O fecioară din Zarand a prezis naşterea lui Iisus Christos | Dragusanul.ro

O fecioară din Zarand a prezis naşterea lui Iisus Christos

Augustin, incunabul "De civitate dei"

Augustin, incunabul “De civitate dei”

*

Ştiam câte ceva, din scrisul mitropolitului Dosoftei, despre prezicătoarea din Zarand, care a trăit în vremea războiului troian şi care, tot atunci, a prezis, printr-o interesantă formulă de acrostih, naşterea lui “Iisus Christos, Fiul Mântuitor al lui Dumnezeu”. Din întâmplare, însă, căutând un citat de-al lui T. Robeanu, am dat, astăzi, peste profeţia Sibyllei Erythreea (sibyllam Erytraeam), în latină şi în franceză (Saint Augustin, Cité de Dieu, Tom III, Paris, 1854), aşa că mă grăbesc să vă spun ce am aflat, precizând că “sibyllam”, chiar dacă ştiţi mai multă latină decât mine, se traduce drept “fecioara înţeleaptă”, care, conform tuturor cărţilor sfinte ale omenirii, anterioare “Bibliei”, a descifrat “Legile”, lângă “Arborele Vieţii”.

*

„Această Sibylla Erythreea se referă, în mod deschis, la Christos” (Augustin citise traducerea în latină a fostului proconsul Flaccianus), printr-o prorocire în greacă, dar care avea primele litere ale fiecărui vers (acrostih) grupate în fraza: „Jésus Christus Dei Filius Salvator” (p. 110). În treacăt fie spus, proconsulul Flaccianus, care era creştin, ar putea fi acel legendar Flacus, din care susţineau valahii că se trag. Dar asta nu-i treaba mea, ci a istoricilor.

*

În greacă: Iisus Christos, Fiul Mântuitor al lui Dumnezeu

În greacă: Iisus Christos, Fiul Mântuitor al lui Dumnezeu

*

Cum Augustin, “primul om modern al omenirii”, cum îl numea Tolstoi, nu a lăsat şi o variantă în limba greacă a profeţiei, ci doar cea latină şi încă parţială, cu primele litere ale versurilor dublate de litere greceşti, haideţi să vă arăt textul, înainte de a încerca o traducere, tot în acrostih, gen de traducere în care ideile contează, în răsădire nouă, într-o altă limbă:

*

Jésus Christus Dei Filius Salvator

Jésus Christus Dei Filius Salvator

*

În traducere, deci pe limba urmaşilor urmaşilor-hăt şi hăt-hăt ai Sibyllei Erythreea (sibyllam Erytraeam), prorocirea, de la p. 113, ar suna cam aşa:

*

Ivită e prorocirea hotărâtă în umedul pământ.

El, Regele Cerurilor, va veni în veacurile următoare:

Se va încarna în trup ca să judece lumea.

Umanitatea va crede în El, crezând în Dumnezeu

Cu sfinţii se va înălţa lumea, căci deja s-a sfârşit.

Se vor înfăţişa judecăţii lui drepte şi sufletul, şi carnea:

*

Ca tufişurile de pe ogorul necultivat arată leagănul lumii.

Renunţa-vor oamenii la idoli şi vor primi comoara Lui:

El va fi focul care arde pământul, marea şi cerul

Iar gloatele îl vor căuta, înspăimântate de porţile iadului.

Sfânta iluminare va elibera carnea de frică,

Toţi cei vinovaţi vor arde în focul veşnic.

Ocultele fapte le va dezvălui, fiecare va şti

Secretele timpului şi lumina lui Dumnezeu va pătrunde în inimi”.

*

V-am mai rămas dator doar cu o fotografie a Sfântului Augustin (în grad mic, pentru că a ironizat tendinţa Bisericii de a se substitui statelor, aşa că v-o ofer pe cea din incunabil, prin care “primul om modern al omenirii” închină cartea sa… viitorimii.

*

Augustin, închinându-şi cartea... viitorimii

Augustin, închinându-şi cartea… viitorimii