că a venit! Cu toată imparțialitatea pe care aş vrea să i-o ofer, mi-e greu să cred că un politician adânc îmbibat doar în evenimentele folclorice pe care le împinge la înaintare de tip “hop ţop, să pornim la joc” nu vede în acest context şansa de a se descotorosi de noi şi de a se alinia la sfânta doctrina a fiţuicii media care m-a uns pe mine traficant de droguri, un veritabil Pablo Discobar de Suceava.
 *
       Chiar şi aşa, mă retrag în palatul cumpărat după anii de supt bani din BRC (apartament cu o cameră luat pe credit muuult înainte să mă apuc eu de chitară, darămite de Bucovina Rock Castle) şi mi se pare că am progresat mult. De la un biet “puţoi care voia festival” am ajuns un “interlop şi traficant de droguri” faimos în oraşul meu natal. Aşa că, m-am resemnat! Din păcate, Bucovina Rock Castle pare mai departe decât a fost vreodată şi, sincer, nici nu cred că-i mai pasă cuiva.
 *
       Astfel, în calitate de “Director Artistic” şi “Puțoi si Interlop” oficial al festivalului, îmi iau rămas bun! Îmi pare rău că nu am sărbătorit 10 ani împreună, cum am fi meritat, dar sunt convins ca viața ne va reîntruni în alt mod. Până atunci, sunt fericit că urmează să lansăm al doilea album “Toy Beşins”, produs de Mihnea Blidariu, printr-o muzică de care chiar suntem mândri, aşa că ne vedem pe traseu.
 *
       Până una alta, mulțumesc din suflet Centrului Cultural Suceava, Muzeului De Istorie (în special Domnului Ursu), voluntarilor fantastici şi sunetiştilor care au făcut acest vis posibil. Încă mi se pare ireal ce am reuşit să trăim, aşa că paharul sus! De asemenea mulțumesc si Dl. Ionel Butnari pentru aportul umoristic adus festivalului. Mă înclin!
 *
Cu smerenie,
Andi
 *
(Organizator necunoscut și puţoi oficial al BRC 2011-2019)
 *

Andi Drăguşanul, în viziunea pictorului Dimitrie Savu


Cultura, la cheremul lui Gheorghe Flutur

 

 

 

Deși există un Centru Cultural al Bucovinei, bugetul pentru cultură nu există ca atare, manifestările culturale aflându-se la cheremul lui Gheorghe Flutur, care a prins două mandate de despot cultural și nici unul de președinte al Consiliului Județean Suceava. Ca să-și facă voia, s-a înconjurat de slugi obediente, alcătuind un consiliu de administrație și o comisie de disciplină din care nu fac parte organizatori de manifestări, ci tot felul de indivizi care confundă autoritatea scăunelelor de slugi cu competența de a avea slujitorii culturii la cheremul lor. Tot felul de pădurari pensionari, de nepoți și nepoțele ale slugilor lui Flutur, au fost angajați pe șestache și „lucrează” de la domicilii, unde își văd de ale lor, care nu au nici în clin, nici în mânec de-a face cu creația.

 

Și au fost dăți când i-am tot spus că se prăbușește podul de peste Siret, la Zvoriștea, de pildă, pentru că nu e dat cu un strat de deruginol; că mormintele bunicilor lui George Enescu, tot de la Zvoriștea, deja sunt scufundate și înghițite de agresiunile naturii; că mandatul domniei sale este de președinte, nu de super-manager al Centrului Cultural „Bucovina”, dar nu a ajutat la nimic, așa că m-am retras în cele pe care mi le-am asumat să le fac.

 

Comunicare: zero. Folcloroase penibile încropite peste noapte. Luni întregi, extraordinara orchestră a Ansamblului a repetat și înregistrat orchestral numai cântece de joc, pentru că primul barbat al județului visează să ajungă și primul cântăreț de… strigături din lume. Iar de când cu pandemia, este și mai și. Numai Flutur decide pe față, iar la ușa lui nu încap decât îndătinații la lins clanța. Nu-i vorbă, eu nu l-am mai vizitat de peste un an și mai bine, deși știam că aș fi bine primit – măcar pentru aparențe.

 

Între timp, am scris câteva proiecte, la care nu am primit nici un răspuns, ci doar constatarea că „Bucovina Acoustic Park” nu se mai face, că Festivalul „Ștefan cel Mare” – bucuria nepoților și bunicilor – nu se mai face, că „Bucovina Rock Castle” nu se mai face, că „Pe urmele Arcanului”, „dans războinic” din repertoriul călușarilor munteni, numit „Dansul Birul” sau „Bir greu” nu se mai face. „Povestea așezărilor bucovinene” (3.000 pagini) și „Povestea așezărilor sucevene” (1.000 de pagini) nu se mai tipăresc, dar nu-i bai, pentru că există spațiul virtual și pot ajunge acele cărți unice la toți doritorii.

 

Dar cel mai adânc mă revoltă prefăcătoria de-a „Bucovina Rock Castle”, manifestare prestigioasă, făptuită de fiul meu, Andi, cu susținerea logistică a mea și a lui Emil Ursu. Fără explicații, fără comunicare, realizez că „Bucovina Rock Castle” a fost asasinată, pentru a face loc „Ogrăzii cu Dor” din Moara lui Barbă și altor manifestări la fel de prestigioase ale falsului „autentic” de Bucovina.

 

Gheorghe Flutur și slugile lui disprețuiesc cultura, dar se folosesc de ea. Când nu pot face băi de mulțime – iar la „Bucovina Rock Castle” e imposibil pentru oricine -, Flutur află metode de a extrage din corpul social acele otrăvuri convenite, discret și fără zarvă. De asta mor, simultan, cele mai populare și mai dorite festivaluri sucevene: „Ștefan cel Mare” și „Bucovina Rock Castle”.

 

Scriu și postez acest text în timpul orelor de serviciu, pentru că e de datoria mea, datoria unui tenace slujitor al culturii, de a o face. Nu-mi pasă de consecințe și, în general, nu-mi pasă de toți păcălicii clipitelor. Din politică și din media politică. Știu că mi-am făcut datoria și că voi continua să o fac, deși e posibil să mă mut oriunde, numai să scap de „țara” lui Flutur.

 


Adio, Bucovina Rock Castle! Adio, Zicălaşii!

 

 

 

În ţara lui Gheorghe Flutur, de când e condusă din umbră de buzincu-rişti, nu mai e loc şi pentru speranţă. Munca noastră de decenii se duce pulbere şi cenuşă pe vânturile pustiilor, dar nu-i bai: Barbă poartă mască şi nu se intoxică, şi nu mai aude, şi nu mai vede, şi nici nu poate fi zărit. Ca şi Flutur, de alfel – dar Flutur mai măscos ca niciodată, că doar a trecut prin pandemie impresionant de şmechereşte. Lozinci uriaşe în centrul Sucevii cu “autenticul” falsului mincinos al Bucovinei şi haida-dâr-dâr-uri folcloroase, repetate şi îmbrâncite periodic în urechile locuitorilor, de vreo cincizeci de ani încoace, de când a avut loc ultima premieră a Ansamblului “Ciprian Porumbescu”, pusă în scenă de Maestrul George Sârbu (cu vreo zece premiere la activ), Noul director n-are grijă decât de fitile, de pupat clanţe, de dezbinări şi de chemarea instrumentiştilor în faţa comisiei de disciplină, cerând desfaceri ale contractelor de muncă pe bandă rulantă, deşi instrumentiştii nu-şi doresc decât premiere, decât spectacole şi repertorii noi, şi nicidecum hăituirea sistematică la care îi supune deziluzionantul Ohanesciuc (şi teamă mi-i că-l va urma docil şi Filip), cândva remarcabil profesor de pian, acum doar un Urechel jalnic al sistemului incompetenţei impus de Flutur şi de umbra lui, cu mască separată, Neculai Barbă.

 

 

 

 

Mi s-a acrit, nu mai rezist în faţa prostelii publice, mai ales că mereu şi mereu ne sufocă lumea cu întrebări despre Bucovina Rock Castle şi despre Zicălaşii (nu ştiam că Zicălaşii au fani şi printre spanioli şi englezi). Prin urmare, protestez public şi sunt gata să mă las dat dracului la pensie şi, împreună cu mine, vor deveni amintire şi Bucovina Rock Castle, şi Zicălaşii. Şi alte lucruri pe care le-am trudit de-a lungul vremii, inclusiv respectul impus faţă de scriitori şi artişti plastici din Bucovina, prin zilele artelor lor, vor lua sfârşit. În mod firesc, ar fi trebuit să dau un telefon, dar nu am dreptul să mă umilesc în faţa lui Gheorghe Flutur, care să-mi rânjească oblu, spunându-mi sec şi preocupat: Anul ăsta, nu!

 

 

Anul ăsta, nu, Gheorghe Flutur, şi, prin urmare, niciodată! Adio, Bucovina Rock Castle! Adio, Zicălaşii!… Moare ceva în mine? Nu-i bai.

 

 


Ţinutul Cernăuţilor: Ocolul Târgului (II)

 

Cernăuţi, 1832 – desen de I. Schubirsz

 

 

Satele Ustriţa, Horecia, Molniţa, Săhărău, Hriaţca, Culicenii,

Fundoaia, Godineştii, Buda, Nooa Săliţi, Beceştii,  Buda,

Godineştii, Ţintenii, Târnauca, Movila Herţii, Fundul Herţii, Pilipăuţii

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ustriţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ustriţa (Ostriţa)

 

Moşia mănăstirii Putnii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 80. Scădere rufeturi, însă 11: 2 popi, 1 dascăl, 6 văduve, 1 jidov, 1 ţigan. Rămân birnici 69.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ursul Jăchilă

Toader Ciornei

Ilii, butnar

Precop Iurco

Ion, rusul

Ion, rotar

Toader Jăchilă

Nechita Butnăraş

Neculai fratele lui

Gheorghi Medvigă

Toader, butnar

Ion Popăscu

Gheorghi, muntean

Ştefan Roşca

Ion fiul popii

Grigoraş al Chibanii

Ion fiul Chibanii

Roman fratele lui

Vasile Ivaneţ

Hilip fiul lui Ivaneţ

Acsenti Chefuciac

Gavril al lui Ruşciac

Ion Ruşciac

Prodan Ruşciac

Toader Iancul

Grgori fiul Măricuţii

Gheorghi fiul morarului

Grigoraş fratele lui

Nechifor al morarului

Ion Ghinucian

Toader fiul lui Irimia

Dumitraşcu Pascal

Simion Lungul

Ilii Căzac

Macsin Goga

Simion Drobotă

Ion Buzneş

Alecsa fiul Pleşcăi

Mihai fratele popii

Vasile al lui Mihai

Ion fiul lui Pavel

Vasile, butnar

Dumitraşcu fratele lui

Gheorghi fiul lui Grigoraş

Irimie fratele lui Vasile

Toader fiul lui Vasile

Toader Creţu

Toader, păscar (pescar – n. n.)

Vasile al vornicului

Anton fiul lui Pavăl

Vasile fratele lui

Ion fratele lor

Hilip fiul lui Vasile

Dumitraşcu, rusul

Istrate Prega

Vasile Medviga

Vasile Prişcău

Andrei Gornă

Anton, rus

Vasile, rus

Timofti fratele lui

Filip Ciubotăraş

Gheorghi Roşca

Ion Dubei

Vasile, păscar

Grigoraş Paşco

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Maria Andriasa

Gafiţa

Tudosca

Tinca, butnăriţa

Iliana

Maria

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Vasile

Popa Toader

Andrei, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iancul fiul lui Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 384, 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Horecia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Horecia

 

Locul târgului, scutelnici mănăstirii Horecii, cu salvovgardii preînălţatului feldmareşal din velet

 

 

 

 

Toată suma caselor: 62. Scădere rufeturi, însă 62: 58 scutelnici mănăstireşti, 1 băran, 1 îmblător, 1 popă, 1 dascăl.

 

 

 

Scutelnici:

 

 

Andrei Futilă

Toader fiul lui Gavril

Nechita Ţivorigă

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacoboai

Ilaş Ţivorigă

Grigoraş, hotincian

Onofrei Şchiopu

Vasile Costaş

Dănilă

Dumitraşcu al lui Tudor

Andronic, ungurian

Simion fiul lui

Chirilă al lui Verinca

Mihail Sofronii

Mihalache, ruptaş

Vasile, ruptaş

Tănase fiul lui

Ion, ruptaş

Tudosie fiul lui Vasile

Pintelei Halunga

Toader Halunga

Ion fiul lui Vasile

Grigore fiul lui Vasile

Vasile Futilă

Iacob, hotincian

Toader Vaslin

Ştefan Verencu

Vasile fratele lui

Costandin Voroncă

Sandul fiul lui Găină

Andrei Voroncă

Savin fratele scripcarului

Costandin scripcar

Grigori fiul lui Ivan

Nechita Ţiverig

Sandul fiul lui Mihail

Vasile fiul lui Iacob

Ialiş Ţiverig

Carpu

Petre fratele lui

Toader Plăcintă

Andrei, rus

Andrei Rusniac

Vasile Ancer

Andrei Ţirig

Neculai Mazur

Petre, pânzar

Andrei al cojocăriţii

Ivan Paciuc

Onofrei, vătăman

Andrei Boszas

Andrei, blănar

Anton Surdul

Hrihor fiul lui Mihail

Ivan, morar

Iuri Rusnac

Mihai Covaluc

 

 

Rufeturi. Bărani:

 

 

Toader fiul lui Găină, băran

 

 

Îmblători:

 

 

Vasile Voroncă, îmblător

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Dumitru

Mihalachi, dascăl

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 385

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Molniţa

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Molniţa

 

Moşia lui Cărăcar şi Gorovei

 

 

 

 

Toată suma caselor: 75. Scădere rufeturi, însă 75: 51 poştaşi, 5 văduve, 4 jidovi, 15 case pustii.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Gheorghi, vornic

Ion, rusul

Alecsa, rus

Ioniţă Tâlhar

Ilco, rusul

Ion Cuteţ

Iftemi fiul Onischii

Grigoraş Doljucan

Neculai al rusului

Ion Teliangă

Ion Căzăcuţ

Ilii fiul călăraşului

Mihalachi Holuşnei

Mihalache Holuşneţ

Tudosi, morar

Ion Macovei

Toader Zaiţă

Anton al Zelii

Acsinti, strugar

Pătraşco al Zeldii

Toader Căzacu

Gheorghi, vătăman

Chirilă Buzdugan

Simion Turnuciur

Tănasă Leica

Ilii fiul lui Tănasă

Constandin Leica

Ion, ciobotar

Miron fiul vornicului

Vasile Cătun

Vasile, chihaia

Ilii Chirilă

Lupul Bunduc

Alecsandru Frueraş

Ion Ponpăş

Vasile fiul croitorului

Ion Obadă

Ion Robul

Dumitraşco fiul lui

Vasile

Vasile Iarbălată

Apostol, strugar

Antohi

Andrieş Clupaci

Ursul Peşăscul

Toader fiul lui Bortă

Vasile Cutia

Tănasi Cuciurian

Vasile Loşba

Ion Găină

Irimia Borodacă

Iacob, morar

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Frosina

Paraschiva

Altă Paraschiva

Anghelina

Nastasia pârgăriţa

 

 

Jidovii:

 

 

Moisă

Leizăr

Iosip

Mendel

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 385, 386

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Săhărău

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Săhărău

 

Moşia dumisale Sandul Sturza

 

 

 

 

Toată suma caselor: 52. Scădere rufeturi, însă 52: 37 liudi poştaşi, 4 văduve, 1 popă, 1 dascăl, 1 marchitan, 2 jidovi, 6 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la poşta Molniţa:

 

 

Acsinti, vornic

Vasile, mologhian

Vasile Ulman

Tănase Prescure

Vasile Alecsandri

Cozma Urmă

Lazor Păculescu

Ion Miclescu

Simion Giucovan

Lupaşco a Ilincăi

Ion fiul lui Toader

Dănilă fiul Ilincăi

Ion, rusul

Toader, morar

Ion, vătăman

Neculai Pluticu

Vasile Ţicovan

Neculai, bejenar

Vasile Dubău

Chirilă Prescură

Vasile, butnar

Ion Furnă

Pintelei Ciopa

Ion Scalcău

Lupaşcu Moisăi

Dumitraşcu Maleş

Ştefan, butnar

Iacob Maleş

Andronachi, blănar

Mihai Călancia

Sandul Buţura

Toma Cârco

Marco Calfala

Dămian Căzacuţ

Alecsandru, chihaia

Andriaşco Liaşcă

Vasile, rusul

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Nastasia

Măriuţa

Catrina

Aniţa

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ion

Mihail, dascăl

 

 

Jidovii:

 

 

Hancu, jidov

Mindel, jidov

 

 

Marchitani:

 

 

Petre, marchitan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 386, 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Hriaţca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Hriaţca

 

Moşia mănăstirii sfântului Spiridon

 

 

 

 

Toată suma caselor: 57. Scădere rufeturi, însă 57: 38 poştaşi, 6 văduve, 2 popi, 1 diacon, 1 jidov, 1 băran, 8 case pustii.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Iftemie, vornic

Ion, olar

Gavril Pântescu

Dumitru Huşlon

Timofti, morar

Nichita Girbul

Gheorghi Alecsa

Ştefan Caba

Sofroni Hloşnii

Vasile fiul Scripii

Costandin Vreme

Costaşco Topală

Vasile fiul lui Toader

Toader fratele lui Dănilă

Grigoraş fiul lui Morăraş

Ion, rotar

Nicolae fiul rotarului

Ion Comândari

Andronachi

Costandin Obadă

Ion Gorgan

Necolai, rotar

Vasile Giuşcă

Andrei Topală

Toader Andoni

Gheorghe fiul lui Pricop

Dumitraşco Opincă

Mihai Tinco

Ion, butnar

Dănilă, rotar

Ursachi fiul lui Apostol

Toader fiul Nechitei

Toader, butnar

Ilii Văscul

Toader Tătar

Pricop Văscul

Ion Buga

Istrate, vătăman

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Vasilca

Palaghia

Acsinia

Safta

Simina

 

 

Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Pătraşco

Popa Vasile

Diaconul Tudosi

 

 

Jidovi:

 

 

Ilie, jidov

 

 

Bărani:

 

 

Dumitraşco Căpeţe, băran

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 387

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Culicenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Culicenii

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 8 poştaşi, 17 case pustii, 1 popă, 2 dascăli, 1 mazil, 1 jidov.

 

 

 

Liudi poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Toader Hribu

Toader Sturza

Ion Sabie

Tănasie, dohotar

Vasile, strugar

Simion Epure

Ion Slănină

Neculai Cepiş

 

 

Rufeturi. Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Costandin

Dascălul Andrei

Dascălul Acsenti

 

 

Jidovi:

 

 

Mihăl, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Vasile Holban, căpitan de mazili

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundoaia

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târgul Cernăuţilor

 

Moşia lui Vasile Holban, căpitan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 30: 19 poştaşi, 1 popă, 1 jidov, 1 mazil, 7 case pustii, 1 văduvă.

 

 

 

Poştaşi la staţia Molniţa:

 

 

Enachi, vătăman

Ion Ţurcan

Andrei al lui Ţurcan

Vasile fiul popii

Vasile, ciobotar

Gheorghi Gânscă

Gavril, vieriul

Simion, butnar

Ion fiul rotăriţii

Toader, plugar

Simion fiul lui Martin

Ion, văcar

Andrei, văcar

Andrei Moşniaga

Sandul, rotar

Vasile, rusul

Luchian, hotincian

Toader, cojocar

Ivan, morar

 

 

Văduve:

 

 

Catrina, văduvă

 

 

Rufeturi. Preoţi:

 

 

Popa Toader

 

 

Jidovii:

 

 

Herşcul, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ion Holban, holtei, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 388

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 11:3 ruptaşi, 2 văduve, 1 jidov, 5 case pustii. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Scoţa

Simion fiul lui Loghin

Hrihor, morar

Costaşcu fiul lui Ţura

Vasile, morar

Vasile Posteucă

Vasile Stăvărachi

Anton Tone

Grigoraş Scripa

Toader fiul lui Popăscu

Toader, vătăman

Lupul fiul lui Gora

 

 

Rufeturi. Ruptaşi:

 

 

Ion Popăscu, ruptaş nou

Filip Gora, ruptaş nou

Andrunachi nepot lui Vlad, ruptaş nou

 

 

Văduve:

 

 

Aniţa Antonoai

Acsinia Pălădoai

 

 

Jidovi:

 

 

Călman, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 388, 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ilie Holban

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Scădere rufeturi, însă 13: 5 argaţi ai lui Holban, 1 popă, 1 mazil, 1 jidov, 4 case pustii.

 

 

 

Argaţii lui Holban:

 

 

Simion Robul

Vasile fiul lui Popa

Fedor fratele lui

Iacob, rusul

Vasile, rus

 

 

Văduve:

 

 

Măriuţa, văduvă

 

 

Preoţi:

 

 

Popa Darii

 

 

Jidovi:

 

 

Froim, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Ilie Holban, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Nooa Săliţi

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

Nooa Săliţi (Noua Suliţă sau Nouă Suliţe)

 

Moşia lui Costandin Volcinschi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 14: 1 popă, 1 dascăl, 1 mazil vechi, 1 jidov, 10 case pustii. Rămân birnici 10.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader a Lupii

Mihai, rus

Mihalachi Robu

Alecsa, rus

Vasile, rus

Ion, rus

Vasile, rus

Ştefan, văcar

Iacob al lui Bunduc

Ştefan a Gafiei

 

 

Rufeturi. Preoţi şi diaconi:

 

 

Popa Iacob

Mihalachi, dascăl

 

 

Jidovi:

 

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

 

Costandin Volcinschi, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 389

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Beceştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Beceştii

 

Moşia Sandului Brahă şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 43. Scădere rufeturi, însă 20: 2 mazili, anume Ion Brahă, vechi; Sandul Brahă, vechi, 4 ruptaşi, 1 diacon, 1 jidov, 12 case pustii. Rămân birnici 23.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ştefan fiul lui Ilia

Vasile fratele lui

Ilia

Gavril Hortogol

Gavril al lui Jalobă

Toader Roşul

Gavril nepot lui Ilia

Vasile Jalobă

Gheorghi Buba

Ilii fiul lui Lupul

Ignat, rus

Macsin, rus

Toader Jalobă

Ştefan Cleleţ

Apostol

Vasile Huscă

Mihai, rusul

Vasile, morar

Mihălache fratele lui

Vasile, ciobotar

Vasile, vătăman

Luca al popii

Vasile fiul babii Marie

 

 

Rufeturi, Răzeşi:

 

 

Toader, ruptaş nou

Ion Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Irimicia, ruptaş nou

Gheorghi Nepoţel, ruptaş nou

 

 

Diaconi:

 

Ion, diacon

 

 

Jidovi:

 

Simion, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Brahă

Sandul Brahă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 389, 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Buda

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Buda

 

Moşia lui Ion şi Toader Holban, mazili

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 10: 1 popă, 1 dascăl, 2 mazili, 1 jidov, 3 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 14.

 

 

 

Birnici:

 

 

Mihalachi, vătăman

Vasile, olar

Grigori Lungul

Toader al lui Onofrei

Onofrei, rus

Dănilă al Aniţii

Iuri, rotar

Ion Roşca

Iacob, rus

Ştefa, rus

Costandin, argat

Hrihor Zaiţi, argat

Toader, argat

Tănasă, morar, calic

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

 

Aniţa

Nastasia

Paraschiva

 

 

Preoţi şi dascăli:

 

 

Popa Ştefan

Dascălul Mihail

 

 

Jidovi:

 

Iţcu, jidov

 

 

Mazili:

 

Ion Holban, mazil vechi

Toader Holban, mazil vechi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 390

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Godineştii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Godineştii

 

Moşia lui Lupul Nacul şi alţi răzeşi

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 11:  1 popă, 2 mazili, 2 jidovi, 4 văduve, 2 case pustii. Rămân birnici 24.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Ceucă, vornic

Gheorghi Pântescu

Andrei Pântescu

Dumitraşcu, scripcar

Ursul Oborocian

Tănasă Oborocian

Anton fiul lui Gheorghiţă

Simion fiul lui

Petre, rotar

Costandin Pompăş

Andrunachi Hribician

Gheorghi al lui Pântescu

Simion Pântescu

Vasile fiul lui Ceucă

Ursachi, vătăman

Ion Bombă

Lungul Buga

Vasile Buga

Toader Pântescu

Nechifor Robu

Ilco, rus

Toader, rus

Hrihor, morar

Chirilă Hlibocian

 

 

Rufeturi. Văduve:

 

Paraschiva

Ioana

Ioana a Nechitei

Iliana, preuteasă

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

 

 

Jidovi:

 

Iancul, jidov

Strul, jidov

 

 

Mazili:

 

Mihalachi Onciul, mazil

Păladi Loja, mazil

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 390, 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Ţintenii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Ţintenii

 

Moşie răzăşească

 

 

 

 

Toată suma caselor: 22. Scădere rufeturi, însă 11: 9 şlehti ruptaşi, 2 case pustii. Rămân birnici 11.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile, cioban

Matei, pânzar

Matei, rus

Grigoraş, vătăman

Andrei, ciubotar

Ion, pânzar

Vasile, rus

Toader, argat

Mihai, văcar

Vasile fiul lui Lupul

Dumitraşcu Arnăut

 

 

Rufeturi. Şlehti răzeşi:

 

 

Neculai Ţinte, ruptaş

Ştefan Ţinte, ruptaş

Chiriac Ţinte, ruptaş

Roman Ţinte, ruptaş

Vasile Ţinte, ruptaş

Ursul Ţinte, ruptaş

Andrei Prodan al lor, ruptaş

Vasile Marcu, ruptaş

Neculai Prodan, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 391

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Târnauca

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Târnauca

 

Moşia stolnicului Dumitraşci Potlog

 

 

 

 

Toată suma caselor: 198. Scădere rufeturi, însă 66: 2 popi, 6 dascăli, 23 văduve, 8 slugi ale stolnicului, 1 jidov, 5 case cu turci, 3 ţigani, 18 case pustii. Rămân birnici 132.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Râncă, vornic

Ştefan fratele lui

Lupul Pistrugă

Chiruţ Jâcul

Miron Măniga

Ignat Râncă

Ştefan Pistrugă

Dumitru Topală

Ştefan Sofian

Ioniţă Bezar

Nechita Fipol

Enachi Scriba

Gheorghi Bezar

Grigoraş Bânzar

Ştefan Cosăuş

Ştefan Dron

Vasile Oborocian

Ion Savin

Neculai fiul lui Babii

Chiriac Zaharie

Mihălachi Sorohan

Vasile Zaharie

Lupul Gorencul

Ştefan Vasilachi

Toader Iosip

Nechita Sturza

Savin fiul lui Bughiţa

Grigori Curnegru

Lupul Braia

Neculai Hânciul

Mihalachi Fodoriuc

Gavril Roşca

Alicsandru Bârzău

Vasile Bârzul

Andrei Pătrăucian

Grigoraş Pătrăucian

Apostul Stridei

Ursul Stridei

Vasile Pătrăşcan

Andrieş, rotar

Gavril, salahor

Roman

Filip, olar

Ion Călugărian

Ion Vihor

Alicsandru Vihor

Costandin Pupăză

Alecsa Hluciuc

Ioniţă Gorencu

Macsin

Sandul, velnicer

Toader fiul lui

Toader Barescu

Dumitru Bortă

Neculai al lui

Neculai Minciună

Enachi Pătraşcu

Neculai Pătraşcu

Ion Botezat

Ifteni fiul lui Sandul

Vasile Jijie

Ion Covrig

Toader Căpcană

Ion, croitor

Ilii Duşcă

Gheorghi Bughiul

Toader Strugurian

Ştefan Tudosan

Ştefan Dabidaşcu

Grigori Prilipcian

Grigoraş Brânzău

Ion Găină

Tănase Ţocăş

Ursachi, cojocar

Vasilaş Belibou

Gavril fiul lui

Iftemi Ruscan

Grigoraş Belibou

Ursul Moşniagă

Ilii Gologan

Gheorghi Pombă

Vasile Sfeclă

Vasile Pombă

Ifteni Sfeclă

Nistor Săracu

Chiriac Arpenti

Vasile, rusul

Chirilă Mărici

Ursul Prilipcian

Ion Prilipcian

Dumitraşcu Prilipcian

Vasile Prilipcian

Ştefan Lungul

Toader fratele lui

Dumitraşcu Bezdia

Grigori Prilipcian

Gheorghi Ostafi

Acsinte Crihan

Costandin Crihan

Andrei Zvâncă

Ştefal al lui Stride

Dumitraşcu Dudun

Gavril Cinpoeş

Grigoraş Găină

Costantin Beldian

Vasile Sâlion

Tudosi Beldian

Vasile Topală

Iftemi Huzuiu

Andrei Jijii

Lupaşcu, rogojinar

Grigoraş Miluşescul

Greorghe fratele lui

Neculai fratele lor

Tudosi Brânzei

Grigoraş Buliga

Toader Ciocan

Vasile Căuş

Simion Figa

Anrhiri, rus

Ion Jitnic

Ion Bânzar

Costandin Roşca

Gheorghi Daşco

Luca Brânzoi

Costantin Tupaiur

Vasile Caciuc

Iov, rus

Simion, muntean

Matei Jijii

Onofrei, butnar

Iosip Crăciun

 

 

Slugile stolnicului Potlog:

 

 

Hriste, sârbul

Matei Aluiciuc

Toma Chipailă

Vasile Balan

Ivan, pânzar

Neculai, herghelegiu

Ion, bivolar

 

 

Văduvele:

 

Gafiţa

Catrina

Gafiţa Săvinoai

Nastasia

Sofia Huţincă

Aniţa

Maria

Baba Boghiţa

Paraschiva

Măranda

Nastasia Andreiasă

Gafiţa

Aniţa

Nastasia

Maria Liubuţa

Maria

Iliana

Floaria

Iftinca

Paraschiva

Ilinca

 

 

Preoţi:

 

Popa Ştefan

Popa Neculai

Dascălul Ioniţă

Dascălul Andrieş

Filip, monah

Dascăl Toader

Ioniţă, clisiaru

Toader, clisiaru

 

 

Ţiganii:

 

Costandin, ţigan

Iftimie, ţigan

Ursul a Buhnii

 

 

Jidovi:

 

Leizer Mămăligă, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 391, 392

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Movila Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Movila Herţii

 

Moşia lui Andrii Herţan

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 5: 1 marchitan, 1 văduvă, 1 jidov, 2 case pustii. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrii Beşiceu

Ion Bolocan

Ştefan fiul lui Gavril

Dumitraşcu Jalobă

Ion Jalobă

Nicolai Vaipan

Grigoraş Ciocan

Pantelei al lui Bolocan

Fedor, rus

Vasile, rus

Fedor, rus

Vasile, rus

Iacob, rus

 

 

Rufeturi. Marchitani:

 

 

Nastas Macrei, grec, marchitan

 

 

Văduve:

 

Nastasie, văduvă

 

 

Jidovi:

 

Iosip, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Fundul Herţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Fundul Herţii

 

Moşia lui Mihai Vodă

 

 

 

 

Toată suma caselor: 24. Scădere rufeturi, însă 2: 2 văduve. Rămân birnici 22.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Mihălcian, vornic

Vasile fiul Istinii

Toader fratele lui

Acsinte Bobec

Toma fiul Ilenii

Ilii Carce

Gavril, muntean

Sandul nepot ungurianului

Grigoraş fiul Tomii

Miron, trăistar

Tănasă, ungurian

Toader Căruntu

Acsenti fiul lui Ilii

Ion a Părascăi

Carpu Crăsnion

Gheorghi, ungurian

Lupul, pioar

Neculai Buţinco

Acsenti a Tofanii

Tănase fiul Beticăi

Ion Căruntul

Grigoraş fiul Tomii

 

 

Văduve:

 

Nastasia

Văduva Aniţa

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 393

 

 

 

 

 

Ţinutul Cernăuţilor: Pilipăuţii

 

 

1774, iunie 20

Ocolul Târgului

 

 

 

Pilipăuţii

 

Moşia mănăstirii Schitului

 

 

 

 

Toată suma caselor: 78. Scădere rufeturi, însă 27: 2 popi, 14 văduve, 3 jidovi, 8 case pustii. Rămân birnici 51.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Ion Cuciurian

Vasile Mărian

Ursul fiul lui

Grigoraş Hătmăchic

Stoian, ciubotar

Costandin Crăcan

Iftemi Melici

Tudosie Fleşcu

Simion Bodrun

Toader Bălice

Vasile Bălice

Vasile Pomârlan

Ursul Zule

Ursul Bălece

Ion Bălece

Grigoraş Bălece

Luchian, morar

Ursul, dorohoian

Sandul fiul lui, dorohoian

Toader Lungul

Ştefan cumnatul lui

Andrunachi Buşcă

Gheorghi Sălian

Ion Bododacia

Gheorghi Gheorghi Cranagin

Andrei fiul lui Vorger

Ştefan Voiuman

Ion Mihaiciuc

Sandul Mihalce

Alecsandru fiul lui Ion

Ştefan fiul lui Andrunachi

Costantin Oborocian

Gavril Barciul

Apostul fiul lui Andronic

Toader Iova

Grigori, rotar

Ion Tremurici

Ion Bescul

Grigoraş Pălihacia

Simion, rus

Vasile Neculcia

Ion fiul lui Pălihacia

Gheorghi fiul lui Pălihacia

Ion Pălihacia

Arseni fiul lui

Vasile Vrabii

Costaşcu fiul lui Pălihacia

Ion Brânză

Mihalachi

Vasile Ruscan

 

 

Rufeturi. Văduvele:

 

 

Paraschiva

Sandală

Vârvara

Ioana

Sandală

Acsinia

Sofia

Maria

Vasilca

Paraschiva Androniasă

Magdalina

Iliana

Nastasia Creţoe

Aniţa

 

 

Preoţii:

 

 

Popa Mihail

Popa Grigoraş

 

 

Jidovii:

 

 

Mocol, jidov

Maer, jidov

Alt Maer, jidov

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 393, 394

 

 


Pagina 53 din 1,485« Prima...102030...5152535455...607080...Ultima »