nuntirii ce se-anunţă-n Univers! | Dragusanul.ro

nuntirii ce se-anunţă-n Univers!

Radu Bercea n19

*

copaci încremeniţi îmi dau de veste

că după numai câteva ninsori

iar va urma o cosmică poveste,

în crengi deja se modelează flori

pentru logodna sfintei lor crăiese

ce-şi leapădă veşmântul de zăpezi

ca să păşească-ncet printre mirese

cu poalele răsfrânte pe livezi,

*

iar mirele, ce uneori se-arată

spre gloria acestei sărbători,

va risipi prin suflete curată

lumina care spulberă ninsori

şi va întinde înspre zări covoare

ca să păşim solemn ca nişte prinţi

ademeniţi de sacra sărbătoare

ce mai vibrează încă prin părinţi:

*

hai, primăvară, urcă-n orologii

pe cobza mea să se-nfiripe vers

ursit, cu pământeştile elogii,

nuntirii ce se-anunţă-n Univers!