Numele din "cântecele despovărării" | Dragusanul.ro

Numele din “cântecele despovărării”

*

Pentru că nu aş vrea să omit pe nimeni dintre oamenii faţă de care, de-a lungul vieţii, am avut măcar o vremelnică afecţiune, postez lista cu numele care beneficiază de dedicări în acrostih şi titlurile poemelor care le-au fost dedicate. Cum abia luni intră cartea în tehnoredactare, aştept încă sugestii de nume care merită un astfel de omagiu, convins fiind că, dacă am uitat pe cineva, apoi acela nu poate fi decât un apropiat al sufletului meu (I. D.):

*

Achiţei Costache – Cântecul cireşilor

Adomnicăi Mirela – Cântecul conturului

Aelenei Viorel – Cântecul imensităţii clipei

Agafiţei Constantin – Cântecul vieţii

Agoutin Carmen – Cântecul prăbuşirii verbului

Ailincăi Cătălin – Cântec cu păsări călătoare

Alexe Aurel – Cântecul îngemănării

Alexandru Rodica – Cântecul risipelor dintâi

Amurăriţei Nicu – Cântecul zborului

Apopei Geta – Cântecul pietrei

Atănăsoaie Bogdan – Cântecul lumii

Avram Clara Demetra – Cântecul înfăşurării

Avram Dinuţa – Cântecul umbrei

Avram Florin – Cântecul împătimirii

Avram Sorin Marius – Cântecul aproapelui

Avram Tiberiu – Cântecul timpului

Bălan Ioan – Cântecul indiferenţilor

Băişanu Ştefan Alexandru – Cântec brutal

Băiţan Ion – Cântecul înserării

Barbă Nicolae – Cântecul vremelniciei

Bejinariu Mihai – Cântecul sufletului

Beldiman Mihaela – Cântec târziu

Bercea Radu – Cântecul amurgului

Blidariu Mihnea – Cântec boem

Bocancea Adrian – Cântecul desprinderii poeziei

Bodnar Ioan – Cântecul risipei întru mine

Boicu Cornel – Cântecul drumului

Borş Vincent Lică – Cântecul şansei ancestrale

Brăteanu Călin – Cântecul edecarului de umbre

Burduja Mihai – Cântec melacolic

Burgheaua Dănuţ – Cântecul libertăţii

Calinciuc Alin – Cântecul jariştii de foc

Cantea Maria – Cântec fără umbră

Cantea Marcel – Cântecul memoriei

Cărăbuş Gabriel – Cântecul pierzaniei

Catargiu Doina – Cântecul tăcerii

Chaşoschi Irina Laura – Cântecul infernului

Clement Dorin Liviu – Cântecul trufiei demnităţii

Codorean Violeta – Cântecul cutumelor

Cojocaru Mihaela Cătălina – Cântec de lume

Cosovan Tiberiu – Cântec provincial

Costiniuc Romică – Cântec pe calea înrobirii

Cramariuc Florin – Cântecul dimineţii

Crăciun Dana Elena – Cântecul copacului înflorit

Creţeanu Mihai – Cântecul mestecenilor

Croitor David – Cântecul înrădăcinării

Csibi Lucian Francisc – Cântec cu cai

Cuşnir Elena-Maria – Cântecul fructului interzis

David Cristina – Cântecul statorniciei

David Elena Manuela – Cântecul ninsorilor din cer

David Gheorghe – Cântecul frunzelor

Mircea Diaconu – Cântecul revoltei

Doboş Cristian – Cântecul vremilor vremuitoare

Dobromir Nicolae – Cântecul închinării

Donţu Ovidiu – Cântec de alean

Dominte Eugen – Cântecul ecoului

Dominte Luminiţa – Cântecul burgului vechi

Dominte Nistor  – Cântec de mir

Dominte Rodica – Cântecul speranţei

Drăguşanul Viorica – Cântecul logodnei veşnice

Dranca Rodica – Cântecul stâncii

Făgădar Nicolae – Cântecul lunii

Filipiuc Archip – Cântecul învierii cobzarului

Finiş Olga – Cântec în amurg

Finiş Zaharia – Cântec neînceput

Flutur Gheorghe – Cântecul umbrei

Fodor Mihaela Tatiana – Cântecul păşirii hotarelor

Galan Vasile – Cântec de pradă

Gavrilaş Dana – Cântecul desferecării

Georgescu Carmel – Cântec în văzul învierii

Gheorghe Marin Constantin – Cântecul efemeridei

Giurcă Maria – Cântecul de dincolo de vămi

Giurcă Raluca – Cântecul îndungării

Gîză Brânduşa Maria – Cântec în satul naşterii

Gîză Mihai – Cântecul clipei

Groza Nicolae – Cântecul pribegilor pe drum

Havriliuc Alexandru – Cântec la ospăţul iluziei

Havriliuc Emil – Cântecul imaculatei ursiri

Havriliuc Gabriela  – Cântec frivol

Hognogi Ramona – Cântecul cununii de spini

Horbovanu Constantin – Cântecul oraşului

Horodincă Marcel – Cântecul hotarului

Horvat Petre – Cântecul ademenirii umbrei

Hrehor Constantin – Cântec de piatră

Huluţă Traian – Cântecul ţintuirii luminii

Iftode Andreea – Cântecul lespezilor

Iftode Gheorghe – Cântecul întîmplării

Iftode Ionică – Cântecul cuţitelor

Iftode Vasile – Cântecul singurătăţii

Ignat Alina – Cântecul de dincolo de nume

Ignat Ana Cozmina – Cântecul cântecului

Ignat Camelia – Cântecul popasului în poeme

Ignat Mihai Octavian  – Cântecul mării

Ilie Vasile – Cântecul luminilor pripite

Irimia Constantin – Cântec totemic

Istrati Roman: Cântecul primelor ninsori

Jipa Alexandru Ioan – Cântecul cenuşilor

Juravle Dragoş: Cântecul trecutului prezent

Leizeriuc Asica – Cântecul paşilor pierduţi

Lungu Dănuţ Gelucu – Cântecul întregului

Lungu Elena – Cântecul umbrei zeilor

Manole Ioan – Cântecul cosmicei furişări

Marcean Carmen – Cântec păgân

Marcean Ioan – Cântecul împovărării

Medeleanu Ramona – Cântec cu fructe

Mezofi Bogdan – Cântecul întâmpinării bardului

Mîrza Gavril – Cântecul celor şapte zile

Muha Victor – Cântecul slobozirii chemărilor

Muha Viorel – Cântecul ninsorii

Muha Ana – Cântec damnat

Nechifor Ioan Cătălin – Cântecul şi risipa

Nedelea Ion – Cântecul celor nouă întrupări

Nemeş Ioan – Cântec eşecului umbrei

Niţă Ilie – Cântecul împovărării ierbii

Novogreblevschi Vladimir – Cântecul împovărării cu viaţă

Oloieru Petrică – Cântecul demitizării

Oniu Zamfir – Cântecul urcării în amintiri

Pânzaru-Pim Mihai – Cântecul mărturie

Paranici Ileana – Cântecul naşterii prin cuvinte

Paranici Ion – Cântecul stelelor care nu-s

Parascan Gheorghe – Cântecul ningerii iernii

Pascal Florin – Cântecul lămpii

Pînzar Alexandru – Cântecul de a doua zi

Pintilie Valerică – Cântecul edecarului de copaci

Plăcintă Constantin  – Cântecul sensului

Popescu Mihaela – Cântecul mâinilor care cântă

Preutesi Nicolae – Cântecul Lebedei

Rîpan Grigore – Cântecul aşteptării veştilor

Rusu Victor Traian – Cântec de vânătoare

Sauciuc George – Cântecul stelei polare

Saviuc Loghin – Cântec la marginea veşniciei

Savu Dimitrie – Cântecul întoarcerii

Sîngeorzan Puiu – Cântecul umbrei nisipului

Schachter Edgar – Cântec frenetic

Scîntei Corina – Cântec în destrămare

Scutaru Viorel – Cântecul răstignirii pe cale

Senciuc Gheorghe – Cântecul sinelui

Severin Constantin – Cântecul de apoi

Sfichi Mircea – Cântecul fragilităţii pripei

Silaghi Horaţiu – Cântec pe hotarul tăcerii

Sinescu Florin – Cântec pământesc

Sârbu-Botezat Oana-Maria – Cântecul zorilor

Socol Paul – Cântecul încununărilor

Sofronie Doru – Cântecul poverii de lumini

Straton Cezar – Cântec despre trupul cărţii

Sulugiuc Gabriela – Cântecul secundei

Ştirbu Petrică – Cântecul cămăşii de trecere

Şutac Victor – Cântecul vânării strămoşilor

Tabarcea Adrian – Cântecul plutirii pe cer

Tănase Daniel – Cântecul ţipăt

Tapalagă Georgeta – Cântecul vremii cu cai

Teişanu Gabriela – Cântecul întrupării omătului

Teodorescu Dumitru – Cântecul risipelor de spaime

Todiruţ Cezar – Cântecul apelor curgătoare

Todiruţ Florin – Cântecul arborelui cosmic

Todiruţ Oana – Cântecul risipelor pământeşti

Todoran Andreea – Cântecul căderii în ispită

Todoran Dinu – Cântecul revoltei robilor

Ţînţar-Tandru Mihai – Cântecul rostogolirii zarului

Ursu Anisia – Cântec idolatru

Ursu Emil-Constantin – Cântecul sfinţeniei

Ursu Laura – Cântecul ultimului cântec

Vălean Călin – Cântecul încireşării

Varvaroi Viorel – Cântec oropsit

Vasilciuc Irina – Cântecul drumului fără sfârşit

Vintilă Alexandru Ovidiu – Cântecul nescris

Vinţilă Dumitru – Cântecul revoltei umbrei

Viţega Amedeia – Cântec de îmblânzit cerbii

Ciornea Edi – Eşuarea în anotimp

Drăguşanul Andi – La temelia cântecelor

Hanu Florin – Chemarea fântânilor

Parascan Buzu – Plecarea barzilor

Teişanu Teiu – Totem mi-i timpul

Nepoţilor mei, Carina şi Darius – Crucificarea cântecului